QS. Al Ankabut (Laba-laba) – surah 29 ayat 14 [QS. 29:14]

وَ لَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا نُوۡحًا اِلٰی قَوۡمِہٖ فَلَبِثَ فِیۡہِمۡ اَلۡفَ سَنَۃٍ اِلَّا خَمۡسِیۡنَ عَامًا ؕ فَاَخَذَہُمُ الطُّوۡفَانُ وَ ہُمۡ ظٰلِمُوۡنَ
Walaqad arsalnaa nuuhan ila qaumihi falabitsa fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina ‘aaman fa-akhadzahumuth-thuufaanu wahum zhaalimuun(a);

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun.
Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim.
―QS. 29:14
Topik ▪ Hisab ▪ Keadilan Allah dalam menghakimi ▪ Para rasul diutus untuk memberi petunjuk
29:14, 29 14, 29-14, Al Ankabut 14, AlAnkabut 14, Al-Ankabut 14

Tafsir surah Al Ankabut (29) ayat 14

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Al Ankabut (29) : 14. Oleh Kementrian Agama RI

Kisah para Nabi itu dimulai dengan menceritakan riwayat perjuangan Nabi Nuh as.
Beliau adalah bapak para Nabi.
Ia berdakwah menyeru kaumnya supaya beriman kepada Allah Yang Maha Esa dan mempercayai kerasulannya selama sembilan ratus lima puluh tahun.
Namun tidak bosan-bosannya mengajak mereka, baik siang maupun malam.
Kadang-kadang dengan suara yang lemah lembut, tetapi sering juga dengan suara keras menyampaikan ancaman Allah terhadap kekafiran mereka.
Akan tetapi usaha beliau tidak kunjung berhasil.
Hanya segelintir saja di antara mereka yang mau beriman kepada Nuh.
Selebihnya menolak dan mendustakan beliau.
Karena itu Allah menyiksa mereka.
Dikirimlah siksaan yang disebut “Taufan Nabi Nuh”,
yakni berupa banjir yang menenggelamkan mereka semua.
Tidak seorangpun yang selamat dari siksaan Allah itu kecuali orang yang beriman yang ikut dalam bahtera Nuh.

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Allah telah mengutus Nuh kepada kaumnya untuk menyeru mereka kepada ajaran tauhid.
Lalu ia menetap dan menyeru mereka selama sembilan ratus lima puluh tahun.
Akan tetapi mereka tidak memenuhi seruannya.
Maka Allah menenggelamkan mereka dengan angin topan dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri dengan kekufuran.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya) sewaktu Nabi Nuh diangkat menjadi Rasul ia berumur empat puluh tahun atau lebih dari itu (maka ia tinggal di antara mereka selama sembilan ratus lima puluh tahun) seraya menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah, tetapi mereka yakni kaumnya, tetap mendustakannya.

(Maka mereka ditimpa banjir besar) yaitu, air bah yang sangat tinggi sehingga tenggelamlah mereka semuanya (dan mereka adalah orang-orang yang zalim) maksudnya adalah orang-orang yang menyekutukan Allah.

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Sungguh Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia tinggal bersama mereka selama seribu tahun kurang lima puluh.
Dia mengajak mereka kepada Tauhid dan melarang mereka dari syirik, namun mereka tidak menjawab ajakannya.
Maka Allah membinasakan mereka dengan angin topan, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zhalim terhadap diri mereka dengan kekufuran dan sikap melebihi batas.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Ini merupakan hiburan dari Allah subhanahu wa ta’ala kepada Nabi Muhammad ﷺ Allah menceritakan kepadanya tentang Nuh ‘alaihis salam, bahwa Nuh tinggal di kalangan kaumnya dalam masa yang sangat lama seraya menyeru mereka untuk menyembah Allah subhanahu wa ta’ala Seruan itu dilakukannya siang malam, dan secara rahasia dan terang-terangan.
Tetapi sekalipun demikian, tiada menambah mereka melainkan makin menjauh dari perkara hak dan berpaling darinya serta mendustakan Nuh, dan tiada yang beriman bersama Nuh melainkan hanya sedikit orang saja.
Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya:

maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun.
Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim.
(Q.S. Al-‘Ankabut [29]: 14)

Yakni sesudah masa yang sangat lama itu penyampaian Nuh dan peringatannya masih belum berhasil terhadap mereka.
Maka kamu Muhammad, janganlah menyesali sikap orang-orang yang kafir terhadapmu dari kalangan kaummu, jangan pula kamu bersedih hati atas sikap mereka, karena sesungguhnya Allah-lah yang akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia pulalah yang akan menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya.
Di tangan kekuasaan-Nyalah semua urusan, dan hanya kepada-Nyalah kembali semua urusan.

Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu, tidaklah akan beriman, meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan.
(Q.S. Yunus [10]: 96-97), hingga akhir ayat.

