Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

QS. Ar Rum (Bangsa Romawi) - surah 30 ayat 52 [QS. 30:52]

فَاِنَّکَ لَا تُسۡمِعُ الۡمَوۡتٰی وَ لَا تُسۡمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوۡا مُدۡبِرِیۡنَ
Fa-innaka laa tusmi’ul mauta walaa tusmi’ush-shummaddu’aa-a idzaa wallau mudbiriin(a);
Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka berpaling ke belakang.

―QS. Ar Rum [30]: 52

Daftar isi

So indeed, you will not make the dead hear, nor will you make the deaf hear the call when they turn their backs, retreating.
― Chapter 30. Surah Ar Rum [verse 52]

فَإِنَّكَ maka sesungguhnya kamu

So indeed, you
لَا kamu tidak

(can) not
تُسْمِعُ dapat menjadikan mendengar

make the dead hear *[meaning includes next or prev. word]
ٱلْمَوْتَىٰ orang mati

make the dead hear *[meaning includes next or prev. word]
وَلَا dan tidak

and not
تُسْمِعُ kamu menjadikan mendengar

make the deaf hear *[meaning includes next or prev. word]
ٱلصُّمَّ orang tuli

make the deaf hear *[meaning includes next or prev. word]
ٱلدُّعَآءَ seruan

the call
إِذَا apabila

when
وَلَّوْا۟ mereka berpaling

they turn,
مُدْبِرِينَ membelakang

retreating.

Tafsir Quran

Surah Ar Rum
30:52

Tafsir QS. Ar-Rum (30) : 52. Oleh Kementrian Agama RI

Demikianlah kerasnya hati sebagian manusia, yaitu yang kafir dan musyrik.
Nikmat tidak melunakkan hati mereka, dan laknat tidak membuat mereka jera.

Mereka dipersamakan dengan orang mati atau tuli.
Orang mati tidak mendengar apa pun yang dikatakan kepadanya.

Begitu juga orang tuli yang lari tunggang-langgang, tidak akan mendengar panggilan yang ditujukan kepadanya.
Oleh karena itu, Allah mengingatkan Nabi Muhammad bahwa bagaimana pun ia berusaha menyadarkan orang seperti itu, tidak akan berhasil bila Allah tidak mengizinkannya, dan karena itu Nabi tidak boleh kecewa.

Tafsir QS. Ar Rum (30) : 52. Oleh Muhammad Quraish Shihab:


Maka janganlah kamu bersedih karena mereka membangkang atau tidak menghiraukan seruanmu.
Karena kamu tidak akan dapat memperdengarkan seruanmu kepada orang-orang yang sudah mati dan orang-orang yang tuli apabila mereka bertambah tuli, karena berpaling dan lari darimu.

Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:


Sesungguhnya kamu (wahai Rasul) tidak bisa memperdengarkan orang yang mati hatinya atau tertutup telinganya dari mendengarkan kebenaran.
Jangan berduka dan jangan bersedih manakala orang-orang musyrikin tersebut tidak mau beriman kepadamu, karena mereka seperti orang-orang yang tuli.


Sedangkan orang-orang mati tidak bisa mendengar dan tidak bisa merasakan sekalipun mereka ada, lalu bagaimana bila mereka tidak hadir di sisimu dan berpaling darimu?

Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:(Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila) lafal ad-du’aa idzaa dapat dibaca tahqiq dan tashil


(mereka itu berpaling membelakangi).

Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman bahwa sesungguhnya kamu, Muhammad, tidak akan sanggup membuat orang-orang yang telah mati di dalam kuburnya dapat mendengar, dan kamu tidak akan dapat menyampaikan seruanmu kepada orang tuli yang tidak mau mendengar seruanmu, sedangkan mereka berpaling darimu.
Demikian pula kamu tidak akan sanggup memberi petunjuk kepada orang yang buta dari perkara yang hak, lalu menyadarkan mereka dari kesesatannya, melainkan hal itu hanya Allah-lah yang dapat melakukannya.
Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta’ala dengan kekuasaan-Nya dapat menjadikan orang-orang yang telah mati mendengar suara orang-orang yang hidup, jika Dia menghendaki.
Dan Dia dapat memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya, juga dapat menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya.
Tiada seorang pun yang dapat melakukan hal tersebut selain dari Allah semata.
Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya:

Dan kamu tidak dapat memperdengarkan (petunjuk Tuhan) melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, mereka itulah orang-orang yang berserah diri.
(QS. Ar-Rum [30]: 53)

Yakni orang-orang yang patuh, tunduk, dan mendengarkan, dan mereka itulah orang-orang yang mendengarkan perkara yang hak, lalu mengikutinya.
Demikianlah ciri khas orang-orang mukmin.
Bagian yang pertama merupakan gambaran perihal orang-orang kafir.
Makna ayat ini sama dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya:

Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi (seruan Allah), dan orang-orang yang mati (hatinya), akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepada-Nyalah mereka dikembalikan.
(QS. Al-An’am [6]: 36)

Ummul Mu-minin Siti Aisyah r.a. berpegang kepada dalil ayat ini, yaitu firman-Nya:
sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar.
(QS. Ar-Rum [30]: 52)
Dalam sanggahannya terhadap pendapat Abdullah ibnu Umar r.a. dalam riwayatnya yang menceritakan pembicaraan Nabi ﷺ kepada orang-orang musyrik yang telah gugur dalam Perang Badar, lalu mereka dilemparkan di dalam sebuah sumur di Badar.
Hal itu dilakukan oleh Nabi ﷺ sesudah tiga hari.
Nabi ﷺ dalam pembicaraannya itu mencela dan mengecam mereka yang telah mati di dalam sumur itu.
Sehingga sahabat Umar bertanya kepadanya,
"Wahai Rasulullah, mengapa engkau berbicara kepada kaum yang telah menjadi bangkai?"
Maka beliau ﷺ menjawab:

Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaan-Nya, tiadalah kalian lebih mendengar apa yang kuucapkan dari mereka, tetapi mereka tidak dapat menjawab.

Hadis ini ditakwilkan oleh Siti Aisyah r.a. dengan pengertian ‘sesungguhnya mereka yang diajak bicara itu, setelah mereka mati benar-benar mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi ﷺ kepada mereka adalah benar belaka.’

Qatadah mengatakan bahwa Allah menghidupkan mereka untuk Nabi ﷺ sehingga mereka dapat mendengar ucapannya, sebagai kecaman, cemoohan, dan pembalasan darinya.

Menurut pendapat yang sahih di kalangan ulama adalah riwayat Abdullah ibnu Umar, mengingat riwayat ini mempunyai banyak syahid yang membuktikan kesahihannya melalui berbagai jalur yang cukup banyak.
Yang paling terkenal di antara riwayat-riwayat tersebut ialah yang diriwayatkan melalui Ibnu Abdul Barr yang dinilai sahih melalui Ibnu Abbas secara marfu’:

Tiada seorang pun yang melalui kuburan saudara muslimnya yang ia kenal semasa hidupnya, lalu ia mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah mengembalikan rohnya hingga menjawab salamnya.

Telah terbuktikan pula melalui suatu hadis yang bersumber dari Nabi ﷺ ditujukan kepada umatnya, bahwa apabila mereka hendak mengucapkan salam kepada ahli kubur, hendaklah mereka menyalami ahli kubur sebagaimana mereka menyalami orang yang mereka ajak bicara.
Untuk itu seorang muslim dianjurkan mengucapkan salam berikut:

Semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian, wahai (penduduk) kampung kaum yang beriman.

Ini jelas pembicaraan yang ditujukan kepada orang yang mendengar dan mengerti.
Seandainya pembicaraan ini tidak memakai teks tersebut, tentulah sama saja dengan berbicara kepada yang tiada atau benda mati.

Ulama Salaf telah sepakat membenarkan hal ini (mengucapkan salam kepada ahli kubur).
Menurut asar-asar yang berpredikat mutawatir dari mereka, mayat mengetahui orang hidup yang berziarah kepadanya dan merasa gembira dengan kunjungannya.

Ibnu Abud Dunia telah meriwayatkan di dalam Kitabul Qubur melalui Siti Aisyah r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

Tiada seorang pun yang menziarahi kubur saudaranya, lalu duduk di sisinya melainkan saudaranya itu terhibur dengan kedatangannya dan menjawab salamnya hingga ia bangkit (meninggalkannya).

Telah diriwayatkan pula melalui Abu Hurairah r.a. yang telah mengatakan bahwa apabila seseorang melewati kuburan yang penghuninya ia kenal, lalu ia mengucapkan salam kepadanya, maka salamnya dijawab olehnya.

