Keluarga Anda ada yang belum mahir membaca Alquran? Ingin segera bisa? Klik di sini sekarang!

QS. Al Hujurat (Kamar-kamar) – surah 49 ayat 9 [QS. 49:9]

وَ اِنۡ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اقۡتَتَلُوۡا فَاَصۡلِحُوۡا بَیۡنَہُمَا ۚ فَاِنۡۢ بَغَتۡ اِحۡدٰىہُمَا عَلَی الۡاُخۡرٰی فَقَاتِلُوا الَّتِیۡ تَبۡغِیۡ حَتّٰی تَفِیۡٓءَ اِلٰۤی اَمۡرِ اللّٰہِ ۚ فَاِنۡ فَآءَتۡ فَاَصۡلِحُوۡا بَیۡنَہُمَا بِالۡعَدۡلِ وَ اَقۡسِطُوۡا ؕ اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ الۡمُقۡسِطِیۡنَ
Wa-in thaa-ifataani minal mu’miniinaaqtataluu fa-ashlihuu bainahumaa fa-in baghat ihdaahumaa ‘alal akhra faqaatiluullatii tabghii hatta tafii-a ila amrillahi fa-in faa-at fa-ashlihuu bainahumaa bil ‘adli wa-aqsithuu innallaha yuhibbul muqsithiin(a);
Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya.
Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.
Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil.
Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

―QS. Al Hujurat [49]: 9

And if two factions among the believers should fight, then make settlement between the two.
But if one of them oppresses the other, then fight against the one that oppresses until it returns to the ordinance of Allah.
And if it returns, then make settlement between them in justice and act justly.
Indeed, Allah loves those who act justly.
― Chapter 49. Surah Al Hujurat [verse 9]

وَإِن dan jika

And if
طَآئِفَتَانِ dua golongan

two parties
مِنَ dari

among
ٱلْمُؤْمِنِينَ orang-orang yang beriman

the believers
ٱقْتَتَلُوا۟ mereka berperang

fight,
فَأَصْلِحُوا۟ maka damaikanlah

then make peace
بَيْنَهُمَا diantara keduanya

between both of them.
فَإِنۢ maka jika

But if
بَغَتْ berbuat aniaya

oppresses
إِحْدَىٰهُمَا salah seorang dari keduanya

one of them
عَلَى atas

on
ٱلْأُخْرَىٰ yang lain

the other,
فَقَٰتِلُوا۟ maka perangilah

then fight
ٱلَّتِى yang

one which
تَبْغِى berbuat aniaya

oppresses
حَتَّىٰ sehingga

until
تَفِىٓءَ (golongan) kembali

it returns
إِلَىٰٓ kepada

to
أَمْرِ perintah

(the) command
ٱللَّهِ Allah

(of) Allah.
فَإِن maka jika

Then if
فَآءَتْ kembali

it returns,
فَأَصْلِحُوا۟ maka damaikanlah

then make peace
بَيْنَهُمَا diantara keduanya

between them
بِٱلْعَدْلِ dengan adil

with justice,
وَأَقْسِطُوٓا۟ dan berlaku adil-lah kamu

and act justly.
إِنَّ sesungguhnya

Indeed,
ٱللَّهَ Allah

Allah
يُحِبُّ menyukai

loves
ٱلْمُقْسِطِينَ orang-orang yang berbuat adil

those who act justly.

Tafsir

Alquran

Surah Al Hujurat
49:9

Tafsir QS. Al Hujurat (49) : 9. Oleh Kementrian Agama RI


Allah menerangkan bahwa jika ada dua golongan dari orangorang Mukmin berperang, maka harus diusahakan perdamaian antara kedua pihak yang bermusuhan itu dengan jalan berdamai sesuai dengan ketentuan hukum dari Allah berdasarkan keadilan untuk kemaslahatan mereka yang bersangkutan.
Jika setelah diusahakan perdamaian itu masih ada yang membangkang dan tetap juga berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka golongan yang agresif yang berbuat aniaya itu harus diperangi sehingga mereka kembali untuk menerima hukum Allah.

