QS. Al A’raaf (Tempat yang tertinggi) – surah 7 ayat 164 [QS. 7:164]

وَ اِذۡ قَالَتۡ اُمَّۃٌ مِّنۡہُمۡ لِمَ تَعِظُوۡنَ قَوۡمَۨا ۙ اللّٰہُ مُہۡلِکُہُمۡ اَوۡ مُعَذِّبُہُمۡ عَذَابًا شَدِیۡدًا ؕ قَالُوۡا مَعۡذِرَۃً اِلٰی رَبِّکُمۡ وَ لَعَلَّہُمۡ یَتَّقُوۡنَ
Wa-idz qaalat ummatun minhum lima ta’izhuuna qauman allahu muhlikuhum au mu’adz-dzibuhum ‘adzaaban syadiidan qaaluuu ma’dziratan ila rabbikum wala’allahum yattaquun(a);

Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata:
“Mengapa kamu menasehati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?”
Mereka menjawab:
“Agar kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada Tuhanmu, dan supaya mereka bertakwa.
―QS. 7:164
Topik ▪ Maksiat dan dosa ▪ Menyiksa pelaku maksiat ▪ Pertolongan Allah Ta’ala kepada orang mukmin
7:164, 7 164, 7-164, Al A’raaf 164, AlAraaf 164, Al Araf 164, Al-A’raf 164

Tafsir surah Al A'raaf (7) ayat 164

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Al A’raaf (7) : 164. Oleh Kementrian Agama RI

Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta’ala menerangkan pula kepada Nabi Muhammad ﷺ.
sikap segolongan nenek moyang Bani Israil yang mencela segolongan Bani Israil yang lain, yaitu memperingatkan Bani Israil yang telah mengingkari perintah-perintah Allah dan tidak menghentikan larangan-Nya.
Dalam ayat ini dipahami pula bahwa tidak semua nenek moyang Bani Israil mengabaikan perintah Allah dan melanggar larangan-Nya pada hari Sabtu itu, ada di antara mereka yang melaksanakannya.

Dari ayat ini juga dapat diketahui bahwa dalam sikap terhadap perintah dan larangan Allah itu mereka terbagi atas tiga kelompok, yaitu:

1.
Kelompok yang mengabaikan perintah Allah dan melanggar larangan-Nya pada hari Sabtu itu.

2.
Kelompok yang memberi nasihat pada kelompok yang mengabaikan perintah Allah dan melanggar larangan-Nya.

3.
Kelompok yang membantah tindakan kelompok yang memberi nasihat itu.

Kelompok kedua mengatakan kepada kelompok ketiga: “Kami memberi pelajaran kepada mereka itu adalah untuk membebaskan diri dari perbuatan dosa dan untuk melaksanakan tugas kami, yaitu mencegah perbuatan yang mungkar.
Dalam pada itu juga kami mengharapkan agar orang-orang yang durhaka itu sadar dan kembali ke jalan yang benar dan lurus.

Tatkala Bani Israil yang membangkang itu tidak mau kembali ke jalan Allah dan tetap mengabaikan nasihat-nasihat yang telah diberikan, maka Allah menimpakan azab yang berat kepada mereka dan menyelamatkan orang-orang yang memberi nasihat tersebut.

Sebagian ulama berpendapat bahwa azab Allah tidak menimpa golongan ketiga, sedang sebagian ulama lagi berpendapat bahwa azab itu juga menimpa golongan ketiga, karena yang taat itu hanyalah golongan kedua saja, sedangkan golongan ketiga tidak melarang dari mengerjakan perbuatan yang mungkar, bahkan membantah orang yang melarang mengerjakan perbuatan yang mungkar itu.

