Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

QS. An Nashr (Pertolongan) – surah 110 ayat 2 [QS. 110:2]

وَ رَاَیۡتَ النَّاسَ یَدۡخُلُوۡنَ فِیۡ دِیۡنِ اللّٰہِ اَفۡوَاجًا ۙ
Wara-aitannaasa yadkhuluuna fii diinillahi afwaaja(n);
dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah,
―QS. An Nashr [110]: 2

Daftar isi

And you see the people entering into the religion of Allah in multitudes,
― Chapter 110. Surah An Nashr [verse 2]

وَرَأَيْتَ dan kamu lihat

And you see
ٱلنَّاسَ manusia

the people
يَدْخُلُونَ masuk

entering
فِى kedalam

into
دِينِ agama

(the) religion
ٱللَّهِ Allah

(of) Allah
أَفْوَاجًا berbondong-bondong

(in) multitudes.

Tafsir Quran

Surah An Nashr
110:2

Tafsir QS. An-Nasr (110) : 2. Oleh Kementrian Agama RI

Dalam ayat-ayat ini, Allah memerintahkan apa yang harus dilakukan Nabi Muhammad pada saat pembebasan Mekah, yaitu apabila ia telah melihat pertolongan Allah terhadap agama-Nya telah tiba, dengan kekalahan orang-orang musyrik dan kemenangan di pihak Nabi, dan melihat pula orang-orang masuk agama Allah beramai-ramai dan berduyun-duyun, bukan perseorangan sebagaimana halnya pada permulaan dakwah.

Orang-orang Arab berkata,
"Manakala Muhammad menang atas penduduk Mekah yang mana Allah telah selamatkan mereka dari pasukan bergajah, maka kalian tidak berdaya melawannya."
Akhirnya mereka masuk Islam berduyun-duyun, berkelompok-kelompok dan satu kelompok 40 orang.

Tafsir QS. An Nashr (110) : 2. Oleh Muhammad Quraish Shihab:


dan kamu melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong,

Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:


Dan engkau melihat banyak orang masuk Islam secara berbondong-bondong.

Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:(Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah) yaitu agama Islam


(dengan berbondong-bondong) atau secara berkelompok, yang pada sebelumnya hanya secara satu persatu.
Hal tersebut terjadi sesudah kemenangan atas kota Mekah, lalu orang-orang Arab dari semua kawasan datang kepada Nabi ﷺ dalam keadaan taat untuk masuk Islam.

Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

(1-3)

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Abu Uwwanah, dari Abu Bisyr, dari Sa’id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Khalifah Umar memasukkan diriku ke dalam kelompok orang-orang tua yang pernah ikut dalam Perang Badar.
Maka seseorang dari mereka merasa kurang enak dengan keberadaanku bersama dengan mereka, akhirnya ia berkata,
"Mengapa orang seusia dia dimasukkan ke dalam golongan kita, padahal kita mempunyai anak-anak yang seusia dengannya."

Maka Umar menjawab,
"Sesungguhnya dia termasuk seseorang yang telah kalian ketahui."
Pada suatu hari Umar memanggil mereka, dan ia memasukkan diriku ke dalam golongan mereka.
Dan aku mengerti bahwa tidaklah dia memanggilku dan menggabungkan diriku bersama mereka di hari itu melainkan dengan tujuan hendak memperlihatkan kadar ilmuku kepada mereka.
Lalu Umar membuka pembicaraan,
"Bagaimanakah pendapat kalian tentang makna firman Allah ﷺ:
Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
(QS. An-Nasr [110]: 1)

Maka sebagian dari mereka menjawab."Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk memuji Allah dan memohon ampunan kepada-Nya, apabila kita peroleh kemenangan dan pertolongan."
Dan sebagian dari mereka hanya diam, tidak mengatakan sepatah kata pun.
Maka Umar berkata kepadaku,
"Apakah demikian pula menurutmu, hai Ibnu Abbas?"
Aku menjawab,
"Tidak."
Umar berkata,
"Bagaimanakah menurutmu?"

