Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Menjaga lisan

HR. Bukhari: 5997 – Menjaga lisan

… atu kalimat yang ia tidak mempedulikannya, namun dengannya Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan sungguh, seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang dibenci oleh Allah, suatu kalim...

HR. Bukhari: 5996 – Menjaga lisan

… Muhammad bin Ibrahim dari Isa bin Thalhah bin ‘Ubaidullah At Taimi dari Abu Hurairah dia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya seorang ham...

HR. Bukhari: 5995 – Menjaga lisan

… eliau di tanya; ‘Apa yang di maksud dengan menjamunya?” beliau menjawab: “yaitu pada siang dan malam harinya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia ...

HR. Bukhari: 5994 – Menjaga lisan

… sallam bersabda: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia berkata baik atau diam, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia menyakiti tetangg...

HR. Bukhari: 5993 – Menjaga lisan

… Umar bin Ali dia mendengar Abu Hazim dari Sahl bin Sa’d dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Barangsiapa dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada d...

HR. Tirmidzi: 2334 – Menjaga lisan

Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nashr telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Ma’mar dari Az Zuhri dari Abdurrahman bin Ma’iz dari Sufyan bin Abdullah Ats Tsaqafi be...

HR. Tirmidzi: 2333 – Menjaga lisan

Telah menceritakan kepada kami Abu Sa’id Al Asyaj telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Ibnu ‘Ajlan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah Shallallahu &#...

HR. Tirmidzi: 2332 – Menjaga lisan

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abdul A’la Ash Shan’ani telah menceritakan kepada kami Umar bin ‘Ali Al Muqaddami dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa’ad berkata...

HR. Tirmidzi: 2331 – Menjaga lisan

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa Al Bashri telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Abu Ash Shahba` dari Sa’id bin Jubair dari Abu Sa’id Al Khudri ia memarfuR...

HR. Tirmidzi: 2330 – Menjaga lisan

Telah menceritakan kepada kami Shalih bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak, dan telah menceritakan kepada kami Suwaid telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Yahya b...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Ya Allah,
terimalah daripada kami (amalan kami),
sesungguhnya Engkau Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
QS. Al-Baqarah [2]: 127

Jangan kamu tunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-og kafir),
dan jangan kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang beriman
QS. Al-Hijr [15]: 88

Bila memegang kekuasaan, mereka tak mengusahakan perbaikan. Bahkan mereka menggunakannya untuk merusak & menghancurkan tanam-tanaman & binatang ternak. Allah tidak menyukai orang-orang seperti ini, karena Dia tidak menyukai kerusakan
QS. Al-Baqarah [2]: 205

Dialah Allah,
Yang Maha Esa.

Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

Dia tiada beranak & tidak pula diperanakkan,

dan tidak ada sesuatupun yang setara dengan Dia.

QS. Al-Ikhlas [112]: 1-4

Podcast

Doa

Instagram