Search
Exact matches only
Cari di judul
Cari di Arti & Tafsir
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Filter berdasar surah
Pilih atau Semua
Abasa
Ad Dukhaan
Adh Dhuhaaa
Adz Dzaariyaat
Al 'Alaq
Al 'Ashr
Al A'laa
Al A'raaf
Al Aadiyaat
Al Ahqaaf
Al Ahzab
Al An 'aam
Al Anbiyaa
Al Anfaal
Al Ankabut
Al Balad
Al Baqarah
Al Bayyinah
Al Buruuj
Al Fajr
Al Falaq
Al Fath
Al Fatihah
Al Fiil
Al Furqaan
Al Ghaasyiyah
Al Haaqqah
Al Hadid
Al Hajj
Al Hasyr
Al Hijr
Al Hujurat
Al Humazah
Al Ikhlas
Al Infithar
Al Insaan
Al Insyiqaaq
Al Israa
Al Jaatsiyah
Al Jinn
Al Jumu'ah
Al Kaafiruun
Al Kahfi
Al Kautsar
Al Lahab
Al Lail
Al Ma'aarij
Al Maa'idah
Al Maa'un
Al Mu'min
Al Mu'minuun
Al Muddatstsir
Al Mujaadilah
Al Mulk
Al Mumtahanah
Al Munafiquun
Al Mursalat
Al Muthaffifin
Al Muzzammil
Al Qaari'ah
Al Qadr
Al Qalam
Al Qamar
Al Qashash
Al Qiyaamah
Al Waaqi'ah
Al Zalzalah
Alam Nasyrah
Ali Imran
An Naazi'at
An Nabaa
An Nahl
An Najm
An Naml
An Nas
An Nashr
An Nisaa'
An Nuur
Ar Ra'd
Ar Rahmaan
Ar Rum
As Sajdah
Ash Shaff
Ash Shaffaat
Asy Shyuura
Asy Syams
Asy Syu'araa
At Taghaabun
At Tahrim
At Takaatsur
At Takwir
At Taubah
At Tin
Ath Thaariq
Ath Thalaaq
Ath Thuur
Az Zukhruf
Az Zumar
Faathir
Fushshilat
Hud
Ibrahim
Luqman
Maryam
Muhammad
Nuh
Qaaf
Quraisy
Saba
Shaad
Thaa Haa
Yaa Siin
Yunus
Yusuf

💡 Ketik [nomer surah]-[nomer ayat], contoh: 2-255 atau albaqarah 255 atau ke www.risalahmuslim.id/2-255

Al Furqaan

Al Furqaan (Pembeda) surah 25 ayat 4


وَ قَالَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡۤا اِنۡ ہٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفۡکُۨ افۡتَرٰىہُ وَ اَعَانَہٗ عَلَیۡہِ قَوۡمٌ اٰخَرُوۡنَ ۚۛ فَقَدۡ جَآءُوۡ ظُلۡمًا وَّ زُوۡرًا ۚ
Waqaalal-ladziina kafaruu in hadzaa ilaa ifkun aftaraahu wa-a’aanahu ‘alaihi qaumun aakharuuna faqad jaa-uu zhulman wazuuran;

Dan orang-orang kafir berkata:
“Al Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain”,
maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar.
―QS. 25:4
Topik ▪ Ampunan Allah yang luas
25:4, 25 4, 25-4, Al Furqaan 4, AlFurqaan 4, Al Furqan 4, AlFurqan 4, Al-Furqan 4
Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Al Furqaan (25) : 4. Oleh Kementrian Agama RI

