Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Menjaga lisan

HR. Bukhari: 5997 – Menjaga lisan

… atu kalimat yang ia tidak mempedulikannya, namun dengannya Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan sungguh, seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang dibenci oleh Allah, suatu kalim...

HR. Bukhari: 5996 – Menjaga lisan

… an kepadaku Ibnu Abu Hazim dari dari Muhammad bin Ibrahim dari Isa bin Thalhah bin ‘Ubaidullah At Taimi dari Abu Hurairah dia mendengar Rasulullah : “Sesungguhnya seorang hamba men...

HR. Bukhari: 5995 – Menjaga lisan

… eliau di tanya; ‘Apa yang di maksud dengan menjamunya?” beliau menjawab: “yaitu pada siang dan malam harinya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia ...

HR. Bukhari: 5994 – Menjaga lisan

… ta; Rasulullah : “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia berkata baik atau diam, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia menyakiti tetangg...

HR. Bukhari: 5993 – Menjaga lisan

… ddami telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dia mendengar Abu Hazim dari Sahl bin Sa’d dari Rasulullah beliau : “Barangsiapa dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di anta...

HR. Tirmidzi: 2334 – Menjaga lisan

… an Rabbku Allah kemudian beristiqamahlah” Aku bertanya Wahai Rasulullah apa yang paling anda takutkan padaku? Beliau memegang lidah beliau lalu menjawab “Ini” Berkata Abu Isa...

HR. Tirmidzi: 2333 – Menjaga lisan

… meriwayatkan dari Abu Hurairah namanya adalah Salman budak ‘Azzah Al Asyja’iyyah dia adalah orang Kufah sedangkan Abu Hazim yang telah meriwayatkan dari Sahl bin Sa’ad dia a...

HR. Tirmidzi: 2332 – Menjaga lisan

… njamin apa yang ada diantara dua jambangnya (lisan) dan apa yang diantara kedua kakinya (kemaluan) untukku aku menjamin surga baginya” Dalam hal ini ada hadis serupa dari Abu Hurairah da...

HR. Tirmidzi: 2331 – Menjaga lisan

… ia tidak memarfu’kannya Telah menceritakan kepada kami Shalih bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Abu Ash Shahba` dari Sa’id bin Jubair dari Abu Sa...

HR. Tirmidzi: 2330 – Menjaga lisan

… bin Zahr dari ‘Ali bin Yazid dari Al Qasim dari Abu Umamah dari ‘Uqbah bin ‘Amir berkata Aku bertanya Wahai Rasulullah bagaimana supaya selamat? beliau menjawab “Jagala...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Allah menyuruh (kamu) berlaku adil & berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran & permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
QS. An-Nahl [16]: 90

Jangan persekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap ibu bapak, dan jangan membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan,
Kami akan memberi rezeki kepadamu & kepada mereka, dan jangan mendekati perbuatan-perbuatan yang keji
QS. Al-An’am [6]: 151

Allah menciptakan Adam dari tanah,
kemudian Allah berfirman kepadanya:
“Jadilah” (seorang manusia),
maka jadilah dia.
QS. Ali ‘Imran [3]: 59

Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya.
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
QS. Al-Hajj [22]: 40

Podcast

Doa

Instagram