Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

QS. Ash Shaffaat (Barisan-barisan) - surah 37 ayat 112 [QS. 37:112]

وَ بَشَّرۡنٰہُ بِاِسۡحٰقَ نَبِیًّا مِّنَ الصّٰلِحِیۡنَ
Wabasy-syarnaahu biishaaqa nabii-yan minash-shaalihiin(a);
Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishak seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh.
―QS. Ash Shaffaat [37]: 112

Daftar isi

And We gave him good tidings of Isaac, a prophet from among the righteous.
― Chapter 37. Surah Ash Shaffaat [verse 112]

وَبَشَّرْنَٰهُ dan Kami beri kabar gembira dia

And We gave him glad tidings
بِإِسْحَٰقَ dengan Ishaq

of Isaac,
نَبِيًّا seorang nabi

a Prophet
مِّنَ dari/termasuk

among
ٱلصَّٰلِحِينَ orang-orang yang saleh

the righteous.

Tafsir Quran

Surah Ash Shaffaat
37:112

Tafsir QS. As-Saffat (37) : 112. Oleh Kementrian Agama RI

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menyampaikan berita gembira kepada Ibrahim tentang akan lahirnya seorang putra dari istrinya yang pertama, Sarah.
Berita ini disampaikan oleh malaikat, yang menyamar sebagai manusia, ketika bertamu ke rumahnya padahal ketika itu Sarah sudah tua.

Firman Allah:Maka dia (Ibrahim) merasa takut terhadap mereka.
Mereka berkata,
"Janganlah kamu takut,"
dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak).

Kemudian istrinya datang memekik (tercengang) lalu menepuk wajahnya sendiri seraya berkata,
"(Aku ini) seorang perempuan tua yang mandul."
Mereka berkata,
"Demikianlah Tuhanmu berfirman.

Sungguh, Dialah Yang Mahabijaksana, Maha Mengetahui." (Adz-Dzariyat [51]: 28-30)

Malaikat juga memberitahukan bahwa Ishak itu adalah seorang nabi dan darinya akan diturunkan Yakub yang juga seorang nabi.

Keduanya adalah termasuk hamba-hamba Allah yang saleh, orang yang suka berbuat kebajikan, dan membawa kemaslahatan kepada umatnya.

Mengenai berita kelahiran Ishak ini, diberitakan Allah juga dalam surah-surah lain seperti dalam Surah Hud [11]: 69-73, Surah Maryam [19]: 49 dan Surah Al-Anbiyaa [21]: 72.
Di kalangan ulama tafsir terdapat pendapat bahwa Ishaklah yang akan disembelih oleh Ibrahim untuk memenuhi perintah Tuhan, bukan kakaknya Ismail.
Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip keterangan Al-Bagawi menyatakan bahwa Umar, Ali, Ibnu Mas’ud dan Al-‘Abbas (Ibnu ‘Abbas) berpendapat Ishaklah yang akan dijadikan korban itu.

Sumber pendapat demikian ini adalah dari orang Yahudi yang masuk agama Islam.
Menurut Ibnu Katsir, semua pendapat yang mengatakan bahwa Ishak yang akan disembelih bersumber dari Ka’bul-Akhbar.
Dia seorang Yahudi yang masuk Islam pada zaman Khalifah Umar, dan membacakan isi kitab Taurat itu kepada Umar.Berbicara masalah perbedaan pendapat tentang sembelihan ini, Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma’ad mengatakan bahwa pendapat yang benar menurut ulamaulama sahabat, para tabiin, dan ulamaulama kemudian, Ismaillah yang menjadi sembelihan Ibrahim.
Pendapat yang mengatakan sembelihan itu Ishak sangat salah dipandang dari pelbagai segi.
Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip Ibnu Al-Qayyim, berkata,
"Pendapat tersebut dilancarkan oleh Ahli Kitab, padahal ia bertentangan dengan isi kitab sendiri."

Dalam kitab Taurat dikatakan bahwasanya Allah memerintahkan Ibrahim menyembelih anaknya yang pertama lahir.
Baik orang Islam maupun Ahli Kitab sepakat bahwa putra yang pertama kali lahir adalah Ismail.
Akan tetapi kemudian, mereka melakukan pemutarbalikan isi Taurat dengan mencantumkan kata-kata:
Sembelihlah anakmu Ishak.
Menurut Ibnu Taimiyah,
"Itulah tambahan hasil pemutarbalikan orang Yahudi, karena tambahan itu bertentangan dengan kata-kata anak pertama, satu-satunya kedengkian mereka kepada keturunan Ismail yang memperoleh kemuliaan, menyebabkan mereka melakukan pemalsuan isi kitab ini."