Maka aku menjawab, bahwa itu merupakan pertanda dekatnya ajal Rasulullah ﷺ Yang diberitahukan kepadanya.
Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:
Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
(QS. An-Nasr [110]: 1)

Maka itulah alamat dekatnya ajalmu.
maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepada-Nya.
Sesungguhnya Dia Maha Penerima Tobat.
(QS. An-Nasr [110]: 3)

Maka Umar ibnu Khattab berkata,
"Aku pun sependapat denganmu."
Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara munfarid.
Imam Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Muhammad ibnu Humaid, dari Mahran, dari As-Sauri, dari Asim, dari Abu Razin, dari Ibnu Abbas, lalu ia menyebutkan kisah yang semisal dengan kisah di atas.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Fudail, telah menceritakan kepada kami Ata, dari Sa’id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ketika diturunkan firman-Nya:
Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
(QS. An-Nasr [110]: 1)

Rasulullah ﷺ bersabda:
Ini adalah ucapan belasungkawa terhadapku.

Karena sesungguhnya beliau ﷺ wafat pada tahun itu juga;
Imam Ahmad meriwayatkan secara munfarid.

Al-Aufi telah meriwayatkan hal yang semisalnya dari Ibnu Abbas.
Hal yang sama telah dikatakan pula oleh Mujahid, Abul Aliyah, Ad-Dahhak, dan lain-lainnya bahwa hal ini merupakan berita dekatnya ajal Rasulullah ﷺ

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ismail ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Isa Al-Hanafi, dari Ma’mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Hazim, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah ﷺ berada di Madinah, tiba-tiba beliau ﷺ bersabda:
Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, telah datang pertolongan Allaah dan kemenangan, telah datang penduduk Yaman."
Ditanyakan,
"Wahai Rasulullah, siapakah penduduk Yaman itu?"
Rasulullah ﷺ menjawab,
"Kaum yang lembut hatinya dan lunak wataknya.
Iman adalah Yaman dan fiqih adalah Yaman, dan hikmah adalah Yaman."

Kemudian Ibnu Abdul A’la meriwayatkannya dari Ibnu Saur, dari Ma’mar, dari Ikrimah secara mursal.

Imam Tabrani mengatakan.
telah menceritakan kepada kami Zakaria ibnu Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu Kamil Al-Juhdari, telah menceritakan kepada kami Abu Uwwanah, dari Hilal ibnu Kliabbab, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ketika diturunkan firman-Nya:
Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
(QS. An-Nasr [110]: 1)

hingga akhir surat, ini merupakan berita dekatnya ajal Rasulullah ﷺ saat surat ini diturunkan.
Maka kelihatan Rasulullah ﷺ lebih mempergiat kesungguhannya lebih dari sebelumnya dalam masalah akhirat.
Dan Rasulullah ﷺ sesudah itu bersabda:
"Telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan telah datang penduduk Yaman."
Seorang lelaki bertanya,
"Wahai Rasulullah, siapakah penduduk Yaman itu?"

Rasulullah ﷺ bersabda,
"Kaum yang memiliki hati yang lembut dan watak yang lunak.
Iman adalah Yaman, dan fiqih adalah Yaman."

Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Waki’, dari Sufyan, dari Asim ibnu Abu Razin, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ketika diturunkan firman-Nya:
Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
(QS. An-Nasr [110]: 1)

Nabi ﷺ mengetahui bahwa sesungguhnya ini merupakan berita dekatnya ajal dirinya ﷺ Menurut satu pendapat mengatakan bahwa ketika diturunkan surat ini (An-Nasr).

