QS. Al Anbiyaa (Nabi-Nabi) – surah 21 ayat 85 [QS. 21:85]

وَ اِسۡمٰعِیۡلَ وَ اِدۡرِیۡسَ وَ ذَاالۡکِفۡلِ ؕ کُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِیۡنَ
Wa-ismaa’iila wa-idriisa wadzaal kifli kullun minash-shaabiriin(a);

Dan (ingatlah kisah) Ismail, Idris dan Dzulkifli.
Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.
―QS. 21:85
Topik ▪ Hidayah (petunjuk) dari Allah
21:85, 21 85, 21-85, Al Anbiyaa 85, AlAnbiyaa 85, Al-Anbya 85, Al Anbiya 85, Alanbiya 85, Al-Anbiya’ 85

Tafsir surah Al Anbiyaa (21) ayat 85

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Al Anbiyaa (21) : 85. Oleh Kementrian Agama RI

Tafsir Ayat 85-86:
Allah subhanahu wa ta’ala memperingatkan Rasulullah ﷺ dan kaum Muslimin kepada kisah Nabi Ismail, Idris, dan Zulkifli, yang kesemuanya adalah orang-orang yang sabar pula dalam menghadapi musibah yang menimpa diri mereka masing-masing.
Berkat kesabaran dan kesalehan mereka maka Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka.

Nabi Ismail ‘alaihis salam putra Nabi Ibrahim dari istrinya Siti Hajar, telah terbukti kesabarannya ketika ia hendak disembelih ayahnya sebagai korban atas perintah Allah.
Juga ia sabar dan ulet untuk hidup di daerah tandus dan gersang, setelah ayahnya menempatkan dia bersama ibunya di Mekah, di tengah-tengah jazirah Arab yang gersang.
Kemudian ia dengan sabar pula menunaikan tugasnya yang berat membangun Kakbah dan Baitullah bersama ayahnya.
Maka Allah memberikan penghormatan dan kemuliaan yang tinggi kepada Nabi Ismail, yaitu dengan diangkatnya salah seorang keturunannya menjadi Nabi dan Rasul Allah terakhir, yaitu Muhammad ﷺ.

Adapun Nabi Idris, adalah juga seorang yang saleh dan sabar.
Ia diutus menjadi Rasul sesudah Nabi Syis dan Nabi Adam ‘alaihis salam Banyak orang mengatakan bahwa Nabi Idris ini yang mula-mula pandai menjahit pakaian, dan mula-mula memakai pakaian yang dijahit, sedang orang-orang yang sebelumnya hanya memakai pakaian dari kulit binatang dan tidak dijahit.
Selain itu dia pulalah orang yang mula-mula membuat dan memakai senjata api sebagai alat perlengkapan.
Kisah Nabi Idris ini terdapat dalam surat Maryam pada Alquranul Karim.

Mengenai Zulkifli, menurut pendapat kebanyakan ahli tafsir, dia adalah seorang Nabi pula, dan putra dari Nabi Ayub ‘alaihis salam Allah mengutusnya menjadi Nabi sesudah ayahnya.
Ia menjalankan dakwahnya meng Esakan Allah, baik dalam akidah maupun dalam ibadah.
Selama hidupnya ia berdiam di negeri Syam, dan merupakan Nabi yang saleh dan sabar.
Dan dia adalah dari kalangan Bani Israil.

Pada akhir ayat ini, Allah menegaskan bahwa Nabi Ismail, Idris dan Zulkifli telah dimasukkan-Nya dalam lingkungan rahmat-Nya, dan ditempatkan-Nya dalam surga Jannatunan’im, sebagai balasan atas kesabaran dan kesalehan mereka

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Sampaikan juga berita tentang Ismail, Idris dan Dzu al-Kifl! Mereka semua termasuk dalam golongan orang-orang yang tabah dalam mengemban tugas dan menghadapi kesusahan hidup.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Dan) ingatlah kisah (Ismail, Idris dan Zulkifli.

Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar) di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kedurhakaan kepada-Nya.

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Dzulkifli.
Semuanya termasuk orang-orang yang bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhi kedurhakaan kepada-Nya dan bersabar atas segala ketentuan-Nya, sehingga mereka tidak berhak mendapat sebutan dan pujian yang baik.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Yang dimaksud dengan Ismail ialah putra Nabi Ibrahim ‘alaihis salam kekasih Allah.
Kisahnya telah disebutkan di dalam tafsir surat Maryam, begitu pula Idris ‘alaihis salam Adapun Zulkifli, menurut makna lahiriah konteks ayat menunjukkan bahwa tidak sekali-kali ia disebutkan bersama para nabi, melainkan ia adalah seorang nabi.
Pendapat yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya dia hanyalah seorang lelaki saleh, seorang raja yang adil, bijaksana lagi jujur.
Ibnu Jarir tidak memberikan tanggapan apa pun sehubungan dengan hal ini, hanya Allah-lah yang mengetahui kebenarannya.

