QS. Asy Syu’araa (Penyair) – surah 26 ayat 214 [QS. 26:214]

وَ اَنۡذِرۡ عَشِیۡرَتَکَ الۡاَقۡرَبِیۡنَ
Wa-andzir ‘asyiiratakal aqrabiin(a);

Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,
―QS. 26:214
Topik ▪ Manusia keras kepala
26:214, 26 214, 26-214, Asy Syu’araa 214, AsySyuaraa 214, Asy Syuara 214, Asy Syu’ara 214, Asy-Syu’ara 214

Tafsir surah Asy Syu'araa (26) ayat 214

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Asy Syu’araa (26) : 214. Oleh Kementrian Agama RI

Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar menyampaikan agama kepada para kerabatnya, dan menyampaikan janji dan ancaman Allah terhadap orang-orang yang mengingkari dan menyekutukan-Nya.

Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan perawi lainnya dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, “Tatkala ayat ini turun, Rasulullah lalu memanggil orang-orang Quraisy untuk berkumpul di Bukit safa.
Di antara mereka ada yang datang sendiri, dan ada yang mengirimkan wakilnya.
Setelah berkumpul, lalu Rasulullah berkhutbah, ‘Wahai kaum Quraisy, selamatkanlah dirimu dari api neraka.
Sesungguhnya aku tidak mempunyai kesanggupan memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadamu.
Wahai sekalian Bani Ka’ab bin Lu’ai, selamatkanlah dirimu dari api neraka, maka sesungguhnya aku tidak mempunyai kesanggupan memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadamu.
Hai Bani Qusai, selamatkanlah dirimu dari api neraka.
Sesungguhnya aku tidak mempunyai kesanggupan memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadamu.
Hai Bani Abdul Manaf, selamatkanlah dirimu dari api neraka.
Sesungguhnya aku tidak mempunyai kesanggupan untuk memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadamu, ketahuilah aku hanya dapat menghubungi karibku di dunia ini saja.”

Ayat ini diturunkan pada awal kedatangan Islam, ketika Nabi Muhammad mulai melaksanakan dakwahnya.
Beliau mula-mula diperintahkan Allah agar menyeru keluarganya yang terdekat.
Setelah itu secara berangsur-angsur menyeru masyarakat sekitarnya, dan akhirnya kepada seluruh manusia.

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Peringatkanlah keluarga dekatmu akan azab akibat kemusyrikan dan kemaksiatan.
Kemudian peringatkanlah mereka yang hubungan keluarganya lebih jauh, dan begitu seterusnya.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat) mereka adalah Bani Hasyim dan Bani Mutalib, lalu Nabi ﷺ memberikan peringatan kepada mereka secara terang-terangan, demikianlah menurut keterangan hadis yang telah dikemukakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Berilah peringatan (wahai Rasul) dengan memulai dari yang lebih dekat kemudian yang dekat dari kaummu, dari siksa kami agar ia tidak menimpa mereka.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Tafsir ayat ini tidak diterangkan secara terpisah pada kitab aslinya.


Hadits Shahih Yang Berhubungan Dengan Surah Asy Syu'araa (26) ayat 214
Dan telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Al A’masy dari Amru bin Murrah dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas dia berkata,
Tatakala turun ayat: Berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat yaitu kaum kerabatmu yang benar-benar ikhlas (Qs. Asy Syu’ara: 214). Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam keluar dan menaiki Bukit Soffa lalu berteriak seolah-olah memanggil: ‘Wahai para sahabatku’. Sebagian mereka tertanya-tanya siapakah yang berteriak. Sebagian mereka menjawab,
‘Muhammad’. Maka mereka pun mulai berkumpul ke arah beliau. Lalu Beliau pun bersabda:
Wahai Bani Fulan! Bani Fulan! Bani Fulan! Wahai Bani Abdul Manaf! Wahai Bani Abdul Muththalib! ‘ Maka mereka semua pun menghampiri beliau. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kemudan bersabda:
Apakah pendapat kamu seandainya aku kabarkan kepada kamu bahwa satu pasukan tentera berkuda akan keluar melalui kaki bukit ini untuk menyerang kamu. Apakah kamu akan mempercayaiku? ‘ Mereka menjawab,
‘Kami tidak pernah mendapati kamu berdusta’. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda lagi: ‘Sesungguhnya aku membawa berita ancaman kepadamu tentang azab yang pedih’. Ibnu Abbas berkata,
Abu Lahab mencela, ‘Celaka kamu! Apakah kamu minta kami berkumpul hanya untuk mendengar perkara ini (yaitu memberitahu berita ancaman azab).’ Lantas Abu Lahab berlalu pergi. Maka turunlah surat: Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan celaka Demikianlah al-A’masy membaca hingga akhir surat. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib dia berkata,
telah menceritakan kepada kamiAbu Muawiyah dari al-A’masy dengan sanad ini. Dia berkata,
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam naik ke atas Shafa pada suatu hari seraya berkata,
‘Wahai sahabat-sahabatku’, sebagaimana hadits Abu Usamah, dan dia tidak menyebutkan turunya ayat, Berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat

Shahih Muslim, Kitab Iman – Nomor Hadits: 307

Informasi Surah Asy Syu'araa (الشعراء)
Surat ini terdiri dari 227 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah.

