QS. Thaa Haa (Ta Ha) – surah 20 ayat 1 [QS. 20:1]

طٰہٰ ۚ
Thaahaa;
Thaha
―QS. 20:1
Topik ▪ Keabadian neraka
English Translation - Sahih International
Ta, Ha.
―QS. 20:1

 

Tafsir surah Thaa Haa (20) ayat 1