Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

QS. An Nuur (Cahaya) - surah 24 ayat 10 [QS. 24:10]

وَ لَوۡ لَا فَضۡلُ اللّٰہِ عَلَیۡکُمۡ وَ رَحۡمَتُہٗ وَ اَنَّ اللّٰہَ تَوَّابٌ حَکِیۡمٌ
Walaulaa fadhlullahi ‘alaikum warahmatuhu wa-annallaha tau-waabun hakiimun;
Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu (niscaya kamu akan menemui kesulitan).
Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Mahabijaksana.
―QS. An Nuur [24]: 10

Daftar isi

And if not for the favor of Allah upon you and His mercy…
and because Allah is Accepting of repentance and Wise.
― Chapter 24. Surah An Nuur [verse 10]

وَلَوْلَا dan kalau tidak

And if not
فَضْلُ karunia

(for) the Grace of Allah *[meaning includes next or prev. word]
ٱللَّهِ Allah

(for) the Grace of Allah *[meaning includes next or prev. word]
عَلَيْكُمْ atas kalian

upon you
وَرَحْمَتُهُۥ dan rahmat-Nya

and His Mercy –
وَأَنَّ dan bahwasanya

and that,
ٱللَّهَ Allah

Allah
تَوَّابٌ Maha Penerima taubat

(is) Oft-Returning (to Mercy),
حَكِيمٌ Maha Bijaksana

All-Wise.

Tafsir Quran

Surah An Nuur
24:10

Tafsir QS. An-Nuur (24) : 10. Oleh Kementrian Agama RI

Maksud ayat ini adalah bahwa dimudahkannya penyelesaian kemelut rumah tangga dengan membolehkan saling laknat yang mengakibatkan perceraian selamanya, ditutupnya aib dalam rumah tangga, tidak dilaksanakan segera di dunia hukuman bagi orang yang berzina, dan diberikannya kesempatan bagi yang berdosa itu untuk bertobat dari perbuatan zinanya.
Itu semua merupakan karunia Allah dan rahmat-Nya.

Bila ia benar-benar tobat dari perbuatan dosanya itu Allah menerima tobatnya.
Allah Mahabijaksana dengan menutup aib seseorang, tidak segera menghukumnya di dunia ini, dan memberinya kesempatan untuk bertobat.

Seorang suami yang memergoki istrinya berbuat mesum dengan laki-laki lain tindakan apakah yang akan ia lakukan?
Kalau ia membunuh laki-laki itu, tentunya ia akan dibunuh pula (sebagai qisas baginya).
Kalau ia diamkan saja kejadian itu, maka itu adalah satu tindakan yang salah.

Dan kalau ia beberkan peristiwa itu dan menuduh istrinya berzina padahal ia tidak punya saksi, maka ia akan di-had, dikenakan hukuman dera dan tidak akan diterima kesaksiannya dan ucapannya selama-lamanya, apabila ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi yang melihat dengan matanya sendiri peristiwa itu.

Apakah ia akan pergi mencari empat orang saksi untuk diajak menyaksikan perbuatan mesum istrinya itu?
Suatu hal yang tidak mungkin.

Maka atas karunia dan rahmat Allah Yang Maha Pengampun dan Bijaksana, suami yang melihat istrinya berzina dengan laki-laki lain itu, tidak lagi dibebani mencari empat orang saksi untuk turut bersama-sama dia menyaksikan peristiwa perzinaan itu, tetapi cukuplah ia bersumpah dan mengemukakan kesaksiannya empat kali, kemudian ditambah satu kali dengan pernyataan kesediaan menerima laknat Allah bila dia berbohong, sebagaimana tersebut di atas yang dikenal dengan istilah
"li’an".
Dengan demikian terhindarlah ia dari hukuman menuduh, yaitu hukuman dera delapan puluh kali.

Untuk menghindarkan istrinya yang dituduh itu dari hukuman zina, maka ia hanya perlu melakukan hal yang sama, yaitu mengajukan sumpah dan kesaksiannya empat kali kemudian ditambah satu kali kesediaan menerima laknat bila suaminya benar dengan tuduhannya, sebagaimana tersebut di atas.

Tafsir QS. An Nuur (24) : 10. Oleh Muhammad Quraish Shihab:


Kalau bukan karena karunia dan kasih sayang Allah kepada kalian–dan Dia sungguh Maha Pengampun bagi hamba-hamba-Nya yang bertobat serta Mahabijaksana dalam segala ketentuan hukum-Nya–Dia tentu telah mempercepat hukuman kalian di dunia atas maksiat yang kalian lakukan.

Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:


Andaikata tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atas diri kalian wahai orang-orang yang beriman dengan syariat tersebut untuk para suami dan istri, niscaya Dia akan menimpakan kepada pihak yang berdusta dalam tuduhan-tuduhannya apa yang dia ucapkan dalam doa kecelakaan atas dirinya sendiri.
Sesungguhnya Alah Maha menerima taubat bagi para hamba-Nya yang bertaubat lagi Maha Bijaksana dalam syariat dan pengaturan-Nya.

Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:(Dan andaikata tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atas diri kalian) dengan menutupi hal tersebut


(dan andaikata Allah bukan Penerima tobat) maksudnya, Allah menerima tobatnya yang disebabkan tuduhannya itu dan dosa-dosa yang lainnya


(lagi Maha Bijaksana) dalam keputusan-Nya mengenai masalah ini dan hal-hal yang lain, niscaya Dia akan menjelaskan mana yang benar dalam masalah ini, dan niscaya pula Dia akan menyegerakan hukuman-Nya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Allah menyebutkan belas kasihan-Nya terhadap makhluk-Nya dalam menetapkan hukum syariat bagi mereka, yaitu memberikan jalan keluar dan pemecahan dari kesempitan yang mengimpit diri mereka.
Untuk itu Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:

Dan andaikata tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atas diri kalian.

tentulah kalian berdosa dan tentulah kalian akan mengalami banyak kesulitan dalam urusan-urusan kalian.

