Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Shalat di atas tikar

HR. Abu Daud: 563 – Shalat di atas tikar

… h dengan makna yang sama dalam isnad dan lafazh hadis Mereka berdua berkata Telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi dari Yunus bin Al-Harits dari Abu ‘Aun dari dari Al-Mughir...

HR. Abu Daud: 562 – Shalat di atas tikar

… an kepada kami Al-Mutsanna bin Sa’id Adz-Dzira’ telah menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi pernah mengunjungi Ummu Sulaim dan terkadang sampai (waktu) shala...

HR. Abu Daud: 561 – Shalat di atas tikar

… rakanmu Mereka kemudian memerciki ujung tikar mereka dengan air untuk beliau lalu beliau berdiri mengerjakan shalat dua rakaat Berkata Fulan bin Al-Jarud kepada Anas bin Malik Apakah beliau it...

HR. Bukhari: 367 – Shalat di atas tikar

… ring digunakan. Aku lalu memercikinya dengan air, kemudian Rasulullah berdiri diatasnya. Aku dan seorang anak yatim lalu membuat barisan di belakang beliau, sementara orang tua (nenek) berdiri...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Alquran,
dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.
QS. Al-Hijr [15]: 9

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga & kenikmatan.
QS. At-Tur [52]: 17

Tidaklah kau lihat bahwa Allah mengarak awan,
mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya,
menjadikannya bertindih-tindih,
maka tampak olehmu hujan keluar dari celah-celahnya
dan Allah (juga) turunkan (butiran-butiran) es dari langit
QS. An-Nur [24]: 43

Kami telah menentukan kematian di antara kamu & Allah sekali-sekali tidak akan dapat dikalahkan,
QS. Al-Waqi’ah [56]: 60

Podcast

Doa

Instagram