Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

QS. Qaaf (Qaaf) - surah 50 ayat 35 [QS. 50:35]

لَہُمۡ مَّا یَشَآءُوۡنَ فِیۡہَا وَلَدَیۡنَا مَزِیۡدٌ
Lahum maa yasyaa-uuna fiihaa waladainaa maziidun;
Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada Kami ada tambahannya.

―QS. Qaaf [50]: 35

Daftar isi

They will have whatever they wish therein, and with Us is more.
― Chapter 50. Surah Qaaf [verse 35]

لَهُم bagi mereka

For them
مَّا apa yang

whatever
يَشَآءُونَ mereka kehendaki

they wish
فِيهَا di dalamnya

therein
وَلَدَيْنَا dan pada sisi Kami

and with Us
مَزِيدٌ tambahan

(is) more.

Tafsir Quran

Surah Qaaf
50:35

Tafsir QS. Qaaf (50) : 35. Oleh Kementrian Agama RI

Ayat ini mengungkapkan bahwa bagi mereka di dalam surga itu disediakan kenikmatan apa saja yang mereka ingini, kenikmatan yang belum pernah mereka lihat dengan mata, belum pernah mereka dengar dengan telinga dan belum pernah mereka bayangkan dalam hati, dan di samping kenikmatan yang tidak terkira itu, ada lagi tambahan dari Allah yaitu dapat melihat wajah Allah yang merupakan puncak dari segala kenikmatan seperti dalam firmanNya:


لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya (kenikmatan melihat Allah). (Yunus [10]: 26)

Tafsir QS. Qaaf (50) : 35. Oleh Muhammad Quraish Shihab:


Orang-orang yang bertakwa akan memperoleh semua apa yang dikehendakinya di surga.
Dan di sisi Kami ada tambahan kenikmatan yang tidak terdetik sedikit pun dalam hati manusia.

Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:


Bagi orang mukmin, mereka memperoleh apa yang ada di dalam surga dan di sisi Kami apa yang kami berikan adalah sebagai tambahan nikmat bagi mereka.
Nikmat yang paling besar adalah bisa melihat wajah Allah Yang Mahamulia.

Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:(Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi Kami ada tambahannya) yakni sebagai pahala tambahan dari apa yang telah kalian amalkan, dan sebagai tambahan dari apa yang telah kalian minta.

Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki.
(QS. Qaaf [50]: 35)

Maksudnya, apa pun yang mereka minta, maka mereka langsung mendapatkannya.
Yaitu berbagai macam kesenangan dan kenikmatan, manakala mereka memintanya langsung disuguhkan kepada mereka.


Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar’ah, telah menceritakan kepada kami Umar ibnu Usman, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah, dari Yahya ibnu Sa’id, dari Khalid ibnu Ma’dan, dari Kasir ibnu Murrah yang mengatakan bahwa termasuk di antara tambahan nikmat surgawi ialah sekumpulan awan melewati ahli surga, maka awan itu bertanya,
"Apakah yang kalian inginkan agar aku menurunkannya bagi kalian?"
Maka tiada sesuatu pun yang mereka minta, melainkan hujan menurunkannya kepada mereka.
Kasir mengatakan bahwa sesungguhnya jika Allah subhanahu wa ta’ala menjadikan diriku menyaksikan hal tersebut, aku benar-benar akan mengatakan,
"Hujanilah kami dengan bidadari-bidadari yang cantik-cantik."

Di dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas’ud r.a. disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

Sesungguhnya engkau benar-benar menginginkan burung di dalam surga, maka dengan serta merta burung itu terjatuh di hadapanmu dalam keadaan telah dipanggang.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Mu’az ibnu Hisyam, telah menceritakan kepadaku ayahku, dari Amir Al-Ahwal, dari Abu Bakar As-Siddiq r.a., dari Abu Sa’id Al-Khudri r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:
Apabila orang mukmin menginginkan anak di dalam surga, maka masa mengandung dan masa melahirkan dan usia (yang diinginkannya) terjadi dalam saat yang sama.

Imam Turmuzi dan Imam Ibnu Majah meriwayatkannya dari Bandar, dari Mu’az ibnu Hisyam dengan sanad yang sama.
Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini hasan garib, dan ditambahkan dalam riwayat ini,
"sesuai dengan apa yang diinginkannya."


Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

dan pada sisi Kami ada tambahannya.
(QS. Qaaf [50]: 35)


Semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya:

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya.
(QS. Yunus [10]: 26)

Dalam hadis terdahulu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan nikmat tambahan ialah memandang kepada Allah subhanahu wa ta’ala, yakni Zat Allah subhanahu wa ta’ala

Al-Bazzar dan Ibnu Abu Hatim telah meriwayatkan melalui hadis Syarik Al-Qadi, dari Usman ibnu Umair Abul Yaqzan, dari Anas ibnu Malik r.a. sehubungan dengan makna firman Allah subhanahu wa ta’ala:
dan pada sisi Kami ada tambahannya.
(QS. Qaaf [50]: 35)
Bahwa Tuhan Yang Mahaagung lagi Mahamulia menampakkan diri-Nya kepada mereka tiap hari Jumat.

Imam Abu Abdullah Asy-Syafii telah meriwayatkannya secara marfu’ maka ia mengatakan dalam kitab musnadnya, bahwa:


telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Muhammad, telah menceritakan kepadaku Musa ibnu Ubaidah, telah menceritakan kepadaku Abul Azar alias Mu’awiyah ibnu Ishaq ibnu Talhah, dari Ubaidillah ibnu Umair, bahwa ia pernah mendengar Anas ibnu Malik r.a. mengatakan bahwa Malaikat Jibrilalaihis salam datang dengan membawa sebuah cermin putih yang padanya terdapat tahi lalat kepada Rasulullah ﷺ Maka Rasulullah ﷺ bertanya,
"Noktah apakah ini?"
Jibrilalaihis salam menjawab,
"Ini adalah hari Jumat, yang melaluinya engkau dan umatmu diutamakan.
Orang-orang lain mengikut kepada kalian seusainya, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani.
Dan bagi kalian terdapat kebaikan padanya, dan bagi kalian terdapat suatu saat padanya yang tidak sekali-kali seorang mukmin melaluinya, sedangkan ia dalam keadaan berdoa memohon kebaikan padanya, melainkan diperkenankan baginya.
Dan menurut kami (para malaikat) hari itu adalah hari tambahan."
Rasulullah ﷺ bertanya,
"Hai Jibril, apakah yang dimaksud dengan hari tambahan itu?"
Jibrilalaihis salam menjawab,
"Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta’ala telah menciptakan di dalam surga Firdaus sebuah lembah yang luas, padanya terdapat bukit-bukit minyak kesturi.
Apabila hari Jumat tiba, Allah menurunkan sejumlah malaikat menurut apa yang dikehendaki-Nya, dan di sekitar bukit kesturi itu terdapat mimbar-mimbar dari cahaya untuk tempat duduk para nabi.
Kemudian terdapat pula mimbar-mimbar lain terbuat dari emas yang dihiasi dengan yaqut dan zabarjad untuk tempat duduk para syuhada dan orang-orang yang siddiq, mereka duduk di belakang para nabi di atas bukit-bukit kesturi tersebut.
Maka Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,
"Akulah Tuhan kalian, Aku telah menunaikan janji-Ku kepada kalian.
Maka sekarang mintalah kalian kepada-Ku, niscaya akan Kupenuhi."
Mereka berkata,
"Wahai Tuhan kami, kami memohon rida-Mu."
Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,
"Aku telah rida kepada kalian, dan untuk kalian Kuberikan semua yang kalian angan-angankan, dan Kuberikan pula sebagai tambahannya dari sisi-Ku."
Mereka menyukai hari Jumat, mengingat kebaikan yang diberikan kepada mereka dari Tuhan mereka di hari itu.
Hari Jumat merupakan hari yang padanya Allah subhanahu wa ta’ala bersemayam (berkuasa) di atas ‘Arasy, pada hari Jumat Adam diciptakan, dan pada hari Jumat pula hari kiamat terjadi.

Demikianlah menurut apa yang diketengahkan oleh Imam Syafii rahimahullah di dalam Kitabul Jumu’ah, bagian dari kitab Al-Umm-nya, dan hadis ini diriwayatkan melalui berbagai jalur dari Anas ibnu Malik r.a.
Ibnu Jarir telah meriwayatkan hadis ini melalui Usman ibnu Umair, dari Anas r.a. dengan lafaz yang lebih panjang daripada ini.
Telah disebutkan pula sehubungan dengan hal ini oleh atsar yang cukup panjang bersumber dari Anas ibnu Malik r.a. secara mauquf tetapi di dalamnya banyak terdapat hal-hal yang garib (aneh-aneh).