Waqi telah menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Asim, dari Abu Razim bahwa Umar pernah bertanya kepada Ibnu Abbas r.a. tentang makna firman-Nya:
Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
(QS. An-Nasr [110]: 1)

Maka Ibnu Abbas menjawab, bahwa surat ini diturunkan sebagai pertanda dekatnya kewafatan Rasulullah ﷺ

Imam Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Ahmad ibnu Umar Al-Waki’i, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ja’far ibnu Aun, dari Abul Umais, dari Abu Bakar ibnu Abul Jahm, dari Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Utbah.
dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa surat Alquran yang paling akhir penurunannya adalah yang diawali dengan firman-Nya:
Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
(QS. An-Nasr [110]: 1)

Imam Ahmad mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja’far, telah menceritakan kepada kami Syu’bah, dari Amr ibnu Murrah, dari Abul Bukhturi At-Ta-i, dari Abu Sa’id Al-Khudri yang mengatakan bahwa ketika diturunkan surat ini yang diawali dengan firman-Nya:
Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
(QS. An-Nasr [110]: 1)

Rasulullah ﷺ inembacanya hingga selesai, lalu bersabda:

Manusia itu (orang-orang mukmin) baik dan aku beserta para sahabatku baik.
Tiada hijrah sesadah kemenangan (atas kota Mekah), tetapi (yang masih ada ialah) jihad dan niat.

Maka Marwan (yang saat itu menjadi khalifah) berkata kepada Abu Sa’id, ”Kamu dusta,"
sedangkan di hadapannya terdapat Rafi’ ibnu Khadij dan Zaid ibnu Sabit sedang duduk bersamanya di atas dipan.
Maka Abu Sa’id menjawab,
"Seandainya dua orang ini menghendaki, tentulah mereka berdua menceritakan hadis ini kepadamu.
Akan tetapi, yang ini merasa takut kepadamu bila kamu cabut dia dari kepemimpinan kaumnya, dan orang ini merasa takut bila kamu tidak memberinya sedekah (zakat).

Maka Marwan mengangkat cemetinya dengan maksud akan memukul Abu Sa’id;
dan ketika kedua teman duduknya itu melihat situasi memanas, maka keduanya berkata mendukung Abu Sa’id,
"Dia benar."
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara munfarid.
Dan hadis yang diingkari oleh Marwan ini terhadap orang yang mengatakannya (yaitu Abu Sa’id) bukanlah hadis yang munkar.
Karena sesungguhnya telah terbuktikan melalui riwayat Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda di hari kemenangan:

Tiada hijrah lagi (sesudah ini), tetapi jihad dan niat;dan apabila kalian diperintahkan untuk berangkat berperang, maka berangkatlah.

Imam Bukhari dan Imam Muslim telah mengetengahkannya di dalam kitab sahih masing-masing.

Dan pendapat yang dikemukakan oleh sebagian sahabat dari kalangan orang-orang yang ada di dalam majelis Umar saat itu mempunyai alasan yang benar dan baik.
Mereka mengatakan bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita bila Dia telah memenangkan kita atas kota-kota besar dan benteng-benteng musuh, hendaknya kita memuji kepada Allah, bersyukur, dan bertasbih kepada-Nya.
Yakni mengerjakan salat dan memohon ampun kepada-Nya.

Hal ini telah terbukti kebenarannya dengan adanya salat yang dilakukan oleh Nabi ﷺ di Mekah pada hari penaklukannya, yaitu diwaktu duha sebanyak delapan rakaat.
Maka sebagian orang mengatakan bahwa salat itu adalah salat duha.
Tetapi disanggah bahwa Rasulullah ﷺ belum pernah membiasakan salat tersebut, lalu mengapa beliau melakukan salat itu, padahal beliau dalam keadaan musafir dan tidak berniat untuk mukim di Mekah?
Karena itulah maka beliau tinggal di Mekah hanya sampai akhir Ramadan, yang lamanya kurang lebih sembilan belas hari;
dan selama itu beliau mengqasar salatnya.

Lalu beliau berbuka bersama semua tentara kaum muslim.
yang saat itu jumlahnya kurang lebih sepuluh ribu personel.
Mereka yang menyanggah pendapat pertama mengatakan bahwa salat yang dilakukan oleh mereka tiada lain adalah salat Al-Fat-h.
Mereka mengatakan bahwa untuk itu maka dianjurkan bagi pemimpin pasukan apabila mendapat kemenangan atas suatu negeri, hendaknya ia melakukan salat di dalam negeri itu saat pertama kali dia memasukinya sebanyak delapan rakaat.
Hal yang semisal telah dilakukan oleh Sa’d ibnu Abu Waqqas di hari kemenangan atas kota-kota besar (negeri Persia).

