Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Diantara surat attaubah

HR. Tirmidzi: 3029 – Diantara surat attaubah

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’ad dari Az Zuhri dari Anas bahwa Hudzaifah m...

HR. Tirmidzi: 3028 – Diantara surat attaubah

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’ad dari Az Zuhri dari Ubaid bin As Sabbaq ba...

HR. Tirmidzi: 3027 – Diantara surat attaubah

Telah menceritakan kepada kami Abdu bin Humaid telah mengkhabarkan kepada kami Abdurrazzaq telah mengkhabarkan kepada kami Ma’mar dari Az Zuhri dari Abdurrahman bin Ka’ab bin Malik dari ba...

HR. Tirmidzi: 3026 – Diantara surat attaubah

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami Waki’ telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Ishaq dari Abu Al Khalil Kufi dari Ali berkata: Aku pernah m...

HR. Tirmidzi: 3025 – Diantara surat attaubah

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Alla’ Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Mu’awiyah bin Hisyam telah menceritakan kepada kami Yunus bin Al Harits dari Ibrahim bin Abu ...

HR. Tirmidzi: 3024 – Diantara surat attaubah

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Imran bin Abu Anas dari Abdurrahman bin Abu Sa’ad dari Abu Sa’id Al Khudhri berkata: Ada dua orang memp...

HR. Tirmidzi: 3023 – Diantara surat attaubah

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id telah menceritakan kepada kami Ubaidullah telah mengkhabarkan kepada kami Nafi’ dari Ibnu ...

HR. Tirmidzi: 3022 – Diantara surat attaubah

Telah menceritakan kepada kami Abdu bin Humaid telah menceritakan kepada kami Ya’qub bin Ibrahim bin Sa’ad dari ayahnya dari Muhammad bin Ishaq dari Az Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah b...

HR. Tirmidzi: 3021 – Diantara surat attaubah

Telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Ayyub Al Baghdadi telah menceritakan kepada kami Affan bin Muslim telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Tsabit dari Anas bahwa A...

HR. Tirmidzi: 3020 – Diantara surat attaubah

Telah menceritakan kepada kami Al Husain bin Yazid Al Kufi telah menceritakan kepada kami Abdussalam bin Harb dari Ghuthaif bin A’yan dari Mush’ab bin Sa’ad dari Adi bin Hatim berkat...

HR. Tirmidzi: 3019 – Diantara surat attaubah

Telah menceritakan kepada kami Abdu bin Humaid telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Isra’il dari Manshur dari Salim bin Abu Al Ja’du dari Tsauban berkata: Saat turun aya...

HR. Tirmidzi: 3018 – Diantara surat attaubah

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Risydin bin Sa’ad dari Amru bin Al Harits dari Darraj dari Abu Al Haitsam dari Abu Sa’id berkata: Rasulullah Shalla...

HR. Tirmidzi: 3017 – Diantara surat attaubah

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Ishaq dari Zaid bin Yutsai’ berkata: Kami bertanya kepada Ali, apa yang diutuskan padamu saat haji? Ia...

HR. Tirmidzi: 3016 – Diantara surat attaubah

telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Abbad bin Al Awwam telah menceritakan kepada kami Sufya...

HR. Tirmidzi: 3015 – Diantara surat attaubah

Telah menceritakan kepada kami Bundar telah menceritakan kepada kami Affan bin Muslim dan Abdushshamad bin Abdulwarits keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Simak bi...

HR. Tirmidzi: 3014 – Diantara surat attaubah

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Ishaq dari Al Harits dari Ali berkata: Hari haji akbar adalah hari raya qurban. Abu Isa berkata: Hadits ini ...

HR. Tirmidzi: 3013 – Diantara surat attaubah

Telah menceritakan kepada kami Abdul Warits bin Abdushshamad bin Abdulwarits telah menceritakan kepada kami ayahku dari ayahnya dari Muhammad bin Ishaq dari Abu Ishaq dari Al Harits dari Ali berkata: ...

HR. Tirmidzi: 3012 – Diantara surat attaubah

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali Al Ju’fi dari Za`idah dari Syabib bin Gharqadah dari Sulaiman bin Amru bin Al Ahwash tela...

HR. Tirmidzi: 3011 – Diantara surat attaubah

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id, Muhammad bin Ja’far, Ibnu Abi Adi dan Sahal bin Yusuf mereka berkata: Telah menceritakan ...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

dan terimalah taubat kami.
Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
QS. Al-Baqarah [2]: 128

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong)
dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.
QS. Luqman [31]: 18

Katakanlah,
“Sesungguhnya salatku, seluruh ibadahku, ketaatanku selama hidup, iman & amal saleh yang akan aku bawa mati, semua murni hanya untuk Allah yang telah menciptakan semua makhluk.
Hanya Allah yang pantas disembah & ditaati.
QS. Al-An’am [6]: 162

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman & bertakwa,
pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit & bumi,
tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu,
maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.
QS. Al-A’raf [7]: 96

Podcast

Doa

Instagram