Alasan kedua yang dikemukakan Ibnu Taimiyah didasarkan pada keterangan Alquran:

وَامْرَاَتُهٗ قَاۤىِٕمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَاۤءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ

Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum.
Maka Kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang (kelahiran) Ishaq dan setelah Ishaq (akan lahir) Ya’qub.
(Hud [11]: 71)

Allah mengabarkan kepada Sarah akan kelahiran Ishak, yang akan menurunkan anak yang bernama Yakub.
Maka tidaklah mungkin Allah menyampaikan kelahiran Ishak lalu memerintahkan menyembelihnya padahal telah dinyatakan darinya akan diturunkan Yakub.
Bagaimana mungkin Yakub lahir ke dunia kalau bapaknya dijadikan sembelihan, padahal dia dijanjikan akan lahir dari keturunan Ishak?
Jadi kalau demikian bukanlah Ishak yang dijadikan sembelihan tetapi Ismail.

Alasan ketiga Ibnu Taimiyah menunjuk berita Ibrahim dan anaknya dalam Surah As-Saffat ini.
Dalam ayat 103-111 diceritakan ketika Ibrahim akan menyembelih anaknya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu datang suara menegurnya dari belakang, yang menyeru bahwa Ibrahim dengan tindakannya itu dipandang sudah melaksanakan perintah Allah.
Atas ketaatannya yang tulus itu, Ibrahim memperoleh pahala dan pujian dari Allah.

Sesudah peristiwa itu, Allah lalu memberitahu Ibrahim tentang kelahiran Ishak, sebagai ganjaran Allah atas kesabaran dan ketaatannya.
Dengan demikian, tentu bukan Ishak yang akan disembelih, karena dia belum lahir.

Alasan keempat:
bahwa peristiwa Ibrahim akan menyembelih anaknya itu terjadi di dekat Mekah, tidak ada yang meragukan.
Oleh karena itu, ibadah kurban diadakan pada hari raya haji.
Juga sa’i antara Safa dan Marwah serta melempar jumrah dalam ibadah haji merupakan kenangan pada peristiwa yang menimpa Ismail dan ibunya.
Seperti diketahui, Ismail dan ibunya tinggal di Mekah.
Waktu dan tempat ibadah kurban selalu dihubungkan dengan Baitulharam.
Jika sekiranya Ishak yang akan dijadikan sembelihan, tentulah upacara ibadah kurban diadakan di tempat dimana Ishak tinggal (Syam), tidak di Mekah.

Demikianlah beberapa alasan yang dikemukakan Ibnu Taimiyah untuk membantah pendapat yang mengatakan bahwa Ishak yang menjadi sembelihan itu.
(Lihat juga keterangan yang terdapat dalam kosakata Ibrahim dan Ismail)

Tafsir QS. Ash Shaffaat (37) : 112. Oleh Muhammad Quraish Shihab:


Dengan perintah Kami, malaikat memberi kabar gembira kepadanya berupa kedatangan seorang anak, yaitu Ishaq, meskipun istrinya mandul dan sudah putus asa untuk mendapatkan anak.
Anak itu nantinya akan menjadi seorang nabi yang termasuk orang-orang saleh.

Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:


Dan Kami menyampaikan berita gembira kepada Ibrahim, bahwa Kami menjadikan Ishaq putranya sebagai nabi di kalangan orang-orang shalih, sebagai balasan untuknya atas kesabaran dan kerelaannnya menerima perintah Rabb-nya dan ketaatan kepada-Nya.

Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:(Dan Kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak) dengan adanya ayat ini dapat disimpulkan, bahwa anak yang disembelih itu bukanlah Nabi Ishak tetapi anak Nabi Ibrahim yang lainnya, yaitu Nabi Ismail


(seorang nabi) menjadi Hal dari lafal yang diperkirakan keberadaannya, artinya kelak ia akan menjadi seorang nabi


(yang termasuk orang-orang yang saleh.)

Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang saleh.
(QS. As-Saffat [37]: 112)

Setelah menyebutkan berita gembira tentang kelahiran anak yang disembelih (yaitu Ishaq), lalu disebutkan mengiringinya berita gembira akan kelahiran saudaranya, yaitu Ishaq.
Hal yang sama telah disebutkan di dalam surat Hud dan surat Al-Hijr.

Firman Allah subhanahu wa ta’ala,
"Nabiyyan."
berkedudukan menjadi kata keterangan keadaan yang penjelasannya tidak disebutkan.
Bentuk lengkapnya ialah, kelak dia akan menjadi seorang nabi yang saleh.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ya’qub, telah menceritakan kepada kami Ibnu Aliyyah.
dari Daud.
dari Ikrimah yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa anak yang disembelih itu adalah Ishaq.


Ibnu jarir mengatakan bahwa firman-Nya:
Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh.
(QS. As-Saffat [37]: 112)
Ini merupakan berita gembira tentang kenabiannya.
Ibnu Jarir mengatakan bahwa ayat ini semakna dengan firman-Nya:

Dan Kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat Kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi.
(QS. Maryam [19]: 53)

Harun lebih tua daripada Musa, tetapi Musa menginginkan agar Harun pun diangkat pula menjadi nabi, maka kenabian diberikan kepadanya.


Telah menceritakan pula kepada kami Ibnu Abdul Ala, telah menceritakan kepada kami Al-Mu’tamir ibnu Sulaiman yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Daud menceritakan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas r.a. sehubungan dengan makna ayat ini, yaitu firman-Nya:
Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh (QS. As-Saffat [37]: 112)
Sesungguhnya ia mendapat berita gembira menjadi nabi hanya pada saat ia merelakan dirinya untuk dijadikan kurban demi karena Allah subhanahu wa ta’ala Dan berita gembira kenabiannya tidak diberikan saat ia dilahirkan.


Ibnu Abu Hatim mengatakan pula bahwa telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami AbuNa’im, telah menceritakan kepada kami Sufyan As-Sauri, dari Daud, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:
Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh (QS. As-Saffat [37]: 112)
Bahwa ia mendapat berita gembira ini sejak saat ia dilahirkan dan setelah menjadi nabi.


Sa’id ibnu Abu Arubah telah meriwayatkan dari Qatadah sehubungan dengan makna firman-Nya:
Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh (QS. As-Saffat [37]: 112)
Hal ini disampaikan kepadanya setelah ia dengan rela dan tulus ikhlas menyerahkan dirinya untuk dijadikan sembelihan.

Unsur Pokok Surah Ash Shaffaat (الصافات)

Surat As-Saffat terdiri atas 182 ayat termasuk golongan surat Makkiyyah diturunkan sesudah surat Al-An’am.

Dinamai dengan "Ash Shaaffaat" (yang bershaf-shaf) ada hubungannya dengan perkataan "AshShaaffaat" yang terletak pada ayat permulaan surat ini yang mengemukakan bagaimana para malaikat yang berbaris di hadapan Tuhannya yang bersih jiwanya, tidak dapat digoda oleh syaitan.
Hal ini hendaklah menjadi iktibar bagi manusia dalam menghambakan dirinya kepada Allah.

Keimanan:

Dalildalil tentang ke-Esaan Allah.
▪ Adanya hari berbangkit.
▪ Adanya padang mahsyar dan adanya hari kiamat.
Malaikatmalaikat selalu bertasbih kepada Allah.

Kisah:

▪ Kisah Nuh `alaihis salam.
▪ Kisah Ibrahim `alaihis salam.
▪ Kisah Ismail `alaihis salam.
▪ Kisah Musa `alaihis salam dan Harun `alaihis salam.
▪ Kisah Luth `alaihis salam.
▪ Kisah Yunus `alaihis salam.

Lain-lain:

▪ Sikap orang-orang kafir terhadap Alquran.
▪ Tuduh menuduh antara orang-orang kafir dengan pengikut-pengikutnya di hari Kiamat.
▪ Kenikmatan di surga.
▪ Tentang pohon zaqqum.
▪ Celaan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Allah beranak.
▪ Seorang yang baik belum tentu menurunkan keturunan yang baik pula.