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Dan ingatkanlah pula orang-orang Yahudi itu, tatkala sekelompok orang-orang saleh dari leluhur mereka–yang tidak berbuat jahat seperti yang lainnya–bertanya kepada mereka yang menasihati orang-orang yang berbuat jahat, “Mengapa kalian bersusah payah memberi nasihat kepada kaum yang akan dibinasakan karena dosa yang mereka lakukan dan disiksa oleh Allah di akhirat nanti dengan azab yang pedih?”
Mereka menjawab, “Kami melakukan hal itu agar kami tidak dianggap masabodoh oleh Tuhan kalian.
Sebenarnya, kami berharap agar mereka menjadi orang yang bertakwa.”

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Dan ketika) diathafkan kepada lafal idz yang sebelumnya (suatu umat di antara mereka berkata,) yaitu kaum yang tidak ikut berburu dan juga tidak melarang orang-orang yang berburu (“Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang keras?”
Mereka menjawab,) nasihat kami (“Agar kami mempunyai alasan) yang bisa dijadikan sebagai pelepas tanggung jawab (kepada Tuhanmu) supaya kami tidak dituduh lalai dalam masalah tidak memberikan larangan kepada mereka (dan supaya mereka bertakwa.”) tidak berani melakukan perburuan lagi.

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Dan ingatlah (wahai Rasul) ketika segolongan orang dari mereka berkata kepada golongan yang lain, yaitu golongan yang menasihati orang-orang yang melampaui batas pada hari Sabtu dan melarang mereka dari perbuatan maksiat kepada Allah pada hari itu :
Mengapa kalian menasihati kaum yang akan dihancurkan oleh Allah di dunia disebabkan kedurhakaan mereka kepada-Nya atau akan ditimpakan siksa berat kepada mereka di akhirat?
Orang-orang yang memberi nasihat itu berkata :
Kami menasihati dan melarang mereka dari perbuatan maksiat agar kami dimaafkan, karena kami telah menunaikan perintah Allah, yaitu menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, agar mereka (orang-orang yang dinasihati) bertakwa kepada Allah, takut kepada-Nya, dan bertaubat dari perbuatan maksiat terhadap Rabb-Nya dan melanggar apa-apa yang diharamkan bagi mereka.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Allah subhanahu wa ta’ala.
menceritakan perihal penduduk kota tersebut.
Mereka terpecah belah menjadi tiga kelompok: Satu kelompok melanggar larangan dan memakai tipu muslihat dalam berburu ikan di hari Sabtu, seperti yang telah diterangkan penjelasannya dalam tafsir surat Al-Baqarah, satu kelompok lagi melarang perbuatan itu dan memisahkan diri dari mereka yang melanggar, dan yang terakhir ialah kelompok yang bersikap diam, tidak mengerjakan, tidak pula melarang, tetapi mereka mengatakan kepada kelompok yang memprotes perbuatan tersebut, seperti yang dituturkan oleh firman-Nya:

Mengampa kalian menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?

Artinya, mengapa kalian melarang mereka, padahal kalian telah mengetahui bahwa mereka akan binasa dan berhak mendapat hukuman dari Allah.
Maka tiada faedahnya bagi larangan kalian terhadap mereka.
Maka kelompok yang memprotes perbuatan itu menjawab perkataan mereka, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya:

Agar kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada Tuhan kalian.

Sebagian ulama membacanya rafa’, seakan-akan makna yang dimaksud ialah “sikap ini merupakan pelepas tanggung jawab kepada Tuhan kalian.” Sedangkan ulama lainnya membacanya nasab yang artinya “Kami sengaja melakukan ini untuk pelepas tanggung jawab kepada Tuhan kalian.” Dengan kata lain, janji yang telah ditetapkan Allah atas diri kami untuk menjalankan amar ma ‘ruf dan nahi munkar.

…dan supaya mereka bertakwa.

Mereka mengatakan, “Mudah-mudahan dengan adanya protes ini mereka menjadi takut terhadap perbuatan mereka dan mau menghentikannya, serta mau kembali bertobat kepada Allah.
Apabila mereka bertobat kepada Allah, niscaya Allah menerima tobat mereka dan merahmati mereka.”