Ibnu Abud Dunia telah meriwayatkan berikut sanadnya dari seorang lelaki dari kalangan keluarga Asim Al-Juhdari yang telah menceritakan bahwa ia pernah melihat Asim Al-Juhdari dalam mimpinya setelah Asim meninggal dunia.
Lalu lelaki itu bertanya,
"Bukankah kamu telah mati?"
Asim menjawab,
"Benar."
Lelaki itu bertanya lagi,
"Sekarang engkau berada di mana?"
Asim menjawab,
"Saya, demi Allah, berada di suatu taman dari taman surga bersama sejumlah teman-temanku.
Kami berkumpul setiap malam Jumat, dan pagi harinya di tempat Bakr ibnu Abdullah Al-Muzani.
Maka kami menerima berita-berita tentang kalian."
Perawi melanjutkan kisahnya, bahwa lalu lelaki itu bertanya lagi,
"Apakah yang berkumpul itu tubuh kalian, ataukah arwah kalian?"
Asim menjawab,
"Mustahil bila yang berkumpul adalah jasad kami, karena jasad kami telah hancur luluh dan yang dapat bertemu hanyalah arwah kami saja."
Perawi melanjutkan kisahnya, bahwa lelaki itu bertanya lagi,
"Apakah kalian mengetahui bila kami berziarah kepada kalian?"
Asim menjawab,
"Kami mengetahuinya pada petang hari Jumat dan seluruh hari Jumat serta malam hari sabtu hingga matahari terbit."
Perawi melanjutkan kisahnya, bahwa lelaki itu bertanya,
"Mengapa demikian, bukan pada hari-hari lainnya?"
Asim menjawab,
"Berkat keutamaan dan kebesaran hari Jumat."

Ibnu Abud Dunia mengatakan, telah menceritakan pula kepada kami Muhammad ibnul Husain, telah menceritakan kepada kami Bakr ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Hasan Al-Qassab yang menceritakan bahwa ia setiap pagi hari Sabtu selalu berangkat bersama Muhammad ibnu Wasi’ menuju Al-Jiban, lalu mereka berdiri di kuburan yang ada di sana, dan mengucapkan salam kepada ahli kubur serta mendoakan mereka, sesudah itu mereka pulang.
Maka pada suatu hari Hasan Al-Qassab bertanya,
"Bagaimanakah kalau kita ubah kebiasaan hari ini menjadi hari Senin?"
Muhammad ibnu Wasi’ menjawab,
"Telah sampai suatu berita kepadaku bahwa orang-orang yang telah mati mengetahui para peziarah mereka hanya pada hari Jumat dan sehari sebelumnya serta sehari sesudahnya."

Ibnu Abu Dunia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibnu Aban, telah menceritakan kepada kami Sufyan As-Sauri yang mengatakan, ia pernah mendengar bahwa Ad-Dahhak pernah mengatakan,
"Barang siapa yang melakukan ziarah kubur pada hari Sabtu sebelum matahari terbit, maka mayat yang diziarahinya mengetahui kunjungannya."
Ketika ditanyakan kepadanya mengenai penyebabnya, maka Ad-Dahhak menjawab,
"Itu berkat keutamaan hari Jumat (yang berdekatan dengannya)."

Telah menceritakan kepada kami Khalid ibnu Khaddasy, telah menceritakan kepada kami Ja’far ibnu Sulaiman, dari Abut Tayyah yang mengatakan bahwa Mutarrif selalu berangkat di siang hari, dan bila hari Jumat ia berangkat pagi-pagi sekali.
Ja’far ibnu Sulaiman mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abut Tayyah mengatakan,
"Mutarrif turun istirahat di Gautah saat malam akan tiba, ketika itu ia berada di dekat pekuburan dan ia masih berada di atas kudanya.
Maka ia melihat ahli kubur, masing-masing sedang duduk di atas kuburnya, lalu mereka berkata (di antara sesamanya), ini Mutarrif datang pada hari Jumat dan akan mengerjakan salat Jumat di dekat kalian.’ Mereka berkata, ‘Benar, dan kita mengetahui apa yang dikatakan oleh burung pada hari Jumat.’ Mutarrif bertanya, ‘Apakah yang diucapkan oleh burung-burung itu.’ Mereka menjawab, ‘Salamun ‘alaikum"

Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Hasan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Bukair, telah menceritakan kepada kami Al-Fadl ibnul Muwaffiq (anak lelaki pamannya Sufyan ibnu Uyaynah) yang menceritakan,
"Ketika ayahku meninggal dunia, aku merasa sangat sedih, dan aku selalu menziarahi kuburnya setiap hari.
Kemudian ia tidak lagi menziarahinya selama beberapa waktu yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta’ala Pada suatu hari aku kembali menziarahi kubur ayahku, dan ketika aku sedang duduk di dekat kubur ayahku, tiba-tiba mataku terserang kantuk, lalu tertidur.
Di dalam mimpiku aku melihat seakan-akan kubur ayahku terbuka, dan seakan-akan ayahku sedang duduk di pinggirnya dengan berpakaian kain kafannya, sedangkan rupanya adalah rupa orang yang telah mati."