Audio Murottal

QS. Ash-Shaffaat (37) : 1-182 ⊸ Misyari Rasyid Alafasy
Ayat 1 sampai 182 + Terjemahan IndonesiaQS. Ash-Shaffaat (37) : 1-182 ⊸ Nabil ar-Rifa’i
Ayat 1 sampai 182

Gambar Kutipan Ayat

Surah Ash Shaffaat ayat 112 - Gambar 1 Surah Ash Shaffaat ayat 112 - Gambar 2
Statistik QS. 37:112
  • Rating RisalahMuslim
4.9

Ayat ini terdapat dalam surah Ash Shaffaat.

Surah As-Saffat (bahasa Arab:الصّافات, “Yang Bersaf-Saf”) adalah surah ke-37 dalam Alquran.
Surah ini terdiri atas 182 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah serta diturunkan sesudah surah Al-An’am.
Dinamai dengan As-Saffat (Yang Bersaf-Saf) diambil dari kata serupa yang terletak pada ayat permulaan surah ini yang menceritakan bagaimana para malaikat yang bersih jiwanya berbaris di hadapan Tuhannya di mana mereka tidak dapat digoda oleh setan.

Nomor Surah 37
Nama Surah Ash Shaffaat
Arab الصافات
Arti Barisan-barisan
Nama lain
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 56
Juz Juz 23
Jumlah ruku’ 5 ruku’
Jumlah ayat 182
Jumlah kata 866
Jumlah huruf 3903
Surah sebelumnya Surah Ya Sin
Surah selanjutnya Surah Sad
Sending
User Review
4.5 (15 suara)
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA
Tags:

37:112, 37 112, 37-112, Surah Ash Shaffaat 112, Tafsir surat AshShaffaat 112, Quran Al-Shaffat 112, AshShaffat 112, Ash Shafat 112, Ash Shaffat 112, Surah Ash Shaffat ayat 112

Video Surah

37:112


More Videos

Kandungan Surah Ash Shaffaat

۞ QS. 37:1 • Sifat-sifat malaikat • Tugas-tugas malaikat

۞ QS. 37:2 • Tugas-tugas malaikat

۞ QS. 37:3 • Tugas-tugas malaikat

۞ QS. 37:4 Tauhid Uluhiyyah • Kesucian Allah dari sekutu dan anak • Al Wahid (Maha Esa)

۞ QS. 37:5 Tauhid Rububiyyah • Segala sesuatu milik Allah • Ar Rabb (Tuhan)

۞ QS. 37:7 • Menjaga diri dari syetan

۞ QS. 37:8 • Usaha jin untuk mencuri informasi

۞ QS. 37:9 • Pahala jin dan balasannya • Usaha jin untuk mencuri informasi

۞ QS. 37:10 • Pahala jin dan balasannya • Usaha jin untuk mencuri informasi

۞ QS. 37:12 • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 37:13 • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 37:14 • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 37:15 • Sikap manusia terhadap kitab samawi

۞ QS. 37:16 • Mengingkari hari kebangkitan • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 37:17 • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 37:18 • Beberapa ayat yang menjelaskan tentang hari kebangkitan • Manusia dibangkitkan dari kubur • Keadaan orang kafir pada hari penghimpunan

۞ QS. 37:19 • Peniupan sangkakala • Manusia dibangkitkan dari kubur

۞ QS. 37:20 • Nama-nama hari kiamat • Keadaan orang kafir pada hari penghimpunan

۞ QS. 37:21 • Nama-nama hari kiamat • Kebenaran hari penghimpunan • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 37:22 • Penghimpunan manusia dan keadaan mereka • Setiap umat mengikuti apa yang telah mereka sembah

۞ QS. 37:23 • Keadaan orang kafir saat menyeberang • Nama-nama neraka • Azab orang kafir

۞ QS. 37:24 • Setiap makhluk ditanya pada hari penghimpunan

۞ QS. 37:25 • Terputusnya hubungan antara sesama pada hari kiamat • Terputusnya hubungan antara orang musyrik dengan tuhan mereka • Sifat hari penghitungan

۞ QS. 37:26 • Keadaan orang kafir pada hari penghimpunan

۞ QS. 37:27 • Keadaan orang kafir pada hari penghimpunan • Sifat hari penghitungan

۞ QS. 37:28 • Keadaan orang kafir pada hari penghimpunan • Sifat hari penghitungan

