Hadits Shahih

Ayat Alquran

QS. An Nabaa (Berita besar) – surah 78 ayat 4 [QS. 78:4]

4. Tidak! Persoalan yang sebenarnya tidak seperti apa yang mereka duga. Kelak, pada hari kebangkitan itu benar-benar tiba, mereka akan mengetahui hakikat persoalan yang sebenarnya. … 78:4, 78 4, 78-4, Surah An Nabaa 4, Tafsir surat AnNabaa 4, Quran An Naba 4, AnNaba 4, An-Naba’ 4, Surah An Naba ayat 4

QS. Asy Shyuura (Musyawarah) – surah 42 ayat 4 [QS. 42:4]

4. Menjadi milik-Nya lah, dan di bawah kekuasaan, pengaturan, dan kewenangan-Nya lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dia lah, Yang Mahaagung dalam kedudukan-Nya, Mahabesar … 42:4, 42 4, 42-4, Surah Asy Shyuura 4, Tafsir surat AsyShyuura 4, Quran Asy Syura 4, Asy-Syura 4, Surah Asy Syura ayat 4

QS. Al Baqarah (Sapi Betina) – surah 2 ayat 283 [QS. 2:283]

Tuntunan pada ayat yang lalu mudah dilaksanakan jika seseorang tidak sedang dalam perjalanan. Jika kamu dalam perjalanan dan melakukan transaksi keuangan tidak secara tunai, sedang kamu tidak mendapat … 2:283, 2 283, 2-283, Surah Al Baqarah 283, Tafsir surat AlBaqarah 283, Quran Al-Baqarah 283, Surah Al Baqarah ayat 283

QS. Maryam (Maria) – surah 19 ayat 85 [QS. 19:85]

85. Balasan Allah pasti akan terjadi. Wahai manusia, ingatlah pada hari ketika Kami bersama para malaikat mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Yang Maha Pengasih dan membawa mereka ke t … 19:85, 19 85, 19-85, Surah Maryam 85, Tafsir surat Maryam 85, Quran Maryam 85, Surah Maryam ayat 85

Podcast

Hadits & Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Instagram