Jika golongan yang membangkang itu telah tunduk dan kembali kepada perintah Allah, maka kedua golongan yang tadinya bermusuhan itu harus diperlakukan dengan adil dan bijaksana, penuh kesadaran sehingga tidak terulang lagi permusuhan seperti itu di masa yang akan datang.
Allah memerintahkan supaya mereka tetap melakukan keadilan dalam segala urusan mereka, karena Allah menyukainya dan akan memberi pahala kepada orang-orang yang berlaku adil dalam segala urusan.

Tafsir QS. Al Hujurat (49) : 9. Oleh Muhammad Quraish Shihab:


Wahai orang-orang Mukmin, jika ada dua golongan orang Mukmin bertikai, maka damaikanlah mereka.
Jika salah satunya berbuat aniaya dan tidak mau berdamai, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya sampai mereka kembali kepada hukum Allah.


Dan jika mereka telah kembali kepada hukum Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil.
Berlaku adillah di antara semua manusia dalam segala urusan.


Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.

Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:


Dan jika ada dua kelompok dari orang mukmin berselisih paham maka bereskanlah oleh kalian, wahai orang-orang mukmin, dengan mengajak mereka untuk menentukan ketetapan dengan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya.
Jika salah satu di antara mereka melewati batas dan enggan berdamai, maka perangilah dia sampai dia kembali kepada hukum Allah dan Rasul-Nya.


Apabila telah kembali maka damaikanlah mereka dengan adil.
Berbuat adillah kalian dalam menghukumi urusan di antara kalian supaya tidak melebihi hukum Allah dan Rasul-Nya.


Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil dalam menetapkan hukum di antara makhluk-Nya dengan adil.
ini menetapkan sifat mencintai adalah milik Allah secara makna yang nyata, sebagaimana layaknya sifat Allah yang Mahakuasa dan Mahasuci.

Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:(Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin) hingga akhir ayat.
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan suatu masalah, yaitu bahwa Nabi ﷺ pada suatu hari menaiki keledai kendaraannya, lalu ia melewati Ibnu Ubay.
Ketika melewatinya tiba-tiba keledai yang dinaikinya itu kencing, lalu Ibnu Ubay menutup hidungnya, maka berkatalah Ibnu Rawwahah kepadanya,
"Demi Allah, sungguh bau kencing keledainya jauh lebih wangi daripada bau minyak kesturimu itu,"
maka terjadilah antara kaum mereka berdua saling baku hantam dengan tangan, terompah dan pelepah kurma


(berperang) Dhamir yang ada pada ayat ini dijamakkan karena memandang dari segi makna yang dikandung lafal Thaaifataani, karena masing-masing Thaaifah atau golongan terdiri dari sekelompok orang.
Menurut suatu qiraat ada pula yang membacanya Iqtatalataa, yakni hanya memandang dari segi lafal saja


(maka damaikanlah antara keduanya) dan Dhamir pada lafal ini ditatsniyahkan karena memandang dari segi lafal.


(Jika berbuat aniaya) atau berbuat melewati batas


(salah satu dari kedua golongan itu terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali) artinya, rujuk kembali


(kepada perintah Allah) kepada jalan yang benar


(jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah maka damaikanlah antara keduanya dengan adil) yaitu dengan cara pertengahan


(dan berlaku adillah) bersikap jangan memihaklah.


(Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.)

Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:


Allah subhanahu wa ta’ala berfirman memerintahkan kaum mukmin agar mendamaikan di antara dua golongan yang berperang satu sama lainnya:

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya.
(QS. Al-Hujurat [49]: 9)


Allah menyebutkan mereka sebagai orang-orang mukmin, padahal mereka berperang satu sama lainnya.
Berdasarkan ayat ini Imam Bukhari dan lain-lainnya menyimpulkan bahwa maksiat itu tidak mengeluarkan orang yang bersangkutan dari keimanannya, betapapun besarnya maksiat itu.
Tidak seperti yang dikatakan oleh golongan Khawarij dan para pengikutnya dari kalangan Mu’tazilah dan lain-lainnya (yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya).
Hal yang sama telah disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari melalui hadis Al-Hasan, dari Abu Bakrah r.a. yang mengatakan bahwa:


pada suatu hari Rasulullah ﷺ berkhotbah di atas mimbarnya, sedangkan beliau membawa Al-Hasan ibnu Ali r.a. Lalu beliau sesekali memandang ke arah cucunya itu, dan pada kesempatan lain memandang ke arah orang-orang, lalu beliau bersabda:
Sesungguhnya anak (cucu)ku ini adalah seorang pemimpin, mudah-mudahan dengan melaluinya Allah mendamaikan di antara dua golongan besar kaum muslim (yang berperang).