dan (andaikata) Allah tidak Penerima Tobat.

kepada hamba-hamba-Nya, sekalipun hal itu sesudah sumpah yang berat.

lagi Mahabijaksana.

dalam menetapkan syariat-Nya dan dalam menetapkan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang-Nya.
Banyak hadis yang menyebutkan anjuran mengamalkan ayat ini, kisah latar belakang penurunannya, dan berkenaan dengan siapa saja ayat ini diturunkan dari kalangan para sahabat.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Abbad ibnu Mansur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa setelah ayat berikut diturunkan, yaitu firman-Nya:
Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kalian terima kesaksian mereka buat selama-lamanya.
(QS. An-Nuur [24]: 4)
Sa’d ibnu Ubadah (pemimpin orang-orang Ansar) bertanya,
"Apakah memang demikian ayat tersebut diturunkan?"
Maka Rasulullah ﷺ bersabda,
"Hai golongan orang-orang Ansar, tidakkah kalian dengar apa yang telah dikatakan oleh pemimpin kalian?"
Mereka berkata,
"Wahai Rasulullah, janganlah engkau cela dia, karena sesungguhnya dia adalah seorang lelaki pencemburu.
Demi Allah, tidak sekali-kali dia mengawini seorang wanita, melainkan perawan, dan tidak sekali-kali dia menceraikan istrinya, lalu ada seseorang lelaki yang berani mengawini bekas istrinya itu, karena kecemburuannya yang sangat."


Maka Sa’d berkata,
"Demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya batin saya meyakini bahwa ayat itu adalah hak (benar), dan bahwa ia diturunkan dari Allah subhanahu wa ta’ala Tetapi saya merasa heran (saat mendengarnya), bahwa seandainya saya menjumpai istri saya berbuat khianat dengan seorang lelaki, maka saya tidak diperbolehkan mengusiknya dan tidak boleh pula menyingkirkannya sebelum mendatangkan empat orang saksi (laki-laki).
Demi Allah, sesungguhnya sebelum saya mendatangkan empat orang saksi itu, si lelaki durjana itu pasti sudah melampiaskan nafsunya."


Tidak lama kemudian Hilal ibnu Umayyah, salah seorang di antara tiga orang Ansar yang diterima tobatnya (karena tidak ikut Perang Tabuk pent.) datang dari kebunnya di waktu isya.
Dan ternyata ia menjumpai istrinya sedang berbuat serong dengan seorang lelaki.
Dia melihat dengan dua mata kepalanya dan mendengar dengan kedua telinganya (dari pemandangan yang disaksikannya itu), dan ia tidak dapat mengusik lelaki itu.

Pada keesokan harinya ia datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu berkata,
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi malam saya pulang di waktu isya dan saya menjumpai istri saya sedang berbuat serong dengan seorang lelaki.
Saya menyaksikan dengan kedua mata kepala saya dan mendengar dengan kedua telinga saya."

Rasulullah ﷺ tidak suka mendengar berita itu, dan berita itu tidak mengenakkannya.
Orang-orang Ansar berkumpul, lalu berkata."Kami telah dicoba oleh perkataan yang dikemukakan Sa’d ibnu Ubadah kemarin, dan sekarang Rasulullah ﷺ akan menghukum dera Hilal ibnu Umayyah serta tidak menerima kesaksiannya lagi di kalangan orang-orang."

Hilal berkata,
"Demi Allah, sesungguhnya aku berharap semoga Allah menjadikan jalan keluar buatku."
Hilal berkata,
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihat keberatan yang menimpa dirimu karena berita yang aku sampaikan, tetapi Allah mengetahui bahwa sesungguhnya aku benar dalam beritaku ini."

Perawi melanjutkan kisahnya, bahwa demi Allah, saat Rasulullah ﷺ hendak memerintahkan agar menjatuhkan hukuman dera terhadap Hilal, tiba-tiba turun wahyu kepada Rasulullah ﷺ Dan Rasulullah ﷺ bila sedang menerima wahyu dapat diketahui melalui roman mukanya yang kelihatan berubah.
Maka mereka tidak berani mengganggunya sebelum wahyu selesai diturunkan.
Wahyu tersebut adalah firman Allah subhanahu wa ta’ala yang menyebutkan:
Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah.
(QS. An-Nuur [24]: 6)

Setelah wahyu selesai diturunkan, maka Rasulullah ﷺ bersabda:

Hai Hilal, bergembiralah, sesungguhnya Allah telah memberimu jalan keluar dan penyelesaiannya.

Hilal berkata,
"Sesungguhnya aku pun memohon hal itu kepada Tuhanku."
Maka Rasulullah ﷺ bersabda,
"Panggillah istrinya!"
Maka mereka memanggil istrinya dan istrinya datang, lalu Rasulullah ﷺ membacakan ayat-ayat tersebut kepada keduanya dan memberitahukan kepada keduanya bahwa azab akhirat jauh lebih keras daripada azab dunia.
Maka Hilal berkata,
"Demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayat ini benar menceritakan perihalnya."
Istri Hilal berkata membela diri,
"Dia (suaminya) bohong."

Rasulullah ﷺ, bersabda,
"Adakanlah sumpah Li’an di antara keduanya."
Lalu dikatakan kepada Hilal,
"Bersaksilah kamu."
Maka Hilal mengemukakan persaksiannya dengan mengucapkan sumpah sebanyak empat kali dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dirinya benar dalam dakwaannya.

Ketika sumpahnya menginjak yang kelima, dikatakan kepadanya,
"Hai Hilal, bertaqwalah kepada Allah, karena sesungguhnya azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat.
Dan sesungguhnya peristiwa ini dapat memastikan azab atas dirimu."
Hilal menjawab,
"Demi Allah, Allah tidak akan mengazabku karena tuduhanku kepada istriku ini sebagaimana Dia pun tidak akan menderaku karenanya."

