Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Mengakhirkan makan sahur

HR. Muslim: 1840 – Mengakhirkan makan sahur

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Za`idah dari Al A’masy dari Umarah dari Abu ‘Athiyah ia berkata: Saya dan Masruq menemui Aisyah radliallahu...

HR. Muslim: 1839 – Mengakhirkan makan sahur

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Kuraib Muhammad bin Ala` keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Mu’awiyah dari Al A’masy dari Umarah bin Umair dari Abu ...

HR. Muslim: 1838 – Mengakhirkan makan sahur

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa’d radliallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: ...

HR. Muslim: 1837 – Mengakhirkan makan sahur

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah mengabarkan kepada kami Waki’ dari Hisyam dari Qatadah dari Anas dari Zaid bin Tsabit radliallahu ‘anhu, ia berkata: “K...

HR. Muslim: 1836 – Mengakhirkan makan sahur

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami Laits dari Musa bin Ulay dari bapaknya dari Abu Qais Maula Amru bin Ash, dari Amru bin Ash bahwa Rasulullah ﷺ b...

HR. Muslim: 1835 – Mengakhirkan makan sahur

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas -dalam jalur lain- Dan Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar b...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus,
dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok.
Dan jikalau Dia menghendaki,
tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).
QS. An-Nahl [16]: 9

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah,
karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.
QS. Al-An’am [6]: 108

Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu,
maka mintalah rezeki itu di sisi Allah,
dan sembahlah Dia & bersyukurlah kepada-Nya.
Hanya kepada-Nya-lah kamu akan dikembalikan.
QS. Al-‘Ankabut [29]: 17

Allah Maha lembut terhadap hamba-hamba-Nya,
Dia memberi rezeki kepada yang di kehendaki-Nya & Dialah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
QS. Asy-Syura [42]: 19

Podcast

Doa

Instagram