Search
Exact matches only
Cari di judul
Cari di Arti & Tafsir
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Filter berdasar surah
Pilih atau Semua
Abasa
Ad Dukhaan
Adh Dhuhaaa
Adz Dzaariyaat
Al 'Alaq
Al 'Ashr
Al A'laa
Al A'raaf
Al Aadiyaat
Al Ahqaaf
Al Ahzab
Al An 'aam
Al Anbiyaa
Al Anfaal
Al Ankabut
Al Balad
Al Baqarah
Al Bayyinah
Al Buruuj
Al Fajr
Al Falaq
Al Fath
Al Fatihah
Al Fiil
Al Furqaan
Al Ghaasyiyah
Al Haaqqah
Al Hadid
Al Hajj
Al Hasyr
Al Hijr
Al Hujurat
Al Humazah
Al Ikhlas
Al Infithar
Al Insaan
Al Insyiqaaq
Al Israa
Al Jaatsiyah
Al Jinn
Al Jumu'ah
Al Kaafiruun
Al Kahfi
Al Kautsar
Al Lahab
Al Lail
Al Ma'aarij
Al Maa'idah
Al Maa'un
Al Mu'min
Al Mu'minuun
Al Muddatstsir
Al Mujaadilah
Al Mulk
Al Mumtahanah
Al Munafiquun
Al Mursalat
Al Muthaffifin
Al Muzzammil
Al Qaari'ah
Al Qadr
Al Qalam
Al Qamar
Al Qashash
Al Qiyaamah
Al Waaqi'ah
Al Zalzalah
Alam Nasyrah
Ali Imran
An Naazi'at
An Nabaa
An Nahl
An Najm
An Naml
An Nas
An Nashr
An Nisaa'
An Nuur
Ar Ra'd
Ar Rahmaan
Ar Rum
As Sajdah
Ash Shaff
Ash Shaffaat
Asy Shyuura
Asy Syams
Asy Syu'araa
At Taghaabun
At Tahrim
At Takaatsur
At Takwir
At Taubah
At Tin
Ath Thaariq
Ath Thalaaq
Ath Thuur
Az Zukhruf
Az Zumar
Faathir
Fushshilat
Hud
Ibrahim
Luqman
Maryam
Muhammad
Nuh
Qaaf
Quraisy
Saba
Shaad
Thaa Haa
Yaa Siin
Yunus
Yusuf

💡 Ketik [nomer surah]-[nomer ayat], contoh: 2-255 atau albaqarah 255 atau ke www.risalahmuslim.id/2-255

Ash Shaffaat

Ash Shaffaat (Barisan-barisan) surah 37 ayat 3


فَالتّٰلِیٰتِ ذِکۡرًا ۙ
Fattaaliyaati dzikran;

dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran,
―QS. 37:3
Topik ▪ Malaikat ▪ Tugas-tugas malaikat ▪ Mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat
37:3, 37 3, 37-3, Ash Shaffaat 3, AshShaffaat 3, Al-Shaffat 3, AshShaffat 3, Ash Shafat 3, Ash Shaffat 3
Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Ash Shaffaat (37) : 3. Oleh Kementrian Agama RI

Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan menyebutkan malaikat yang senantiasa membacakan zikir atau ayat-ayat Allah.
Maksudnya ialah bahwa Alquran diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ adalah dengan perantaraan malaikat.
Demikian pula wahyu Allah yang diturunkan kepada para Rasul sebelum Nabi Muhammad, juga disampaikan dengan perantaraan malaikat.

Ash Shaffaat (37) ayat 3 - dibacakan oleh Shaykh Mishari Alafasy Ash Shaffaat (37) ayat 3 - dibacakan oleh Syaikh Sa'ad Al-Ghamidi Ash Shaffaat (37) ayat 3 - dibacakan oleh Syaikh Muhammad Ayyub

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Mereka membacakan ayat-ayat Tuhan dan selalu berzikir kepada Allah dengan bertasbih dan bertahmid.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Dan demi rombongan yang membacakan) maksudnya para pembaca Alquran yang sedang membacakannya sebagai (peringatan) lafal Dzikran menjadi Mashdar dari makna Fi'il At-Taaliyaat.
Maksudnya, demi para qari yang membacakan peringatan atau Alquran.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala:

dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran.
(Ash Shaaffat:3)

As-Saddi mengatakan bahwa para malaikat datang dengan membawa kitab dan Al-Qur'an dari sisi Allah kepada manusia.