Maka Hilal tanpa ragu-ragu mengucapkan sumpahnya yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya bila ia dusta.
Kemudian dikatakan kepada istrinya,
"Bersaksilah kamu sebanyak empat kali dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia (suamimu) termasuk orang-orang yang dusta (dalam tuduhannya)."
Dan pada sumpahnya yang kelima dikatakan kepada istri Hilal,
"Bertaqwalah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya azab dunia jauh lebih ringan daripada azab akhirat.
Dan sesungguhnya peristiwa ini dapat memastikan azab atas dirimu."
Maka dia diam sejenak dan hampir saja mengaku, kemudian dia berkata,
"Demi Allah aku tidak akan mempermalukan kaumku."
Maka ia menyatakan sumpahnya yang kelima, bahwa murka Allah akan menimpa dirinya jika suaminya benar.

Lalu Rasulullah ﷺ menceraikan keduanya dan memutuskan bahwa anaknya kelak tidak boleh dinisbatkan kepada ayahnya, dan anaknya tidak boleh disebut anak zina.
Barang siapa menuduh ibunya sebagai pezina atau anaknya sebagai anak zina, maka ia dikenai hukuman had (menuduh orang lain berbuat zina).
Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa dia tidak berhak mendapat rumah tempat tinggal dari Hilal, tidak berhak pula mendapat nafkah darinya, karena keduanya dipisahkan tanpa melalui proses talak dan bukan pula karena suami meninggal dunia.
Lalu Rasulullah ﷺ bersabda:

Jika anak yang dilahirkannya nanti berambut pirang, tidak keriting lagi betisnya kecil, maka anak itu adalah anak Hilal.
Dan jika dia melahirkan bayi yang berambut hitam keriting, betisnya berisi, dan pantatnya besar, maka bayi itu berasal dari lelaki yang dituduhkan berbuat zina dengannya.

Ternyata ia melahirkan bayi yang berambut keriting, padat betisnya, dan besar pantatnya.
Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

Seandainya tidak ada sumpah, tentulah aku dan dia berada dalam suatu keadaan.

Ikrimah mengatakan bahwa sesudah dewasa anak tersebut menjadi amir di negeri Mesir, dan ia selalu dipanggil dengan nama ibunya dan tidak dinisbatkan kepada ayahnya.

Abu Daud meriwayatkannya dari Al-Hasan ibnu Ali, dari Yazid ibnu Harun dengan sanad yang sama dan lafaz yang semisal, tetapi secara ringkas.


Hadis ini mempunyai syawahid (bukti) yang banyak di dalam kitabkitab sahih dan kitabkitab lainnya yang diriwayatkan melalui berbagai jalur yang cukup banyak.
Antara lain ialah apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari, bahwa telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Ibnu Addi, dari Hisyam ibnu Hassan, telah menceritakan kepadaku Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Hilal ibnu Umayyah menuduh istrinya berbuat zina dengan Syarik ibnu Sahma di hadapan Nabi ﷺ Maka Nabi ﷺ bersabda:

Bukti ataukah hukuman dera menimpa punggungmu.

Hilal berkata,
"Wahai Rasulullah, apabila seseorang di antara kita melihat istrinya berbuat serong dengan seorang lelaki, apakah dia harus pergi untuk mencari saksi?"
Maka Nabi ﷺ bersabda:

Kemukakanlah buktimu.
Jika tidak, maka hukuman dera menimpa punggungmu.

Hilal berkata,
"Demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, sesungguhnya saya berkata dengan sebenar-benarnya, dan sungguh Allah pasti akan menurunkan sesuatu yang membebaskan punggungku dari hukuman dera."
Maka turunlah Jibril dengan membawa firman-Nya kepada Nabi ﷺ, yaitu:
Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina).
(QS. An-Nuur [24]: 6)
sampai dengan firman-Nya:
jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar (QS. An-Nuur [24]: 9)

Setelah wahyu selesai diturunkan, maka Nabi ﷺ mengirimkan utusan untuk memanggil keduanya (Hilal dan istrinya).
Hilal datang, lalu mengemukakan sumpahnya.
Nabi ﷺ bersabda:

Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang di antara kamu berdua dusta, maka adakah yang mau bertobat di antara kamu berdua?

Kemudian istri Hilal bangkit dan bersumpah.
Ketika sumpahnya memasuki yang kelima, mereka menghentikannya dan mengatakan kepadanya bahwa sesungguhnya hal tersebut dapat mengakibatkan azab Allah menimpa pelakunya.

Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa lalu istri Hilal terdiam dan menundukkan kepalanya, sehingga kami mengira bahwa dia akan mengakui perbuatannya.
Kemudian ia berkata,
"Aku tidak akan membuat malu kaumku di masa mendatang."
Lalu ia mengemukakan sumpahnya yang kelima.
Maka Nabi ﷺ bersabda:

Perhatikanlah oleh kalian, jika dia melahirkan bayi yang bermata jeli, berpantat besar, dan berbetis padat, maka bayi itu adalah hasil hubungannya dengan Syarik ibnu Sahma.

Ternyata dia melahirkan anak dengan ciri-ciri seperti yang dikatakan oleh Nabi ﷺ Maka Nabi ﷺ bersabda,


"Seandainya tidak ada ketentuan dari Kitabullah, tentulah aku dan dia (istri Hilal) berada dalam suatu keadaan."


