Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Menyambung rambut

HR. An-Nasa’i: 5151 – Menyambung rambut

… yab ia berkata “Saat tiba di Madinah ia berkhutbah di hadapan kami ia lalu mengeluarkan gulungan rambut dan berkata “Aku tidak pernah melihat seorang pun yang melakukannya selain o...

HR. An-Nasa’i: 5150 – Menyambung rambut

… as mimbar Madinah ia mengeluarkan rambut dari dalam saku bajunya seraya mengatakan “Wahai penduduk Madinah dimanakah ulama kalian! Aku pernah mendengar Nabi melarang dari yang seperti in...

HR. An-Nasa’i: 5007 – Menyambung rambut

… n Ibrahim ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu An Nadlr ia berkata telah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari isterinya dari Asma binti Abu Bakar berkata “Rasulul...

HR. An-Nasa’i: 4976 – Menyambung rambut

… pada kami Yunus bin Abu Ishaq dari dia berkata telah menceritakan kepadaku Al Bara` dia berkata “Saya tidak melihat seseorang yang lebih baik ketika memakai pakaian merah daripada Rasulu...

HR. An-Nasa’i: 4975 – Menyambung rambut

… Telah mengkhabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dia berkata telah memberitakan kepada kami Abdur Razzaq dia berkata telah menceritakan kepada kami dari dari dia berkata “Rambut Rasulul...

HR. An-Nasa’i: 4974 – Menyambung rambut

… kami Muhammad bin Abdullah bin ‘Ammar dia berkata telah menceritakan kepada kami Al Mu’afa dari dari Abu Ishaq dari Al Bara` dia berkata “Saya tidak melihat seseorang yang le...

HR. Bukhari: 5482 – Menyambung rambut

… itu di akhir ia tiba di Madinah, kemudian dia berkhutbah di hadapan kami, sambil mengeluarkan sambungan rambut, katanya; “Saya tidak pernah melihat seorangpun yang mengenakan ini kecuali...

HR. Bukhari: 5481 – Menyambung rambut

… Ibnu Umar ma bahwa Rasulullah : “Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya serta melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato.” Nafi...

HR. Bukhari: 5480 – Menyambung rambut

… Telah menceritakan kepada kami telah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin ‘Urwah dari isterinya, Fathimah dari Asma’ binti Abu Bakr dia berkata; Nabi melaknat orang yang menyam...

HR. Bukhari: 5479 – Menyambung rambut

… menikahkan putriku, ternyata putriku menderita suatu penyakit yang menyebabkan rambutnya rontok sedangkan calon suaminya sangat kasihan kepadanya, apakah saya boleh menyambung rambutnya?”...

HR. Bukhari: 5478 – Menyambung rambut

… utnya rontok, maka orang-orang pun hendak menyambungnya, lalu mereka bertanya kepada Nabi , beliau pun : “Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutny...

HR. Bukhari: 5477 – Menyambung rambut

… kami Yunus bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Fulaih dari Zaid bin Aslam dari ‘Atha` bin Yasar dari Abu Hurairah dari Nabi beliau : “Allah melaknat orang yang menyambung ...

HR. Tirmidzi: 1681 – Menyambung rambut

… rambutnya wanita yang mentato dan wanita yang minta untuk ditato” Nafi’ menyebutkan “Tato di gusi” Abu Isa berkata “Hadis ini derajatnya hasan shahih Ia berkata ...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah & tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat.
Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.
QS. Al-Ahzab [33]: 53

(Dan bahwasanya Dia yang memberi kekayaan) kepada manusia berupa harta benda (dan yang memberikan kecukupan) Dia memberikan harta untuk mencukupi kebutuhan orang itu.
QS. An-Najm [53]: 48

Allah beri perumpamaan kepada manusia untuk jelaskan segala hakikat dengan bermacam makhluk hidup & benda,
baik kecil maupun besar. Orang yang tak beriman menganggap remeh perumpamaan dengan makhluk-makhluk kecil seperti lalat & laba-laba ini
QS. Al-Baqarah [2]: 26

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu,
jika kamu orang-orang yang baik,
maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.
QS. Al-Isra’ [17]: 25

Podcast

Doa

Instagram