Ayat ini semakna dengan firman-Nya:

dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu, untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
(Al Mursalaat:5-6)

Kata Pilihan Dalam Surah Ash Shaffaat (37) Ayat 3

TAALIYAAT
لتَّٰلِيَٰت

Lafaz ini dalam bentuk jamak mu'annats, mufradnya adalah at taliyat, sedang­ kan mufradnya at tali. Ia adalah ism fa'il yang berasal dari kata tala-yatlu, mengandung makna membaca, mengikuti, mengusir, meninggalkan, memalukan dengan menggunakan 'an setelahnya atau tala 'anhu dan sebagainya.

Disebut sekali didalam Al Qur'an yaitu dalam surah Ash Shaffaat (37), ayat 3.
Allah berfirman,

فَٱلتَّٰلِيَٰتِ ذِكْرًا

Al Qurtubi membentangkan berbagai penafsiran bagi lafaz at taaliyaat yaitu :

- Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Al Hasan, Mujahid, Ibn Jubair dan As Suddi ber­pendapat, at-taaliyaat bermakna para malaikat yang membaca Al Qur'an.

- Ada yang berpendapat, at taaliyaat ada­lah Jibril, disebut dengan lafaz jamak karena dia adalah malaikat yang paling besar yang tidak terlepas dari mempunyai tentara dan pengikut.

- Qatadah menyatakan, at taaliyaat adalah setiap yang membaca Kitabullah,

- Ada yang mengatakan ia adalah ayat­-ayat Al Qur'an yang disifati dengan tilawah sebagaimana Allah berfirman,

إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

- Al Qusyairi berkata,
ia bisa ber­makna ayat-ayat Al Qur'an karena se­bahagian huruf mengikuti sebahagian huruf lain.

- Al Mawardi berpendapat, at-taaliyaat adalah para nabi yang membaca kitab kepada umat mereka.

Kesimpulannya, lafaz at taaliyaat memiliki makna para malaikat yang membaca Kitabullah karena permulaan surah ini membincangkan tentang Allah bersumpah dengan para malaikat.

Sumber : Kamus Al Qur'an, PTS Islamika SDN. BHD.Hal:107

Informasi Surah Ash Shaffaat (الصافات)
Surat Ash Shaaffaat terdiri atas 182 ayat termasuk golongan surat Makkiyyah diturunkan se­ sudah surat Al An'aam.

Dinamai dengan "Ash Shaaffaat" (yang bershaf-shaf) ada hubungannya dengan perkataan "AshShaaffaat" yang terletak pada ayat permulaan surat ini yang mengemukakan bagaimana para malaikat yang berbaris di hadapan Tuhannya yang bersih jiwanya, tidak dapat digoda oleh syai­tan.
Hal ini hendaklah menjadi i'tibar bagi manusia dalarn menghambakan dirinya kepada Allah.

Keimanan:

Dalil-dalil tentang ke-Esaan Allah
adanya hari berbangkit
adanya padang mahsyar dan adanya hari kiamat
malaikat-malaikat selalu bertasbih kepada Allah.

Hukum:

Tidak ada pembahasan hukum yang spesifik dalam surat ini.

Kisah:

Kisah Nuh a.s.
kisah Ibrahim a.s.
kisah Ismail a.s.
kisah Musa a.s. dan Harun a.s.
kisah Dyas a.s.
kisah Luth a.s.
kisah Yunus a.s.

Lain-lain:

Sikap orang-orang kafir terhadap Al Qur'an
tuduh menuduh antara orang-orang kafir dengan pengikut-pengikutnya di hari Kiamat keni'matan di surga
tentang pohon zaqqum
celaan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Allah ber­anak
seorang yang baik belum tentu menurunkan keturunan yang baik pula.


Gambar Kutipan Surah Ash Shaffaat Ayat 3 *beta

Surah Ash Shaffaat Ayat 3Statistik
  • Rating RisalahMuslim

Surah Ash Shaffaat

Surah As-Saffat (bahasa Arab:الصّافات, "Yang Bersaf-Saf") adalah surah ke-37 dalam al-Qur'an.
Surah ini terdiri atas 182 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah serta diturunkan sesudah surah Al-An'am.
Dinamai dengan As-Saffat (Yang Bersaf-Saf) diambil dari kata serupa yang terletak pada ayat permulaan surah ini yang menceritakan bagaimana para malaikat yang bersih jiwanya berbaris di hadapan Tuhannya di mana mereka tidak dapat digoda oleh setan.

Nomor Surah 37
Nama Surah Ash Shaffaat
Arab الصافات
Arti Barisan-barisan
Nama lain -
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 56
Juz Juz 23
Jumlah ruku' 5 ruku'
Jumlah ayat 182
Jumlah kata 866
Jumlah huruf 3903
Surah sebelumnya Surah Ya Sin
Surah selanjutnya Surah Sad
4.8
Rating Pembaca: 4.8 (28 votes)
Sending
Anda perlu login mengelola Bookmark.

📖 Lihat Semua Bookmark-ku