Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

QS. Al Jinn (Jin) – surah 72 ayat 16 [QS. 72:16]

وَّ اَنۡ لَّوِ اسۡتَقَامُوۡا عَلَی الطَّرِیۡقَۃِ لَاَسۡقَیۡنٰہُمۡ مَّآءً غَدَقًا
Wa-allawiistaqaamuu ‘alath-thariiqati asqainaahum maa-an ghadaqan;
Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), niscaya Kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.
―QS. Al Jinn [72]: 16

Daftar isi

And (Allah revealed) that if they had remained straight on the way, We would have given them abundant provision
― Chapter 72. Surah Al Jinn [verse 16]

وَأَلَّوِ dan bahwa jika

And that if
ٱسْتَقَٰمُوا۟ mereka tegak

they had remained
عَلَى atas

on
ٱلطَّرِيقَةِ jalan itu

the Way,
لَأَسْقَيْنَٰهُم pasti Kami beri minum mereka

surely We (would) have given them to drink
مَّآءً air

water
غَدَقًا melimpah

(in) abundance,

Tafsir Quran

Surah Al Jinn
72:16

Tafsir QS. Al-Jinn (72) : 16. Oleh Kementrian Agama RI

Dalam ayat ini, Allah mengungkapkan bahwa siapa saja di antara manusia atau jin yang tetap berpegang dan menjalankan ketentuan-ketentuan Islam, Allah akan melapangkan rezekinya serta memudahkan semua urusan dunia mereka.
Dalam rangka melapangkan rezeki, Allah mengungkapkannya dengan kata
"air yang segar",
karena air itu adalah sumber kehidupan.

Banyak air berarti kebahagiaan yang luas.
Firman Allah:

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.
(Al-A’raf [7]: 96)

Tafsir QS. Al Jinn (72) : 16. Oleh Muhammad Quraish Shihab:


Sesungguhnya sekiranya manusia dan jin mengikuti jalan Islam dan tidak menyimpang darinya, niscaya Kami sirami mereka dengan banyak air yang dapat digunakan kapan saja diperlukan,

Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:


Bahwasanya jika orang-orang kafir dari kalangan manusia dan jin berjalan di atas jalan agama Islam dan tidak berpaling darinya, niscaya Kami akan turunkan kepada mereka air yang melimpah.
Kami akan melapangkan rezeki mereka di dunia agar Kami menguji mereka bagaimana mereka bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah atas mereka.


Barang siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Tuhannya, enggan mendengarkan, dan merenungkan bacaan Al-Qur’an, dan enggan mengamalkannya, ia akan dimasukkan ke dalam azab yang amat keras dan berat.

Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:


Allah subhanahu wa ta’ala berfirman mengenai orang-orang kafir Mekah:


(Dan bahwasanya) mereka, adalah bentuk takhfif dari anna, sedangkan isimnya tidak disebutkan, yakni annahum, artinya, bahwasanya mereka, diathafkan kepada lafal annahus tama`a


(jika mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu) yaitu agama Islam


(benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang banyak) dari langit.
Demikian itu setelah hujan dihentikan dari mereka selama tujuh tahun.

Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Dan firman Allah subhanahu wa ta’ala berikutnya:

Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki yang banyak).
Untuk Kami beri cobaan kepada mereka dengan melaluinya.
(QS. Al-Jinn [72]: 16-17)

Ulama tafisr berbeda pendapat mengenai makna ayat ini, ada dua pendapat di kalangan mereka.
Salah satunya mengatakan, seandainya jin yang menyimpang dari kebenaran itu menempuh jalan Islam dan kembali kepada jalan kebenaran serta tetap menempuhnya.

benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki yang banyak).
(QS. Al-Jinn [72]: 16)

Gadaqan artinya banyak, makna yang dimaksud ialah memberinya rezeki yang banyak lagi berlimpah.
Semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman Allah subhanahu wa ta’ala dalam ayat lain, yaitu:

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil, dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka.
(QS. Al-Ma’idah [5]: 66)

Dan firman Allah subhanahu wa ta’ala lainnya:

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.
(QS. Al-A’raf [7]: 96)

Dengan demikian, berarti firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Untuk Kami beri cobaan kepada mereka dengan melaluinya.
(QS. Al-Jinn [72]: 17)

Yakni untuk Kami uji mereka dengannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Zaid ibnu Aslam, bahwa demikian itu agar Kami uji dan Kami coba mereka, siapakah di antara mereka yang tetap pada jalan hidayah, dan siapa di antara mereka yang murtad dan memilih jalan kesesatan?

