QS. Maryam (Maria) – surah 19 ayat 32 [QS. 19:32]

وَّ بَرًّۢا بِوَالِدَتِیۡ ۫ وَ لَمۡ یَجۡعَلۡنِیۡ جَبَّارًا شَقِیًّا
Wabarran biwaalidatii walam yaj’alnii jabbaaran syaqii-yan;

dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
―QS. 19:32
Topik ▪ Para rasul diutus untuk memberi petunjuk
19:32, 19 32, 19-32, Maryam 32, Maryam 32, Maryam 32

Tafsir surah Maryam (19) ayat 32

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Maryam (19) : 32. Oleh Kementrian Agama RI

Dan Allah memerintahkan pula kepadaku supaya berbakti kepada ibuku, tunduk dan selalu berbuat kebaikan kepadanya.
Ucapan ini menunjukkan pula kesucian Maryam, karena apabila tidak demikian maka Nabi Isa tidak akan diperintah untuk berbakti kepada ibunya.
“Dan Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong karena aku selalu taat menyembah Allah dan tidak pula menjadikan aku seorang yang celaka karena aku selalu berbuat baik kepada ibuku”.

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Dia juga memerintahkanku untuk berbakti kepada ibuku, dan tidak menjadikan aku bersikap aniaya kepada manusia, serta celaka karena berbuat maksiat kepada-Nya.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Dan berbakti kepada ibuku) lafal Barran dinashabkan oleh lafal Ja’alani yang keberadaannya diperkirakan, maksudnya, Dia menjadikan aku sebagai orang yang berbakti kepada ibuku (dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong) orang yang merasa tinggi diri (lagi celaka) yang durhaka kepada Rabbnya.

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Dia menjadikanku sebagai orang yang berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikanku sebagai orang yang sombong (yang suka menolak kebenaran), dan celaka lagi durhaka kepada Rabbku.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

…dan berbakti kepada ibuku.

Yakni Allah memerintahkan pula kepadaku agar berbakti kepada ibuku.
Allah subhanahu wa ta’ala menyebutkan berbakti kepada orang tua sesudah taat kepada Tuhannya, sebab Allah subhanahu wa ta’ala sering menyebutkan secara bergandengan antara perintah menyembah-Nya dan taat kepada kedua orang tua.
Seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu.
(Q.S. Al Israa [17]: 23)

Dan firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.
(Q.S. Luqman [31]: 14)

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

…dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.

Maksudnya, Allah tidak menjadikan diriku seorang yang angkara murka lagi sombong, tidak mau menyembah dan taat kepada-Nya serta tidak mau berbakti kepada ibuku, yang akibatnya aku menjadi orang yang celaka.

Sufyan As-Sauri mengatakan bahwa makna al-jabbarusy syaqiyyu ialah orang yang tega membunuh karena marah.
Sebagian ulama Salaf mengatakan bahwa tidak sekali-kali kamu jumpai orang yang menyakiti kedua orang tuanya, melainkan kamu jumpai dia berwatak sombong lagi celaka.
Kemudian ia membacakan firman Allah subhanahu wa ta’ala: dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
(Q.S. Maryam [19]: 32) tidak sekali-kali kamu jumpai orang yang berperangai buruk, melainkan kamu jumpai dia orang yang angkuh lagi sombong.
Kemudian ia membacakan firman-Nya:

dan hamba sahaya yang kalian miliki.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.
(Q.S. An-Nisa’ [4]: 36)

Qatadah mengatakan, telah diceritakan kepada kami bahwa ada seorang wanita melihat putra Maryam menghidupkan orang-orang mati serta menyembuhkan orang yang buta dan berpenyakit supak dengan seizin Allah.
Maka wanita itu berkata, “Beruntunglah bagi orang yang mengandungmu, beruntunglah bagi orang yang menyusukanmu.” Maka Nabi Isa ‘alaihis salam berkata menjawabnya, “Beruntunglah bagi orang yang membaca Kitabullah dan mengikuti petunjuk yang ada di dalamnya, serta bukan menjadi orang yang sombong lagi celaka.”