Dinamakan “Asy Syu’araa” (kata jamak dari “Asy Syaa ‘ir” yang berarti penyair) diambil dari kata “Asy Syu­ araa’ yang terdapat pada ayat 224, yaitu pada bagian terakhir surat ini, dikala Allah subhanahu wa ta’ala se­cara khusus menyebutkan kedudukan penyair-penyair.
Para penyair-penyair itu mempunyai sifat-sifat yang jauh berbeda dengan para rasul-rasul mereka diikuti oleh orang-orang yang sesat dan mereka suka memutar balikkan lidah dan mereka tidak mempunyai pendirian, perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan.
Sifat-sifat yang demikian tidaklah sekali­ kali terdapat pada rasul-rasul.
Oleh karena demikian tidak patut bila Nabi Muhammad ﷺ dituduh sebagai penyair, dan Al Qur’an dituduh sebagai syair, Al Qur’an adalah wahyu Allah, bukan buatan manusia.

Keimanan:

Jaminan Allah akan kemenangan perjuangan rasul-rasul-Nya dan keselamatan mereka
Al Qur’an benar-benar wahyu Allah yang dibawa turun ke dunia oleh Ma­laikat Jibril a.s, (Ruuhul amiin) hanya Allah yang wajib disembah.

Hukum:

Keharusan memenuhi takaran dan timbangan
larangan menggubah syair yang be­risi cacian-cacian, khurafat-khurafat, dan kebohongan-kebohongan.

Kisah:

Kisah-kisah Nabi Musa a.s. dengan Fir’aun
kisah Nabi Ibrahim a.s. dengan kaum­nya
kisah Nabi Nuh a.s. dengan kaumnya
kisah Nabi Shaleh a.s. dengan kaum­nya (Tsamud)
kisah Nabi Hud a.s. dengan kaumnya(‘Aad)
kisah Nabi Luth a.s. dengan kaumnya
kisah Nabi Syu’ai’b a.s. dengan penduduk Aikah.

Lain-lain:

Kebinasaan suatu bangsa atau umat disebabkan mereka meninggalkan petunjuk­ petunjuk agama
tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam dan perobahan-pero­bahannya adalah bukti adanya Tuhan Yang Maha Esa
petunjuk-petunjuk Allah bagi pemimpin agar berlaku lemah lembut terhadap pengikut-pengikutnya
turun­nya kitab Al Qur’an dalam bahasa Arab sudah disebut dalam kitab-kitab suci dahulu.

Audio

Qari Internasional

Q.S. Asy-Syu'araa (26) ayat 214 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. Asy-Syu'araa (26) ayat 214 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. Asy-Syu'araa (26) ayat 214 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. Asy-Syu'araa - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 227 & Terjemahan


GambarStatistik Q.S. 26:214
  • Rating RisalahMuslim

Ayat ini terdapat dalam surah Asy Syu'araa.

Surah Asy-Syu'ara atau Surah Asy-Syu'ara' adalah surah ke-26 dari Al-Qur'an.
Surah ini terdiri dari 227 ayat termasuk golongan surah-surah Makkiyyah.
Dinamakan Asy Syu'ara (kata jamak dari Asy Sya'ir yang berarti penyair) diambil dari kata Asy Syuara yang terdapat pada ayat 224.
Banyak nilai-nilai yang berharga dari bebagai kisah-kisah para Nabi yang umat mereka dipunahkan serta sebagian riwayat tiga hamba Allah yang dimuliakan Musa, Harun dan Ibrahim.

Nomor Surah 26
Nama Surah Asy Syu'araa
Arab الشعراء
Arti Penyair
Nama lain Tha Sin Mim, Al-Jami’ah
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 47
Juz Juz 19
Jumlah ruku' 11 ruku'
Jumlah ayat 227
Jumlah kata 1223
Jumlah huruf 5630
Surah sebelumnya Surah Al-Furqan
Surah selanjutnya Surah An-Naml
4.5
Ratingmu: 4.3 (27 orang)
SendingPembahasan ▪ QS Asy-Syu’araa’: 214

Iklan

Video

Panggil Video Lainnya


Ikuti RisalahMuslim
               

Copied!

Masukan & saran kirim ke email:
[email protected]

Made with in Yogyakarta