Ibnu Juraij telah meriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan Zulkifli ini, bahwa Zulkifli adalah seorang lelaki saleh, bukan seorang nabi.
Ia memberikan jaminan kepada anak-anak kaumnya, -bahwa ia sanggup menangani urusan kaumnya, mengatur mereka, serta memutuskan di antara sesama mereka dengan adil dan bijaksana.
Ia melakukannya dengan baik, akhirnya ia diberi julukan Zulkifli.
Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Najih, dari Mujahid.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Musanna, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Daud, dari Mujahid yang mengatakan bahwa setelah Alyasa’ berusia lanjut, ia berkata, “Sekiranya aku mengangkat seorang lelaki sebagai penggantiku untuk mengatur orang-orang, dia mau bekerja untuk mereka selama hidupku, aku akan melihat apa yang bakal dilakukannya.” Alyasa’ mengumpulkan orang-orang, lalu berkata, “Siapakah di antara kalian yang sanggup menerima tiga persyaratan dariku, maka aku akan mengangkatnya sebagai penggantiku.
Yaitu dia harus puasa di siang harinya, berdiri (salat) di malam harinya, dan tidak boleh marah.”

Mujahid melanjutkan kisahnya, bahwa lalu berdirilah seorang lelaki yang hina dipandang mata, dan ia berkata, “Saya sanggup.” Alyasa’ berkata, “Apakah kamu mampu puasa di siang hari, berdiri di malam hari, dan tidak boleh marah?”
Si lelaki itu menjawab, “Ya.” Akan tetapi Alyasa’ menolaknya pada hari itu.
Pada hari yang kedua Alyasa mengucap­kan kata-kata yang sama, tetapi tiada seorang pun yang menjawabnya.
Kemudian lelaki itu berdiri seraya berkata, “Saya sanggup.” Akhirnya Alyasa mengangkatnya sebagai penggantinya.

Iblis berkata kepada setan-setan, “Kalian harus menggoda si Fulan.” Tetapi setan-setan itu tidak mampu menggodanya.
Akhirnya iblis berkata kepada setan-setan, “Biarkanlah, dia adalah bagianku.”

Iblis mendatanginya dalam rupa seorang yang berusia lanjut lagi miskin di saat lelaki itu merebahkan dirinya di tempat peraduannya di tengah hari untuk istirahat sebentar, karena selamanya ia tidak pernah tidur di malam hari —juga di siang harinya— kecuali hanya saat itu saja.
Iblis mengetuk pintu rumahnya, maka ia bertanya, “Siapakah Anda?”
Iblis menjawab, “Saya orang lanjut usia yang teraniaya.”

Mujahid melanjutkan kisahnya, bahwa lelaki itu bangkit dan membuka pintu rumahnya, lalu orang tua itu menceritakan perihalnya kepada dia seraya mengadu.” Sesungguhnya antara diriku dan kaumku ada suatu persengketaab.
Mereka menganiaya diriku dan melakukan anu dan anu terhadap diriku.” Si iblis yang berupa orang tua itu memperpanjang pembicaraannya hingga hari senja dan waktu istirahat tidur siang hari sudah habis.

Lelaki itu berkata, “Jika aku berada di majelisku, datanglah kamu, maka aku akan membelamu agar kamu dapat mengambil hakmu.” Lelaki itu berangkat menuju ke tempat peradilan di hari itu juga.
Setelah sampai, ia duduk dan menunggu si orang tua tersebut.
Tetapi ternyata dia tidak melihatnya, maka ia membuka persidangannya (untuk orang lain).

Pada keesokan harinya lelaki itu memutuskan peradilan di antara orang-orang seraya menunggu si orang tua itu, tetapi ternyata ia tidak melihatnya.
Ia kembali ke rumahnya untuk istirahat di siang hari.
Saat ia mulai merebahkan diri di peraduannya, tiba-tiba orang tua itu datang mengetuk pintu rumahnya.
Ia bertanya, “Siapakah Anda?”
Orang yang mengetuk pintu menjawab, “Saya orang tua yang teraniaya.” Ia membuka pintu rumahnya dan berkata kepada si orang tua renta itu, “Bukankah telah kukatakan kepadamu, datanglah kamu ke majelis peradilanku.” Si orang tua berkata, “Sesungguhnya mereka adalah kaum yang paling jahat.
Jika mereka mengetahui bahwa kamu siap menegakkan keadilan untukku tentu mereka akan mengatakan, ‘Kami akan memberikan kepadamu hakmu.’ Tetapi bila engkau pergi, mereka akan mengingkarinya.”

