Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

QS. Ath Thuur (Bukit) - surah 52 ayat 4 [QS. 52:4]

وَّ الۡبَیۡتِ الۡمَعۡمُوۡرِ ۙ
Wal baitil ma’muur(i);
demi Baitulma‘mur (Ka‘bah),
―QS. Ath Thuur [52]: 4

Daftar isi

And (by) the frequented House
― Chapter 52. Surah Ath Thuur [verse 4]

وَٱلْبَيْتِ dan rumah

By the House
ٱلْمَعْمُورِ dimakmurkan

frequented

Tafsir Quran

Surah Ath Thuur
52:4

Tafsir QS. At-Tur (52) : 4. Oleh Kementrian Agama RI

Dalam ayat ini Allah ﷻ bersumpah dengan Al-Baitul-Ma’mur yaitu sebuah rumah di langit yang ketujuh yang setiap harinya dimasuki oleh 70 ribu malaikat untuk tawaf atau salat.
Mereka telah masuk ke sana tidak akan kembali untuk selamanya.

Hal ini ditegaskan dalam hadis Isra‘ yaitu:
"Terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadis tentang Isra‘ sesudah melampaui langit ketujuh, kemudian aku diangkat ke Baitulma’mur, tiba-tiba di sana kulihat 70.000 malaikat masuk setiap hari dan mereka tidak akan kembali lagi setelah itu.
(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Maksud hadis di atas bahwa para malaikat itu beribadat dan melakukan tawaf di sana (Baitulma’mur) seperti halnya manusia di bumi, melakukan tawaf di Ka’bah Mekah.
Begitulah keadaan para malaikat itu.

Kemudian Qatadah, Rabi’ bin Anas dan as-Suddi berkata, bahwa Rasulullah ﷺ pada suatu hari berkata kepada para sahabat:"Tahukah kamu apakah Baitulma’mur itu?
Mereka menjawab,
"Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui"
Rasulullah berkata,
"Baitulma’mur ialah sebuah masjid di langit yang searah dengan Ka’bah dan apabila (seseorang dari sana) jatuh, maka akan jatuh di atas Ka’bah, di sana salat 70.000 malaikat setiap hari;
apabila mereka keluar dari sana, tidak akan kembali lagi."
(Riwayat Ibnu Jarir)

Tafsir QS. Ath Thuur (52) : 4. Oleh Muhammad Quraish Shihab:


Aku bersumpah demi bukit Thur Sina’ (Sinai), tempat Nabi Musa diajak bicara oleh Tuhannya, demi kitab suci yang turun dari Allah dan tertulis di lembaran-lembaran yang mudah dibaca, demi al-Bayt al-Ma’mur dengan yang berthawaf, berdiri, rukuk dan sujud di situ, demi langit yang diangkat tanpa tiang dan demi lautan yang penuh dengan air.

Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:


Allah bersumpah demi gunung Thur, yaitu gunung tempat Allah penah bicara kepada nabi Musa alaihissalam, dan demi kitab yang ditulis.
Kitab itu adalah al Qur’an yang ada pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur yang ada di langit, yang para malaikat selalu mengelilinginya, dan demi atap yang ditinggikan yaitu langit dunia, dan demi laut yang airnya bergelombang.

Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:(Dan demi Baitulmakmur) yang berada di langit ketiga, atau keenam atau yang ketujuh, letaknya persis berada di atas Kakbah, setiap hari diziarahi oleh tujuh puluh ribu malaikat yang melakukan tawaf dan salat di situ dan mereka tidak kembali lagi kepadanya untuk selama-lamanya.

Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Karena itulah disebutkan dalam firman berikutnya:

pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma’mur.
(QS. At-Tur [52]: 3-4)

Di dalam kitab Sahihain disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ dalam hadis Isra-nya sesudah melampaui langit yang ketujuh menceritakan melalui sabdanya:

Kemudian aku dinaikkan ke Baitul Ma’mur, dan ternyata Baitul Ma’mur itu setiap harinya dimasuki oleh tujuh puluh ribu (malaikat) yang tidak kembali lagi kepadanya sampai yang terakhir dari mereka.