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hasan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi’ah, telah menceritakan kepada kami Darij, dari Abul Haisam, dari Abu Sa’id r.a., dari Rasulullah ﷺ yang telah bersabda:
Sesungguhnya seseorang di dalam surga benar-benar duduk bersandar di dalamnya selama tujuh puluh tahun sebelum beranjak, kemudian datanglah kepadanya seorang wanita yang tingginya sama dengannya, maka ia memandang ke arah wajahnya dan pipinya lebih jernih daripada cermin, dan sesungguhnya mutiara yang terkecil yang dikenakannya dapat menerangi antara timur dan barat.
Lalu wanita itu mengucapkan salam kepadanya, dan ia menjawab salamnya, lalu lelaki itu menanyainya,
"Siapakah engkau?"
Wanita itu menjawab,
"Aku adalah termasuk tambahan (nikmat surga) itu."
Dan sesungguhnya wanita itu memakai tujuh macam perhiasan, yang paling rendahnya semisal dengan nu’man yang dari Tuba, maka pandangan matanya dapat menembusnya hingga ia dapat melihat sumsum betisnya di balik perhiasan (pakaian) yang dikenakannya itu.
Dan sesungguhnya mahkota yang dikenakan oleh wanita itu, mutiara yang paling rendah daripadanya, benar-benar dapat menerangi antara timur dan barat.

Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Wahb, dari Amr ibnul Haris, dari Darij dengan sanad yang sama.

Unsur Pokok Surah Qaaf (ق)

Surat Qaaf terdiri atas 45 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah diturunkan sesudah surat Al Mursalaat.

Dinamai "Qaaf" karena surat ini dirnulai dengan huruf Hijaiyyah "Qaaf".

Menurut hadits yang diriwayatkan Iman Muslim, bahwa Rasulullah ﷺ senang membaca surat ini pada rakaat pertama shalat subuh dan pada shalat hari raya.
Sedang menurut riwayat Abu Daud, Al Baihaqi dan lbnu Majah bahwa Rasulullah ﷺ membaca surat ini pada tiap-tiap membaca Khutbah pada hari Jum’at.

Kedua riwayat ini menunjukkan bahwa surat QAAF, sering dibaca Nabi Muhammad ﷺ di tempat-tempat umum, untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan nikmat­nikmat yang diberikan kepadanya, begitu pula tentang hari berbangkit, hari berhisab, surga, neraka, pahala, dosa dan sebagainya.

Surat ini dinamai juga "Al Baasiqaat",
diambil dari perkataan "Al Baasiqaat" yang terdapat pada ayat 10 surat ini.

Keimanan:

▪ Setiap manusia pada hari kiamat akan hadir di padang mahsyar diiringkan oleh dua orang malaikat, yang seorang sebagai pengiringnya dan yang seorang lagi sebagai saksi atas segala perbuatannya di dunia.
▪ Kebangkitan manusia dari kubur digambarkan sebagai tanah yang kering, setelah disirami hujan hidup kembali.
▪ Allah lebih dekat kepada manusia dari urat lehernya sendiri.
▪ Tiap-tiap manusia didampingi oleh malaikat yang selalu mencatat segala perbuatannya.
▪ Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa.

Hukum:

▪ Anjuran bertasbih dan bertahmid kepada Tuhan pada waktu-waktu malam sebelum terbit dan terbenam matahari dan sesudah mengerjakan shalat.
▪ Perintah Allah kepada Rasul-Nya agar memberi peringatan dengan ayat-ayat Alquran kepada orang yang beriman.
▪ Anjuran memperhatikan kejadian langit dan bumi.

Lain-lain:

▪ Keingkaran orang-orang musyrik terhadap kenabian dan hari berbangkit.
▪ Hiburan kepada Nabi Muhammad ﷺ agar jangan berputus asa dalam menghadapi keingkaran orang-orang kafir Mekah, karena rasulrasul dahulu juga menghadapi keingkaran kaumnya masing-masing.
Alquran adalah sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada ancaman Allah.

Audio Murottal

QS. Qaaf (50) : 1-45 ⊸ Misyari Rasyid Alafasy
Ayat 1 sampai 45 + Terjemahan IndonesiaQS. Qaaf (50) : 1-45 ⊸ Nabil ar-Rifa’i
Ayat 1 sampai 45

Gambar Kutipan Ayat

Surah Qaaf ayat 35 - Gambar 1 Surah Qaaf ayat 35 - Gambar 2
Statistik QS. 50:35
  • Rating RisalahMuslim
4.6

Ayat ini terdapat dalam surah Qaaf.