Tafsir ayat menurut orang-orang yang berpendapat demikian.
Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:
Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus.
(QS. Al-Jinn [72]: 16)
Artinya, istiqamah dalam ketaatannya.


Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:
Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu.
(QS. Al-Jinn [72]: 16)
Yaitu jalan agama Islam.
Hal yang sama telah dikatakan oleh Sa’id ibnu Jubair, Sa’id ibnul Musayyab, Ata, As-Saddi, dan Muhammad ibnu Ka’b Al-Qurazi.


Qatadah telah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:
Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu.
(QS. Al-Jinn [72]: 16)
Yakni seandainya mereka semuanya beriman, niscaya Kami luaskan bagi mereka rezeki Kami di dunia,

Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah subhanahu wa ta’ala:
Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu.
(QS. Al-Jinn [72]: 16)
Maksudnya, jalan kebenaran.
Hal yang sama dikatakan oleh Ad Dahhak, kemudian ia mengemukakan dalil kedua ayat yang telah disebutkan di atas untuk menguatkan pendapatnya;
masing-masing dari mereka atau keseluruhannya yang berpendapat demikian mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:
Untuk Kami beri cobaan kepada mereka dengan melaluinya.
(QS. Al-Jinn [72]: 17)
Yaitu agar Kami beri cobaan kepada mereka dengan melaluinya.


Muqatil mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Quraisy yang kafir, ketika hujan dicegah dari mereka selama tujuh tahun.

Pendapat yang kedua mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:
Dan bahwasanya jikalau mereka tetappada jalan itu.
(QS. Al-Jinn [72]: 16)
Yakni jalan kesesatan.
benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar.
(QS. Al-Jinn [72]: 16)
sebagai istidraj dari Kami terhadap mereka, semakna dengan apa yang disebutkan di dalam firman-Nya:

Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka.
Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka;
sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa.
(QS. Al-An’am [6]: 44)

Juga semakna dengan firman-Nya:

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang Kami berikan kepada mereka itu (berarti bahwa), Kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka?
Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar.
(QS. Al-Mu’minun [23]: 55-56)

Ini adalah pendapat Abu Mijlaz alias Lahiq ibnu Humaid, karena dia mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah subhanahu wa ta’ala:
Dan bahwasanya jikalau mereka tetap pada jalan itu.
(QS. Al-Jinn [72]: 16)
Yakni jalan kesesatannya.


Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim.
Al-Bagawi meriwayatkannya dari Ar-Rabi’ ibnu Anas, Zaid ibnu Aslam, Al-Kalabi, dan Ibnu Kaisan.
Alasan pendapat ini cukup masuk di akal, dan didukung pula oleh adanya firman Allah subhanahu wa ta’ala Selanjutnya yang mengatakan:
Untuk Kami beri cobaan kepada mereka dengan melaluinya.
(QS. Al-Jin 17)

Adapun firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya.
niscaya akan dimasukkan-Nya ke dalam azab yang amat berat.
(QS. Al-Jinn [72]: 17)

Yaitu siksaan yang berat, keras, lagi menyakitkan.
Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Qatadah, dan Ibnu Zaid mengatakan sehubungan dengan firman Allah subhanahu wa ta’ala:
azab yang amat berat.
(QS. Al-Jinn [72]: 17)
Yakni berat tiada henti-hentinya.


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sa’dan adalah nama sebuah gunung di dalam neraka Jahanam.
Diriwayatkan pula dari Sa’id ibnu Jubair, bahwa Sa’dan adalah sebuah sumur yang ada di dalam neraka Jahanam.

Kata Pilihan Dalam Surah Al Jinn (72) Ayat 16

GHADAQ
غَدَق

Arti lafaz ghadaq adalah air yang banyak dan melimpah, baik air hujan atau lainnya.

Kata ini disebut sekali saja dalam Al Qur’an, yaitu dalam surah Al Jinn (72), ayat 16. Pada ayat itu, Allah menetapkan barangsiapa (manusia dan jin) berjalan di atas jalan Islam, sudah pasti Allah akan menurunkan air yang melimpah ruah kepada mereka

وَأَلَّوِ ٱسْتَقَٰمُوا۟ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَٰهُم مَّآءً غَدَقًا

Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna air yang melimpah adalah rezeki yang melimpah.

Imam Asy Syawkani menambahkan penggunaan kata air dalam ungkapan itu disebabkan air adalah sumber utama rezeki dan kekayaan.

Sumber : Kamus Al Qur’an, PTS Islamika SDN BHD, Hal:394

Unsur Pokok Surah Al Jinn (الجن)

Surat Al Jin terdiri atas 28 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat Al A’raaf.

