Keluarga Anda ada yang belum mahir membaca Alquran? Ingin segera bisa? Klik di sini sekarang!

QS. Al Hujurat (Kamar-kamar) – surah 49 ayat 10 [QS. 49:10]

اِنَّمَا الۡمُؤۡمِنُوۡنَ اِخۡوَۃٌ فَاَصۡلِحُوۡا بَیۡنَ اَخَوَیۡکُمۡ وَ اتَّقُوا اللّٰہَ لَعَلَّکُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ
Innamaal mu’minuuna ikhwatun fa-ashlihuu baina akhawaikum waattaquullaha la’allakum turhamuun(a);
Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

―QS. Al Hujurat [49]: 10

The believers are but brothers, so make settlement between your brothers.
And fear Allah that you may receive mercy.
― Chapter 49. Surah Al Hujurat [verse 10]

إِنَّمَا sesungguhnya hanyalah

Only
ٱلْمُؤْمِنُونَ orang-orang yang beriman

the believers
إِخْوَةٌ bersaudara

(are) brothers,
فَأَصْلِحُوا۟ maka damaikanlah

so make peace
بَيْنَ antara

between
أَخَوَيْكُمْ kedua saudaramu

your brothers,
وَٱتَّقُوا۟ dan bertakwalah

and fear Allah *[meaning includes next or prev. word]
ٱللَّهَ Allah

and fear Allah *[meaning includes next or prev. word]
لَعَلَّكُمْ agar kalian

so that you may
تُرْحَمُونَ kamu dirahmati

receive mercy.

Tafsir

Alquran

Surah Al Hujurat
49:10

Tafsir QS. Al Hujurat (49) : 10. Oleh Kementrian Agama RI


Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa sesungguhnya orang-orang Mukmin semuanya bersaudara seperti hubungan persaudaraan antara nasab karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama dan kekal dalam surga.
Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan Muslim itu adalah saudara muslim yang lain, jangan berbuat aniaya dan jangan membiarkannya melakukan aniaya.

Orang yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah membantu kebutuhannya.
Orang yang melonggarkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah melonggarkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesuliannya pada hari Kiamat.

Orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi kekurangannya pada hari Kiamat.
(Riwayat Bukhari dari ‘Abdullah bin ‘Umar)


Pada hadis sahih yang lain dinyatakan:
Apabila seorang muslim mendoakan saudaranya yang gaib, maka malaikat berkata,
"Amin, dan semoga kamu pun mendapat seperti itu.
"
(Riwayat Muslim dan Abu ad-Darda’) Karena persaudaraan itu mendorong ke arah perdamaian, maka Allah menganjurkan agar terus diusahakan di antara saudara seagama seperti perdamaian di antara saudara seketurunan, supaya mereka tetap memelihara ketakwaan kepada Allah.
Mudah-mudahan mereka memperoleh rahmat dan ampunan Allah sebagai balasan terhadap usaha-usaha perdamaian dan ketakwaan mereka.

Dari ayat tersebut dapat dipahami perlu adanya kekuatan sebagai penengah untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai.

Tafsir QS. Al Hujurat (49) : 10. Oleh Muhammad Quraish Shihab:


Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah bersaudara.
Sebab iman yang ada telah menyatukan hati mereka.


Maka damaikanlah antara kedua saudara kalian demi menjaga hubungan persaudaraan seiman.
Jagalah diri kalian dari azab Allah dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dengan harapan Dia akan memberi kalian rahmat berkat ketakwaan kalian.

Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:


Sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara di dalam agama maka damaikanlah mereka jika terjadi perselisihan dan takutlah kepada Allah dalam segala urusan sebagai sebuah harapan supaya dicintai oleh-Nya.

Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:(Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah saudara) dalam seagama


(karena itu damaikanlah antara kedua saudara kalian) apabila mereka berdua bersengketa.
Menurut qiraat yang lain dibaca Ikhwatikum, artinya saudara-saudara kalian


(dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat.)

Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:


Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara.
(QS. Al-Hujurat [49]: 10)

Yakni semuanya adalah saudara seagama, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah ﷺ dalam salah satu sabdanya yang mengatakan:

Orang muslim itu adalah saudara muslim lainnya, ia tidak boleh berbuat aniaya terhadapnya dan tidak boleh pula menjerumuskannya.

Di dalam hadis sahih disebutkan:

Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama si hamba selalu menolong saudaranya.


Di dalam kitab shahih pula disebutkan:

Apabila seorang muslim berdoa untuk kebaikan saudaranya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, maka malaikat mengamininya dan mendoakan,
"Semoga engkau mendapat hal yang serupa."

Hadishadis yang menerangkan hal ini cukup banyak;
dan di dalam hadis sahih disebutkan:

Perumpamaan orang-orang mukmin dalam persahabatan kasih sayang dan persaudaraannya sama dengan satu tubuh;
apabila salah satu anggotanya merasa sakit, maka rasa sakitnya itu menjalar ke seluruh tubuh menimbulkan demam dan tidak dapat tidur (istirahat).

Di dalam hadis sahih disebutkan pula:

Orang mukmin (terhadap mukmin lainnya) bagaikan satu bangunan, satu sama lainnya saling kuat-menguatkan.

Lalu Rasulullah ﷺ merangkumkan jari jemarinya.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnul Hajjaj, telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepada kami Mus’ab ibnu Sabit, telah menceritakan kepadaku Abu Hazim yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Sahl ibnu Sa’d As-Sa’idi r.a. menceritakan hadis berikut dari Rasulullah ﷺ yang telah bersabda:
Sesungguhnya orang mukmin dari kalangan ahli iman bila dimisalkan sama kedudukannya dengan kepala dari suatu tubuh;
orang mukmin akan merasa sakit karena derita yang dialami oleh ahli iman, sebagaimana tubuh merasa sakit karena derita yang dialami oleh kepala.

Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini secara munfarid, sedangkan sanadnya tidak mempunyai cela, yakni dapat diterima.

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

maka damaikanlah antara keduanya.
(QS. Al-Hujurat [49]: 10)


Yakni di antara kedua golongan yang berperang itu.

dan bertakwalah kepada Allah.
(QS. Al-Hujurat [49]: 10)


dalam semua urusan kalian.

supaya kamu mendapat rahmat.
(QS. Al-Hujurat [49]: 10)

Ini merupakan pernyataan dari Allah subhanahu wa ta’ala yang mengandung kepastian bahwa Dia pasti memberikan rahmat-Nya kepada orang yang bertakwa kepada-Nya.

Hadits Shahih Yang Berhubungan Dengan Surah Al Hujurat (49) ayat 10

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Mu’tamir berkata,
aku mendengar bapakku bahwa Anas ra. berkata:
Dikatakan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam "Sebaiknya Baginda menemui Abdullah bin Ubay." Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam menemuinya dengan menunggang keledai sedangkan kaum muslimin berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah yang tandus. Ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam menemuinya, ia berkata:
"Menjauhlah dariku, demi Allah, bau keledaimu menggangguku." Maka berkatalah seseorang dari kaum Anshar diantara mereka: "Demi Allah, sungguh keledai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada kamu." Maka seseorang dari kaumnya marah demi membela Abdullah bin Ubay dan ia mencelanya sehingga marahlah setiap orang dari masing-masing kelompok. Saat itu kedua kelompok saling memukul dengan pelepah kurma, tangan, dan sandal. Kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun ayat QS. Al Hujurat: 10 yang artinya jika dua kelompok dari kaum muslimin berperang maka damaikanlah keduanya.

Shahih Bukhari, Kitab Perdamaian – Nomor Hadits: 2494

Unsur Pokok Surah Al Hujurat (الحجرات)

Surat Al Hujuraat terdiri atas 18 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyyah, diturunkan sesudah surat Al Mujaadilah.