Al-Fadl melanjutkan kisahnya, bahwa ia menangis melihat pemandangan itu, lalu ayahnya bertanya,
"Hai anakku, apakah gerangan yang membuatmu lama tidak menziarahiku?"
Aku menjawab,
"Apakah engkau benar-benar mengetahui kedatanganku?"
Ayahnya menjawab,
"Tidak sekali-kali kamu datang menziarahiku melainkan aku mengetahuinya.
Dulu kamu sering menziarahiku, dan aku merasa senang dengan kedatanganmu.
Orang-orang yang ada di sekitarku merasa senang pula dengan doamu."
Al-Fadl mengatakan bahwa setelah itu ia sering menziarahi kubur ayahnya.

Telah menceritakan kepadaku Muhammad, telah menceritakan kepadaku Yahya ibnu Bustam, telah menceritakan kepada kami Usman ibnu Suwaid At-Tafawi yang mengatakan bahwa ibunya adalah seorang wanita ahli ibadah yang dikenal dengan julukan Rahibah.
Ketika ajalnya telah dekat, Rahibah mengangkat kepalanya ke arah langit, lalu berdoa,
"Wahai Tuhan yang menjadi harapan dan dambaanku selama hidup dan matiku, janganlah Engkau menjadikan aku terhina saat matiku, dan janganlah Engkau menjadikan diriku berasa asing dalam kesendirianku."

Setelah ia meninggal dunia, aku (Usman ibnu Suwaid) selalu menziarahi kuburnya setiap hari Jumat, mendoakannya serta memohonkan ampunan buatnya, juga buat ahli kubur lainnya.

Pada suatu malam aku melihat ibuku dalam mimpi, maka aku bertanya kepadanya,
"Ibu, bagaimanakah keadaanmu?"
Ia menjawab,
"Anakku, sesungguhnya maut itu benar-benar merupakan musibah yang sangat keras.
Dan sesungguhnya aku, segala puji bagi Allah, benar-benar ada di alam barzakh yang terpuji yang penuh dengan bau yang harum dan dihamparkan padanya kain sutera yang tebal dan yang tipis sampai hari berbangkit nanti."

Aku bertanya kepadanya,
"Apakah engkau mempunyai keperluan?"
Ia menjawab,
"Ya."
Aku bertanya,
"Keperluan apa?"
Ia menjawab,
"Janganlah engkau meninggalkan kebiasaanmu menziarahi kami dan mendoakan bagi kami, karena sesungguhnya aku benar-benar merasa gembira dengan kedatanganmu pada hari Jumat.
Jika engkau tiba dari rumah keluargamu, maka dikatakan kepadaku, ‘Hai Rahibah, inilah putramu telah datang, maka bergembiralah.’ Dengan demikian, bergembiralah semua orang mati yang ada di sekitarku."

Telah menceritakan kepadaku Muhammad, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdul Aziz ibnu Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Bisyr ibnu Mansur yang mengatakan bahwa ketika wabah ta’un (kolera) sedang menjalar, ada seorang lelaki bolak-balik pergi ke Al-Jiban.
Dia datang untuk ikut menyalati jenazah.
Apabila petang hari, ia berdiri di dekat kuburan seraya berdoa,
"Semoga Allah menghibur kalian dan menyayangi kalian dalam keterasingan kalian, dan semoga Dia memaafkan kesalahan-kesalahan kalian serta menerima kebaikan-kebaikan kalian."
Dia tidak lebih selain mengucapkan kalimat tersebut.

Bisyr ibnu Mansur melanjutkan kisahnya, bahwa di suatu petang hari lelaki itu pulang ke rumah keluarganya tanpa mampir di kuburan dan tidak berdoa sebagaimana biasanya untuk ahli kubur.
Ketika aku (lelaki itu) tidur, tiba-tiba dalam mimpinya ia kedatangan sejumlah orang, lalu aku bertanya,
"Siapakah kalian ini dan apa keperluan kalian?"
Mereka menjawab,
"Kami adalah ahli kubur."
Aku bertanya,
"Lalu apa keperluan kalian?"
Mereka menjawab,
"Biasanya engkau mengirimkan suatu hadiah kepada kami saat engkau dalam perjalanan pulangmu ke rumah keluargamu."
Aku bertanya,
"Hadiah apakah itu?"
Mereka menjawab,
"Doa-doa yang biasa engkau ucapkan di dekat kuburan kami."
Aku menjawab,
"Aku akan membiasakannya lagi,"
sejak saat itu aku tidak pernah meninggalkan kebiasaanku itu.
Dan dari peristiwa itu aku mengetahui bahwa mayat itu mengetahui amal perbuatan kaum kerabat dan saudara-saudaranya.

Abdullah ibnul Mubarak mengatakan, telah menceritakan kepadaku Saur ibnu Yazid, dari Ibrahim, dari Ayyub yang mengatakan bahwa amal perbuatan orang-orang yang hidup ditampakkan kepada orang-orang yang telah mati (dari kalangan keluarganya).
Apabila melihat kebaikan, mereka bergembira, dan apabila melihat keburukan, mereka mengatakan,
"Ya Allah, maafkanlah mereka."