Ternyata kejadiannya memang persis seperti apa yang dikatakan oleh Nabi ﷺ sesudah beliau tiada.
Allah subhanahu wa ta’ala melalui Al-Hasan telah mendamaikan antara penduduk Syam dan penduduk Irak sesudah kedua belah pihak terlibat dalam peperangan yang panjang lagi sangat mengerikan.

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.
(QS. Al-Hujurat [49]: 9)

Yakni hingga keduanya kembali taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, serta mau mendengar perkara yang hak dan menaatinya.
Seperti yang disebutkan di dalam hadis sahih, dari Anas r.a., bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

Tolonglah saudaramu, baik dalam keadaan aniaya atau teraniaya.
Aku bertanya,
"Wahai Rasulullah, kalau dia teraniaya, aku pasti menolongnya.
Tetapi bagaimana aku menolongnya jika dia aniaya?"
Rasulullah ﷺ menjawab:
Engkau cegah dia dari perbuatan aniaya, itulah cara engkau menolongnya.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Arim, telah menceritakan kepada kami Mu’tamiryang mengatakan bahwa ia pernah mendengar ayahnya menceritakan bahwa Anas r.a. pernah berkata bahwa pernah dikatakan kepada Nabi ﷺ,
"Sebaiknya engkau datang kepada Abdullah ibnu Ubay ibnu Salut (pemimpin kaum munafik, pent.)."
Maka Rasulullah ﷺ berangkat menuju ke tempatnya dan menaiki keledainya, sedangkan orang-orang muslim berjalan kaki mengiringinya.
Jalan yang mereka tempuh adalah tanah yang terjal.
Setelah Nabi ﷺ sampai di tempatnya, maka ia (Abdullah ibnu Ubay) berkata,
"Menjauhlah kamu dariku.
Demi Allah, bau keledaimu menggangguku."
Maka seorang lelaki dari kalangan Ansar berkata,
"Demi Allah, sesungguhnya bau keledai Rasulullah ﷺ lebih harum ketimbang baumu."
Maka sebagian kaum Abdullah ibnu Ubay marah, membela pemimpin mereka;
masing-masing dari kedua belah pihak mempunyai pendukungnya.
Kemudian tersebutlah di antara mereka terjadi perkelahian dengan memakai pelepah kurma, pukulan tangan, dan terompah.
Maka menurut berita yang sampai kepada kami, diturunkanlah ayat berikut berkenaan dengan mereka, yaitu firman Allah subhanahu wa ta’ala:
Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya.
(QS. Al-Hujurat [49]: 9)

Imam Bukhari meriwayatkannya di dalam kitab As-Sulh, dari Musaddad;
dan Muslim meriwayatkannya di dalam kitab Al-Magazi, dari Muhammad ibnu Abdul A’la;
keduanya dari Al-Mu’tamir ibnu Sulaiman, dari ayahnya dengan sanad yang sama dan lafaz yang semisal.

Sa’id ibnu Jubair menceritakan bahwa orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj terlibat dalam suatu perkelahian memakai pelepah kurma dan terompah, maka Allah subhanahu wa ta’ala menurunkan ayat ini dan memerintahkan kepada Nabi ﷺ untuk mendamaikan kedua belah pihak.

As-Saddi menyebutkan bahwa dahulu seorang lelaki dari kalangan Ansar yang dikenal dengan nama Imran mempunyai istri yang dikenal dengan nama Ummu Zaid.
Istrinya itu bermaksud mengunjungi orang tuanya, tetapi suaminya melarang dan menyekap istrinya itu di kamar atas dan tidak boleh ada seorang pun dari keluarga istri menjenguknya.
Akhirnya si istri menyuruh seorang suruhannya untuk menemui orang tuanya.
Maka kaum si istri datang dan menurunkannya dari kamar atas dengan maksud akan membawanya pergi.
Sedangkan suaminya mengetahui hal itu, lalu ia keluar dan meminta bantuan kepada keluarganya.
Akhirnya datanglah saudara-saudara sepupunya untuk menghalang-halangi keluarga si istri agar tidak di bawa oleh kaumnya.
Maka terjadilah perkelahian yang cukup seru di antara kedua belah pihak dengan terompah (sebagai senjatanya), maka turunlah ayat ini berkenaan dengan mereka.
Lalu Rasulullah ﷺ mengirimkan utusannya kepada mereka dan mendamaikan mereka, akhirnya kedua belah pihak kembali kepada perintah Allah subhanahu wa ta’ala

