Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Ibnu Shayyad

HR. Muslim: 5217 – Ibnu Shayyad

… Ibnu Umar datang lalu memasuki kediaman Ummul Mu`minin dan bercerita padanya Ummul Mu`minin berkata Kenapa kau mendatanginya bukankah kau tahu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sa...

HR. Muslim: 5216 – Ibnu Shayyad

… jalanan lalu Ibnu Umar memasuki kediaman dan berita itu telah sampai padanya Hafshah berkata pada Ibnu Umar Semoga Allah merahmatimu apa yang kau inginkan dari Ibnu Sha’id? Bukankah kau ...

HR. Muslim: 5215 – Ibnu Shayyad

… sama anak-anak di dekat benteng bani Maghalah ia (Ibnu Shayyad) adalah anak dan seterusnya semakna dengan hadis Yunus dan Shalih hanya saja Abdu bin Humaid tidak menyebut hadis Ibnu Umar tenta...

HR. Muslim: 5214 – Ibnu Shayyad

… Abdillah bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya Ibnu Sha`id itu Dajjal Lalu aku berkata Apakah kamu bersumpah dengan nama Allah? Ia menjawab Sungguh aku pernah mendengar Umar bersumpah...

HR. Muslim: 5213 – Ibnu Shayyad

… menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Al Jurairi dari Abu Nadhrah dari Abu Sa’id Ibnu Shayyad bertanya kepada nabi Shallallahu ...

HR. Muslim: 5212 – Ibnu Shayyad

… menceritakan kepada kami Bisyr bin Mufadhdhal dari Abu Maslamah dari Abu Nadhrah dari Abu Sa’id berkata Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bertanya kepada Ibnu Sha’id &...

HR. Muslim: 5211 – Ibnu Shayyad

… Makkah? Abu Sa’id Al Khudri berkata Hampir saja aku menerima alasannya (Abu Sha’id) Setelah itu ia berkata Ingat demi Allah aku mengetahuinya (Dajjal) aku mengetahui kelahirannya ...

HR. Muslim: 5210 – Ibnu Shayyad

… nnya menarikku ia berkata Ingat demi Allah sesungguhnya aku tahu dimana sekarang ia (Dajjal) berada aku mengetahui ayah dan ibunya Abu Sa’id berkata Ada yang berkata padanya Apa kau suka...

HR. Muslim: 5209 – Ibnu Shayyad

… ar Ibnu Shayyad berkata Sementara aku dilahirkan di Madinah dan sekarang ini aku hendak ke Makkah Abu Sa’id berkata Setelah itu ia berkata padaku diakhir perkataannya Ingat demi Allah ak...

HR. Muslim: 5208 – Ibnu Shayyad

… ta Telah menceritakan kepada kami Abu Nadhrah dari Jabir bin Abdullah berkata Nabi Allah subhanahu wata’ala Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bertemu Ibnu Shayyad beliau bers...

HR. Muslim: 5207 – Ibnu Shayyad

… Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam “Menyingkirlah kau tidak akan melampaui kemampuanmu” Lalu Umar berkata Wahai Rasulullah biarkan aku menebas lehernya Rasulullah ...

HR. Muslim: 5206 – Ibnu Shayyad

… u apa kau bersaksi bahwa aku utusan Allah?” ia menjawab Tidak tapi kau bersaksi bahwa aku utusan Allah Umar bin Al Khaththab berkata Biarkan aku membunuhnya wahai Rasulullah Rasulullah S...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Allahlah yang menciptakan malam,
siang,
matahari & bulan.
Semua itu berjalan pada tempat yang telah ditentukan Allah & beredar pada porosnya masing-masing yang tidak akan pernah melenceng dari garis edarnya.
QS. Al-Anbiya [21]: 33

Apakah orang kafir tak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup.
Maka mengapa mereka tiada juga beriman?
QS. Al-Anbiya [21]: 30

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,
dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
QS. An-Nisa’ [4]: 58

Podcast

Doa

Instagram