Ibnu Abud Dunia telah meriwayatkan dari Ahmad ibnu Abul Hawari yang mengatakan, telah menceritakan kepada kami saudaraku Muhammad, bahwa Abbad ibnu Abbad berkunjung kepada Ibrahim ibnu Saleh di Palestina.
Lalu Ibrahim berkata,
"Berilah saya nasihat."
Abbad berkata,
"Nasihat apakah yang akan kuberikan kepadamu, semoga Allah memperbaiki keadaanmu.
Telah sampai kepadaku suatu riwayat yang menceritakan bahwa amal perbuatan orang-orang yang hidup ditampakkan kepada orang-orang yang telah mati dari kalangan keluarganya, maka perhatikanlah amal perbuatanmu, apakah yang akan diperlihatkan darinya kepada Rasulullah ﷺ"
Maka Ibrahim menangis tersedu-sedu sehingga jenggotnya basah karena air matanya.

Ibnu Abud Dunia mengatakan, telah menceritakan pula kepadaku Muhammad ibnul Husain, telah menceritakan kepadaku Khalid ibnu Amr Al-Umawi, telah menceritakan kepada kami Sadaqah ibjiu Sulaiman Al-Ja’fari yang menceritakan bahwa dia mempunyai kebiasaan yang buruk, dan ketika ayahnya meninggal dunia, ia bertobat dan menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukannya.
Kemudian ia tergelincir lagi melakukan kebiasaan buruk itu, maka ia melihat ayahnya dalam mimpinya, lalu ayahnya berkata,
"Anakku, alangkah gembiranya aku denganmu.
Pada mulanya semua amal perbuatanmu ditampakkan kepada kami dan kami menyerupakannya dengan amal perbuatan orang-orang yang saleh.
Tetapi setelah ketergelinciranmu itu aku merasa sangat malu dengan apa yang telah kamu perbuat itu.
Maka janganlah engkau membuatku sedih di kalangan orang-orang yang telah mati di sekitarku."

Khalid ibnu Amr Al-Umawi melanjutkan kisahnya,
"Sejak saat itu aku mendengarnya selalu mengucapkan doa berikut di waktu sahurnya, yang secara kebetulan rumahnya di Kufah bertetangga denganku, yaitu:
‘Ya Allah, aku memohon kepada-Mu tobat yang tidak pernah diulangi lagi dan tidak pernah terkotori lagi, wahai Allah Yang Memperbaiki keadaan orang-orang yang saleh dan wahai Allah Yang Memberi petunjuk orang-orang yang sesat, wahai Allah Maha Pelimpah Rahmat’."

Pembahasan mengenai hal ini memerlukan bab tersendiri mengingat banyaknya asar dari para sahabat yang menerangkannya.
Disebutkan bahwa sebagian kalangan sahabat Ansar dari kalangan kaum kerabat Abdullah ibnu Rawwahah selalu mengucapkan doa berikut:
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari amal perbuatan yang karenanya Abdullah ibnu Rawwahah terhina.

Dia mengucapkan doa tersebut setelah Abdullah ibnu Rawwahah mati syahid.

Islam mensyariatkan mengucapkan salam kepada orang-orang yang telah mati.
Dan seperti yang telah kita ketahui, mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal serta tidak diketahui kemuslimannya merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan.
Nabi ﷺ telah mengajarkan kepada umatnya bila mereka melihat kuburan hendaknya mengucapkan doa berikut:

Keselamatan semoga terlimpahkan kepada kalian, wahai ahli kubur dari kalangan orang-orang mukmin.
Dan sesungguhnya kami, insya Allah, akan menyusul kalian.
Semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dan yang terkemudian di antara kami dan kalian.
Kami memohon kepada Allah buat kami dan kalian akan keselamatan.

Salam dan pembicaraan serta seruan ini jelas ditujukan kepada yang mendengar, yang berbicara, yang memahami serta yang menjawab, sekalipun orang yang bersangkutan tidak dapat mendengar jawabannya.
Hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui.

Unsur Pokok Surah Ar Rum (الروم)

Surat Ar-Rum yang terdiri atas 60 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah diturunkan sesudah surah Al-Insyiqaq.

Dinamakan Ar Ruum karena pada permulaan surat ini, yaitu ayat 2, 3 dan 4 terdapat pemberitaan bangsa Romawi yang pada mulanya dikalahkan oleh bangsa Persia, tetapi setelah beberapa tahun kemudian kerajaan Ruum dapat menuntut balas dan mengalahkan kerajaan Persia kembali.