Yakni mereka melakukan ibadah di dalamnya dan tawaf di sekelilingnya sebagaimana ahli bumi melakukan tawaf di Ka’bah mereka.
Demikian pula Baitul Ma’mur, ia adalah Ka’bah penduduk langit yang ketujuh, karena itulah Nabi ﷺ menjumpai Nabi Ibrahimalaihis salam Al-Khalil sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma’mur.
Karena beliau ‘alaihis salam adalah orang yang membangun Ka’bah di bumi, maka pahala yang diterimanya adalah dari jenis amal.
Letak Baitul Ma’mur itu adalah lurus di atas Ka’bah;
dan pada tiap-tiap langit terdapat Ka’bahnya tersendiri sebagai tempat mereka melakukan ibadah dan salat dengan menghadap kepadanya.
Ka’bah yang ada di langit yang terdekat dinamakan Baitul Tzzah;
hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Hisyam ibnu Ammar, telah menceritakan kepada kami Al-Walid ibnu Muslim, telah menceritakan kepada kami Rauh ibnu Janah, dari Az-Zuhri, dari Sa’id ibnul Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ yang telah bersabda:
Pada langit yang ketujuh terdapat sebuah Bait yang dinamakan Al-Ma’mur lurus di atas Ka’bah.
Dan pada langit yang keempat terdapat sebuah sungai yang dikenal dengan nama Sungai Kehidupan;
Malaikat Jibril memasuki sungai itu setiap harinya dan menyelam di dalamnya sekali selam, kemudian ia keluar dan mengibaskan sayapnya, maka berhamburanlah darinya sebanyak tujuh puluh ribu tetes air.
Allah menciptakan seorang malaikat dari tiap-tiap tetesnya, dan mereka diperintahkan untuk mendatangi Baitul Ma’mur, lalu mengerjakan salat padanya.
Maka mereka mengerjakannya, setelah itu mereka keluar dan tidak kembali lagi padanya selama-lamanya.
Dan seorang malaikat dari mereka diserahi untuk memimpin mereka, kemudian ia diperintahkan untuk membawa mereka berdiri di suatu tempat di langit untuk melakukan tasbih (menyucikan) Allah subhanahu wa ta’ala padanya hingga hari kiamat tiba.

Hadis ini garib sekali, Rauh ibnu Janah meriwayatkannya secara munfarid, dia adalah seorang Quraisy Al-Umawi, maula mereka adalah Abu Sa’id Ad-Dimasyqi.
Sejumlah jamaah telah menilai hadis ini munkar, antara lain ialah Al-Juzjani, Al-Uqaili, Al-Hakim, Abu Abdullah An-Naisaburi, dan lain-lainnya.
Imam Hakim mengatakan bahwa tiada dalil asal bagi hadis ini, baik melalui hadis Abu Hurairah maupun dari Sa’id atau Az-Zuhri.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hannad ibnus Sirri, telah menceritakan kepada kami Abul Ahwas, dari Sammak ibnu Harb, dari Khalid ibnu Ur’urah, bahwa seorang lelaki bertanya kepada sahabat Ali,
"Apakah Baitul Ma’mur itu?"
Ali r.a. menjawab,
"Ia adalah suatu Bait yang ada di langit dikenal dengan nama Ad-Darrah.
letaknya tepat lurus di atas Ka’bah;
kesuciannya di langit sama dengan kesucian Baitullah yang ada di bumi.
Setiap hari terdapat tujuh puluh ribu malaikat yang mengerjakan salat padanya, kemudian mereka tidak kembali lagi kepadanya untuk selama-lamanya."
Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Syu’bah dan Sufyan As’-Sauri.
dari Sammak.
Pada riwayat keduanya disebutkan bahwa orang yang menanyakan hal itu adalah Ibnul Kawa.

Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkannya dari Abu Kuraib, dari Talq ibnu Ganam, dari Zaidah, dari Asim, dari Ali ibnu Rabi’ah yang menceritakan bahwa Ibnul Kawa pernah bertanya kepada Ali r.a. tentang Baitul Ma’mur.
Maka Ali r.a. menjawab,
"Baitul Ma’mur adalah sebuah masjid yang ada di langit, yang dikenal dengan nama Ad-Darrah.
Setiap hari dimasuki oleh tujuh puluh ribu malaikat, kemudian mereka tidak kembali lagi kepadanya selama-lamanya."
Ibnu Jarir telah meriwayatkannya pula melalui hadis AbutTufail, dari Ali dengan lafaz yang semisal.

Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Baitul Ma’mur adalah suatu Baitullah yang terletak berhadapan dengan
"Arasy, diramaikan oleh para malaikat yang melakukan salat di dalamnya setiap harinya sebanyak tujuh puluh ribu malaikat, kemudian mereka tidak kembali lagi kepadanya.
Hal yang sama dikatakan oleh Ikrimah, Mujahid, dan sejumlah ulama Salaf.

Qatadah, Ar-Rabi’ ibnu Anas, dan As-Saddi mengatakan, telah diceritakan kepada kami bahwa Rasulullah ﷺ pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya,


"Tahukah kalian, apakah Baitul Ma’mur itu?"
Mereka menjawab,
"Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.’"
Maka Rasulullah ﷺ bersabda:
Sesungguhnya Baitul Ma’mur itu adalah sebuah masjid di langit tepat di atas Ka ‘bah.
Seandainya terjatuh, niscaya akan menimpa Ka ‘bah;
ada tujuh puluh ribu malaikat yang mengerjakan salat di dalamnya.
Apabila mereka keluar darinya, mereka tidak kembali lagi kepadanya hingga yang paling akhir dari mereka.

Lain halnya dengan Ad-Dahhak.
ia menduga bahwa yang meramaikannya adalah sejumlah malaikat yang dikenal dengan nama jin, salah satu kabilah dari iblis;
hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui.

Unsur Pokok Surah Ath Thuur (الطور)

Surat Ath Thuur terdiri atas 49 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat As Sajdah.

Dinamai "Ath Thuur" (Bukit) diambil dari perkataan "Ath Thuur" yang terdapat pada ayat pertama surat ini.
Yang dimaksud dengan "bukit" di sini ialah bukit Thursina yang terletak di semenanjung Sinai, tempat Nabi Musa ‘alaihis salam menerima wahyu dari Tuhannya.

Keimanan:

▪ Keadaan orang-orang kafir di dalam neraka dan keadaan orang-orang beriman di dalam syurga.
▪ Bukti kekuasaan dan ke-Esaan Allah.
▪ Setiap orang bertanggungjawab terhadap perbuatannya masing-masing, sekalipun demikian bapak dan anak akan dikumpulkan Allah dalam syurga apabila kedua-duanya sama-sama beriman.

Hukum:

▪ Kewajiban untuk tetap berdakwah dan anjuran melakukan zikir dan tasbih pada waktu siang dan malam.

Lain-lain:

▪ Orang-orang zalim pasti mendapat siksaan Allah di dunia dan akhirat.
▪ Allah tetap akan menjaga dan melindungi Nabi Muhammad ﷺ

Audio Murottal

QS. Ath-Thuur (52) : 1-49 ⊸ Misyari Rasyid Alafasy
Ayat 1 sampai 49 + Terjemahan IndonesiaQS. Ath-Thuur (52) : 1-49 ⊸ Nabil ar-Rifa’i
Ayat 1 sampai 49

Gambar Kutipan Ayat

Surah Ath Thuur ayat 4 - Gambar 1 Surah Ath Thuur ayat 4 - Gambar 2
Statistik QS. 52:4
  • Rating RisalahMuslim
4.8

Ayat ini terdapat dalam surah Ath Thuur.

Surah At-Tur (bahasa Arab:الطور) adalah surah ke-52 dalam Alquran.
Surah ini tergolong surah Makkiyah yang terdiri atas 49 ayat.
Dinamakan at-Tur yang berarti Bukit diambil dari kata At-Tur yang terdapat pada ayat pertama surah ini.
Yang dimaksud dengan bukit disini ialah bukit Sinai yang terletak di semenanjung Sinai, tempat Nabi Musa menerima Taurat dari Allah.

Nomor Surah 52
Nama Surah Ath Thuur
Arab الطور
Arti Bukit
Nama lain
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 76
Juz Juz 27
Jumlah ruku’ 2 ruku’
Jumlah ayat 49
Jumlah kata 313
Jumlah huruf 1324
Surah sebelumnya Surah Az-Zariyat
Surah selanjutnya Surah An-Najm
Sending
User Review
4.4 (14 suara)
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA
Tags:

52:4, 52 4, 52-4, Surah Ath Thuur 4, Tafsir surat AthThuur 4, Quran Ath Thur 4, At Thur 4, At-Tur 4, Surah At Thur ayat 4

Video Surah

52:4


More Videos

Kandungan Surah Ath Thuur

۞ QS. 52:7 • Allah menepati janji • Ar Rabb (Tuhan) • Azab orang kafir • Menyiksa pelaku maksiat •