Dinamai "Al Jin" (jin) diambil dari perkataan "Al Jin" yang terdapat pada ayat pertama surat ini.
Pada ayat tersebut dan ayat-ayat berikutnya diterangkan bahwa Jin sebagai makhluk halus telah mendengar pembacaan Alquran dan mereka mengikuti ajaran Alquran tersebut.

Keimanan:

▪ Pengetahuan tentang jin diperoleh Nabi Muhammad ﷺ dengan jalan wahyu.

Ayat-ayat dalam Surah Al Jinn (28 ayat)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Lihat surah lainnya

Audio Murottal

QS. Al-Jinn (72) : 1-28 ⊸ Misyari Rasyid Alafasy
Ayat 1 sampai 28 + Terjemahan IndonesiaQS. Al-Jinn (72) : 1-28 ⊸ Nabil ar-Rifa’i
Ayat 1 sampai 28

Gambar Kutipan Ayat

Surah Al Jinn ayat 16 - Gambar 1 Surah Al Jinn ayat 16 - Gambar 2
Statistik QS. 72:16
  • Rating RisalahMuslim
4.6

Ayat ini terdapat dalam surah Al Jinn.

Surah Al-Jinn (Arab: الجنّ ,”Jin”) adalah surah ke-72 dalam Alquran.
Surah ini tergolong surah Makkiyah dan terdiri atas 28 ayat.
Dinamakan “al-Jinn” yang berarti “Jin” diambil dari kata “al-Jinn” yang terdapat pada ayat pertama surah ini.
Pada ayat tersebut dan ayat-ayat berikutnya diterangkan bahwa Jin sebagai makhluk halus telah mendengar pembacaan Alquran dan mereka mengikuti ajaran Alquran tersebut.

Nomor Surah 72
Nama Surah Al Jinn
Arab الجن
Arti Jin
Nama lain
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 40
Juz Juz 29
Jumlah ruku’ 2 ruku’
Jumlah ayat 28
Jumlah kata 286
Jumlah huruf 1109
Surah sebelumnya Surah Nuh
Surah selanjutnya Surah Al-Muzzammil
Sending
User Review
4.8 (10 suara)
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA
Tags:

72:16, 72 16, 72-16, Surah Al Jinn 16, Tafsir surat AlJinn 16, Quran Al Jin 16, Aljin 16, Al-Jinn 16, Surah Al Jin ayat 16

Video Surah

72:16


Load More

Kandungan Surah Al Jinn

۞ QS. 72:1 • Jin mendengarkan Al Qur’an • Islamnya sebagian jin

۞ QS. 72:2 • Tauhid Uluhiyyah • Ar Rabb (Tuhan) • Keimanan jin kepada para nabi • Islamnya sebagian jin •

۞ QS. 72:3 • Kesucian Allah dari sekutu dan anak • Ar Rabb (Tuhan) • Islamnya sebagian jin

۞ QS. 72:4 • Mendustai Allah • Sifat iblis dan pembantunya • Islamnya sebagian jin

۞ QS. 72:5 • Mendustai Allah • Sifat iblis dan pembantunya • Islamnya sebagian jin

۞ QS. 72:6 • Sifat iblis dan pembantunya • Islamnya sebagian jin

۞ QS. 72:7 • Islamnya sebagian jin

۞ QS. 72:8 • Usaha jin untuk mencuri informasi • Islamnya sebagian jin

۞ QS. 72:9 • Pahala jin dan balasannya • Usaha jin untuk mencuri informasi • Islamnya sebagian jin

۞ QS. 72:10 • Ar Rabb (Tuhan) • Islamnya sebagian jin

۞ QS. 72:11 • Sifat iblis dan pembantunya • Islamnya sebagian jin

۞ QS. 72:12 • Kekuasaan Allah

۞ QS. 72:13 • Kesentosaan orang mukmin di dunia dan di akhirat • Pahala iman • Ar Rabb (Tuhan) • Keimanan jin kepada para nabi • Jin mendengarkan Al Qur’an

۞ QS. 72:14 • Sifat iblis dan pembantunya • Islamnya sebagian jin • Ajakan masuk Islam

۞ QS. 72:15 • Nama-nama neraka • Sifat ahli neraka dan kejahatan mereka • Pahala jin dan balasannya • Azab orang kafir •

۞ QS. 72:16 • Pahala iman • Macam-macam fitnah • Penangguhan (siksa) orang kafir di dunia

