Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Haji qiran

HR. An-Nasa’i: 2681 – Haji Qiran

… h untuk melakukan haji saja Kemudian saya berjumpa dengan Anas lalu saya ceritakan perkataan Ibnu Umar tersebut kepadanya Maka Anas berkata kalian tidaklah menganggap kami kecuali anak-anak ke...

HR. An-Nasa’i: 2680 – Haji Qiran

… Telah mengabarkan kepada kami Hannad bin As Sari dari Abu Al Ahwash dari Abu Ishaq dari Abu Asma` dari ia berkata saya pernah mendengar Rasulullah mengucapkan talbiyah untuk melakukan keduanya...

HR. An-Nasa’i: 2679 – Haji Qiran

… memberitakan kepada kami ia berkata telah memberitakan kepada kami Abdul Aziz bin Shuhaib serta Humaid Ath Thawil dan Yahya bin Abu Ishaq semuanya dari Mereka mendengar Anas berkata saya perna...

HR. An-Nasa’i: 2678 – Haji Qiran

… a ini adalah salah satunya tidak ada cacat padanya serta Isma’il bin Muslim seorang syekh yang meriwayatkan hadis dari Abu Ath Thufail tidak ada cacat padanya serta Isma’il bin Mus...

HR. An-Nasa’i: 2677 – Haji Qiran

… rkata telah menceritakan kepada kami dari dari dari bahwa Rasulullah telah menggabung antara haji dan umrah kemudian wahyu tidak turun mengupasnya dan Nabi tidak melarang keduanya sehingga ses...

HR. An-Nasa’i: 2676 – Haji Qiran

… a berkata telah menceritakan kepadaku Humaid bin Hilal ia berkata saya pernah mendengar berkata Imran bin Hushain berkata kepadaku Rasulullah telah menggabungkan antara haji dan umrah kemudian...

HR. An-Nasa’i: 2675 – Haji Qiran

… hewan kurban dan melakukan haji qiran (menggabungkan haji dan umrah)” Ia berkata lalu Rasulullah kepada para sahabatnya ” Jika dulu tampak kepadaku perkara yang saat ini aku lihat...

HR. An-Nasa’i: 2674 – Haji Qiran

… ya sedangkan saya melarang dari hal tersebut? Lalu Ali berkata saya tidak akan meninggalkan sunnah Rasulullah untuk seorangpun diantara manusia Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim ...

HR. An-Nasa’i: 2673 – Haji Qiran

… melakukan umrah dan haji Maka ia berkata bukankah kita dilarang dari hal ini? Maka berkata benar akan tetapi saya telah mendengar Rasulullah mengucapkan talbiyah untuk melakukan keduanya seca...

HR. An-Nasa’i: 2672 – Haji Qiran

… utkan hal tersebut kepadanya Lalu ia berkata engkau telah mendapatkan petunjuk sesuai dengan sunah Nabimu Syaqiq berkata saya dan Masruq bin Al Ajda’ menemui Ash Shubai bin Ma’bad ...

HR. An-Nasa’i: 2671 – Haji Qiran

… da kami Ishak bin Ibrahim ia berkata telah mengabarkan kepada kami Mush’ab bin Al Miqdam dari dari dari ia berkata telah mengabarkan kepada kami Ash Shubai kemudian ia menyebutkan sepert...

HR. Abu Daud: 1541 – Haji qiran

… ar dari isteri Nabi bahwa ia berkata wahai Rasulullah kenapa orang-orang telah bertahalul sementara anda belum bertahalul dari umrahmu? Beliau berkata sesungguhnya aku telah mencelup rambut ke...

HR. Abu Daud: 1540 – Haji qiran

… bertolak kemudian melakukan thawaf di Ka’bah Kemudian beliau telah halal dari segala sesuatu yang telah diharamkan baginya Orang-orang melakukan apa yang dilakukan Rasulullah shallAllahu...