۞ QS. 37:29 • Keadaan orang kafir pada hari penghimpunan • Sifat hari penghitungan

۞ QS. 37:30 • Keadaan orang kafir pada hari penghimpunan • Terputusnya hubungan antara orang musyrik dengan tuhan mereka • Sifat hari penghitungan

۞ QS. 37:31 Ar Rabb (Tuhan) • Keadaan orang kafir pada hari penghimpunan • Sifat hari penghitungan • Azab orang kafir

۞ QS. 37:32 • Usaha jin untuk melalaikan manusia dalam beribadah • Syetan menyesatkan dan menghinakan manusia

۞ QS. 37:33 • Keadaan orang kafir pada hari penghimpunan • Azab orang kafir

۞ QS. 37:34 • Azab orang kafir

۞ QS. 37:35 Tauhid Uluhiyyah • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 37:36 • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 37:37 • Pengakuan antara satu kitab dengan lainnya

۞ QS. 37:38 • Azab orang kafir

۞ QS. 37:39 • Menanggung dosa orang lain • Balasan dari perbuatannya

۞ QS. 37:40 • Kesentosaan orang mukmin di dunia dan di akhirat • Pahala iman

۞ QS. 37:41 • Pahala iman • Makanan dan minuman ahli surga

۞ QS. 37:42 • Sifat surga dan kenikmatannya • Makanan dan minuman ahli surga

۞ QS. 37:43 • Nama-nama surga • Sifat surga dan kenikmatannya

۞ QS. 37:44 • Sifat surga dan kenikmatannya

۞ QS. 37:45 • Sifat surga dan kenikmatannya

۞ QS. 37:46 • Sifat surga dan kenikmatannya

۞ QS. 37:47 • Sifat surga dan kenikmatannya

۞ QS. 37:48 • Sifat surga dan kenikmatannya • Sifat wanita penghuni surga

۞ QS. 37:49 • Sifat surga dan kenikmatannya • Sifat wanita penghuni surga

۞ QS. 37:50 • Percakapan para ahli surga

۞ QS. 37:51 • Percakapan para ahli surga • Jin yang berteman dengan manusia

۞ QS. 37:52 • Mengingkari hari kebangkitan • Percakapan para ahli surga

۞ QS. 37:53 • Mengingkari hari kebangkitan • Percakapan para ahli surga

۞ QS. 37:54 • Percakapan para ahli surga

۞ QS. 37:55 • Azab orang kafir

۞ QS. 37:56 • Percakapan para ahli surga

۞ QS. 37:57 Ar Rabb (Tuhan) • Percakapan para ahli surga

۞ QS. 37:58 • Keabadian surga • Percakapan para ahli surga

۞ QS. 37:59 • Keabadian surga • Percakapan para ahli surga

۞ QS. 37:60 • Percakapan para ahli surga

۞ QS. 37:61 • Pahala iman • Amal shaleh sebagai pintu kebaikan • Kebutuhan muslim terhadap amal saleh

۞ QS. 37:62 • Sifat neraka • Makanan dan minuman ahli neraka • Pohon zaqquum (terkutuk)

۞ QS. 37:63 • Nama-nama neraka • Sifat neraka • Makanan dan minuman ahli neraka • Azab orang kafir

۞ QS. 37:64 • Sifat neraka • Makanan dan minuman ahli neraka • Pohon zaqquum (terkutuk)

۞ QS. 37:65 • Sifat neraka • Makanan dan minuman ahli neraka • Pohon zaqquum (terkutuk)

۞ QS. 37:66 • Sifat neraka • Makanan dan minuman ahli neraka • Pohon zaqquum (terkutuk)

۞ QS. 37:67 • Sifat neraka • Pohon zaqquum (terkutuk)

۞ QS. 37:68 • Memasuki neraka

۞ QS. 37:71 • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 37:73 • Azab orang kafir

۞ QS. 37:74 • Amal shaleh sebagai pintu kebaikan • Ikhlas dalam berbuat

۞ QS. 37:76 • Orang mukmin selalu dalam lindungan Allah Ta’ala

۞ QS. 37:77 • Kekuatan umat Islam di dunia

۞ QS. 37:82 • Azab orang kafir

۞ QS. 37:84 Ar Rabb (Tuhan)