Surah Qaf (Arab: ق , “Qaf”) adalah surah ke-50 dalam Alquran.
Surah ini tergolong surah Makkiyah yang terdiri atas 45 ayat.
Dinamakan Qaf karena surah ini dimulai dengan huruf Qaf.
Menurut hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwa Nabi Muhammad senang membaca surah ini pada raka’at pertama salat subuh dan pada salat hari raya.
Sedang menurut riwayat Abu Daud, Al-Baihaqi dan Ibnu Majah bahwa Nabi Muhammad membaca surat ini pada tiap-tiap membaca Kotbah pada salat Jumat.
Kedua riwayat ini menunjukkan bahwa surah Qaf sering dibaca Nabi Muhammad di tempat-tempat umum, untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya, begitu pula tentang hari berbangkit, hari berhisab, surga, neraka, pahala, dosa, dsb.
Surah ini dinamai juga Al-Basiqat diambil dari perkataan Al-Basiqat yang terdapat pada ayat 10 surah ini.

Nomor Surah 50
Nama Surah Qaaf
Arab ق
Arti Qaaf
Nama lain al-Basiqat
(Yang Tinggi-Tinggi)
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 34
Juz Juz 26
Jumlah ruku’ 3 ruku’
Jumlah ayat 45
Jumlah kata 373
Jumlah huruf 1507
Surah sebelumnya Surah Al-Hujurat
Surah selanjutnya Surah Az-Zariyat
Sending
User Review
4.2 (10 suara)
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA
Tags:

50:35, 50 35, 50-35, Surah Qaaf 35, Tafsir surat Qaaf 35, Quran Qaf 35, Surah Qof ayat 35

Video Surah

50:35


More Videos

Kandungan Surah Qaaf

۞ QS. 50:2 • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 50:3 • Cobaan kubur • Mengingkari hari kebangkitan

۞ QS. 50:4 • Keluasan ilmu Allah • Cobaan kubur • Penentuan takdir sebelum penciptaan

۞ QS. 50:5 • Sikap manusia terhadap kitab samawi • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 50:6 Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala • Kekuasaan Allah

۞ QS. 50:7 Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala

۞ QS. 50:9 Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala • Kekuasaan Allah

۞ QS. 50:10 Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala

۞ QS. 50:11 Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala • Beberapa ayat yang menjelaskan tentang hari kebangkitan • Manusia dibangkitkan dari kubur

۞ QS. 50:12 • Sikap manusia terhadap kitab samawi

۞ QS. 50:14 • Allah menepati janji • Sikap manusia terhadap kitab samawi • Azab orang kafir • Menyiksa pelaku maksiat •

۞ QS. 50:15 • Kekuasaan Allah • Mengingkari hari kebangkitan • Beberapa ayat yang menjelaskan tentang hari kebangkitan

۞ QS. 50:16 • Keluasan ilmu Allah • Tugas-tugas malaikat • Menghitung amal kebaikan

۞ QS. 50:17 • Tugas-tugas malaikat • Menghitung amal kebaikan

۞ QS. 50:18 • Tugas-tugas malaikat • Menghitung amal kebaikan

۞ QS. 50:19 • Kematian pasti terjadi pada setiap makhluk hidup

۞ QS. 50:20 • Allah menepati janji • Nama-nama hari kiamat • Peniupan sangkakala

۞ QS. 50:21 • Tugas-tugas malaikat • Penghimpunan manusia dan keadaan mereka • Manusia bersaksi atas dirinya • Sifat hari penghitungan •

۞ QS. 50:22 • Penghimpunan manusia dan keadaan mereka • Sifat hari penghitungan

۞ QS. 50:23 • Tugas-tugas malaikat • Sifat hari penghitungan • Menghitung amal kebaikan

۞ QS. 50:24 • Tugas-tugas malaikat • Sifat hari penghitungan • Nama-nama neraka • Sifat ahli neraka dan kejahatan mereka • Azab orang kafir

۞ QS. 50:25 • Sifat ahli neraka dan kejahatan mereka

۞ QS. 50:26 • Sifat hari penghitungan • Sifat ahli neraka dan kejahatan mereka • Siksa orang kafir

۞ QS. 50:27 Ar Rabb (Tuhan) • Keadaan orang kafir pada hari penghimpunan • Sifat iblis dan pembantunya • Jin yang berteman dengan manusia • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 50:28 • Keadaan orang kafir pada hari penghimpunan

۞ QS. 50:29 • Sifat hari penghitungan • Keadilan Allah dalam menghakimi • Menanggung dosa orang lain

۞ QS. 50:30 • Sifat hari penghitungan • Nama-nama neraka • Sifat neraka

۞ QS. 50:31 • Pahala iman • Sifat hari penghitungan • Perbuatan baik adalah penyebab masuk surga