Hadis ini diriwayatkan secara tunggal oleh Imam Bukhari melalui jalur ini.
Selain Imam Bukhari ada pula yang meriwayatkannya melalui jalur lain dari Ibnu Abbas.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Mansur Az-Ziyadi, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Saleh ibnu Umar, telah menceritakan kepada kami Asim ibnu kulaib, dari ayahnya, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abbas, bahwa pernah ada seorang lelaki datang menghadap kepada Rasulullah ﷺ, lalu menuduh istrinya berbuat zina dengan seorang lelaki.
Rasulullah ﷺ tidak suka mendengar berita itu, sedangkan si lelaki tersebut mengulang-ulang pengaduannya, hingga turunlah firman Allah subhanahu wa ta’ala:
Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina).
(QS. An-Nuur [24]: 6)
Kemudian Rasulullah ﷺ membacakan ayat berikut ini dengan selanjutnya, lalu beliau memerintahkan agar keduanya dipanggil untuk membawa pesannya bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu yang berkenaan dengan masalah mereka berdua.
Lelaki itu dipanggil, lalu dibacakan kepadanya ayat-ayat ini.
Maka ia menyatakan sumpahnya dengan nama Allah sebanyak empat kali, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
Kemudian lelaki itu dibungkam mulutnya atas perintah dari Rasulullah, dan Rasulullah ﷺ menasihatinya,
"Segala sesuatu lebih ringan baginya daripada laknat Allah."
Kemudian lelaki itu dilepaskan dan bersabdalah Rasulullah ﷺ,
"Laknat Allah atas lelaki itu jika dia termasuk orang-orang yang berdusta."
Kemudian Nabi ﷺ memanggil istrinya dan membacakan kepadanya ayat-ayat tersebut.
Maka ia bersumpah dengan menyebut nama Allah sebanyak empat kali, bahwa sesungguhnya suaminya termasuk orang-orang yang dusta.
Kemudian Nabi ﷺ memerintahkan agar mulut perempuan itu dibungkam, lalu diberinya nasihat
"Celakalah kamu, segala sesuatu itu lebih ringan daripada murka Allah."
Lalu dilepaskan dan perempuan itu menyatakan sumpahnya, bahwa murka Allah atas dirinya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar.
Lalu Rasulullah ﷺ bersabda:
Ingatlah, demi Allah, aku sungguh-sungguh akan memutuskan peradilan di antara kamu berdua dengan keputusan yang pasti.
Maka wanita itu melahirkan anaknya, dan ternyata tiada seorang bayi pun di Madinah yang lebih besar daripada bayi perempuan tersebut.
Rasulullah ﷺ bersabda,
"Jika dia melahirkan bayi yang berciri khas anu dan anu, maka itu adalah hasil hubungannya dengan suaminya.
Dan jika dia melahirkan bayi seperti anu dan anu, berarti hasil hubungannya dengan lelaki lain."
Ternyata bayi itu mirip dengan lelaki yang dituduh berbuat mesum dengannya.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Sa’id, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik ibnu Abu Sulaiman, bahwa ia pernah mendengar Sa’id ibnu Jubair ketika ditanya mengenai dua orang (suami istri) yang saling melaknat (sumpah li’an), apakah keduanya dipisahkan.
Peristiwa itu terjadi di masa pemerintahan Ibnuz Zubair.
Sa’id ibnu Jubair tidak mengetahui apa yang harus ia jawab, maka ia bangkit menuju ke rumah Ibnu Umar dan bertanya kepadanya,
"Hai Abu Abdur Rahman, apakah dua orang yang saling melaknat (sumpah li’an) dipisahkan?"
Ibnu Umar menjawab,
"Mahasuci Allah, sesungguhnya orang yang mula-mula menanyakan masalah tersebut adalah Fulan bin Fulan."
Ibnu Umar melanjutkan kisahnya, bahwa si Fulan tersebut bertanya kepada Rasulullah ﷺ,
"Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang seorang lelaki yang melihat istrinya sedang melakukan perbuatan keji (zina).
Jika lelaki itu berbicara, berarti ia mengatakan suatu perkara yang besar, dan jika dia diam, berarti dia mendiamkan suatu perkara yang besar."
Rasulullah ﷺ diam dan tidak menjawabnya, kemudian lelaki itu pergi.
Di lain waktu lelaki itu datang kembali menghadap kepada Rasulullah ﷺ, lalu berkata kepadanya,
"Masalah yang pernah saya tanyakan kepada engkau benar-benar menimpa diri saya."
Maka Allah subhanahu wa ta’ala menurunkan beberapa ayat dalam surat An-Nur, dimulai dari firman-Nya:
Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina).
(QS. An-Nuur [24]: 6)
sampai dengan firman-Nya:
dan (sumpah) yang kelima:
bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.
(QS. An-Nuur [24]: 9)
Maka Rasulullah ﷺ memulai dari pihak laki-laki.
Untuk itu beliau menasihatinya, mengingatkannya kepada Allah, dan memberitahukan kepadanya bahwa azab dunia itu lebih ringan dibandingkan dengan azab akhirat.
Lelaki itu menjawab,
"Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan hak, saya tidak berdusta."
Kemudian perhatian beliau beralih kepada pihak wanita.
Beliau menasihatinya, mengingatkannya kepada Allah, dan memberitahukan kepadanya bahwa azab dunia jauh lebih ringan daripada azab akhirat.

Maka pihak wanita menjawab,
"Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan hak, sesungguhnya suaminya itu dusta."
Pihak laki-laki dipersilakan untuk memulai menyatakan sumpahnya sebanyak empat kali dengan menyebut nama Allah, bahwa sesungguhnya dirinya termasuk orang-orang yang benar.
Dan dalam sumpahnya yang kelima ia menyatakan bahwa laknat Allah menimpa dirinyajika ia termasuk orang-orang yang dusta.
Kemudian pihak wanita menyatakan sumpahnya.
Ia mengemukakan sumpah sebanyak empat kali dengan menyebut nama Allah, bahwa sesungguhnya suaminya itu termasuk orang-orang yang dusta (dalam tuduhannya).
Dan dalam sumpahnya yang kelima ia menyatakan bahwa murka Allah akan menimpa dirinyajika suaminya termasuk orang-orang yang benar.
Kemudian Rasulullah ﷺ memisahkan di antara keduanya.