۞ QS. 37:86 • Mendustai Allah • Islam agama para nabi

۞ QS. 37:87 Tauhid Rububiyyah • Ar Rabb (Tuhan)

۞ QS. 37:90 • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 37:91 • Kelemahan tuhan selain Allah

۞ QS. 37:92 • Kelemahan tuhan selain Allah

۞ QS. 37:93 • Kelemahan tuhan selain Allah

۞ QS. 37:94 • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 37:95 • Kelemahan tuhan selain Allah

۞ QS. 37:98 • Orang mukmin selalu dalam lindungan Allah Ta’ala

۞ QS. 37:99 Ar Rabb (Tuhan) • Hidayah (petunjuk) dari Allah

۞ QS. 37:104 • Sifat Kalam (berfirman)

۞ QS. 37:105 • Pahala iman

۞ QS. 37:110 • Pahala iman

۞ QS. 37:115 • Orang mukmin selalu dalam lindungan Allah Ta’ala

۞ QS. 37:116 • Pertolongan Allah Ta’ala kepada orang mukmin

۞ QS. 37:121 • Pahala iman

۞ QS. 37:125 • Mendustai Allah • Islam agama para nabi

۞ QS. 37:126 Ar Rabb (Tuhan) • Islam agama para nabi

۞ QS. 37:127 • Azab orang kafir

۞ QS. 37:128 • Amal shaleh sebagai pintu kebaikan • Ikhlas dalam berbuat

۞ QS. 37:131 • Pahala iman

۞ QS. 37:134 • Orang mukmin selalu dalam lindungan Allah Ta’ala

۞ QS. 37:135 • Azab orang kafir

۞ QS. 37:136 • Azab orang kafir

۞ QS. 37:138 • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 37:146 • Orang mukmin selalu dalam lindungan Allah Ta’ala

۞ QS. 37:148 • Segala sesuatu ada takdirnya

۞ QS. 37:149 • Mendustai Allah • Kesabaran Allah terhadap kejahatan hamba • Ar Rabb (Tuhan) • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 37:150 • Mendustai Allah • Kesabaran Allah terhadap kejahatan hamba • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 37:151 • Mendustai Allah • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 37:152 • Kesucian Allah dari sekutu dan anak • Mendustai Allah • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 37:153 • Kesucian Allah dari sekutu dan anak • Mendustai Allah • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 37:154 • Kebodohan orang kafir

۞ QS. 37:156 • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 37:157 • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 37:158 • Kesucian Allah dari sekutu dan anak • Mendustai Allah • Siksa orang kafir

۞ QS. 37:159 • Kesucian Allah dari sekutu dan anak

۞ QS. 37:160 • Pahala iman • Keutamaan iman • Amal shaleh sebagai pintu kebaikan • Ikhlas dalam berbuat •

۞ QS. 37:161 • Sifat ahli neraka dan kejahatan mereka

۞ QS. 37:162 • Kelemahan tuhan selain Allah

۞ QS. 37:163 • Nama-nama neraka

۞ QS. 37:164 • Kewajiban beriman kepada malaikat • Sifat-sifat malaikat

۞ QS. 37:165 • Sifat-sifat malaikat • Tugas-tugas malaikat

۞ QS. 37:166 • Sifat-sifat malaikat • Tugas-tugas malaikat

۞ QS. 37:167 • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 37:168 • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 37:169 • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 37:170 • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir • Maksiat dan dosa

۞ QS. 37:171 • Pertolongan Allah Ta’ala kepada orang mukmin

۞ QS. 37:172 • Pertolongan Allah Ta’ala kepada orang mukmin • Pahala iman

۞ QS. 37:173 • Pertolongan Allah Ta’ala kepada orang mukmin

۞ QS. 37:174 • Penangguhan (siksa) orang kafir di dunia

۞ QS. 37:175 • Penangguhan (siksa) orang kafir di dunia

۞ QS. 37:176 • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 37:177 • Azab orang kafir

۞ QS. 37:178 • Penangguhan (siksa) orang kafir di dunia

۞ QS. 37:179 • Penangguhan (siksa) orang kafir di dunia

۞ QS. 37:180 • Kesucian Allah dari sekutu dan anak • Ar Rabb (Tuhan)

۞ QS. 37:181 • Pahala iman

۞ QS. 37:182 Tauhid Rububiyyah • Ar Rabb (Tuhan)

Ayat Pilihan

Demi pena & apa yang mereka tulis.
Berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila.
Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tak putus-putusnya.
Dan sungguh kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur
QS. Al-Qalam [68]: 1-4

Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang ingkar & mereka pandang hina orang beriman. Padahal orang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas
QS. Al-Baqarah [2]: 212

Hadits Shahih

Podcast

Doa Sehari-hari

Soal & Pertanyaan Agama

Pengertian Mujahadah An-Nafs adalah ...

