Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Mengubah nama

HR. Ibnu Majah: 3724 – Mengubah nama

… Ya’la Abu Al Muhayyah dari Abdul Malik bin ‘Umair telah menceritakan kepadaku anak saudaraku Abdullah bin Salam dari Abdullah bin Salam dia berkata “Saya datang kepada Rasul...

HR. Ibnu Majah: 3723 – Mengubah nama

… Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Musa telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari dari dari Ibnu Umar bahwa putrinya Umar dulu be...

HR. Ibnu Majah: 3722 – Mengubah nama

… mi Abu Bakar telah menceritakan kepada kami dari dari ‘Atha` bin Abu Maimunah dia berkata saya mendengar Abu Rafi’ bercerita dari Abu Hurairah bahwa Zainab dulunya bernama Barrah m...

HR. Tirmidzi: 2765 – Mengubah nama

… h menceritakan kepada kami Umar bin Ali Al Muqaddami dari Hisyam bin ‘Urwah dari dari bahwa Nabi merubah nama yang jelek” Abu Bakar berkata Mungkin Umar bin Ali berkata dalam hadis...

HR. Tirmidzi: 2764 – Mengubah nama

… Ubaidullah dari Nafi’ bahwa Umar meriwayatkan secara mursal Dalam hal ini ada hadis serupa dari Abdurrahman bin Auf Abdullah bin Salam Abdullah bin Muthi’ ‘Aisyah Hakam bin S...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Siapa bertemu Tuhannya dalam keadaan beriman & beramal saleh, maka akan peroleh kedudukan tinggi (yaitu) surga yang mengalir sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya.
Dan itu balasan bagi orang yang bersih (dari kekafiran & kemaksiatan)
QS. Ta Ha [20]: 75-76

Adapun jika dia termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),
maka dia memperoleh ketenteraman & rezeki serta jannah kenikmatan.
QS. Al-Waqi’ah [56]: 88-89

Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah,
tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah),
QS. Ta Ha [20]: 2

Allah menjadikan kamu “cinta” kepada keimanan & menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran,
kefasikan,
dan kedurhakaan.
Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus,
QS. Al-Hujurat [49]: 7

Podcast

Doa

Instagram