Dan ketahuilah bahwa Allah pasti akan memunculkanmu, menolongmu, menguatkanmu, menghinakan musuh-musuhmu serta mengalahkan mereka, dan menjadikan mereka berada di dasar neraka yang paling bawah.

Hammad ibnu Salamah telah meriwayatkan dari Ali ibnu Zaid, dari Yusuf ibnu Mahik, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Nuh diutus oleh Allah sejak usia empat puluh tahun, dan tinggal di kalangan kaumnya selama sembilan ratus lima puluh tahun, serta hidup sesudah masa banjir besar selama enam puluh tahun, hingga manusia bertambah populasi (jumlah)nya dan menyebar.

Qatadah mengatakan bahwa menurut suatu pendapat, sesungguhnya jumlah seluruh usia Nuh adalah sembilan ratus lima puluh tahun.
Ia tinggal di kalangan kaumnya sebelum menyeru mereka ke jalan Allah selama tiga ratus tahun, dan menyeru mereka selama tiga ratus tahun, serta tinggal sesudah masa banjir besar selama tiga ratus lima puluh tahun.
Tetapi pendapat ini garib.
Makna lahiriah ayat menunjukkan bahwa Nuh tinggal di kalangan kaumnya seraya menyeru mereka untuk menyembah Allah selama sembilan ratus lima puluh tahun.

Aun ibnu Abu Syaddad telah mengatakan bahwa Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya saat ia berusia tiga ratus lima puluh tahun, lalu Nuh ‘alaihis salam menyeru mereka selama sembilan ratus lima puluh tahun.
Kemudian ia hidup sesudah itu selama tiga ratus lima puluh tahun.
Pendapat ini pun berpredikat garib, diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir serta dikatakan oleh suatu pendapat yang bersumber dari Ibnu Abbas, hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

As-Sauri telah meriwayatkan dari Salamah ibnu Kahil, dari Mujahid yang mengatakan bahwa Ibnu Umar pernah bertanya kepadaku, “Berapa lamakah Nuh tinggal bersama kaumnya?”
Mujahid mengatakan, bahwa lalu ia menjawab, “Sembilan ratus lima puluh tahun.” Lalu Ibnu Umar mengatakan, “Sesungguhnya manusia itu masih terus mengalami pengurangan dalam usia mereka, kebaligan mereka, dan bentuk tubuh mereka, sampai masamu sekarang ini.”


Kata Pilihan Dalam Surah Al Ankabut (29) Ayat 14

THUFAAN
لطُّوفَان

Lafaz ini ism mashdar dari asal kata kerja thafa, oleh karena itu Ibn Faris berkata,
“Dari sini dikatakan sesuatu yang mengelilingi sesuatu dengan banyak dan menyelubungi atau menutupi yang terdiri dari air dinamakan thufaan.”

Dalam kamus Al Munjid diterangkan ath thufaan bermakna air atau aliran air yang menenggelamkan, malam yang gelap gelita dan kematian yang merata (umum).

Al Kafawi berkata,
thufaan adalah setiap kejadian yang menimpa manusia dan ia menjadi perkara biasa yang ditujukan kepada air yang melimpah dan banyak, disandarkan kepada kejadian yang diterima oleh kaum Nuh adalah air.”

Dalam Kamus Dewan dikatakan taufan berarti angin ribut dan badai.

Lafaz thufaan disebut dua kali di dalam Al­ Quran yaitu dalam surah:
-Al A’raaf (7), ayat 133;
-Al Ankabut (29), ayat 14.

Thufaan di dalam Al Qur’an merupakan azab yang menimpa negeri Fir’aun yang terdapat dalam surah Al A’raaf dan yang menimpa kaum Nuh yang terdapat dalam surah Al Ankabut.

Menurut riwayat yang dinukilkan oleh Ibn Katsir dari Ibn Abbas, thufaan adalah turunnya hujan yang mencurah dan lebat sehingga timbullah banjir dan disapunya tanaman yang diharapkan berbuah.

Menurut riwayat dari Mujahid, thufaan ialah kedatangan banjir yang menghancurkan segala tanaman, dan kesannya meninggalkan penyakit ta’un atau kolera.

Ata’ berkata thufaan adalah (penyebab) ramai orang yang mati.

Ibn Jarir meriwayatkan dari hadits ‘Aisyah dan Ibn Mardawaih dari hadis Yahya bin Yamani, Rasulullah bersabda, “ath thufaan ialah kematian.”

Ibn Qutaibah berkata,
thufaan adalah hujan yang lebat,”

Kesimpulannya, thufaan ialah hujan lebat sehingga menjadi air bah yang meranapkan segala-galanya, dari rnanusia, hewan dan pepohonan, dikirimkan oleh Allah kepada Fir’aun dan kaum Nuh sebagai azab dan balasan keingkaran dan kekufuran mereka.