Kemudian sebagian dari ulama mengatakan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan salat yang delapan rakaat itu dengan sekali salam.
Tetapi menurut pendapat yang sahih, Nabi ﷺ melakukan salam pada setiap dua rakaatnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, bahwa Rasulullah ﷺ melakukan salat pada tiap dua rakaat di hari kemenangan atas kota Mekah.

Adapun menurut penafsiran Ibnu Abbas dan Umar r.a. yang menyatakan bahwa surat ini merupakan pemberitahuan akan dekatnya kewafatan Rasulullah ﷺ, maka seperti berikut:
Ketahuilah bahwa apabila Aku taklukkan Mekah untukmu karena ia adalah kota yang telah mengusirmu, dan manusia mulai memasuki agama Allah secara berbondong-bondong, maka sesungguhnya akan Kami selesaikan tugasmu di dunia.

Karena itu bersiap-siaplah kamu untuk datang menghadap kepada Kami, maka negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia.
Dan sesungguhnya’Tuhanmu akan memberimu pahala yang membuatmu merasa puas dengannya.
Karena itulah maka disebutkan oleh firman-Nya:
maka bertasbilah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepada-Nya.
Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima tobat.
(QS. An-Nasr [110]: 3)

Imam Nasai mengatakan, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Mansur, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Mahbub, telah menceritakan kepada kami Abu Uwwanah, dari Hilal ibnu Khabbab, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ketika turun firman Allah subhanahu wa ta’ala:
Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
(QS. An-Nasr [110]: 1) sampai akhir surat.

Menurut Ibnu Abbas, ini merupakan berita tentang dekatnya masa kewafatan Rasulullah ﷺ Sesudah itu beliau ﷺ kelihatan lebih meningkatkan kesungguhannya dalam urusan akhirat.
Dan sesudah itu Rasulullah ﷺ bersabda:
"Telah datang kemenangan dan telah datang pertolongan Allah, dan telah datang penduduk Yaman."
Maka seorang lelaki bertanya,
"Wahai Rasulullah, siapakah penduduk Yaman itu?"
Rasulullah ﷺ menjawab,
"Mereka adalah kaum yang berhati lunak dan berwatak lemah lembut.
Iman adalah Yaman, hikmah adalah Yaman, dan fiqih adalah Yaman."

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Usman ibnu Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Mansur, dari Abud Duha, dari Masruq, dari Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ dalam rukuk dan sujudnya memperbanyak bacaan:
Mahasuci Engkau, ya Allah, Tuhan Kami;
dan dengan memuji kepada Engkau, ya Allah, ampunilah aku.

Nabi ﷺ melakukan demikian sebagai pengamalannya terhadap makna surat ini.

Dan Jamaah lainnya telah mengetengahkannya selain Imam Turmuzi melalui hadis Mansur dengan sanad yang sama.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abu Adiy, dari Daud, dari Asy-Sya’bi, dari Masruq yang mengatakan bahwa Aisyah telah mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ di akhir usianya memperbanyak bacaan:
Mahasuci Allah dan dengan memuji kepada-Nya, aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya.
Dan beliau ﷺ bersabda:
Sesungguhnya Tuhanku telah memberitahuku bahwa aku akan melihat suatu tanda (dekatnya ajalku) di kalangan umatku, dan Dia memerintahkan kepadaku apabila telah melihatnya untuk (memperbanyak) bacaan tasbih, tahmid, dan istigfar kepada-Nya, sesungguhnya Dia Maha Penerima tobat.
Dan sesungguhnya aku telah melihatnya, yaitu melalu ifirman-Nya,
"Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya.
Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima tobat.
(QS. An-Nasr [110]: 1-3)