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
(QS. Al-Hujurat [49]: 9)

Berlaku adillah dalam menyelesaikan persengketaan kedua belah pihak,’ berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak akibat ulah pihak yang lain, yakni putuskanlah hal itu dengan adil dan bijaksana.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
(QS. Al-Hujurat [49]: 9)

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar‘ah, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abu Bakar Al-Maqdami, telah menceritakan kepada kami Abdul A’la, dari Ma’mar, dari Az-Zuhri, dari Sa’id ibnul Musayyab, dari Abdullah ibnu Amr r.a. yang mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah bersabda:
Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di dunia berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah berkat keadilan mereka sewaktu di dunia.

Imam Nasai meriwayatkan hadis ini dari Muhammad ibnul Musanna, dari Abdul A’la dengan sanad yang sama.
Sanad hadis ini kuat lagi baik, tetapi para perawinya dengan syarat Syaikhain.


Telah menceritakan pula kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Yazid, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Uyaynah, dari Amr ibnu Dinar, dari Amr ibnu Aus, dari Abdullah ibnu Amr r.a., dari Nabi ﷺ yang telah bersabda:
Orang-orang yang adil kelak di hari kiamat di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan ‘Arasy.
Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil dalam hukumnya dan terhadap keluarga serta kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka.

Imam Muslim dan Imam Nasai meriwayatkannya melalui hadis Sufyan ibnu Uyaynah dengan sanad yang sama.

Sebab-Sebab Diturunkannya Surah Al Hujurat (49) Ayat 9

Diriwayatkan oleh asy-Syaikhaan yang bersumber dari Anas bahwa Nabi ﷺ naik keledai pergi ke rumah ‘Abdullah bin Ubay (seorang munafik).
Berkatalah ‘Abdullah bin Ubay: “Enyahlah engkau dariku ! Demi Allah, aku telah terganggu dengan bau busuk keledaimu ini.”

Seorang Anshar berkata: “Demi Allah, keledainya lebih harum baunya daripada engkau.” Marahlah anak buah ‘Abdullah bin Ubay kepadanya, sehingga timbullah kemarahan pada keduabelah pihak, maka terjadilah perkelahian dengan menggunakan pelepah kurma, tangan, dan sandal.
Maka turunlah ayat ini (al-Hujurat: 9) berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang memerintahkan agar menghentikan peperangan dan menciptakan perdamaian.

Diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dan Ibnu Jarir, yang bersumber dari abu Malik bahwa ada dua orang dari kaum Muslimin yang bertengkar satu sama lain.
Kemudian marahlah para pengikut kedua kaum itu dengan menggunakan tangan dan sendal.
Ayat ini (al-Hujurat: 9) turun sebagai perintah untuk menghentikan perkelahian dan menciptakan perdamaian.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim, yang bersumber dari as-Suddi bahwa seorang laki-laki Anshar yang bernama ‘Imran, beristrikan Ummu Zaid.
Ummu Zaid bermaksud ziarah ke rumah keluarganya, akan tetapi dilarang oleh suaminya, bahkan dikurung di atas loteng.
Ummu Zaid mengirim utusan kepada kelauarganya.
Maka datanglah kaumnya menurunkannya dari loteng untuk dibawa ke rumah keluarganya.