۞ QS. 50:32 • Allah menepati janji • Perbuatan baik adalah penyebab masuk surga

۞ QS. 50:33 • Al Rahman (Maha Pengasih) • Perbuatan baik adalah penyebab masuk surga

۞ QS. 50:34 • Keabadian surga • Memasuki surga

۞ QS. 50:35 • Sifat surga dan kenikmatannya

۞ QS. 50:36 • Azab orang kafir • Menyiksa pelaku maksiat

۞ QS. 50:38 • Sifat Kamal (sempurna) • Kekuasaan Allah

۞ QS. 50:39 Ar Rabb (Tuhan)

۞ QS. 50:41 • Tugas-tugas malaikat • Manusia dibangkitkan dari kubur • Sifat hari penghitungan

۞ QS. 50:42 • Peniupan sangkakala • Manusia dibangkitkan dari kubur • Sifat hari penghitungan

۞ QS. 50:43 • Kekuasaan Allah • Manusia dibangkitkan dari kubur • Kebenaran hari penghimpunan

۞ QS. 50:44 • Kekuasaan Allah • Kedahsyatan hari kiamat • Manusia dibangkitkan dari kubur • Kebenaran hari penghimpunan • Sifat hari penghitungan

۞ QS. 50:45 • Keluasan ilmu Allah • Hikmah penurunan kitab-kitab samawi • Sifat hari penghitungan • Allah menggerakkan hati manusia •

Ayat Pilihan

dan terimalah taubat kami.
Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
QS. Al-Baqarah [2]: 128

Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Dan jangan kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
QS. An-Nisa’ [4]: 29

Apabila kamu membaca Alquran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

[ucapkan a`uudzu billaahi minasy syaithaanirrajiim] ― QS. An-Nahl [16]: 98

Hadits Shahih

Podcast

Doa Sehari-hari

Soal & Pertanyaan Agama

Matahari berputar mengelilingi sumbunya, termasuk contoh takdir ...

Correct! Wrong!

Takdir yang bisa diubah dinamakan ...

Correct! Wrong!

Karena rajin belajar maka Afit selalu juara dalam setiap perlombaan antar sekolah, pernyataan tersebut merupakan contoh ...

Correct! Wrong!

+

Array

Yang tidak termasuk cara beriman kepada qada dan qadar Allah adalah ...

Correct! Wrong!

Salah satu contoh takdir muallaq (bisa diubah) adalah ...

Correct! Wrong!

Pendidikan Agama Islam #22
Ingatan kamu cukup bagus untuk menjawab soal-soal ujian sekolah ini.

Pendidikan Agama Islam #22 1

Mantab!! Pertahankan yaa..
Jawaban kamu masih ada yang salah tuh.

Pendidikan Agama Islam #22 2

Belajar lagi yaa...

Share your Results:

Soal Agama Islam

Pendidikan Agama Islam #24

Allah Subhanahu Wa Ta`ala Melihat semua apa yang di lakukan oleh hambanya, karena Allah bersifat … Dalam memutuskan suatu perkara, Dinda sangat adil karena Dinda meneladani sifat Allah … Salah satu cara mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta`ala yaitu … dengan … Tata cara membaca Alquran dimulai dengan … Dalam surah Alquran, At-Tin artinya …

Pendidikan Agama Islam #22

Karena rajin belajar maka Afit selalu juara dalam setiap perlombaan antar sekolah, pernyataan tersebut merupakan contoh … Takdir yang bisa diubah dinamakan … Salah satu contoh takdir muallaq (bisa diubah) adalah … Matahari berputar mengelilingi sumbunya, termasuk contoh takdir … Yang tidak termasuk cara beriman kepada qada dan qadar Allah adalah …

Pendidikan Agama Islam #13

Nama pedang Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu … … Apa nama peperangan pertama yang berlaku dalam sejarah Islam? … Apa makanan kegemaran Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam? … Apa warna kesukaan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam? … Sabda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya … kali.”

Kamus Istilah Islam

At-Takasur

Apa itu At-Takasur? Surah At-Takasur adalah surah ke-102 dalam Alquran. Surah ini terdiri atas 8 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah, diturunkan sesudah surah Al-Kausar. Dinamai At-Takasu...

Bulan Syawal

Apa itu Bulan Syawal? Bulan Syawal memiliki arti kebahagiaan. Bulan yang spesial ini terdiri dari 29 hari. Bulan ini mendapat arti kebahagiaan karena merupakan bulan yang penuh berkah. Pada tanggal 1 ...

negara Islam

Apa itu negara Islam? negara yang setiap perilaku politiknya didasarkan atas nilai-nilai atau ajaran agama Islam yang bersumber pada Alquran dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. &#...