Imam Nasai meriwayatkannya melalui hadis Abdul Malik ibnu Abu Sulaiman dengan sanad yang sama.
Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkannya di dalam kitab sahihnya masing-masing melalui hadis Sa’id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Hammad,.telah menceritakan kepada kami Abu Uwanah, dari Al-Amasy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah yang mengatakan bahwa dahulu kami pernah duduk di petang hari Jumat di dalam masjid, lalu ada seorang lelaki dari kalangan Ansar berkata,
"Apabila seseorang di antara kita melihat ada lelaki lain bersama istrinya (sedang berbuat zina), maka jika dia membunuh lelaki itu, kalian tentu akan membunuhnya, dan jika ia berbicara, tentu kalian akan menderanya, dan jika dia diam, maka terpaksa ia memendam rasa amarahnya.
Demi Allah, jika keesokan hari aku dalam keadaan sehat, sungguh aku akan bertanya kepada Rasulullah ﷺ"
Maka lelaki itu bertanya dan mengatakan,
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya seseorang di antara kami bila melihat seorang lelaki sedang berbuat zina bersama istrinya, jika dia membunuh lelaki itu, tentulah kamu membunuhnya, dan jika ia berbicara, tentu kamu menderanya, dan jika ia diam, tentu ia diam dengan memendam kemarahan.
Ya Allah, berilah keputusan hukum."
Maka turunlah ayat li’an, dan lelaki yang bertanya itu adalah orang yang mula-mula mendapat cobaan kasus tersebut.
Imam Muslim meriwayatkannya secara tunggal, ia meriwayatkannya melalui berbagai jalur dari Sulaiman ibnu Mahran Al-A’masy dengan sanad yang sama.

Imam Ahmad mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Abu Kamil, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Sa’d, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab, dari Sahi ibnu Sa’d yang mengatakan bahwa Uwaimir datang kepada Asim ibnu Addi, lalu berkata kepadanya,
"Tanyakanlah kepada Rasulullah ﷺ, bagaimanakah pendapatnya tentang seorang lelaki yang menjumpai lelaki lain berbuat zina bersama istrinya, lalu lelaki itu membunuhnya.
Apakah ia dihukum mati karenanya, ataukah ada cara lain yang harus dilakukannya?"
Asim menanyakan masalah itu kepada Rasulullah ﷺ, tetapi beliau mencela orang yang mengajukan pertanyaan tersebut.
Ketika Asim ditemui oleh Uwaimir, maka Uwaimir bertanya,
"Apakah yang telah engkau lakukan dengan pesanku?"
Asim menjawab,
"Kamu tidak membawa kebaikan kepadaku.
Sesungguhnya aku telah menanyakan masalah itu kepada Rasulullah ﷺ, tetapi beliau mencela pertanyaan tersebut."
Uwaimir berkata,
"Demi Allah, sungguh aku akan datang kepada Rasulullah ﷺ untuk menanyakan masalah ini kepadanya."
Ia datang kepada Rasulullah ﷺ dan menjumpainya dalam keadaan telah diturunkan wahyu mengenai masalahnya itu.
Maka Rasulullah ﷺ memanggil keduanya dan mengadakan sumpah li’an di antara keduanya.
Lalu Uwaimir berkata,
"Wahai Rasulullah, jika saya pulang dengan membawanya, berarti saya dusta terhadapnya."
Maka Uwaimir menceraikannya sebelum diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ Selanjutnya hal tersebut menjadi suatu ketetapan bagi dua orang yang terlibat dalam sumpah li’an.
Rasulullah ﷺ bersabda:
Perhatikanlah oleh kalian wanita itu, jika dia melahirkan bayi yang berkulit hitam, bermata lebar, berpantai besar, maka tiada lain menurutku Uwaimir benar.
Dan jika dia melahirkan bayi yang berkulit kemerah-merahan seakan-akan seperti wahrah, maka tiada lain menurutku dia dusta.
Ternyata ia melahirkan bayinya seperti yang disebutkan dalam sifat yang tidak disukai.

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkannya di dalam kitab sahihnya, juga Jama’ah lainnya kecuali Imam Turmuzi.
Imam Bukhari meriwayatkannya pula melalui berbagai jalur dari Az-Zuhri dengan sanad yang samar.
Ia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Daud Abur Rabi’, telah menceritakan kepada kami Falih, dari Az-Zuhri, dari Sahi ibnu Sa’d, bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu bertanya,
"Wahai Rasulullah, bagaimanakah menurutmu tentang masalah seorang lelaki yang melihat lelaki lain bersama istrinya (berbuat zina), apakah dia boleh membunuhnya, yang tentunya kalian akan membunuhnya pula, atau bagaimanakah seharusnya yang ia lakukan?"
Maka Allah subhanahu wa ta’ala menurunkan wahyu berkenaan dengan keduanya, yaitu ayat tentang sumpah li’an.
Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda:
Sesungguhnya Allah telah memutuskan (hukum) mengenai dirimu dan istrimu.
Maka keduanya menyatakan sumpah li’an-nya, sedangkan saya menyaksikan peristiwa itu di hadapan Rasulullah ﷺ Lalu Rasulullah ﷺ menceraikan (memisahkan) keduanya.
Sejak saat itu merupakan suatu ketentuan, bila ada orang yang saling bersumpah li’an dipisahkan untuk selama-lamanya.
Kemudian wanita yang terlibat mengandung, dan bekas suaminya mengingkarinya, maka anaknya itu dipanggil dengan dinisbatkan kepada ibunya.
Kemudian ketentuan ini berlaku pula dalam hal waris mewaris, si anak mewarisi ibunya dan si ibu mewarisi anaknya sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala baginya.

Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar mengatakan, telah menceritakan kepada kami lshaq ibnud Daif, telah menceritakan kepada kami An-Nadr ibnu Syamil, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Abu Ishaq, dari ayahnya, dari Zaid ibnu Bati’, dari Huzaifah r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepada Abu Bakar,
"Seandainya kamu melihat Ummu Ruman (istri Abu Bakar) bersama seorang lelaki, apakah yang akan kamu lakukan?"
Abu Bakar menjawab,
"Demi Allah, aku akan melakukan perbuatan yang buruk terhadapnya."
Rasulullah ﷺ bertanya (kepada Umar),
"Dan kamu, hai Umar, apakah yang akan kamu lakukan?"
Umar menjawab,
"Demi Allah, aku akan melakukan hal yang sama.
Aku berpendapat bahwa semoga Allah melaknat lelaki yang lemah (tidak pencemburu), karena sesungguhnya dia adalah seorang lelaki yang jahat (buruk)."
Maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta’ala:
Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina) padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri.
(QS. An-Nuur [24]: 6)

Kemudian Al-Bazzar mengatakan bahwa ia tidak mengetahui ada seseorang yang me-musnad-kan hadis ini selain An-Nadr ibnu Syamil, dari Yunus ibnu Ishaq.
Kemudian Al-Bazzar meriwayatkannya melalui hadis As-Sauri, dari Abu Ishaq, dari Zaid ibnu Bati’ secara mursal.
Hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui.

Al-Hafiz Abu Ya’la mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muslim ibnu Abu Muslim Al-Jurmi, telah menceritakan kepada kami Makhlad ibnul Husain, dari Hisyam, dari Ibnu Sirin, dari Anas ibnu Malik r.a. yang mengatakan bahwa sesungguhnya mula-mula terjadinya sumpah li’an dalam Islam adalah karena Syarik ibnu Sahma.
Ia dituduh oleh Hilal ibnu Umayyah melakukan perbuatan zina dengan istrinya, lalu Hilal melaporkannya kepada Rasulullah ﷺ Maka beliau ﷺ bersabda,
"Datangkanlah empat orang saksi laki-laki atau punggungmu terkena hukuman had."
Hilal berkata,
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mengetahui bahwa diriku benar, dan sesungguhnya Allah pasti akan menurunkan kepadamu wahyu yang membebaskan punggungku dari hukuman dera."
Maka Allah menurunkan ayat li’an, yaitu firman-Nya:
Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina).
(QS. An-Nuur [24]: 6), hingga akhir ayat li’an.
Maka Nabi ﷺ memanggil Hilal, lalu beliau ﷺ bersabda:
Aku bersaksi kepada Allah, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang benar dalam tuduhan yang kamu lancarkan terhadap istrimu, bahwa dia telah berbuat zina.
Maka Hilal menyatakan sumpah li’an-nya sebanyak empat kali (dengan menyebut nama Allah).
Kemudian dalam sumpahnya yang kelima Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya:
Dan laknat Allah atas dirimu jika kamu termasuk orang-orang yang dusta dalam tuduhan zina yang kamu lancarkan terhadap istrimu.
Maka Hilal mengucapkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ Kemudian Rasulullah ﷺ memanggil istri Hilal dan bersabda kepadanya:
Berdirilah dan bersaksilah (bersumpahlah) kamu dengan menyebut nama Allah, bahwa sesungguhnya suamimu itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta dalam tuduhan zina yang dia lancarkan terhadap dirimu.
Maka si istri menyatakan sumpah tersebut sebanyak empat kali.
Kemudian dalam sumpahnya yang kelima Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya:
Dan murka Allah atas dirimu jika suamimu termasuk orang-orang yang benar dalam tuduhan zina yang dilancarkannya terhadapmu.
Ketika tiba pada sumpahnya yang keempat atau yang kelima, ia berhenti dan diam sejenak sehingga orang-orang menduga bahwa ia akan mengakui perbuatannya secara jujur.
Tetapi ternyata ia berkata,
"Aku tidak akan mempermalukan kaumku di masa mendatang."
Dan ia melakukan apa yang ditekadkannya.
Maka Rasulullah ﷺ memisahkan di antara keduanya, dan bersabda:
Perhatikanlah oleh kalian, jika dia melahirkan bayi yang berambut keriting, berbetis padat, maka dia adalah anak Syarik ibnu Sahma.
Dan jika dia melahirkan bayi yang berkulit putih, berperawakan sedang, bermata tidak lebar, maka ia adalah anak Hilal ibnu Umayyah.
Ternyata dia melahirkan bayi yang berambut keriting dan berbetis padat.
Maka Rasulullah ﷺ bersabda:
Seandainya tidak diturunkan wahyu Kitabullah mengenai keduanya, tentulah aku dan dia berada dalam keadaan yang lain.

Unsur Pokok Surah An Nuur (النور)

Surat An-Nuur terdiri atas 64 ayat, dan termasuk golongan surat-surat Madaniyyah.

Dinamai "An Nuur" yang berarti "Cahaya",
diambil dari kata An Nuur yang terdapat pada ayat 35.
Dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta’ala menjelaskan tentang Nuur Ilahi, yakni Alquran yang mengandung petunjuk-petunjuk.

Petunjuk-petunjuk Allah itu, merupakan cahaya yang terang benderang menerangi alam semesta.

Surat ini sebagian besar isinya memuat petunjuk-petunjuk Allah yang berhubungan dengan soal kemasyarakatan dan rumah tangga.

Keimanan:

▪ Kesaksian lidah dan anggota-anggota tubuh atas segala perbuatan manusia pada hari kiamat.
▪ Hanya Allah yang menguasai langit dan bumi.
▪ Kewajiban rasul hanyalah menyampaikan agama Allah.
▪ Iman rnerupakan dasar daripada diterimanya amal ibadah.

Hukum:

▪ Hukum-hukum sekitar masalah zina, li’an dan adabadab pergaulan diluar dan di dalam rumah tangga.

Kisah:

▪ Cerita tentang berita bohong terhadap Ummul mukmininAisyah r.a. (Qishshatul lfki).

Lain-lain:

▪ Semua jenis hewan diciptakan Allah dari air.
▪ Janji Allah kepada kaum muslimin yang beramal saleh.