Suaminya (‘Imran) meminta tolong kepada keluarganya.
Maka datanglah anak-anak pamannya mengambil kembali istrinya dari keluarganya.
Dengan demikian terjadilah perkelahian, pukul-memukul dengan menggunakan sendal untuk memperebutkan Ummu Zaid.
Maka turunlah ayat ini (al-Hujurat: 9) berkenaan dengan peristiwa tersebut.
Rasulullah ﷺ mengirim utusan kepada mereka untuk mendamaikan perselisihan mereka.
Akhirnya merekapun tunduk kepada perintah Allah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari al-Hasan bahwa perkelahian yang disebut dalam riwayat di atas, terjadi antara dua suku.
Mereka dipanggil ke pengadilan, akan tetapi mereka membangkang.
Maka Allah menurunkan ayat ini (al-Hujurat: 9) sebagai peringatan kepada orang-orang yang bertengkar agar segera berdamai.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah bahwa ayat ini (al-Hujurat: 9) turun berkenaan dengan dua orang Anshar yang tawar-menawar dalam memperoleh haknya.
Salah seorang mereka berkata:

“Aku akan mengambilnya dengan kekerasan, karena aku mempunyai banyak kawan.
Sedangkan satunya lagi mengajak untuk menyerahkan keputusannya kepada Rasulullah ﷺ Orang itu menolak, sehingga terjadi pukul-memukul dengan sandal dan tangan, akan tetapi tidak sampai terjadi pertumpahan darah.
Ayat ini (al-Hujurat: 9) memerintahkan supaya melawan orang yang menolak perdamaian.

Sumber : Asbabun Nuzul – K.H.Q Shaleh – H.A.A Dahlan dkk.

Unsur Pokok Surah Al Hujurat (الحجرات)

Surat Al Hujuraat terdiri atas 18 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyyah, diturunkan sesudah surat Al Mujaadilah.

Dinamai "Al Hujuraat" (kamar-kamar), diambil dari perkataan "Al Hujuraat" yang terdapat pada ayat 4 surat ini.
Ayat tersebut mencela para sahabat yang memanggil Nabi Muhammad ﷺ yang sedang berada di dalam kamar rumahnya bersama isterinya.
Memanggil Nabi Muhammad ﷺ dengan cara dan dalam keadaan yang demikian menunjukkan sifat kurang hormat kepada beliau dan mengganggu ketenteraman beliau.

Keimanan:

▪ Masuk Islam harus disempumakan dengan iman yang sebenar-benarnya.

Hukum:

▪ Larangan mengambil keputusan yang menyimpang dari ketetapan Allah dan rasulNya.
▪ Keharusan meneliti sesuatu perkhabaran yang disampaikan oleh orang yang fasik.
▪ Kewajiban mengadakan islah antara orang muslim yang bersengketa karena orang-orang Islam itu bersaudara.
▪ Kewajiban mengambil tindakan terhadap golongan kaum muslimin yang bertindak aniaya kepada golongan kaum muslimin yang lain.
▪ Larangan mencaci, menghina dan sebagainya.
▪ Larangan berburuk sangka.
▪ Bergunjing dan memfitnah dan lain-lain.

Lain-lain:

Adab sopan santun berbicara dengan Rasulullah ﷺ.
▪ Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar satu sama lain kenal mengenal.
▪ Setiap manusia sama pada sisi Allah, kelebihan hanya pada orang-orang yang bertakwa.
▪ Sifat-sifat orang-orang yang sebenar-benarnya beriman.

Audio

QS. Al-Hujurat (49) : 1-18 ⊸ Misyari Rasyid Alafasy
Ayat 1 sampai 18 + Terjemahan Indonesia

QS. Al-Hujurat (49) : 1-18 ⊸ Nabil ar-Rifa’i
Ayat 1 sampai 18

Gambar Kutipan Ayat

Surah Al Hujurat ayat 9 - Gambar 1 Surah Al Hujurat ayat 9 - Gambar 2
Statistik QS. 49:9
  • Rating RisalahMuslim
4.4

Ayat ini terdapat dalam surah Al Hujurat.

Surah Al-Hujurat (bahasa Arab : سورة الحجرات ) adalah surah ke-49 dalam Alquran.
Surah ini tergolong surah madaniyah, terdiri atas 18 ayat.
Dinamakan Al-Hujurat yang berarti Kamar-Kamar diambil dari perkataan Al-Hujurat yang terdapat pada ayat ke-4 surat ini.