Ini adalah salah satu dari mukjizat Alquran, yaitu memberitakan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang.
Dan juga suatu isyarat bahwa kaum muslimin yang demikian lemah­nya di waktu itu akan menang dan dapat menghancurkan kaum musyrikin.
Isyarat ini terbukti pertama kali pada perang Badar.

Keimanan:

▪ Bukti-bukti atas kerasulan Nabi Muhammad ﷺ dengan memberitahukan kepadanya hal yang ghaib seperti menangnya kembali bangsa Romawi atas kerajaan Persia.
▪ Bukti-bukti ke-Esaan Allah yang terdapat pada alam sebagai makhluk-Nya dan kejadian-kejadian pada alam itu sendiri.
▪ Bukti-bukti atas kebenaran adanya hari berbangkit.
▪ Contoh-contoh dan perumpamaan yang menjelaskan bahwa berhalaberhala dan sembahan-sembahan itu tidak dapat menolong dan memberi manfa’at kepada penyembah-penyembahnya sedikitpun.

Hukum:

▪ Kewajiban menyembah Allah dan mengakui ke-EsaanNya karena hal itu sesuai dengan fitrah manusia.
▪ Kewajiban berdakwah.
▪ Kewajiban memberikan nafkah (sedekah) kepada kaum kerabat, fakir miskin, musafir dan sebagainya.
▪ Larangan mengikuti orang musyrik.
▪ Hukum riba.

Kisah:

▪ Pemberitaan tentang bangsa Romawi sebagai suatu umat yang beragama walaupun dikalahkan pada mulanya oleh kerajaan Persia yang menyembah api akhirnya dapat menang kembali.

Lain-lain:

▪ Manusia umumnya bersifat gembira dan bangga apabila mendapat nikmat dan berputus asa apabila ditimpa musibah, kecuali orang-orang yang beriman.
▪ Kewajiban rasul hanya menyampaikan dakwah.
▪ Kejadian-kejadian yang dialami oleh umat-umat yang terdahulu patut menjadi iktibar dan pelajaran bagi umat yang kemudian.

Audio Murottal

QS. Ar-Rum (30) : 1-60 ⊸ Misyari Rasyid Alafasy
Ayat 1 sampai 60 + Terjemahan IndonesiaQS. Ar-Rum (30) : 1-60 ⊸ Nabil ar-Rifa’i
Ayat 1 sampai 60

Gambar Kutipan Ayat

Surah Ar Rum ayat 52 - Gambar 1 Surah Ar Rum ayat 52 - Gambar 2
Statistik QS. 30:52
  • Rating RisalahMuslim
4.8

Ayat ini terdapat dalam surah Ar Rum.

Surah Ar-Rum (bahasa Arab: الرّوم) adalah surah ke-30 dalam Alquran.
Surah ini terdiri atas 60 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah.
Surah ini diturunkan sesudah surah Al-Insyiqaq.
Dinamakan Ar-Rum yang berarti Bangsa Romawi (Bizantium), karena pada permulaan surat ini, yakni ayat 2, 3 dan 4 (30:2-30:4) terdapat ramalan Alquran tentang kekalahan yang berlanjut dengan kebangkitan bangsa Romawi.

Nomor Surah 30
Nama Surah Ar Rum
Arab الروم
Arti Bangsa Romawi
Nama lain
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 84
Juz Juz 21
Jumlah ruku’ 6 ruku’
Jumlah ayat 60
Jumlah kata 820
Jumlah huruf 3472
Surah sebelumnya Surah Al-‘Ankabut
Surah selanjutnya Surah Luqman
Sending
User Review
4.6 (10 suara)
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA
Tags:

30:52, 30 52, 30-52, Surah Ar Rum 52, Tafsir surat ArRum 52, Quran Ar-Rum 52, Surah Ar Rum ayat 52

Video Surah

30:52


More Videos

Kandungan Surah Ar Rum

۞ QS. 30:4 • Kekuasaan Allah • Segala sesuatu ada takdirnya

۞ QS. 30:5 • Sifat Masyi’ah (berkehendak) • Al Rahim (Maha Penyayang) • Al ‘Aziz (Maha Mulia)

۞ QS. 30:6 • Allah menepati janji

۞ QS. 30:8 Ar Rabb (Tuhan) • Mengingkari hari kebangkitan • Segala sesuatu ada takdirnya

۞ QS. 30:9 • Keadilan Allah dalam menghakimi • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir • Maksiat dan dosa

۞ QS. 30:10 • Sikap manusia terhadap kitab samawi • Nama-nama neraka • Azab orang kafir • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 30:11 • Kekuasaan Allah • Kebenaran hari penghimpunan

