Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Diantara surat Shaffat

HR. Tirmidzi: 3155 – Diantara surat Shaffat

Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Mu’adz Al Aqadi telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai’ dari Sa’id bin Abu Urubah dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah dari nabi S...

HR. Tirmidzi: 3154 – Diantara surat Shaffat

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid bin Atsmah telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Basyir dari Qatadah dari Al Hasan d...

HR. Tirmidzi: 3153 – Diantara surat Shaffat

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr telah mengkhabarkan kepada kami Al Walid bin Muslim dari Zuhair bin Muhammad dari seseorang dari Abu Al Aliyah dari Ubai bin Ka’ab berkata: Aku bertan...

HR. Tirmidzi: 3152 – Diantara surat Shaffat

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdah Al Dlabyi telah menceritakan kepada kami Al Mu’tamir bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Laits bin Abu Sulaim dari Bisyr dari Anas bin Mali...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Dan ia (Yahya a.s.) adalah orang bertakwa,
orang yang berbakti kepada orang tuanya,
bukan orang yang sombong lagi durhaka.
Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan & pada hari ia meninggal & pada hari ia dibangkitkan hidup kembali
QS. Maryam [19]: 13-15

Jika Allah timpakan sesuatu kemudharatan padamu, maka tiada yang dapat hilangkannya kecuali Dia. Jika Allah kehendaki kebaikan bagimu, maka tiada yang dapat menolak kurnia-Nya.
Dia berikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya
QS. Yunus [10]: 107

Dan taatlah kepada Allah & Rasul-Nya & janganlah kamu berbantah-bantahan,
yang menyebabkan kamu menjadi gentar & hilang kekuatanmu & bersabarlah.
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
QS. Al-Anfal [8]: 46

Sungguh Kamilah yang hidupkan kembali sesuatu yang telah mati & mencatat segala amal perbuatan mereka di dunia,
lengkap dengan peninggalan-peninggalan mereka setelah kematian.
Semua itu telah Kami tetapkan dalam sebuah kitab yang jelas.
QS. Ya Sin [36]: 12

Podcast

Doa

Instagram