Imam Bukhari dari lain-lainnya mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur Ibnu Juraij yang bersumber dari Ibnu Abu Mulaikah, bahwasanya Abdullah bin Zubair menceritakan kepadanya, bahwa pada suatu hari datang menghadap kepada Rasulullah ﷺ.
utusan atau delegasi dari Bani Tamim, Abu Bakar berkata,
“Jadikanlah Qa’qa’ bin Ma’bad sebagai amir atas kaumnya.” Umar mengusulkan “Tidak, tetapi jadikanlah Aqra’ bin Habis sebagai amirnya.” Abu Bakar berkata,
“Kamu tidak lain hanyalah ingin berselisih denganku.” Umar menjawab, “Aku tidak bermaksud untuk berselisih denganmu.” Akhirnya keduanya saling berbantah-bantahan sehingga suara mereka berdua makin keras karena saling berselisih.
Lalu turunlah berkenaan dengan peristiwa itu firman-Nya, “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian mendahului di hadapan Allah dan Rasul-Nya…” (QS. Al Hujurat, 1) sampai dengan firman-Nya, “Dan kalau sekiranya mereka bersabar…” (QS. Al Hujurat, 5).
Ibnu Jarir mengetengahkan pula hadis lainnya yang juga melalui Qatadah, bahwa para sahabat selalu mengeraskan suaranya kepada Rasulullah ﷺ.
bila berbicara dengannya, maka Allah subhanahu wa ta’ala.
segera menurunkan firman-Nya, “Janganlah kalian meninggikan suara kalian …” (QS. Hujurat 2).

Nomor Surah49
Nama SurahAl Hujurat
Arabالحجرات
ArtiKamar-kamar
Nama lain
Tempat TurunMadinah
Urutan Wahyu106
JuzJuz 26
Jumlah ruku’2 ruku’
Jumlah ayat18
Jumlah kata353
Jumlah huruf1533
Surah sebelumnyaSurah Al-Fath
Surah selanjutnyaSurah Qaf
Sending
User Review
4.6 (8 votes)
Tags:

49:9, 49 9, 49-9, Surah Al Hujurat 9, Tafsir surat AlHujurat 9, Quran Al-Hujurat 9, Surah Al Hujurat ayat 9

▪ kandungan al hujurat 49:9
Keluarga Anda ada yang belum mahir membaca Alquran? Ingin segera bisa?
Klik di sini sekarang!

Video


Panggil Video Lainnya

Ayat Lainnya

QS. An Nas (Umat Manusia) – surah 114 ayat 5 [QS. 114:5]

4-6. Aku berlindung kepada-Nya dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi pada diri manusia dan selalu bersamanya layaknya darah yang mengalir di dalam tubuhnya, yang membisikkan kejahatan dan kese … 114:5, 114 5, 114-5, Surah An Nas 5, Tafsir surat AnNas 5, Quran Anas 5, An-Nas 5, Surah An Nas ayat 5

Hadits Shahih

Podcast

Hadits & Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Sifat adil Allah berlaku untuk ...

Benar! Kurang tepat!

Salah satu Asmaul Husna, Allah memiliki sifat Al 'Adl, yang berarti bahwa Allah ...

Benar! Kurang tepat!

Salah satu Asmaul Husna adalah Al Akhir, yang berarti ...

Benar! Kurang tepat!

+

Array

Allah memiliki sifat Yang Maha Mengumpulkan, yang artinya ...

Benar! Kurang tepat!

Keberadaan Asmaul Husna, dijelaskan dalam Alquran surah ...

Benar! Kurang tepat!

Pendidikan Agama Islam #2
Ingatan kamu cukup bagus untuk menjawab soal-soal ujian sekolah ini.

Pendidikan Agama Islam #2 1

Mantab!! Pertahankan yaa..
Jawaban kamu masih ada yang salah tuh.

Pendidikan Agama Islam #2 2

Belajar lagi yaa...

Bagikan Prestasimu:

Soal Lainnya

Pendidikan Agama Islam #9

Berdasarkan bahasa, ijma artinya adalah … kesepakatan undang-undang rapat voting perundingan Benar! Kurang tepat! Pengertian ijtihad menurut istilah adalah …

Pendidikan Agama Islam #2

Sifat adil Allah berlaku untuk … orang kafir yang senang menolong sesama orang miskin yang pandai bersyukur orang kaya yang

Pendidikan Agama Islam #21

Bu Nindi mempersiapkan pakaian bayi, karena bu Nindi tidak lama lagi akan melahirkan bayinya, perilaku bu Nindi termasuk meyakini …

Instagram