۞ QS. 52:8 • Allah menepati janji • Azab orang kafir • Menyiksa pelaku maksiat

۞ QS. 52:9 • Kedahsyatan hari kiamat

۞ QS. 52:10 • Kedahsyatan hari kiamat

۞ QS. 52:11 • Kedahsyatan hari kiamat • Azab orang kafir • Menyiksa pelaku maksiat • Maksiat dan dosa •

۞ QS. 52:12 • Penangguhan (siksa) orang kafir di dunia • Maksiat dan dosa

۞ QS. 52:13 • Nama-nama neraka • Memasuki neraka • Sifat ahli neraka dan kejahatan mereka • Azab orang kafir

۞ QS. 52:14 • Mengingkari hari kebangkitan • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 52:15 • Mengingkari hari kebangkitan • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 52:16 • Keadilan Allah dalam menghakimi • Memasuki neraka • Azab orang kafir • Menanggung dosa orang lain • Balasan dari perbuatannya

۞ QS. 52:17 • Pahala iman • Sifat surga dan kenikmatannya • Perbuatan baik adalah penyebab masuk surga • Keutamaan iman •

۞ QS. 52:18 • Pahala iman • Ar Rabb (Tuhan) • Sifat surga dan kenikmatannya • Nama-nama neraka •

۞ QS. 52:19 • Pahala iman • Makanan dan minuman ahli surga • Keutamaan iman

۞ QS. 52:20 • Pahala iman • Sifat surga dan kenikmatannya • Sifat wanita penghuni surga • Keutamaan iman •

۞ QS. 52:21 • Keadilan Allah dalam menghakimi • Memasuki surga • Menanggung dosa orang lain

۞ QS. 52:22 • Pahala iman • Sifat surga dan kenikmatannya • Makanan dan minuman ahli surga • Keutamaan iman •

۞ QS. 52:23 • Pahala iman • Sifat surga dan kenikmatannya • Keutamaan iman

۞ QS. 52:24 • Pahala iman • Sifat surga dan kenikmatannya • Keutamaan iman

۞ QS. 52:25 • Percakapan para ahli surga

۞ QS. 52:26 • Percakapan para ahli surga

۞ QS. 52:27 • Pahala iman • Percakapan para ahli surga • Nama-nama neraka

۞ QS. 52:28 • Al Barr (Maha Baik) • Al Rahim (Maha Penyayang) • Percakapan para ahli surga

۞ QS. 52:29 Ar Rabb (Tuhan)

۞ QS. 52:31 • Maksiat dan dosa

۞ QS. 52:32 • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 52:33 • Sikap manusia terhadap kitab samawi

۞ QS. 52:34 • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 52:35 Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala

۞ QS. 52:36 Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala

۞ QS. 52:37 Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala • Ar Rabb (Tuhan)

۞ QS. 52:38 Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala

۞ QS. 52:39 • Kesucian Allah dari sekutu dan anak • Mendustai Allah

۞ QS. 52:41 • Allah memiliki kunci alam ghaib • Para utusan Allah pun tidak mengetahui alam ghaib

۞ QS. 52:42 • Balasan dari perbuatannya

۞ QS. 52:43 Tauhid Uluhiyyah • Kesucian Allah dari sekutu dan anak • Mensucikan Allah dari segala sekutu

۞ QS. 52:44 • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir • Menyiksa pelaku maksiat

۞ QS. 52:45 • Penangguhan (siksa) orang kafir di dunia • Maksiat dan dosa

۞ QS. 52:46 • Mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat • Keadaan orang kafir pada hari penghimpunan • Sifat hari penghitungan

۞ QS. 52:47 • Menyiksa pelaku maksiat • Maksiat dan dosa

۞ QS. 52:48 • Orang mukmin selalu dalam lindungan Allah Ta’ala • Ar Rabb (Tuhan)

Ayat Pilihan

Maka Maha Tinggi Allah,
Raja Yang Sebenarnya,
tiada Tuhan selain Dia,
Dan siapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah,
padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu,
maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya
QS. Al-Mu’minun [23]: 116-117

Musa berdoa:
“Ya Tuhanku,
sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu ampunilah aku”.
Maka Allah mengampuninya,
sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
QS. Al-Qasas [28]: 16

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah,
niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya.
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
QS. An-Nahl [16]: 18

Hadits Shahih

Podcast

Doa Sehari-hari

Soal & Pertanyaan Agama

Alquran adalah panduan dan pedoman manusia bagi mereka yang beriman. Ini dikonfirmasikan oleh Allah dalam surah ...