۞ QS. 72:17 • Ar Rabb (Tuhan) • Pahala jin dan balasannya • Azab orang kafir

۞ QS. 72:18 • Tauhid Uluhiyyah

۞ QS. 72:19 • Jin mendengarkan Al Qur’an • Islamnya sebagian jin

۞ QS. 72:20 • Tauhid Uluhiyyah • Kesucian Allah dari sekutu dan anak • Ar Rabb (Tuhan)

۞ QS. 72:23 • Nama-nama neraka • Sifat ahli neraka dan kejahatan mereka • Mereka yang kekal dalam neraka • Azab orang kafir •

۞ QS. 72:24 • Keadaan orang kafir pada hari penghimpunan • Azab orang kafir

۞ QS. 72:25 • Ar Rabb (Tuhan) • Waktu kiamat tidak diketahui

۞ QS. 72:26 • Allah memiliki kunci alam ghaib • Para utusan Allah pun tidak mengetahui alam ghaib • Keluasan ilmu Allah

۞ QS. 72:27 • Allah memiliki kunci alam ghaib • Tugas-tugas malaikat

۞ QS. 72:28 • Ar Rabb (Tuhan) • Menghitung amal kebaikan

Ayat Pilihan

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri kepada sesama,
yaitu orang yang tidak memiliki rasa belas kasih & orang yang selalu memuji diri sendiri.
QS. An-Nisa’ [4]: 36

Dan karena ucapan mereka:
“Sungguh kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah”,
padahal mereka tak membunuhnya & tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka.
QS. An-Nisa’ [4]: 157

Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran & kemuliaan.
QS. Ar-Rahman [55]: 26-27

Hadits Shahih

Podcast

Doa Sehari-hari

Soal & Pertanyaan Agama

Yang berarti ''menggabungkan sesuatu dengan yang lain'' adalah lafaz ...

Correct! Wrong!

Fungsi utama kandungan Alquran yang menjelaskan kisah umat terdahulu adalah sebagai ...

Correct! Wrong!

Selain berisi kisah-kisah umat terdahulu, dalam Alquran juga terdapat tamsil sebagai peringatan bagi manusia. Tamsil artinya ...

Correct! Wrong!

+

Array

Alquran adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. Di bawah ini merupakan bukti bahwa Alquran adalah mukjizat yang terbesar adalah ...

Correct! Wrong!

Al-Lihyaniy berpendapat bahwa Alquran secara etimologi memiliki arti ...

Correct! Wrong!

Pendidikan Agama Islam #16
Ingatan kamu cukup bagus untuk menjawab soal-soal ujian sekolah ini.

Pendidikan Agama Islam #16 1

Mantab!! Pertahankan yaa..
Jawaban kamu masih ada yang salah tuh.

Pendidikan Agama Islam #16 2

Belajar lagi yaa...

Share your Results:

Soal Agama Islam

Pendidikan Agama Islam #5

Berikut ini, yang tidak mengandung moral terpuji, adalah … Orang yang jujur akan senantiasa mengatakan … Lawan kata dari jujur ??adalah … Orang yang suka berbohong adalah orang … Bekerja tepat waktu adalah salah satu ciri orang yang …

Pendidikan Agama Islam #27

Surah yang terpendek dalam Alquran adalah … Surah yang tidak diawali basmalah adalah … Surah yang pertama kali turun secara lengkap adalah … Proses turunnya wahyu berlangsung selama … tahun.Basmalah tertulis atau disebutkan sebanyak dua kali pada surah …

Pendidikan Agama Islam #10

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menerima wahyu pertama di … Wahyu pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam terkandung dalam surah … Sejak wahyu di Surah Al Muddasir : 1-7, Rasullullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mulai berkhotbah. Awalnya nabi melakukan dakwah kepada … Khotbah Nabi Muhammad saat masih di Mekah, difokuskan langsung pada esensi-esensi utama, yaitu … … Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhotbah di kota Mekah kurang lebih selama …

Kamus Istilah Islam

Ubay bin Khalaf

Siapa itu Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf adalah seorang tokoh/ pembesar Quraisy yang kaya raya, yang selalu aktif mengejek dan menghina Muhammad dengan kekayaannya. Turunnya surah Al-Humazah adala...

Zhihar

Apa itu Zhihar? Secara bahasa, zhihar berarti punggung. Sedang menurut istilah syariat, zhihar adalah ungkapan suami terhadap istrinya, ‘Bagiku kamu seperti punggung ibuku’, dengan maksud dia ...

Abu Qasim

Apa itu Abu Qasim? Gelaran yang diberikan kepada junjungan kita Rasulullah ﷺ karena baginda mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Qasim tetapi meninggal dunia ketika semasa kecil. … • Q...