Search
Exact matches only
Cari di judul
Cari di Arti & Tafsir
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Filter berdasar surah
Pilih atau Semua
Abasa
Ad Dukhaan
Adh Dhuhaaa
Adz Dzaariyaat
Al 'Alaq
Al 'Ashr
Al A'laa
Al A'raaf
Al Aadiyaat
Al Ahqaaf
Al Ahzab
Al An 'aam
Al Anbiyaa
Al Anfaal
Al Ankabut
Al Balad
Al Baqarah
Al Bayyinah
Al Buruuj
Al Fajr
Al Falaq
Al Fath
Al Fatihah
Al Fiil
Al Furqaan
Al Ghaasyiyah
Al Haaqqah
Al Hadid
Al Hajj
Al Hasyr
Al Hijr
Al Hujurat
Al Humazah
Al Ikhlas
Al Infithar
Al Insaan
Al Insyiqaaq
Al Israa
Al Jaatsiyah
Al Jinn
Al Jumu'ah
Al Kaafiruun
Al Kahfi
Al Kautsar
Al Lahab
Al Lail
Al Ma'aarij
Al Maa'idah
Al Maa'un
Al Mu'min
Al Mu'minuun
Al Muddatstsir
Al Mujaadilah
Al Mulk
Al Mumtahanah
Al Munafiquun
Al Mursalat
Al Muthaffifin
Al Muzzammil
Al Qaari'ah
Al Qadr
Al Qalam
Al Qamar
Al Qashash
Al Qiyaamah
Al Waaqi'ah
Al Zalzalah
Alam Nasyrah
Ali Imran
An Naazi'at
An Nabaa
An Nahl
An Najm
An Naml
An Nas
An Nashr
An Nisaa'
An Nuur
Ar Ra'd
Ar Rahmaan
Ar Rum
As Sajdah
Ash Shaff
Ash Shaffaat
Asy Shyuura
Asy Syams
Asy Syu'araa
At Taghaabun
At Tahrim
At Takaatsur
At Takwir
At Taubah
At Tin
Ath Thaariq
Ath Thalaaq
Ath Thuur
Az Zukhruf
Az Zumar
Faathir
Fushshilat
Hud
Ibrahim
Luqman
Maryam
Muhammad
Nuh
Qaaf
Quraisy
Saba
Shaad
Thaa Haa
Yaa Siin
Yunus
Yusuf

💡 Ketik [nomer surah]-[nomer ayat], contoh: 2-255 atau albaqarah 255 atau ke www.risalahmuslim.id/2-255

Al Furqaan

Al Furqaan (Pembeda) surah 25 ayat 60


وَ اِذَا قِیۡلَ لَہُمُ اسۡجُدُوۡا لِلرَّحۡمٰنِ قَالُوۡا وَ مَا الرَّحۡمٰنُ ٭ اَنَسۡجُدُ لِمَا تَاۡمُرُنَا وَ زَادَہُمۡ نُفُوۡرًا
Wa-idzaa qiila lahumuusjuduu lir-rahmani qaaluuu wamaar-rahmanu anasjudu limaa ta’murunaa wazaadahum nufuuran;

Dan apabila dikatakan kepada mereka:
“Sujudlah kamu sekalian kepada yang Maha Penyayang”,
mereka menjawab:
“Siapakah yang Maha Penyayang itu?
Apakah kami akan sujud kepada Tuhan Yang kamu perintahkan kami(bersujud kepada-Nya)?”,
dan (perintah sujud itu) menambah mereka jauh (dari iman).
―QS. 25:60
Topik ▪ Kekufuran manusia akan nikmat Allah
25:60, 25 60, 25-60, Al Furqaan 60, AlFurqaan 60, Al Furqan 60, AlFurqan 60, Al-Furqan 60
Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Al Furqaan (25) : 60. Oleh Kementrian Agama RI

Dan apabila dikatakan kepada mereka yang menyembah selain Allah itu: "Sujudlah kamu sekalian kepada Tuhan Yang Maha Penyayang".
Mereka menjawab: "Siapakah Tuhan Yang Maha Penyayang?".
Pertanyaan mereka seperti pertanyaan Firaun kepada Musa ketika ia mengatakan: "Sesungguhnya aku adalah seorang utusan dari Rabbul 'Alamin".
Firaun bertanya: "Siapakah Rabbul 'Alamin itu?".
Kaum musyrikin itu dalam bantahannya mengatakan: "Apakan kami akan sujud kepada Tuhan yang dikatakan Maha Penyayang tetapi kami belum kenal sama sekali?".
Dan perintah sujud itu menambah mereka ingkar dan jauh dari iman.