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Daud ibnu Abu Hindun dengan sanad yang sama.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abus Sa’ib, telah menceritakan kepada kami Hafs, telah menceritakan kepada kami Asim, dari Asy-Sya’bi, dari Ummu Salamah yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ di penghujung usianya, tidak sekali-kali beliau berdiri, duduk, pergi, dan datang melainkan membaca:
Mahasuci Allah dan dengan memuji kepada-Nya.
Maka aku bertanya,
"Wahai Rasulullah, aku telah melihatmu memperbanyak bacaan tasbih dan tahmid kepada Allah, tidak sekali-kali engkau pergi, datang, berdiri, atau duduk melainkan engkau membaca,
"Mahasuci Allah dan dengan memuji kepada-Nya."
Maka beliau ﷺ menjawab, bahwa sesungguhnya beliau diperintahkan untuk melakukannya, lalu beliau membaca firman-Nya:
Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
(QS. An-Nasr [110]: 1), hingga akhir surat.

Hadis ini berpredikat garib.
Kami telah menulis hadis tentang kifarat majelis dengan berbagai macam jalur periwayatan dan lafaznya dalam suatu pembahasan yang terpisah, maka tidak perlu dikemukakan di sini.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waki’, dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah yang mengatakan bahwa ketika diturunkan kepada Rasulullah ﷺ firman Allah subhanahu wa ta’ala yang mengatakan:
Apabila telah datang per tolongan Allah dan kemenangan.
(QS. An-Nasr [110]: 1), hingga akhir surat.
Maka beliau memperbanyak bacaan berikut bila sedang rukuk, yaitu:
Mahasuci Engkau, ya Allah, Tuhan kami;dan dengan memuji kepada Engkau, ya Tuhan kami, ampunilah daku;
sesungguhnya Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.
Sebanyak tiga kali.

Imam Ahmad meriwayatkan hadis mi secara munfarid.
Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya dari ayahnya, dari Amr ibnu Murrah, dari Syu’bah, dari Abu Ishaq dengan sanad yang sama.

Yang dimaksud dengan al-fath di sini ialah kemenangan atas kota Mekah, menurut kesepakatan semuanya.
Karena sesungguhnya kabilah-kabilah Arab pada mulanya menggantungkan keislaman mereka dengan kemenangan atas kota Mekah.
Mereka mengatakan,
"Jika dia (Nabi ﷺ) beroleh kemenangan atas kaumnya, berarti dia benar seorang nabi."
Dan ketika Allah subhanahu wa ta’ala memenangkannya atas kota Mekah, maka masuklah mereka ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong.

Belum lagi berlalu masa dua tahun, seluruh penduduk Jazirah Arabia telah beriman, dan tiada suatu kabilah Arabpun melainkan mereka menampakkan keislamannya.
Segala puji dan harapan hanyalah dipanjatkan bagi Allah subhanahu wa ta’ala

Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya telah meriwayatkan dari Amr ibnu Salamah, bahwa ketika kemenangan atas kota Mekah diraih oleh kaum muslim, maka semua kaum berlomba-lomba menyatakan keislamannya kepada Rasulullah ﷺ Dan sebelumnya semua kaum menggantungkan keislaman mereka dengan kemenangan atas kota Mekah.
Mereka mengatakan,
"Biarkanlah dia dan kaumnya;
jika dia dapat menang atas mereka, berarti dia adalah seorang nabi yang baru."

Kami telah menulis kisah tentang perang kemenangan atas kota Mekah di dalam kitab kami yang berjudul As-Sirah.
Untuk itu bagi siapa yang ingin memperoleh keterangan yang lebih detail, hendaklah ia merujuk kepada kitab tersebut;
segala puji bagi Allah atas karunia-Nya.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Mu’awiyah ibnu Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq, dari Al-Auza’i, telah menceritakan kepadaku Abu Ammar, telah menceritakan kepadaku seorang tetangga, dari Jabir ibnu Abdullah.
Dia menceritakan bahwa ketika ia baru datang dari suatu perjalanan, tiba-tiba Jabir ibnu Abdullah datang berkunjung ke rumahnya.
Jabir mengucapkan salam kepadanya, kemudian aku ceritakan kepadanya tentang terpecah belahnya manusia dan hal ikhwal kebid’ahan yang mereka buat-buat.
Maka Jabir saat itu juga menangis.
Kemudian Jabir r.a. berkata bahwa dirinya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

Sesungguhnya manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, dan kelak mereka akan keluar darinya secara berbondong-bondong (pula).