۞ QS. 30:12 • Nama-nama hari kiamat • Keadaan orang kafir pada hari penghimpunan

۞ QS. 30:13 • Terputusnya hubungan antara orang musyrik dengan tuhan mereka • Siksa orang kafir

۞ QS. 30:14 • Nama-nama hari kiamat • Kedahsyatan hari kiamat • Penghimpunan manusia dan keadaan mereka

۞ QS. 30:15 • Pahala iman • Sifat surga dan kenikmatannya • Perbuatan baik adalah penyebab masuk surga • Iman adalah ucapan dan perbuatan • Keutamaan iman

۞ QS. 30:16 • Mengingkari hari kebangkitan • Sifat ahli neraka dan kejahatan mereka • Azab orang kafir

۞ QS. 30:19 Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala • Kekuasaan Allah • Al Muhyi – Al Mumiit (Maha Menghidupkan dan Mematikan) • Beberapa ayat yang menjelaskan tentang hari kebangkitan •

۞ QS. 30:20 Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala

۞ QS. 30:21 Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala

۞ QS. 30:22 Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala

۞ QS. 30:23 Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala

۞ QS. 30:24 Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala • Beberapa ayat yang menjelaskan tentang hari kebangkitan

۞ QS. 30:25 Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala • Kekuasaan Allah • Beberapa ayat yang menjelaskan tentang hari kebangkitan • Manusia dibangkitkan dari kubur •

۞ QS. 30:26 • Segala sesuatu milik Allah

۞ QS. 30:27 Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala • Sifat Mukhalafah (berbeda dengan makhluk) • Kekuasaan Allah • Al Hakim (Maha Bijaksana) • Al ‘Aziz (Maha Mulia)

۞ QS. 30:28 • Mensucikan Allah dari segala sekutu

۞ QS. 30:29 • Allah menggerakkan hati manusia • Siksa orang kafirHidayah (petunjuk) dari Allah

۞ QS. 30:30 • Islam agama para nabi • Islam agama fitrah • Keutamaan iman

۞ QS. 30:31 • Perintah tidak mengikuti orang musyrik • Kewajiban hamba pada Allah

۞ QS. 30:32 • Adanya perubahan dalam beberapa kitab samawi • Sikap manusia terhadap kitab samawi

۞ QS. 30:33 Ar Rabb (Tuhan) • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 30:34 • Penangguhan (siksa) orang kafir di dunia • Maksiat dan dosa

۞ QS. 30:35 • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 30:37 Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala • Sifat Masyi’ah (berkehendak) • Usia dan rezeki sesuai dengan takdir

۞ QS. 30:38 • Amal shaleh sebagai pintu kebaikan

۞ QS. 30:39 • Riyaa’ dalam berbuat baik • Pelipatgandaan pahala bagi orang mukmin • Ikhlas dalam berbuat

۞ QS. 30:40 • Mensucikan Allah dari segala sekutu • Al Muta’ali (Maha Luhur) • Al Muhyi – Al Mumiit (Maha Menghidupkan dan Mematikan) • Beberapa ayat yang menjelaskan tentang hari kebangkitan • Usia dan rezeki sesuai dengan takdir

۞ QS. 30:41 • Menyiksa pelaku maksiat

۞ QS. 30:42 • Siksa orang kafir

۞ QS. 30:43 • Mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat • Beriman ketika datang hari kiamat • Kebenaran hari penghimpunan

۞ QS. 30:44 • Iman adalah ucapan dan perbuatan • Kebutuhan muslim terhadap amal saleh • Menanggung dosa orang lain • Balasan dari perbuatannya •

۞ QS. 30:45 • Pahala iman • Azab orang kafir • Iman adalah ucapan dan perbuatan • Keutamaan iman •

۞ QS. 30:46 Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala • Kasih sayang Allah yang luas

۞ QS. 30:47 • Pertolongan Allah Ta’ala kepada orang mukmin • Azab orang kafir

۞ QS. 30:48 Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala • Sifat Masyi’ah (berkehendak)

۞ QS. 30:49 • Kasih sayang Allah yang luas

۞ QS. 30:50 • Kekuasaan Allah • Al Qadiir (Maha Penguasa) • Al Muhyi – Al Mumiit (Maha Menghidupkan dan Mematikan) • Beberapa ayat yang menjelaskan tentang hari kebangkitan • Manusia dibangkitkan dari kubur

۞ QS. 30:51 • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 30:52 • Allah menggerakkan hati manusia

۞ QS. 30:53 • Allah menggerakkan hati manusia

۞ QS. 30:54 • Kekuasaan Allah • Sifat Masyi’ah (berkehendak) • Al ‘Alim (Maha megetahui) • Al Qadiir (Maha Penguasa) •