Audio Murottal

QS. An-Nuur (24) : 1-64 ⊸ Misyari Rasyid Alafasy
Ayat 1 sampai 64 + Terjemahan IndonesiaQS. An-Nuur (24) : 1-64 ⊸ Nabil ar-Rifa’i
Ayat 1 sampai 64

Gambar Kutipan Ayat

Surah An Nuur ayat 10 - Gambar 1 Surah An Nuur ayat 10 - Gambar 2
Statistik QS. 24:10
  • Rating RisalahMuslim
4.8

Ayat ini terdapat dalam surah An Nuur.

Surah An-Nur (Arab: النّور‎) adalah surah ke-24 dari Alquran.
Surah ini terdiri atas 64 ayat, dan termasuk golongan surah Madaniyah.
Dinamai An-Nur yang berarti Cahaya yang diambil dari kata An-Nur yang terdapat pada ayat ke 35.
Dalam ayat ini, Allah ﷻ menjelaskan tentang Nur Ilahi, yakni Alquran yang mengandung petunjuk-petunjuk.
Petunjuk-petunjuk Allah itu, merupakan cahaya yang terang benderang menerangi alam semesta.
Surat ini sebagian besar isinya memuat petunjuk- petunjuk Allah yang berhubungan dengan soal kemasyarakatan dan rumah tangga.

Nomor Surah 24
Nama Surah An Nuur
Arab النور
Arti Cahaya
Nama lain
Tempat Turun Madinah
Urutan Wahyu 102
Juz Juz 18
Jumlah ruku’ 9 ruku’
Jumlah ayat 64
Jumlah kata 1381
Jumlah huruf 5755
Surah sebelumnya Surah Al-Mu’minun
Surah selanjutnya Surah Al-Furqan
Sending
User Review
4.2 (8 suara)
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA
Tags:

24:10, 24 10, 24-10, Surah An Nuur 10, Tafsir surat AnNuur 10, Quran An Nur 10, An-Nur 10, Surah An Nur ayat 10

Video Surah

24:10


More Videos

Kandungan Surah An Nuur

۞ QS. 24:1 Hikmah penurunan kitab-kitab samawi

۞ QS. 24:2 • Dosa-dosa besar

۞ QS. 24:4 • Dosa-dosa besar

۞ QS. 24:5 • Ampunan Allah yang luas • Al Rahim (Maha Penyayang) • Al Ghafur (Maha Pengampun) • Pelebur dosa besar •

۞ QS. 24:9 • Hal-hal yang mengakibatkan kemurkaan Allah

۞ QS. 24:10 • At Tawwab (Maha Penerima taubat) • Al Hakim (Maha Bijaksana) • Melenyapkan kesusahan orang muslim

۞ QS. 24:11 • Siksa orang munafik • Sikap orang munafik terhadap Islam • Menyiksa pelaku maksiat • Maksiat dan dosa •

۞ QS. 24:14 • Maksiat dan dosa

۞ QS. 24:15 • Dosa-dosa besar

۞ QS. 24:18 • Al Hakim (Maha Bijaksana) • Al ‘Alim (Maha megetahui)

۞ QS. 24:19 • Keluasan ilmu Allah • Maksiat dan dosa

۞ QS. 24:20 • Al Ra’uf (Maha Kasih) • Al Rahim (Maha Penyayang)

۞ QS. 24:21 • Sifat Masyi’ah (berkehendak) • Sifat Sama’ (mendengar) • Al Sami’ (Maha Pendengar) • Al ‘Alim (Maha megetahui) • Sifat iblis dan pembantunya

۞ QS. 24:22 • Ampunan Allah yang luas • Al Rahim (Maha Penyayang) • Al Ghafur (Maha Pengampun)

۞ QS. 24:23 • Dosa-dosa besar • Maksiat dan dosa

۞ QS. 24:24 • Manusia bersaksi atas dirinya • Menghitung amal kebaikan

۞ QS. 24:25 • Al Haq (Maha Benar) • Al Mubin (Maha Penjelas) • Keadilan Allah dalam menghakimi • Maksiat dan dosa •

۞ QS. 24:26 • Ampunan Allah yang luas

۞ QS. 24:28 • Keluasan ilmu Allah • Al ‘Alim (Maha megetahui)

۞ QS. 24:29 • Keluasan ilmu Allah

۞ QS. 24:30 • Al Khabir (Maha Waspada)

۞ QS. 24:32 • Al ‘Alim (Maha megetahui) • Al Wasi’ (Maha Luas)

۞ QS. 24:33 • Ampunan Allah yang luas • Al Rahim (Maha Penyayang) • Al Ghafur (Maha Pengampun) • Keistimewaan Islam • Perbuatan dan niat

۞ QS. 24:34 Hikmah penurunan kitab-kitab samawi

۞ QS. 24:35 • Keluasan ilmu Allah • Sifat Masyi’ah (berkehendak) • Al ‘Alim (Maha megetahui) • An Nur (Cahaya) • Allah menggerakkan hati manusia

۞ QS. 24:36 Hidayah (petunjuk) dari Allah

۞ QS. 24:37 • Kedahsyatan hari kiamat

۞ QS. 24:38 • Sifat Masyi’ah (berkehendak) • Al Razzaq (Maha Pemberi rezeki) • Perbuatan baik adalah penyebab masuk surga • Pelipatgandaan pahala bagi orang mukmin • Balasan dari perbuatannya

۞ QS. 24:39 • Keadaan orang kafir pada hari penghimpunan • Perbuatan orang kafir sia-sia

۞ QS. 24:41 • Keluasan ilmu Allah • Al ‘Alim (Maha megetahui)

۞ QS. 24:42 • Segala sesuatu milik Allah • Kebenaran hari penghimpunan

۞ QS. 24:43 Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala • Sifat Masyi’ah (berkehendak)

۞ QS. 24:44 Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala

۞ QS. 24:45 • Kekuasaan Allah • Sifat Masyi’ah (berkehendak) • Al Khaliq (Maha Pencipta) • Al Qadiir (Maha Penguasa) •