Orang-orang kafir mengatakan bahwa Alquran itu bukanlah kitab yang diturunkan Allah.
Alquran itu hanyalah suatu kebohongan yang dibuat-buat oleh Muhammad dan dalam membuat Alquran itu dia dibantu oleh sekelompok ahli kitab yang telah beriman.
Muhammad kata mereka, selalu berulang-ulang menemui kelompok ahli kitab itu dan mereka mengajarkan kepadanya kisah-kisah tentang umat-umat yang terdahulu kemudian Muhammad menyusun kisah-kisah itu dalam bahasa Arab yang baik susunannya.
Diriwayatkan bahwa ayat-ayat ini turun mengenai Nadr bin Al Haris dan orang-orang yang membantu Muhammad ialah Addas budak Khuwaitib bin Abdul Uzza, Yasar budak Al A'la bin Al Khadrami dan Abu Fukaihah Ar Rumi.
Mereka adalah dahulunya menganut agama Yahudi pandai membaca Taurat dan banyak bercerita tentang kisah umat yang terdahulu.
Kemudian mereka masuk Islam dan banyak berhubungan dengan Nabi Muhammad.
Oleh sebab itulah Nadir bin Haris berani mengadakan tuduhan-tuduhan palsu itu.
Maka Allah menolak tuduhan dan mengatakan bahwa orang-orang yang membuat tuduhan palsu itu telah berbuat zalim dan berdusta.
Jelaslah bahwa tuduhan itu dibuat-buat karena Alquran sendiri dengan ayat-ayatnya telah menantang orang-orang Arab untuk membuat satu surah yang sama fasahah dan balagahnya dengan suatu surah dari Alquranulkarim.
Kalau mereka tidak berhasil pastilah Alquran itu bukan bikinan Muhammad tetapi benar-benar wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini tersebut dalam firman-Nya:

Dan jika (kamu) tetap dalam keraguan tentang Alquran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad) buatlah satu surah (saja) yang semisal dengan Alquran itu dan ajaklah penolong-penolong selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.
(Q.S.
Al Baqarah: 23)

Karena tak ada seorangpun di antara mereka yang dapat menjawab tantangan itu walaupun mereka telah berusaha dengan sekuat tenaga, maka benarlah Alquran itu bukan buatan manusia tetapi dia adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi karena tak ada jalan bagi mereka untuk menentang Alquran, mereka mencari cerita-cerita untuk mendustakannya dan mereka buatlah berita-berita seperti tersebut di atas.

Al Furqaan (25) ayat 4 - dibacakan oleh Shaykh Mishari Alafasy Al Furqaan (25) ayat 4 - dibacakan oleh Syaikh Sa'ad Al-Ghamidi Al Furqaan (25) ayat 4 - dibacakan oleh Syaikh Muhammad Ayyub

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Orang-orang kafir melontarkan tuduhan terhadap Al Quran dengan mengatakan, "Sesungguhnya Al Quran itu adalah suatu kebohongan yang dibuat-buat oleh Muhammad dan diatasnamakan Allah.
Untuk mewujudkan itu, Muhammad telah dibantu oleh kelompok lain yang terdiri atas Ahl-al Kitab".
Dengan perkataan semacam ini, orang-orang kafir telah melakukan kezaliman dalam menghukumi dan melakukan permusuhan terhadap kebenaran.
Mereka telah mendatangkan kebohongan yang tidak beralasan.
Sebab bahasa Ahl al-Kitab yang mereka katakan telah membantu itu bukan bahasa Arab, sementara Al Quran menggunakan bahasa Arab yang jelas.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Dan orang-orang kafir berkata, "Sesungguhnya ini) Alquran ini (tidak lain hanyalah kebohongan-kebohongan) yakni kedustaan (yang diada-adakan olehnya) oleh Muhammad sendiri (dan dia dibantu oleh kaum yang lain) yakni oleh sebagian dari orang-orang ahli kitab.
Allah berfirman:
(Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kelaliman dan dusta yang besar") yakni kekafiran dan kedustaan.

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Orang-orang yang kufur kepada Allah berkata :
Al-Qur’an ini tidak lain hanyalah kebohongan dan kedustaan yang diada-adakan oleh Muhammad dengan bantuan orang lain.
Mereka telah berbuat kezhaliman yang mengerikan dan mendatangkan kedustaan yang keji.
Al-Qur’an tidak mungkin dibuat oleh seorang manusia.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan tentang kurangnya akal orang-orang yang bodoh dari kalangan orang-orang kafir sehubungan dengan pendapat mereka tentang Al-Qur'an.
Seperti yang disebutkan oleh firman-Nya:

Al-Qur’an ini tiada lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad.
(Al Furqaan:4)

Maksudnya, kebohongan yang dibuat-buat oleh Muhammad.

dan dibantu oleh kaum yang lain.
(Al Furqaan:4)

Yaitu dia dalam menghimpunnya meminta bantuan kepada kaum yang lain.
Maka Allah menjawab mereka melalui firman-Nya:

maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar.
(Al Furqaan:4)

Artinya, sungguh mereka telah membuat-buat perkataan yang batil.
Mereka mengetahui bahwa perkataannya itu batil, dan mereka menyadari akan kedustaan tuduhan yang mereka lancarkan itu.