۞ QS. 30:55 • Nama-nama hari kiamat • Azab orang kafir

۞ QS. 30:56 • Nama-nama hari kiamat • Beberapa ayat yang menjelaskan tentang hari kebangkitan • Manusia dibangkitkan dari kubur

۞ QS. 30:57 • Keadaan orang kafir pada hari penghimpunan • Sifat hari penghitungan

۞ QS. 30:58 • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 30:59 • Allah menggerakkan hati manusia • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 30:60 • Allah menepati janji

Ayat Pilihan

Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai Subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dari kejahatan malam bila telah gelap gulita,
dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul,
dari kejahatan pendengki bila ia dengki
QS. Al-Falaq [113]: 1

Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan,
niscaya Allah mengetahuinya.
Berbekallah,
dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa & bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal
QS. Al-Baqarah [2]: 197

Laki-laki yang mencuri & perempuan yang mencuri,
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan & sebagai siksaan dari Allah.
Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
QS. Al-Ma’idah [5]: 38

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat Kami, kelak Kami masukkan ke neraka.
Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti dengan kulit lain,
supaya mereka merasakan azab.
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
QS. An-Nisa’ [4]: 56

Hadits Shahih

Podcast

Doa Sehari-hari

Soal & Pertanyaan Agama

Setiap umat Islam wajib menuntut ilmu. Bagaimana hukum mempelajari Ilmu Agama?

Correct! Wrong!

Kewajiban menuntut ilmu terdapat pada Alquran surah ...

Correct! Wrong!

Penjelasan:
'Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.'
--QS. At Taubah [9] : 122

Ada berapa syarat dalam menuntut ilmu?

Correct! Wrong!

Penjelasan:
Enam Syarat Meraih Ilmu Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1. Cerdas.
2. inginan yang kuat.
3. Sabar.
4. Bekal
5. Petunjuk guru.
6. Waktu yang lama.

+

Siapa nama Nabi setelah Nabi Isa 'Alaihissalam?

Correct! Wrong!

Siapa nama ayah Nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam?

Correct! Wrong!

Pendidikan Agama Islam #28
Ingatan kamu cukup bagus untuk menjawab soal-soal ujian sekolah ini.

Pendidikan Agama Islam #28 1

Mantab!! Pertahankan yaa..
Jawaban kamu masih ada yang salah tuh.

Pendidikan Agama Islam #28 2

Belajar lagi yaa...

Share your Results:

Soal Agama Islam

Pendidikan Agama Islam #22

Karena rajin belajar maka Afit selalu juara dalam setiap perlombaan antar sekolah, pernyataan tersebut merupakan contoh … Takdir yang bisa diubah dinamakan … Salah satu contoh takdir muallaq (bisa diubah) adalah … Matahari berputar mengelilingi sumbunya, termasuk contoh takdir … Yang tidak termasuk cara beriman kepada qada dan qadar Allah adalah …

Pendidikan Agama Islam #4

Surah dalam Alquran yang mengatakan larangan untuk melakukan terlalu banyak, makan dan minum adalah … Setelah Yakin, dalam surah Al-A’raf ayat 26, pakaian terbaik ada di mata Allah Subhanahu Wa Ta`ala adalah … Aurat dari tubuh pria adalah mulai … Fungsi pakaian adalah … Kejujuran adalah karakteristik dari seorang Muslim, sementara berbohong atau ketidakjujuran adalah fitur dari orang …

Pendidikan Agama Islam #7

Alquran adalah keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Penjelasan tersebut terdapat dalam surah … Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan secara lahiriah, manusia dengan sesama manusia dan orang-orang dengan lingkungannya disebut hukum … Hukum yang berkaitan dengan perilaku moral manusia dalam kehidupan disebut hukum … Sumber hukum tertinggi dalam Islam adalah ..Hadits adalah Mubayyin untuk Alquran. Arti dari Mubayyin adalah ..

Kamus Istilah Islam

Al Kabiir

Apa itu Al Kabiir? Allah itu Al-Kabir ◀ Artinya adalah Allah itu Maha Besar dan kebesaran-Nya sungguh tidak terkira. &128161; Allah tidak bergantung kepada apapun dan siapapun, justru semua it...

Kharijah bin Zaid

Siapa itu Kharijah bin Zaid? Abu Zaid Kharijah bin Zaid bin Tsabit al-Anshari adalah seorang ulama ahli fiqih dan faraidh terkenal dari golongan tabi’in, yang merupakan salah seorang dari Tujuh...

halkah

Apa itu halkah? hal.kah gelang ; gelang-gelang pintu; gelang-gelang untuk sasaran menembak dan sebagainya; diskusi, pengajian yang pesertanya duduk membentuk lingkaran untuk membahas masalah kei...