Correct! Wrong!

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda bahwa berjihad (berjuang) yang paling utama adalah melawan ...

Correct! Wrong!

Penjelasan:
u0623u064eu0641u0652u0636u064eu0644u064f u0627u0644u0652u062cu0650u0647u064eu0627u062fu0650 u0623u064eu0646u0652 u064au064fu062cu064eu0627u0647u064eu062fu064e u0627u0644u0631u0651u064eu062cu064fu0644u064f u0646u064eu0641u0652u0633u064eu0647u064e u0648u064e u0647u064eu0648u064eu0627u0647u064f

(Jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad [berjuang] melawan dirinya dan hawa nafsunya),
Hadits ini derajatnya shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu An-Najjar dari Abu Dzarr Radhiyallahu anhu. Juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan Ad-Dailami. Hadits ini juga dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani di dalam Shahih Al-Jami'ush-Shaghu00eer, no 1099, dan beliau menjelaskannya secara rinci dalam Silsilah Ash-Shu00e2hihah, no. 1496.

Dalam Islam, teladan yang baik disebut juga dengan istilah ...

Correct! Wrong!

+

Array

Ketika Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam masih remaja, baginda telah bekerja mengambil upah sebagai pengembala binatang ternak. Apakah binatang tersebut?

Correct! Wrong!

Dalam Islam, pengendalian diri atau kontrol terhadap diri, disebut juga dengan ...

Correct! Wrong!

Pendidikan Agama Islam #14
Ingatan kamu cukup bagus untuk menjawab soal-soal ujian sekolah ini.

Pendidikan Agama Islam #14 1

Mantab!! Pertahankan yaa..
Jawaban kamu masih ada yang salah tuh.

Pendidikan Agama Islam #14 2

Belajar lagi yaa...

Share your Results:

Soal Agama Islam

Pendidikan Agama Islam #8

Sumber kedua hukum dalam menetapkan Hukum tentang Alquran adalah … Hukum penggunaan hadis sebagai dasar hukum adalah … Orang yang menceritakan hadits disebut … Undang-undang tentang penggunaan Hadits-Maudu adalah … Berikut adalah hadits yang rusak, kecuali …

Pendidikan Agama Islam #28

Siapa nama ayah Nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam? … Siapa nama Nabi setelah Nabi Isa ‘Alaihissalam? … Setiap umat Islam wajib menuntut ilmu. Bagaimana hukum mempelajari Ilmu Agama? … Kewajiban menuntut ilmu terdapat pada Alquran surah … Ada berapa syarat dalam menuntut ilmu? …

Pendidikan Agama Islam #11

Masyarakat Arab sebelum Islam memiliki kebiasaan buruk, juga memiliki kebiasaan baik. Di bawah ini yang tidak termasuk kebiasaan baik masyarakat Arab sebelum Islam adalah … Berikut ini yang bukan merupakan substansi dakwah Rasulullah di Mekkah adalah … Dalam QS. Al-Muddassir ayat 1-7 adalah menjadi dasar bagi Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk melakukan dakwah di Mekkah secara … Dari proses dakwah secara diam-diam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika melakukan dakwah di Mekkah, maka terdapat beberapa sahabat yang masuk Islam pertama kali. Mereka dikenal dengan sebutan … Cara yang pertama kali ditempuh oleh Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika melakukan dakwah di Mekkah secara terang- terangan adalah …

Kamus Istilah Islam

hari mahsyar

Apa itu hari mahsyar? hari diperhitungkannya segala dosa dan pahala manusia di akhirat … •

pengislaman

Apa itu pengislaman? peng.is.lam.an proses, cara, perbuatan menyebarkan agama Islam … •

paganisme

Apa itu paganisme? pa.gan.is.me perihal tidak beragama; paham pada masa sebelum adanya agama … •