Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Mahar

HR. Abu Daud: 1803 – Mahar

… menceritakan kepada kami Ali bin Al Hasan bin Syaqiq dari Ibnu Al Mubarak dari dari Az Zuhri bahwa An Najasyi telah menikahkan Ummu Habibah binti Abu Sufyan dengan Rasulullah dengan mahar emp...

HR. Abu Daud: 1802 – Mahar

… bahwa ia pernah menjadi isteri ‘Ubaidullah bin Jahsy kemudian ia meninggal di Negeri Habasyah lalu An Najasyi menikahkannya dengan Nabi An Najasyi memberikan mahar empat ribu dan ia meng...

HR. Abu Daud: 1801 – Mahar

… au sebagai bentuk ketakwaan di sisi Allah niscaya orang yang paling dahulu melakukannya adalah Nabi tidaklah Rasulullah memberikan mahar kepada salah seorang dari isteri-isteri beliau dan tida...

HR. Abu Daud: 1800 – Mahar

… kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Yazid bin Al Had dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah Ia berkata aku bertanya kepada mengenai mahar Nabi ia berkata du...

HR. Tirmidzi: 1031 – Mahar

… ah mahar sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak ini merupakan pendapat Sufyan Ats Tsauri Syafi’i Ahmad dan Ishaq Adapun Malik bin Anas berpendapat Mahar tidak boleh kurang dari ...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Laki-laki yang mencuri & perempuan yang mencuri,
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan & sebagai siksaan dari Allah.
Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
QS. Al-Ma’idah [5]: 38

Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok.
Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
QS. Luqman [31]: 34

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya & seorang ayah karena anaknya,
QS. Al-Baqarah [2]: 233

Sesungguhnya Allah & malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi.
Hai orang-orang yang beriman,
bershalawatlah kamu untuk Nabi & ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
QS. Al-Ahzab [33]: 56

Podcast

Doa

Instagram