RisalahMuslim

Hadits Shahih

Ayat Alquran

QS. Ath Thaariq (Yang datang di malam hari) – surah 86 ayat 11 [QS. 86:11]

11-12. Demi langit yang mengandung hujan yang turun kembali ke bumi. Dengan hujan bumi yang tandus menjadi subur. Inilah salah satu bukti kasih sayang Allah kepada makhluk-Nya. Dan demi bumi yang memp … 86:11, 86 11, 86-11, Surah Ath Thaariq 11, Tafsir surat AthThaariq 11, Quran At Tariq 11, At-Tariq 11, Surah At Tariq ayat 11

QS. Al Qamar (Bulan) – surah 54 ayat 41 [QS. 54:41]

41-42. Dari kisah kaum Nabi Lut Allah beralih menyebut kisah Fira‘un dan kaumnya. Dan sungguh, peringatan Kami telah datang kepada keluarga Fira‘un dan kaumnya agar mereka beriman kepada Allah Yang Es … 54:41, 54 41, 54-41, Surah Al Qamar 41, Tafsir surat AlQamar 41, Quran Al-Qamar 41, Surah Al Qomar ayat 41

QS. Asy Syu’araa (Penyair) – surah 26 ayat 52 [QS. 26:52]

52. Walaupun Fir’aun telah kalah dalam pertarungan, tapi tetap saja dia angkuh dan sombong dan bahkan terus menindas Bani Israil di Mesir. Nabi Musa terus berdakwah beberapa tahun lamanya. Sampai pada … 26:52, 26 52, 26-52, Surah Asy Syu’araa 52, Tafsir surat AsySyuaraa 52, Quran Asy Syuara 52, Asy Syu’ara 52, Asy-Syu’ara 52, Surah Asy Syuara ayat 52

QS. Al Hijr (Gunung Al Hijr) – surah 15 ayat 74 [QS. 15:74]

Seiring datangnya suara keras yang mengguntur itu maka Kami jungkir balikkan kota Sodom dan Gomorah yang menjadi tempat tinggal kaum Nabi Lut, dan selain itu, Kami juga hujani mereka secara bertubi-tu … 15:74, 15 74, 15-74, Surah Al Hijr 74, Tafsir surat AlHijr 74, Quran Al-Hijr 74, Surah Al Hijr ayat 74

Podcast

Hadits & Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Instagram