Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Keutamaan Arab

HR. Tirmidzi: 3866 – Keutamaan Arab

Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Mu’adz Al ‘aqadi Bashri telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai’ dari Sa’id bin Abu ‘Arubah dari Qatadah dari Al Hasan dar...

HR. Tirmidzi: 3865 – Keutamaan Arab

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya Al Azdi telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zubair bahwa dia mendengar Jabir bin Abd...

HR. Tirmidzi: 3864 – Keutamaan Arab

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa dia berkata: telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Razin dari ibunya dia berkata: “Apabil...

HR. Tirmidzi: 3863 – Keutamaan Arab

Telah menceritakan kepada kami Abd bin Humaid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr Al ‘Abdi telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdullah bin Al Aswad dari Hushain bin Umar A...

HR. Tirmidzi: 3862 – Keutamaan Arab

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya Al Azdi dan Ahmad bin Mani’ dan yang lain, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Badr Syuja’ bin Al Walid dari Qabus bin Abu ...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu.
Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus.
QS. Az-Zukhruf [43]: 43

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik & berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama & tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
QS. Al-Mumtahanah [60]: 8

Dia Pencipta langit & bumi.
Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai isteri.
Dia menciptakan segala sesuatu,
dan Dia mengetahui segala sesuatu.
QS. Al-An’am [6]: 101

Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki & rahmat-Ku meliputi segala sesuatu.
Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa,
yang menunaikan zakat & orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami.
QS. Al-A’raf [7]: 156

Podcast

Doa

Instagram