Informasi Surah Al Furqaan (الفرقان)
Surat ini terdiri atas 77 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah.

Dinamai "Al Fur­qaan" yang artinya "pembeda",
diambil dari kata "Al Furqaan" yang terdapat pada ayat pertama surat ini.
Yang dimaksud dengan Al Furqaan dalam ayat ini ialah Al Qur'an.
Al Qur'an dinamakan Al Furqaan karena dia membedakan antara yang haq dengan yang batil.
Maka pada surat ini pun terdapat ayat-ayat yang membedakan antara kebenaran ke-esaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebatilan kepercayaan syirik.

Keimanan:

Allah Maha Besar berkah dan kebaikan-Nya
hanya Allah saja yang menguasai langit dan bumi
Allah tidak punya anak dan sekutu
Al Qur'an benar-benar diturun­kan dari Allah
ilmu Allah meliputi segala sesuatu
Allah bersemayam di atas Arsy
Nabi Muhammad ﷺ adalah hamba Allah yang diutus ke seluruh alam
rasul­-rasul itu adalah manusia biasa yang mendapat wahyu dari Allah
pada hari kiamat akan terjadi peristiwa-peristiwa luar biasa seperti belahnya langit, turunnya malai­kat ke bumi
orang-orang berdosa dihalau ke neraka dengan berjalan atas muka mereka.

Hukum:

Tidak boleh mengabaikan Al Qur'an
larangan menafkahkan harta secara boros atau kikir
larangan membunuh atau berzina
kewajiban memberantas kekafiran dengan mempergunakan alasan Al Qur'an
larangan memberikan persaksian palsu.

Kisah:

Kisah-kisah Musa a.s, Nuh a.s.
kaum Tsamud dan kaum Syu 'aib.

Lain-lain:

Celaan-celaan orang-orang kafir terhadap Al Qur'an
kejadian-kejadian alamiyah sebagai bukti ke-esaan dan kekuasaan Allah
hikmah Al Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur
sifat-sifat orang musyrik antara lain mempertuhankan hawa nafsu,tidak mempergunakan akal
sifat-sifat hamba Allah yang sebenamya.


Gambar Kutipan Surah Al Furqaan Ayat 4 *beta

Surah Al Furqaan Ayat 4Statistik
  • Rating RisalahMuslim

Surah Al Furqaan

Surah Al-Furqan (Arab: الفرقان ,"Pembeda") adalah surah ke-25 dari al-Qur'an.
Surah ini terdiri atas 77 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah.
Dinamai Al-Furqan yang artinya pembeda, diambil dari kata al-Furqan yang terdapat pada ayat pertama surah ini.
Yang dimaksud dengan Al-Furqan dalam ayat ini ialah Al-Quran (lihat nama lain Al-Qur'an).
Al-Quran dinamakan Al-Furqan karena dia membedakan antara yang haq dengan yang batil.
Maka pada surat ini pun terdapat ayat-ayat yang membedakan antara kebenaran ke-esaan Allah s.w.t.
dengan kebatilan kepercayaan syirik.

Nomor Surah 25
Nama Surah Al Furqaan
Arab الفرقان
Arti Pembeda
Nama lain Tabaraka
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 42
Juz Juz 18 (1-20) sampai juz 19 (21-77)
Jumlah ruku' 6 ruku'
Jumlah ayat 77
Jumlah kata 896
Jumlah huruf 3876
Surah sebelumnya Surah An-Nur
Surah selanjutnya Surah Asy-Syu'ara'
4.6
Rating Pembaca: 4.4 (10 votes)
Sending✔ Al furqan 25 ayat 4

Anda perlu login mengelola Bookmark.

📖 Lihat Semua Bookmark-ku