۞ QS. 24:46 • Sifat Masyi’ah (berkehendak) • Allah menggerakkan hati manusia

۞ QS. 24:47 • Sifat orang munafik • Sikap orang munafik terhadap Islam

۞ QS. 24:48 • Sifat orang munafik • Sikap orang munafik terhadap Islam

۞ QS. 24:49 • Sifat orang munafik

۞ QS. 24:50 • Sifat orang munafik • Siksa orang munafik

۞ QS. 24:52 • Pahala iman • Keutamaan iman

۞ QS. 24:53 • Al Khabir (Maha Waspada) • Sifat orang munafik • Menghitung amal kebaikan

۞ QS. 24:54 • Sifat orang munafik • Menanggung dosa orang lain

۞ QS. 24:55 • Kesentosaan orang mukmin di dunia dan di akhirat • Pertolongan Allah Ta’ala kepada orang mukminTauhid Uluhiyyah • Kekuatan umat Islam di dunia • Kewajiban hamba pada Allah

۞ QS. 24:57 • Sifat neraka • Azab orang kafir • Maksiat dan dosa

۞ QS. 24:58 • Al Hakim (Maha Bijaksana) • Al ‘Alim (Maha megetahui)

۞ QS. 24:59 • Al Hakim (Maha Bijaksana) • Al ‘Alim (Maha megetahui)

۞ QS. 24:60 • Sifat Sama’ (mendengar) • Al Sami’ (Maha Pendengar) • Al ‘Alim (Maha megetahui)

۞ QS. 24:61 • Toleransi Islam

۞ QS. 24:62 • Ampunan Allah yang luas • Al Rahim (Maha Penyayang) • Al Ghafur (Maha Pengampun) • Iman adalah ucapan dan perbuatan •

۞ QS. 24:63 • Sifat orang munafik • Peringatan Allah terhadap hambaNya • Menyiksa pelaku maksiat • Maksiat dan dosa •

۞ QS. 24:64 • Segala sesuatu milik Allah • Keluasan ilmu Allah • Al ‘Alim (Maha megetahui) • Kebenaran hari penghimpunan • Menghitung amal kebaikan

Ayat Pilihan

Jika keduanya (ibu & bapakmu) sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu,
maka jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah”
dan janganlah kamu membentak mereka
dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
QS. Al-Isra’ [17]: 23

Bila manusia ditimpa bahaya ia menyeru Kami, lalu bila Kami beri nikmat dari Kami ia berkata:
“Sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanya karena kepintaranku”.
Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tak mengetahui
QS. Az-Zumar [39]: 49

Dari apakah Allah menciptakannya?
Dari setetes mani,
Allah menciptakannya lalu menentukannya,
kemudian Dia mematikannya & memasukkannya ke dalam kubur,
kemudian bila Dia menghendaki,
Dia membangkitkannya kembali.
QS. ‘Abasa [80]: 18-22

Hadits Shahih

Podcast

Doa Sehari-hari

Soal & Pertanyaan Agama

Khotbah Nabi Muhammad saat masih di Mekah, difokuskan langsung pada esensi-esensi utama, yaitu ...

Correct! Wrong!

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menerima wahyu pertama di ...

Correct! Wrong!

Wahyu pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam terkandung dalam surah ...

Correct! Wrong!

Penjelasan:
'Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,
Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,
Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.'
--QS. al-Alaq [96] ayat 1-5.

+

Array

Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam berkhotbah di kota Mekah kurang lebih selama ...

Correct! Wrong!

Sejak wahyu di Surah Al Muddasir [74]: 1-7, Rasullullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mulai berkhotbah. Awalnya nabi melakukan dakwah kepada ...

Correct! Wrong!

Pendidikan Agama Islam #10
Ingatan kamu cukup bagus untuk menjawab soal-soal ujian sekolah ini.

Pendidikan Agama Islam #10 1

Mantab!! Pertahankan yaa..
Jawaban kamu masih ada yang salah tuh.

Pendidikan Agama Islam #10 2

Belajar lagi yaa...

Share your Results:

Soal Agama Islam

Pendidikan Agama Islam #9

Arti hadits maudhu’ adalah … Pengertian ijtihad menurut istilah adalah … Orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan infefensi hukum-hukum syariat dari sumber-sumber yang terpercaya disebut dengan … Berdasarkan bahasa, ijma artinya adalah … Era ketidaktahuan juga disebut zaman …

Kuis Agama Islam #31

Umat Islam yang mengajarkan ilmunya dengan ikhlas akan memperoleh pahala amal jariyah. Amal jariyah artinya …Ilmu yang bermanfaat adalah …Menyampaikan ajaran Alquran dan sunnah Nabi Muhammad kepada orang lain yang belum mengetahui disebut dengan …Berikut ulama yang berasal dari Indonesia adalah …Sesuatu yang dipercaya dan diyakini kebenaranya oleh hati nurani manusia dinamakan …

Pendidikan Agama Islam #18

Turunnya surah Ad-Dhuha menunjukkan… ..kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam.Surah Ad-Dhuha ayat ke-enam menunjukkan salah satu masa Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu … sebagai … Berikut ini yang bukan kandungan surah Ad-Dhuha adalah… .. Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam.Arti al-Kaafirun adalah … Arti dari lafal لَكُمْ دِينُكُمْ yaitu …

Kamus Istilah Islam

Mungkar

Apa itu Mungkar? mung.kar durhaka ; semua perbuatan yang Mungkar , harus dijauhi … •

sanawiah

Apa itu sanawiah? sa.na.wi.ah tingkat menengah pertama ; pesantren ini memiliki tingkat sanawiah dan aliah dengan lama belajar enam tahun … •

Zubair bin Awwam bin Khuwailid

Siapa itu Zubair bin Awwam bin Khuwailid? Az-Zubair bin Al-‘Awwam adalah putra bibi Muhammad, yaitu Shafiyyah binti Abdul Muthalib, salah satu sahabat nabi dan termasuk as-Sabiqun al-Awwalun, yait...