Demikianlah akhir tafsir surat An-Nasr, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta’ala atas semua karunia-Nya.

Kata Pilihan Dalam Surah An Nashr (110) Ayat 2

AFWAAJA
أَفْوَاجًا

Lafaz ini berbentuk jamak, mufradnya ialah al fawj bermakna kumpulan.
Kata ini menunjukkan ke atas suatu kumpulan yaitu kumpulan manusia.
Ia juga bermakna kumpulan atau jema’ah yang berjalan cepat, atau golongan, atau bahagian dari tentara atau pasukan.

Kata dalam bentuk jamak ini disebut dua kali di dalam Al Qur’an yaitu dalam surah:
• An Naba’ (78), ayat 18;
• An Nashr (110), ayat 2.

At Tabari meriwayatkan dari Mujahid, makna kata afwaajaa dalam surah An Naba’ ialah "mereka datang dengan berkelompok kelompok atau berjemaah karena setiap umat dikirimkan rasul dan mereka datang bersama rasul yang dikirimkan kepada mereka untuk dihisab dan dibalas apa yang mereka kerjakan pada hari akhirat." Begitu juga makna afwaajaa dalam surah An Nashr ialah mereka masuk ke dalam agama Allah dengan berduyun-duyun, berjemaah atau berbondong-bondong.

Kesimpulannya, makna kata afwaaja ialah jemaah, kelompok-kelompok atau kumpulan yang banyak dan sebagainya.

Sumber : Kamus Al Qur’an, PTS Islamika SDN BHD, Hal:24-25

Unsur Pokok Surah An Nashr (النصر‎‎)

Surat An Nashr terdiri atas 3 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyyah yang diturunkan di Mekah sesudah surat At Taubah.

Dinamai "An Nashr" (pertolongan) diambil dari perkataan "Nashr" yang terdapat pada ayat pertarna surat ini.

Keimanan:

▪ Janji bahwa pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapat kemenangan.
▪ Perintah dari Tuhan agar bertasbih memuji-Nya, dan minta ampun kepada-Nya di kala terjadi peristiwa yang menggembirakan.

Ayat-ayat dalam Surah An Nashr (3 ayat)

1 2 3

Lihat surah lainnya

Audio Murottal

QS. An-Nashr (110) : 1-3 ⊸ Misyari Rasyid Alafasy
Ayat 1 sampai 3 + Terjemahan IndonesiaQS. An-Nashr (110) : 1-3 ⊸ Nabil ar-Rifa’i
Ayat 1 sampai 3

Gambar Kutipan Ayat

Surah An Nashr ayat 2 - Gambar 1 Surah An Nashr ayat 2 - Gambar 2
Statistik QS. 110:2
  • Rating RisalahMuslim
4.8

Ayat ini terdapat dalam surah An Nashr.

Surah An-Nasr (bahasa Arab:النصر) adalah surah ke-110 dalam Alquran.
Surah ini terdiri atas 3 ayat dan termasuk surah Madaniyah.
An Nasr berarti “Pertolongan”,
nama surah ini berkaitan dengan topik surah ini yakni janji bahwa pertolongan Allah akan datang dan Islam akan memperoleh kemenangan.

Nomor Surah 110
Nama Surah An Nashr
Arab النصر‎‎
Arti Pertolongan
Nama lain Idza Ja’a • Al-Taudi’ (Perpisahan)
Tempat Turun Madinah
Urutan Wahyu 114
Juz Juz 30
Jumlah ruku’ 1 ruku’
Jumlah ayat 3
Jumlah kata 19
Jumlah huruf 80
Surah sebelumnya Surah Al-Kafirun
Surah selanjutnya Surah Al-Lahab
Sending
User Review
4.8 (20 suara)
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA
Tags:

110:2, 110 2, 110-2, Surah An Nashr 2, Tafsir surat AnNashr 2, Quran AnNasr 2, An-Nasr 2, Surah An Nashr ayat 2