Dinamai "Al Hujuraat" (kamar-kamar), diambil dari perkataan "Al Hujuraat" yang terdapat pada ayat 4 surat ini.
Ayat tersebut mencela para sahabat yang memanggil Nabi Muhammad ﷺ yang sedang berada di dalam kamar rumahnya bersama isterinya.
Memanggil Nabi Muhammad ﷺ dengan cara dan dalam keadaan yang demikian menunjukkan sifat kurang hormat kepada beliau dan mengganggu ketenteraman beliau.

Keimanan:

▪ Masuk Islam harus disempumakan dengan iman yang sebenar-benarnya.

Hukum:

▪ Larangan mengambil keputusan yang menyimpang dari ketetapan Allah dan rasulNya.
▪ Keharusan meneliti sesuatu perkhabaran yang disampaikan oleh orang yang fasik.
▪ Kewajiban mengadakan islah antara orang muslim yang bersengketa karena orang-orang Islam itu bersaudara.
▪ Kewajiban mengambil tindakan terhadap golongan kaum muslimin yang bertindak aniaya kepada golongan kaum muslimin yang lain.
▪ Larangan mencaci, menghina dan sebagainya.
▪ Larangan berburuk sangka.
▪ Bergunjing dan memfitnah dan lain-lain.

Lain-lain:

Adab sopan santun berbicara dengan Rasulullah ﷺ.
▪ Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar satu sama lain kenal mengenal.
▪ Setiap manusia sama pada sisi Allah, kelebihan hanya pada orang-orang yang bertakwa.
▪ Sifat-sifat orang-orang yang sebenar-benarnya beriman.

Audio

QS. Al-Hujurat (49) : 1-18 ⊸ Misyari Rasyid Alafasy
Ayat 1 sampai 18 + Terjemahan Indonesia

QS. Al-Hujurat (49) : 1-18 ⊸ Nabil ar-Rifa’i
Ayat 1 sampai 18

Gambar Kutipan Ayat

Surah Al Hujurat ayat 10 - Gambar 1 Surah Al Hujurat ayat 10 - Gambar 2
Statistik QS. 49:10
  • Rating RisalahMuslim
4.5

Ayat ini terdapat dalam surah Al Hujurat.

Surah Al-Hujurat (bahasa Arab : سورة الحجرات ) adalah surah ke-49 dalam Alquran.
Surah ini tergolong surah madaniyah, terdiri atas 18 ayat.
Dinamakan Al-Hujurat yang berarti Kamar-Kamar diambil dari perkataan Al-Hujurat yang terdapat pada ayat ke-4 surat ini.

Imam Bukhari dari lain-lainnya mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur Ibnu Juraij yang bersumber dari Ibnu Abu Mulaikah, bahwasanya Abdullah bin Zubair menceritakan kepadanya, bahwa pada suatu hari datang menghadap kepada Rasulullah ﷺ.
utusan atau delegasi dari Bani Tamim, Abu Bakar berkata,
“Jadikanlah Qa’qa’ bin Ma’bad sebagai amir atas kaumnya.” Umar mengusulkan “Tidak, tetapi jadikanlah Aqra’ bin Habis sebagai amirnya.” Abu Bakar berkata,
“Kamu tidak lain hanyalah ingin berselisih denganku.” Umar menjawab, “Aku tidak bermaksud untuk berselisih denganmu.” Akhirnya keduanya saling berbantah-bantahan sehingga suara mereka berdua makin keras karena saling berselisih.
Lalu turunlah berkenaan dengan peristiwa itu firman-Nya, “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian mendahului di hadapan Allah dan Rasul-Nya…” (QS. Al Hujurat, 1) sampai dengan firman-Nya, “Dan kalau sekiranya mereka bersabar…” (QS. Al Hujurat, 5).
Ibnu Jarir mengetengahkan pula hadis lainnya yang juga melalui Qatadah, bahwa para sahabat selalu mengeraskan suaranya kepada Rasulullah ﷺ.
bila berbicara dengannya, maka Allah subhanahu wa ta’ala.
segera menurunkan firman-Nya, “Janganlah kalian meninggikan suara kalian …” (QS. Hujurat 2).