Kata Pilihan Dalam Surah Maryam (19) Ayat 32

SYAQIYY
شَقِىّ

Lafaz ini dalam bentuk ism fa’il mufrad mudzakkar, jamaknya asyqiya’. Muannatsnya syaqiyyah. Berasal dari kata syaqiya-yasyqa yang berarti sesat dan kufur, mengalami kesusahan dan penat. Mashdarnya adalah syaqa’ dan syiqwah.

Dalam Mu’jam Al Wasit, asy syaqa’ atau asy syiqwwah bermakna kesusahan dan penat, kekerasan dan dugaan serta kesesatan. Sedangkan lafaz syaqiy bermakna yang berputus asa dan tidak gembira.

Lafaz syaqiyy disebut empat kali di dalam Al Qur’an, yaitu dalam surah Hud (11), ayat 106 dan dalam surah Maryam (19), ayat 32, 48.

Sedangkan lafaz syiqwah disebut sekali yaitu dalam surah Al Mu’minuun (23), ayat 106.

Allah menyatakan dalam surah Hud (11) ayat 106,

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِۦۚ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَسَعِيدٌ

dan Allah menyatakan dalam surah Maryam (19) ayat 4

وَلَمْ أَكُنۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا

Terdapat dua makna bagi lafaz syaqiyy di dalam Al Qur’an.

Pertama, ia bermakna yang sengsara.
Al Qurtubi berkata,
lafaz syaqiy dalam surah Hud (11), bermakna yang ditulis baginya kesengsaraan.

Ibn Katsir mengatakan, lafaz syaqiyy bermakna kelompok orang yang berada di dalam neraka sebagaimana Allah berfirman,

فَرِيقٌ فِى ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى ٱلسَّعِيرِ

Beliau menambah lagi tafsiran bagi lafaz syaqiyy terdapat pada ayat setelahnya” yaitu

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا۟ فَفِى ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ

yang bermakna, “Adapun orang yang celaka (disebabkan keingkaran dan maksiatnya), maka neraka tempatnya. Bagi mereka di situ hanya suara mernekik-mekik dan mendayu-dayu seperti suara keledai” Makna pertama bagi lafaz ini ialah kesesatan dan kekufuran.

Kedua, ia bermakna kesusahan sebagaimana makna ayat dalam surah Maryam di atas.

Ibn Katsir menafsirkan ayat dalam surah ini “Aku tidak membuat sebuah permohonan kecuali engkau kabulkan dan tidak menolak setiap apa yang aku pinta.”

Asy Syawkani berkata,
ayat ini adalah nikmat bagi Zakariyya dengan mengabulkan doanya pada setiap waktu, dikatakan syaqiyy kadza bermakna susah dan penat dalam sesuatu perkara tetapi tidak mendapat apa yang diinginkan darinya.

Sumber : Kamus Al Qur’an, PTS Islamika SDN. BHD.Hal:312

Informasi Surah Maryam (مريم)
Surat Maryam terdiri atas 98 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, karena ham­pir seluruh ayatnya diturunkan sebelum Nabi Muhammad ﷺ hijrah ke Madinah, bahkan se­belum sahabat-sahabat beliau hijrah ke negeri Habsyi.

Menurut riwayat Ibnu Mas’ud, Ja’far bin Abi Thalib membacakan permulaan surat Maryam ini kepada raja Najasyi dan pengikut-pengikut­nya diwaktu ia ikut hijrah bersama-sama sahabat-sahabat yang lain ke negeri Habsyi.

Surat ini dinamai “Maryam”,
karena surat ini mengandung kisah Maryam, ibu Nabi Isa ‘alaihis salam yang serba ajaib, yaitu melahirkan puteranya Isa ‘alaihis salam, sedang ia sebelumnya belum pernah dika­wini atau dicampuri oleh seorang laki-laki pun.
Kelahiran Isa ‘alaihis salam tanpa Bapak merupakan suatu bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta’ala Pengutaraan kisah Maryam sebagai kejadian yang luar biasa dan ajaib dalam surat ini, diawali dengan kisah kejadian yang luar biasa dan ajaib pula, yaitu dikabulkan­ nya do’a Zakariya ‘alaihis salamoleh Allahsubhanahu wa ta’ala agar beliau dianugerahi seorang putera sebagai pewaris dan pelanjut cita-cita dan kepercayaan beliau, sedang usia beliau sudah sangat tua dan isteri beliau seorang yang mandul, yang menurut ukuran ilmu biologi tidak mungkin akan terjadi.