Video Surah

110:2


Load More

Ayat Pilihan

Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak (‘Arafah) & mohonlah ampun kepada Allah,
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
QS. Al-Baqarah [2]: 199

Apa orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) Islam lalu mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu hatinya)?
Maka kecelakaan bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka dalam kesesatan yang nyata
QS. Az-Zumar [39]: 22

Kami jadikan isi neraka dari jin dan manusia, mereka punya hati tapi tak digunakan memahami (ayat Allah),
punya mata tapi tak digunakan melihat (tanda kekuasaan Allah),
punya telinga tapi tak digunakan mendengar (ayat Allah)
QS. Al-A’raf [7]: 179

Dan jika mereka bermaksud menipumu,
maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu).
Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya & dengan para mukmin,
QS. Al-Anfal [8]: 62

Hadits Shahih

Podcast

Doa Sehari-hari

Soal & Pertanyaan Agama

Surah yang terpanjang dalam Alquran adalah ...

Correct! Wrong!

Penjelasan:
Surah Al-Baqarah adalah surah ke-2 dalam Alquran. Surah ini terdiri dari 286 ayat, 6.121 kata, dan 25.500 huruf dan tergolong surah Madaniyah. Surah ini merupakan surah dengan jumlah ayat terbanyak dalam Alquran.

Jumlah surah-surah dalam Alquran adalah ...

Correct! Wrong!

Pesan utama dari kandungan Alquran adalah ...

Correct! Wrong!

+

Array

Nama lain dari surah Al-Insyirah adalah ...

Correct! Wrong!

Sebab-sebab turunnya ayat Alquran disebut ...

Correct! Wrong!

Pendidikan Agama Islam #26
Ingatan kamu cukup bagus untuk menjawab soal-soal ujian sekolah ini.

Pendidikan Agama Islam #26 1

Mantab!! Pertahankan yaa..
Jawaban kamu masih ada yang salah tuh.

Pendidikan Agama Islam #26 2

Belajar lagi yaa...

Share your Results:

Soal Agama Islam

Pendidikan Agama Islam #18

Turunnya surah Ad-Dhuha menunjukkan… ..kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam.Surah Ad-Dhuha ayat ke-enam menunjukkan salah satu masa Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu … sebagai … Berikut ini yang bukan kandungan surah Ad-Dhuha adalah… .. Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam.Arti al-Kaafirun adalah … Arti dari lafal لَكُمْ دِينُكُمْ yaitu …

Pendidikan Agama Islam #12

Masyarakat Mekkah pada awal nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam berdakwah waktu itu sedang dilanda berbagai krisis, dan yang paling menonjol adalah krisis … Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam lahir pada bulan … Nama isteri Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam selepas Khadijah ialah … Nama anak lelaki Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu … … Nama Ibu susuan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu … …

Pendidikan Agama Islam #28

Siapa nama ayah Nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam? … Siapa nama Nabi setelah Nabi Isa ‘Alaihissalam? … Setiap umat Islam wajib menuntut ilmu. Bagaimana hukum mempelajari Ilmu Agama? … Kewajiban menuntut ilmu terdapat pada Alquran surah … Ada berapa syarat dalam menuntut ilmu? …

Kamus Istilah Islam

Sad

Apa itu Sad? Surah Sad adalah surah ke-38 dalam Alquran. Surah yang terdiri atas 88 ayat ini termasuk golongan surah Makkiyah dan diturunkan sesudah surah Al-Qamar. Dinamai dengan Sad karena surah in...

Ali bin Husain

Siapa itu Ali bin Husain? Ali bin Husain adalah imam ke-4 dalam tradisi Syi’ah. Ia anak dari Husain bin Ali dan cicit dari Muhammad. Ia dikenal oleh Syi’ah dengan julukan Zainal Abidin k...

Al Barru

Apa itu Al Barru? Allah itu Al-Barr ◀ Artinya adalah Allah itu Yang Maha Dermawan, Dialah sumber segala kebaikan dan kedermawanan. Sebagai pencipta, Allah senantiasa memberikan nikmat dan anugerah ...