Nomor Surah49
Nama SurahAl Hujurat
Arabالحجرات
ArtiKamar-kamar
Nama lain
Tempat TurunMadinah
Urutan Wahyu106
JuzJuz 26
Jumlah ruku’2 ruku’
Jumlah ayat18
Jumlah kata353
Jumlah huruf1533
Surah sebelumnyaSurah Al-Fath
Surah selanjutnyaSurah Qaf
Sending
User Review
4.7 (9 votes)
Tags:

49:10, 49 10, 49-10, Surah Al Hujurat 10, Tafsir surat AlHujurat 10, Quran Al-Hujurat 10, Surah Al Hujurat ayat 10

▪ qs al hujurat 10 ▪ QS Al-Hujurat {49}:10 ▪ al hujarat 49 ▪ arti dari Qs al hujurat/49:10 ▪ Q s al hujurat 10 12 ▪ Q S al-Hujurāt/49: 10 ▪ QS 49;10 ▪ QS AL HUJURAT 10-13 ▪ qs al hujurat: 10 ▪ qs al hujurat:10 ▪ al hujurat 49:10 ▪ qs hujurat 10
Keluarga Anda ada yang belum mahir membaca Alquran? Ingin segera bisa?
Klik di sini sekarang!

Video


Panggil Video Lainnya

Ayat Lainnya

QS. An Nisaa’ (Wanita) – surah 4 ayat 31 [QS. 4:31]

Demikianlah sanksi yang akan Allah jatuhkan kepada orang-orang berbuat dosa. Pada ayat ini Allah lalu menjanjikan anugerah kenikmatan kepada orang-orang yang menjauhi dosa. Jika kamu berusaha dengan s … 4:31, 4 31, 4-31, Surah An Nisaa’ 31, Tafsir surat AnNisaa 31, Quran AnNisa 31, An-Nisa’ 31, Surah An Nisa ayat 31

QS. Ar Ra’d (Guruh (petir)) – surah 13 ayat 19 [QS. 13:19]

Usai menjelaskan balasan bagi manusia yang memenuhi dan yang abai atas seruan-seruan-Nya, Allah lalu membandingkan antara orang yang mengetahui kebenaran dengan yang tidak. Bila dibandingkan, maka apa … 13:19, 13 19, 13-19, Surah Ar Ra’d 19, Tafsir surat ArRad 19, Quran Ar Rad 19, Ar-Ra’d 19, Surah Ar Rad ayat 19

Hadits Shahih

Podcast

Hadits & Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Masyarakat Mekkah pada awal nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam berdakwah waktu itu sedang dilanda berbagai krisis, dan yang paling menonjol adalah krisis ...

Benar! Kurang tepat!

Nama Ibu susuan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yaitu ...

Benar! Kurang tepat!

Nama anak lelaki Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yaitu ...

Benar! Kurang tepat!

+

Array

Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam lahir pada bulan ...

Benar! Kurang tepat!

Penjelasan:
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam lahir pada Senin, 12 Rabiul Awal, di Tahun Gajah. Lalu pada tanggal 17 Rabiul Awal ini merupakan hari ketika Rasulullah hijrah atau meninggalkan Mekkah menuju Madinah.

Nama isteri Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam selepas Khadijah ialah ...

Benar! Kurang tepat!

Pendidikan Agama Islam #12
Ingatan kamu cukup bagus untuk menjawab soal-soal ujian sekolah ini.

Pendidikan Agama Islam #12 1

Mantab!! Pertahankan yaa..
Jawaban kamu masih ada yang salah tuh.

Pendidikan Agama Islam #12 2

Belajar lagi yaa...

Bagikan Prestasimu:

Soal Lainnya

Pendidikan Agama Islam #13

Sabda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya … kali.” 1000

Pendidikan Agama Islam #10

Khotbah Nabi Muhammad saat masih di Mekah, difokuskan langsung pada esensi-esensi utama, yaitu … akhlakul karimah berperang melawan hawa nafsu

Pendidikan Agama Islam #12

Masyarakat Mekkah pada awal nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam berdakwah waktu itu sedang dilanda berbagai krisis, dan yang paling

Instagram