Sumber : Kamus Al Qur’an, PTS Islamika SDN. BHD.Hal:355-356

Informasi Surah Al Ankabut (العنكبوت)
Surat Al’ Ankabuut terdiri atas 69 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah.

Dinamai “Al’ Ankabuut” berhubung terdapatnya perkataan Al’ Ankabuut yang berarti “laba­ laba” pada ayat 41 surat ini, di mana Allah mengumpamakan penyembah-penyembah berhala­ berhala itu dengan laba-laba yang percaya kepada kekuatan rumahnya sebagai tempat ia ber­lindung dan tempat menjerat mangsanya, padahal kalau dihembus angin atau ditimpa oleh suatu barang yang kecil saja, rumah itu akan hancur.

Begitu pula halnya dengan kaum musyrikin yang percaya kepada kekuatan sembahan-sembahan mereka sebagai tempat berlindung dan tem­pat meminta sesuatu yang mereka ingini, padahal sembahan-sembahan mereka itu tidak mampu sedikit juga menolong mereka dari azab Allah waktu di dunia, seperti yang terjadi pada kaum Nuh, kaum Ibrahim, kaum Luth, kaum Syua’ib, kaum Saleh, dan lain-lain.
Apalagi menghadapi azab Allah di akhirat nanti, sembahan-sembahan mereka itu lebih tidak mampu menghindarkan dan melindungi mereka.

Keimanan:

Bukti-bukti tentang adanya hari berbangkit dan ancaman terhadap orang-orang yang mengingkarinya
tiap-tiap diri akan merasakan mati dan hanya kepada Allah mereka akan kembali
Allah akan menjamin rezki tiap-tiap makhluk-Nya.

Hukum:

Kewajiban berbuat baik kepada dua orang ibu bapa
kewajiban mengerjakan shalat karena shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar
kewajiban menentang ajakan mempersekutukan Allah sekalipun datang­nya dari ibu bapa.

Kisah:

Kisah-kisah cobaan yang dialami oleh Nabi Nuh a.s., Nabi Ibrahim a.s., Nabi Luth a.s., Nabi Syua’ib a.s., Nabi Daud a.s., Nabi Shaleh a.s., Nabi Musa a.s.

Lain-lain:

Cobaan itu perlu untuk menguji keimanan seseorang
usaha manusia itu manfa’at­ nya untuk dirinya sendiri bukan untuk Allah
perlawanan terhadap kebenaran pasti hancur.

Ayat-ayat dalam Surah Al Ankabut (69 ayat)

Audio

Qari Internasional

Q.S. Al-Ankabut (29) ayat 14 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. Al-Ankabut (29) ayat 14 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. Al-Ankabut (29) ayat 14 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. Al-Ankabut - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 69 & Terjemahan


Gambar



Statistik Q.S. 29:14
  • Rating RisalahMuslim

Ayat ini terdapat dalam surah Al Ankabut.

Surah Al-'Ankabut (bahasa Arab:العنكبوت) adalah surah ke-29 dalam al-Qur'an.
Surah ini terdiri atas 69 ayat serta termasuk golongan surah-surrah Makkiyah.
Dinamai Al-'Ankabut berhubung terdapatnya kata Al- 'Ankabut yang berarti Laba-Laba pada ayat 41 surah ini, di mana Allah mengumpamakan para penyembah berhala-berhala itu dengan laba-laba yang percaya kepada kekuatan rumahnya sebagai tempat ia berlindung dan tempat ia menjerat mangsanya, padahal kalau dihembus angin atau ditimpa oleh suatu barang yang kecil saja, rumah itu akan hancur.
Begitu pula halnya dengan kaum musyrikin yang percaya kepada kekuatan sembahan-sembahan mereka sebagai tempat berlindung dan tempat meminta sesuatu yang mereka ingini, padahal sembahan-sembahan mereka itu tidak mampu sedikit juga menolong mereka dari azab Allah waktu di dunia, seperti yang terjadi pada kaum Nuh, kaum Ibrahim, kaum Luth, kaum Syu'aib, kaum Saleh, dan lain-lain.
Apalagi menghadapi azab Allah di akhirat nanti, sembahan-sembahan mereka itu lebih tidak mampu menghindarkan dan melindungi mereka.

Nomor Surah 29
Nama Surah Al Ankabut
Arab العنكبوت
Arti Laba-laba
Nama lain -
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 85
Juz Juz 20 (ayat 1-44) sampai juz 21 (45-69)
Jumlah ruku' 7 ruku'
Jumlah ayat 69
Jumlah kata 983
Jumlah huruf 4321
Surah sebelumnya Surah Al-Qasas
Surah selanjutnya Surah Ar-Rum
4.9
Ratingmu: 4.3 (15 orang)
Sending







Pembahasan ▪ QS 29:14 ▪ tafsir al ankabut 14

Iklan

Video

Panggil Video Lainnya


Ikuti RisalahMuslim
               





Copied!

Masukan & saran kirim ke email:
[email protected]

Made with in Yogyakarta