HR. Abu Daud: 1539 – Haji qiran

… Telah menceritakan kepada Kami Ibnu Mu’adz telah mengabarkan kepada Kami telah menceritakan kepada Kami dari Muslim Al Qurri ia mendengar Ibnu Abbas berkata Nabi bertalbiyah untuk melaku...

HR. Abu Daud: 1538 – Haji qiran

… i dari Ibnu Abbas bahwa berkata kepadanya tidakkah engkau tahu bahwa aku yang memendekkan rambut Rasulullah shallAllahu wa’alaihi wa sallam menggunakan bagian anak panah yang tajam milik...

HR. Abu Daud: 1537 – Haji qiran

… mendekkan rambut Nabi menggunakan bagian anak panah yang tajam di atas bukit Marwa atau aku melihat beliau memendekkan rambut di atas bukit Marwa menggunakan bagian anak panah yang tajam Ibnu ...

HR. Abu Daud: 1536 – Haji qiran

… -olah mereka baru terlahir hari ini Kemudian beliau “Sesungguhnya Allah ta’ala telah memasukkan umrah dalam haji kalian ini Apabila kalian datang maka orang yang melakukan thawaf d...

HR. Abu Daud: 1535 – Haji qiran

… leh Al Walid bin Muslim serta Umar bin Abdul Wahid dalam hadis ini dari Al Auza’i dan katakan umrah dalam haji Abu Daud berkata demikianlah yang diriwayatkan oleh Ali bin Al Mubarak dari...

HR. Abu Daud: 1534 – Haji qiran

… datang kepada seorang laki-laki dari kaumku lalu ia berkata gabungkan keduanya dan sembelihlah hewan kurban yang mudah Dan kau telah bertalbiyah untuk melakukan keduanya secara bersamaan Kemud...

HR. Abu Daud: 1533 – Haji qiran

… Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada Kami Jarir bin Abdul Hamid dari dari Abu Wail ia berkata Ash Shubai bin Ma’bad telah berkata aku bertalbiyah untuk melakukan keduanya se...

HR. Abu Daud: 1532 – Haji qiran

… a hewan kurban dan melakukan haji qiran” Ali berkata kemudian beliau berkata kepadaku sembelihlah enam puluh enam atau enam puluh enam unta dan tahanlah untuk dirimu tiga puluh tiga atau...

HR. Abu Daud: 1531 – Haji qiran

… ullah shallAllahu wa’alaihi wa sallam menyembelih tujuh unta dengan tangannya dalam keadaan berdiri Abu Daud berkata yang menjadi diriwayatkan Anas sendiri dari hadis ini adalah bahwa be...

HR. Abu Daud: 1530 – Haji qiran

… hwa mereka mendengarnya berkata saya mendengar Rasulullah shallAllahu wa’alaihi wa sallam bertalbiyah untuk melakukan haji dan umrah secara bersamaan Beliau mengucapkan “Labbaika &...

HR. Tirmidzi: 751 – Haji qiran

… panggilanMu dengan umrah dan haji) ” (Abu Isa At Tirmidzi) berkata “Hadis semakna diriwayatkan dari Umar dan Imran bin Husain” Abu ‘Isa berkata “Hadis Anas merupa...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku.
Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu,
Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.
QS. Al-Haqqah [69]: 26-28

Telah pasti datangnya ketetapan Allah (hari kiamat) maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang)nya.
Maha Suci Allah & Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.
QS. An-Nahl [16]: 1

Yaa siin,
Demi Alquran yang penuh hikmah,
Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul,
(yang berada) di atas jalan yang lurus.
QS. Ya Sin [36]: 1-4

Jika Allah timpakan sesuatu kemudharatan padamu, maka tiada yang dapat hilangkannya kecuali Dia. Jika Allah kehendaki kebaikan bagimu, maka tiada yang dapat menolak kurnia-Nya.
Dia berikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya
QS. Yunus [10]: 107

Podcast

Doa

Instagram