Keimanan:

Allah berbuat sesuatu menurut yang dikehendaki-Nya, kendatipun menyimpang dari hukum-hukum alam
Isa a.s. bukan anak Allah karena mustahil Allah mem­ punyai anak
Jibril a.s. turun kepada rasul-rasul membawa wahyu atas perintah Allah
di hari kiamat orang kafir menghadap Allah sendiri-sendiri semua manusia akan menghadap Tuhan sebagai hamba.

Hukum:

Tidak ada pembahasan hukum yang spesifik dalam surat ini.

Kisah:

Allah mengabulkan do’a Zakariya a.s.untuk memperoleh anak, sekalipun usia be­ liau sudah sangat tua dan isteri beliau seorang yang mandul
kisah kelahiran Isa a.s. tanpa bapak
kisah Ibrahim a.s. dengan bapaknya
Musa a.s. seorang yang dipilih oleh Allah
Ismail a.s. seorang yang benar dalam janjinya
Idris a.s. seorang yang sangat kuat kepercayaannya.

Lain-lain:

Ancaman terhadap orang yang meninggalkan shalat dan mengikuti hawa nafsunya serta kabar gembira untuk orang-orang yang telah taubat dan mengerjakan amal-amal yang saleh
keadaan di surga
membiarkan orang yang sesat setelah diberi petunjuk bergelimang dalam kesesatannya adalah sunnah Allah.

Ayat-ayat dalam Surah Maryam (98 ayat)

Audio

Qari Internasional

Q.S. Maryam (19) ayat 32 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. Maryam (19) ayat 32 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. Maryam (19) ayat 32 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. Maryam - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 98 & Terjemahan


GambarStatistik Q.S. 19:32
  • Rating RisalahMuslim

Ayat ini terdapat dalam surah Maryam.

Surah Maryam (Arab: مريم‎, Maryam, "Maryam") adalah surah ke-19 dalam al-Qur'an.
Surah ini terdiri atas 98 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah karena hampir seluruh ayatnya diturunkan sebelum Nabi Muhammad ﷺ hijrah ke Madinah, bahkan sebelum sahabat-sahabat dia hijrah ke negeri Habsyi.
Menurut riwayat Ibnu Mas'ud, Ja'far bin Abi Thalib membacakan permulaan surah Maryam ini kepada raja Najasyi dan pengikut-pengikutnya di waktu ia ikut hijrah bersama-sama sahabat-sahabat yang lain ke negeri Habsyi.

Surah ini dinamai Maryam, karena surat ini mengandung kisah Maryam (atau Maria dalam agama Kristen), ibu dari Nabi Isa 'alaihis salam.
Surah ini menceritakan kelahiran yang ajaib, di mana Ia melahirkan Isa 'alaihis salam sedang ia sebelumnya belum pernah digauli oleh seorang laki-laki.
Kelahiran Isa 'alaihis salam tanpa ayah, merupakan suatu bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala.
Pengutaraan kisah Maryam sebagai kejadian yang luar biasa dan ajaib dalam surah ini, diawali dengan kisah kejadian ajaib lainnya, yaitu dikabulkannya doa nabi Zakaria 'alaihis salam oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana ia ingin dianugerahi seorang putra sebagai pewaris dan penerus cita-cita dan kepercayaannya, sedang usianya sudah sangat tua dan istrinya adalah wanita yang mandul.

Nomor Surah 19
Nama Surah Maryam
Arab مريم
Arti Maryam (Maria)
Nama lain Kaf, Ha, Ya, ‘Ain, Shad (کهیعص), Ka-ha
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 44
Juz Juz 16
Jumlah ruku' 0
Jumlah ayat 98
Jumlah kata 972
Jumlah huruf 3935
Surah sebelumnya Surah Al-Kahf
Surah selanjutnya Surah Ta Ha
4.5
Ratingmu: 4.3 (21 orang)
SendingPembahasan ▪ qs 19 : 29-32 ▪ QS 19:32

Iklan

Video

Panggil Video Lainnya


Podcast

Ikuti RisalahMuslim
               

Copied!

Masukan & saran kirim ke email:
[email protected]

Made with in Yogyakarta