Informasi Surah Al A'raaf (الأعراف)
Surat Al A’raaf yang berjurnlah 206 ayat termasuk golongan surat Makkiyah, diturunkan sebelum turunnya surat Al An’aam dan termasuk golongan surat “Assab ‘uththiwaal” (tujuh surat yang panjang).

Dinamakan “Al A ‘raaf” karena perkataan Al A’raaf terdapat dalam ayat 46 yang mengemukakan tentang keadaan orang-orang yang berada di atas Al A ‘raaf yaitu:
tempat yang tertinggi di batas surga dan neraka.
Mereka itu ialah golongan yang sama banyak kebaikan dan kejahatan mereka.

Keimanan:

Mentauhidkan Allah dalam berdo’a dan beribadat
hanya Allah sendiri yang menga­tur dan menjaga alam
Allah menciptakan undang-undang dan hukum-hukum untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan di akhirat
Allah bersemayam di ‘Arasy
bantahan terhadap kepalsuan syirik
ketauhidan adalah sesuai dengan fitrah manu­sia
Musa berbicara dengan Allah
tentang melihat Allah
perintah beribadat sam­bil merendahkan diri kepada Allah
Allah mempunyai al asmaaul husna.

Hukum:

Larangan mengikuti perbuatan dan adat istiadat yang buruk
kewajiban mengikuti Allah dan rasul
perintah berhias waktu akan shalat
bantahan terhadap orang yang mengharamkan perhiasan yang dianugerahkan Allah
perintah memakan ma­kanan yang halal lagi baik dan larangan memakan yang sebaliknya

Kisah:

Kisah Nabi Adam a.s. dengan iblis
kisah Nabi Nuh a.s. dan kaumnya
kisah Nabi Shaleh a.s. dengan kaumnya
kisah Nabi Syu’aib a.s. dengan kaumnya
kisah Nabi Musa a.s. dengan Fir’aun.

Lain-lain:

Al Qur’an diturunkan kepada Nabi yang penghabisan dan perintah mengikutinya
Nabi Muhammad ﷺ diutus untuk seluruh manusia
adab orang mukmin
adab mendengar pembacaan Al Qur’an dan berzikir
rasul bertanggung jawab menyam­paikan seruan Allah
balasan terhadap orang-orang yang mengikuti dan menging­kari rasul
da’wah rasul-rasul yang pertama sekali ialah mentauhidkan Allah

Audio

Qari Internasional

Q.S. Al-A'raaf (7) ayat 164 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. Al-A'raaf (7) ayat 164 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. Al-A'raaf (7) ayat 164 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. Al-A'raaf - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 206 & Terjemahan


GambarStatistik
  • Rating RisalahMuslim

Surah Al Baqarah

Surah Al-A'raf (bahasa Arab:الأعراف, al-A'rāf, "Tempat Tertinggi") adalah surah ke-7 dalam al-Qur'an.
Surah ini terdiri atas 206 ayat dan termasuk pada golongan surah Makkiyah.
Surah ini diturunkan sebelum turunnya surah Al-An'am dan termasuk golongan surah Assab 'uththiwaal (tujuh surat yang panjang).
Dinamakan Al-A'raf karena perkataan Al-A'raf terdapat dalam ayat 46 yang mengemukakan tentang keadaan orang-orang yang berada di atas Al-A'raf yaitu: tempat yang tertinggi di batas surga dan neraka.

Nomor Surah7
Nama SurahAl A'raaf
Arabالأعراف
ArtiTempat yang tertinggi
Nama lain-
Tempat TurunMekkah
Urutan Wahyu39
JuzJuz 8 (ayat 1-87), juz 9 (ayat 88-206)
Jumlah ruku'0
Jumlah ayat206
Jumlah kata3346
Jumlah huruf14437
Surah sebelumnyaSurah Al-An'am
Surah selanjutnyaSurah Al-Anfal
4.5
Ratingmu: 4.7 (29 orang)
Sending

✅ URL singkat halaman ini: https://risalahmuslim.id/7-164

Video

Panggil Video Lainnya

RisalahMuslim di  Email: [email protected]
Made with in Yogyakarta