Correct! Wrong!

Penjelasan:
u06c1u0670u0630u064eu0627 u0628u064eu0635u064eu0627u0653u0626u0650u0631u064f u0644u0650u0644u0646u0651u064eu0627u0633u0650 u0648u064e u06c1u064fu062fu064bu06cc u0648u0651u064e u0631u064eu062du06e1u0645u064eu06c3u064c u0644u0651u0650u0642u064eu0648u06e1u0645u064d u06ccu0651u064fu0648u06e1u0642u0650u0646u064fu0648u06e1u0646u064e

(Alquran) ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.
--QS. 45:20

Alquran dimulai dengan surah Al Fatihah (pembukaan) dan berakhir dengan surah ...

Correct! Wrong!

Sifat dasar hukum Alquran adalah keseimbangan dalam hal aspek material dan psikologis, yang disebut sebagai ...

Correct! Wrong!

+

Array

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman bahwa Alquran adalah pedoman untuk orang ...

Correct! Wrong!

Penjelasan:
u0630u0670u0644u0650u06a9u064e u0627u0644u06e1u06a9u0650u062au0670u0628u064f u0644u064eu0627 u0631u064eu06ccu06e1u0628u064e u06dau06d6u06db u0641u0650u06ccu06e1u06c1u0650 u06dau06db u06c1u064fu062fu064bu06cc u0644u0651u0650u0644u06e1u0645u064fu062au0651u064eu0642u0650u06ccu06e1u0646u064e

Kitab (Alquran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang muttaqin (bertakwa),
--QS. 2:2

Alquran bertindak sebagai Hudan, yang artinya adalah ...

Correct! Wrong!

Pendidikan Agama Islam #6
Ingatan kamu cukup bagus untuk menjawab soal-soal ujian sekolah ini.

Pendidikan Agama Islam #6 1

Mantab!! Pertahankan yaa..
Jawaban kamu masih ada yang salah tuh.

Pendidikan Agama Islam #6 2

Belajar lagi yaa...

Share your Results:

Soal Agama Islam

Pendidikan Agama Islam #10

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menerima wahyu pertama di … Wahyu pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam terkandung dalam surah … Sejak wahyu di Surah Al Muddasir : 1-7, Rasullullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mulai berkhotbah. Awalnya nabi melakukan dakwah kepada … Khotbah Nabi Muhammad saat masih di Mekah, difokuskan langsung pada esensi-esensi utama, yaitu … … Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhotbah di kota Mekah kurang lebih selama …

Pendidikan Agama Islam #17

Dalam Alquran, surah Ad-Dhuha turun setelah surah …Surah Ad-Dhuha termasuk kategori surah …اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰىۖ lafal tersebut adalah surah Ad-Dhuha ayat ke- …وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰىۙ Dalam surah Ad-Duha, terjemahan dari lafal di atas adalah …Kata berikut yang mempunyai arti orang yang meminta-minta adalah …

Pendidikan Agama Islam #7

Alquran adalah keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Penjelasan tersebut terdapat dalam surah … Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan secara lahiriah, manusia dengan sesama manusia dan orang-orang dengan lingkungannya disebut hukum … Hukum yang berkaitan dengan perilaku moral manusia dalam kehidupan disebut hukum … Sumber hukum tertinggi dalam Islam adalah ..Hadits adalah Mubayyin untuk Alquran. Arti dari Mubayyin adalah ..

Kamus Istilah Islam

Syu’aib `alaihis salam

Siapa itu Syu’aib `alaihis salam? Syu’aib adalah seorang nabi yang diutus kepada kaum Madyan dan Aikah menurut tradisi Islam. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1550 SM. Namanya disebut...

Al-'Adiyat

Apa itu Al-‘Adiyat? Surah Al-‘Adiyat terdiri atas 11 ayat dan tergolong surah makkiyah, surat ini diturunkan setelah surah Al-‘Asr. Nama Al ‘Aadiyat diambil dari kata Al ‘...

Washi

Apa itu Washi? Washi artinya orang yang diberi kuasa melaksanakan suatu pesan yang dilakukan setelah orang yang berpesan itu meninggal dunia. Syarat orang yang menjadi washi adalah: 1. Baligh 2. Isla...