Diriwayatkan oleh Ad Dahhaq, bahwa Nabi Muhammad ﷺ beserta para sahabat bersujud ketika selesai membacakan ayat ini, dan ayat ini termasuk di antara ayat-ayat yang disunahkan bersujud bagi para pembaca dan pendengarnya, ketika selesai membacanya dan sujudnya dinamakan "sujud tilawat".
Ayat-ayat yang disunahkan sujud tilawat ada 14 buah, dua buah di antaranya berada dalam surat Al Hajj dan yang 12 lagi tersebar dalam surat-surat: "Al A'raf, Ar Ra'd, An Nahl, Al Isra', Maryam, Al Furqan, An Naml, Alif Lam Mim, As Sajdah, Fussilat, An Najm, Insyiqaq dan Isra', Yang berada dalam surat Sad bukan saja sujud tilawat akan tetapi sujud syukur.
Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan sikap orang-orang kafir yang menjauhkan diri daripada sujud, maka Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan beberapa sifat keutamaan-Nya, dan bila dijadikan bahan pemikiran, pasti mereka tertarik untuk melakukan sujud itu.

Al Furqaan (25) ayat 60 - dibacakan oleh Shaykh Mishari Alafasy Al Furqaan (25) ayat 60 - dibacakan oleh Syaikh Sa'ad Al-Ghamidi Al Furqaan (25) ayat 60 - dibacakan oleh Syaikh Muhammad Ayyub

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Apabila dikatakan kepada orang-orang kafir, "Tunduklah kepada Zat yang Maha Pengasih," maka jawaban mereka adalah berupa keingkaran dan sikap masa bodoh terhadap Zat yang Maha Pengasih itu.
Mereka berkata, "Siapa Dzat yang Maha Pengasih itu?
Kami tidak mengenal-Nya sehingga tidak perlu tunduk kepada-Nya.
Lagi pula, haruskah kami tunduk karena sekadar mengikuti perintahmu?"
Demikianlah, mereka semakin jauh dan lari dari keimanan.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Dan apabila dikatakan kepada mereka) yaitu penduduk Mekah ("Sujudlah kamu sekalian kepada Yang Maha Pemurah",
mereka menjawab, "Siapakah Yang Maha Pemurah itu?
Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami bersujud kepada-Nya?") lafal Ta`muruuna dapat dibaca Ya`muruuna dan yang memerintahkan kepada mereka untuk bersujud adalah Nabi Muhammad.
Makna ayat, kami tidak mengetahui-Nya, maka kami tidak mau bersujud kepada-Nya (dan makin menambah mereka) perintah bersujud yang ditujukan kepada mereka itu menambah mereka (semakin jauh) dari iman.
Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Ketika dikatakan kepada orang-orang kafir :
Sujudlah dan beribadahlah kalian kepada Dzat yang Maha Penyayang.
Maka mereka menjawab :
Kami tidak mengetahui siapakah Dzat yang Maha Penyayang itu??
Apakah kami akan sujud kepada-Nya karena menaati perintahmu??
Dan perintah sujud kepada Allah itu hanya akan membuat mereka semakin menjauh dan berpaling dari iman.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari perbuatan orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah, yaitu menyembah berhala-berhala dan tandingan-tandingan (sekutu-sekutu):

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Sujudlah kamu sekalian kepada Yang Maha Penyayang, " Mereka menjawab, "Siapakah Yang Maha Penyayang itu?” (Al Furqaan:60 )

Maksudnya, kami tidak mengenal Tuhan Yang Maha Pemurah.
Mereka mengingkari penamaan Allah dengan sebutan Yang Maha Pemurah, sebagaimana yang telah mereka lakukan pada hari Perjanjian Hudaibiyah, ketika Nabi ﷺ bersabda kepada juru tulisnya, "Tulislah 'Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang'." Maka mereka menjawab, "Kami tidak mengenal Yang Maha Pemurah, dan tidak (pula) Yang Maha Penyayang, tetapi tulislah perjanjian itu sebagaimana yang biasa kamu lakukan, yaitu 'Dengan menyebut nama­Mu, ya Allah'." Karena itulah maka Allah menurunkan firman-Nya:

Katakanlah, "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahimn.
Dengan nama yang mana saja kamu seru.
Dia mempunyai asma-ul husna (nama-nama yang terbaik).
(Al Israa':110)

Dengan kata lain, Dialah Allah dan Dialah Yang Maha Pemurah.
Dan dalam ayat berikut ini disebutkan oleh firman-Nya:

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Sujudlah kamu sekalian kepada Yang Maha Pemurah, " mereka menjawab, "Siapakah Yang Maha Pemurah?” (Al Furqaan:60)

Yakni kami tidak mengenal-Nya dan tidak pula mengakui-Nya.

Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami (bersujud kepada-Nya).
(Al Furqaan:60)

Yaitu hanya dengan ucapanmu itu.

dan (perintah sujud itu) menambah mereka jauh (dari iman).
(Al Furqaan:60)

Adapun orang-orang mukmin, mereka menyembah Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, mereka mengesakan-Nya sebagai Tuhan dan bersujud kepada-Nya.

Para ulama rahimahumullah telah sepakat bahwa pada ayat surat Al-Furqan ini, pembaca dan pendengarnya dianjurkan melakukan sujud tilawah, seperti yang telah dijelaskan di dalam bab yang menerangkannya (kitab fiqih).

Informasi Surah Al Furqaan (الفرقان)
Surat ini terdiri atas 77 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah.

Dinamai "Al Fur­qaan" yang artinya "pembeda",
diambil dari kata "Al Furqaan" yang terdapat pada ayat pertama surat ini.
Yang dimaksud dengan Al Furqaan dalam ayat ini ialah Al Qur'an.
Al Qur'an dinamakan Al Furqaan karena dia membedakan antara yang haq dengan yang batil.
Maka pada surat ini pun terdapat ayat-ayat yang membedakan antara kebenaran ke-esaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebatilan kepercayaan syirik.

Keimanan:

Allah Maha Besar berkah dan kebaikan-Nya
hanya Allah saja yang menguasai langit dan bumi
Allah tidak punya anak dan sekutu
Al Qur'an benar-benar diturun­kan dari Allah
ilmu Allah meliputi segala sesuatu
Allah bersemayam di atas Arsy
Nabi Muhammad ﷺ adalah hamba Allah yang diutus ke seluruh alam
rasul­-rasul itu adalah manusia biasa yang mendapat wahyu dari Allah
pada hari kiamat akan terjadi peristiwa-peristiwa luar biasa seperti belahnya langit, turunnya malai­kat ke bumi
orang-orang berdosa dihalau ke neraka dengan berjalan atas muka mereka.

Hukum:

Tidak boleh mengabaikan Al Qur'an
larangan menafkahkan harta secara boros atau kikir
larangan membunuh atau berzina
kewajiban memberantas kekafiran dengan mempergunakan alasan Al Qur'an
larangan memberikan persaksian palsu.

Kisah:

Kisah-kisah Musa a.s, Nuh a.s.
kaum Tsamud dan kaum Syu 'aib.

Lain-lain:

Celaan-celaan orang-orang kafir terhadap Al Qur'an
kejadian-kejadian alamiyah sebagai bukti ke-esaan dan kekuasaan Allah
hikmah Al Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur
sifat-sifat orang musyrik antara lain mempertuhankan hawa nafsu,tidak mempergunakan akal
sifat-sifat hamba Allah yang sebenamya.


Gambar Kutipan Surah Al Furqaan Ayat 60 *beta

Surah Al Furqaan Ayat 60Statistik
  • Rating RisalahMuslim

Surah Al Furqaan

Surah Al-Furqan (Arab: الفرقان ,"Pembeda") adalah surah ke-25 dari al-Qur'an.
Surah ini terdiri atas 77 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah.
Dinamai Al-Furqan yang artinya pembeda, diambil dari kata al-Furqan yang terdapat pada ayat pertama surah ini.
Yang dimaksud dengan Al-Furqan dalam ayat ini ialah Al-Quran (lihat nama lain Al-Qur'an).
Al-Quran dinamakan Al-Furqan karena dia membedakan antara yang haq dengan yang batil.
Maka pada surat ini pun terdapat ayat-ayat yang membedakan antara kebenaran ke-esaan Allah s.w.t.
dengan kebatilan kepercayaan syirik.

Nomor Surah 25
Nama Surah Al Furqaan
Arab الفرقان
Arti Pembeda
Nama lain Tabaraka
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 42
Juz Juz 18 (1-20) sampai juz 19 (21-77)
Jumlah ruku' 6 ruku'
Jumlah ayat 77
Jumlah kata 896
Jumlah huruf 3876
Surah sebelumnya Surah An-Nur
Surah selanjutnya Surah Asy-Syu'ara'
4.8
Rating Pembaca: 4.4 (10 votes)
Sending✔ al furqon/60, surah al furqan/25 ayat 60, al furqan ayat 60, al-furqan 25 ayat 60, q s al-furqan/25 ayat 60, qs al furqan 25 ayat 60, sujud tilawah al furqan ayat 60

Anda perlu login mengelola Bookmark.

📖 Lihat Semua Bookmark-ku