Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Shalat jenazah di masjid

HR. Muslim: 1617 – Shalat jenazah di masjid

… bisa menshalatkannya” Namun mereka tidak menyetujuinya maka ia pun berkata “Demi Allah sungguh Rasulullah telah menshalatkan jenazah dua orang putra Baidla` di dalam masjid yaitu S...

HR. Muslim: 1616 – Shalat jenazah di masjid

… asjid” Ucapan orang banyak itu sampai pula kepada Aisyah Maka Aisyah pun berkata “Alangkah cepatnya orang-orang mencela apa yang tidak mereka ketahui Mereka mencela kami membawa je...

HR. Muslim: 1615 – Shalat jenazah di masjid

… bair bahwa menyuruh orang-orang agar membawa jenazah Sa’d bin Abu Waqash ke Masjid untuk dishalatkan di situ Tetapi mereka tidak mengindahkan perintah tersebut maka Aisyah pun berkata &#...

HR. Abu Daud: 2776 – Shalat jenazah di masjid

… Telah menceritakan kepada kami telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi`b telah menceritakan kepadaku mantan budak At Tauma ah dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah “Barangsiap...

HR. Abu Daud: 2775 – Shalat jenazah di masjid

… Telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik dari Adh Dhahhak bin Utsman dari Abu An Nadhr dari Abu Salamah dari ia berkata demi Allah sungg...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Perkataan yang baik & pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima).
Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.
QS. Al-Baqarah [2]: 263

Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah & tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat.
Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.
QS. Al-Ahzab [33]: 53

Boleh jadi kamu membenci sesuatu,
padahal ia amat baik bagimu,
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu,
padahal ia amat buruk bagimu,
Allah mengetahui,
sedang kamu tidak mengetahui.
QS. Al-Baqarah [2]: 216

Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya nikmat (kenabian),
dan Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani lsrail.
QS. Az-Zukhruf [43]: 59

Podcast

Doa

Instagram