Ia berkata, “Pergilah kamu.
Jika aku telah berada di majelis peradilanku, datanglah kamu.” Saat tidur siang telah berlalu, akhirnya ia pergi ke majelis peradilan dan menunggu kedatangan si orang tua renta itu, tetapi ternyata ia tidak juga melihatnya.

Rasa kantuk telah menyerangnya dengan hebat, maka ia berkata kepada sebagian keluarganya, “Janganlah kamu biarkan seorang pun mendekati pintu ini.
Aku akan tidur, karena sesungguhnya aku sangat mengantuk.”

Tepat di saat itu si orang tua datang.
Maka penjaga pintu berkata kepadanya, “Menjauhlah kamu, menjauhlah kamu!” Orang tua itu berkata, “Sesungguhnya aku telah datang kepadanya kemarin, dan telah kuceritakan kepadanya perihal urusanku.” Penjaga pintu berkata, “Tidak, demi Allah, dia telah memerintahkan kepada kami agar tidak membiarkan seorang pun mendekati pintu rumahnya.”

Setelah si iblis yang berupa orang tua itu kelelahan membujuk penjaga pintu, tetapi tidak berhasil juga, akhirnya ia melihat adanya celah pada pintu itu.
Maka si iblis menyelinap ke dalam celah kecil itu.
Tiba-tiba ia telah berada di dalam rumah, dan tiba-tiba mengetuk pintu dari dalam rumah.

Lelaki itu terbangun, lalu berkata (kepada penjaga pintunya), “Hai Fulan, bukankah aku telah perintahkan kepadamu (agar jangan ada orang yang mengetuk pintuku)?”
Si penjaga pintu menjawab, “Kalau dari pihakku, demi Allah, telah kulakukan pencegahan, sekarang coba lihat darimana dia datang?”
Lelaki itu bangkit menuju ke pintu, dan ternyata ia menjumpainya dalam keadaan terkunci sebagaimana ia telah menguncinya, tetapi anehnya si orang tua itu berada di dalam rumah bersamanya.
Ia mengerti, lalu berkata, “Hai musuh Allah!” Si orang tua menjawab, “Ya, engkau telah membuatku kelelahan, segala upaya untuk menggodamu agar marah telah kulakukan, tetapi ternyata tidak membawa hasil apa-apa.” Maka sejak saat itu laki-laki tersebut dijuluki Zulkifli.
Julukan ini diberikan karena ia menanggung suatu tugas dan ternyata dia dapat menunaikannya.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Yunus, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Iyasy, dari Al-A’masy, dari Muslim yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa seorang kadi di kalangan umat Bani Israil menjelang ajalnya, lalu ia berkata, “Siapakah yang akan menggantikan kedudukanku, tetapi dengan syarat janganlah ia marah?”
Lalu ada seorang lelaki berkata, “Saya sanggup.” Maka ia diberi julukan Zulkifli.
Sejak saat itu sepanjang malam ia mengerjakan salat, pagi harinya puasa, lalu menjalankan peradilan di antara orang-orang.
Ia hanya tidur sebentar di saat istirahat tengah hari.

Setelah hal itu berlangsung beberapa lama, tiba-tiba setan datang kepadanya di saat ia sedang istirahat di tengah hari.
Lalu teman-teman lelaki itu berkata kepadanya, “Mengapa kamu?”
Si setan menjawab, “Saya membawa seorang yang miskin, dia mempunyai hak atas seorang lelaki, tetapi orang lelaki itu dapat mengalahkan diriku, aku tidak dapat membelanya.”

Para penjaga menjawab, “Tunggulah di tempatmu sehingga Zulkifli bangun dari tidurnya.” Saat itu Zulkifli sedang tidur di kamar atas.
Maka setan itu sengaja mengeluarkan suara jeritan agar Zulkifli terbangun dari tidurnya.
Zulkifli terbangun mendengar suara jeritan itu, lalu bertanya, “Mengapa kamu?”
Si setan menjawab, “Saya membawa orang yang miskin, dia mempunyai hak atas seorang lelaki.” Zulkifli berkata, “Pergilah kamu kepada si lelaki itu dan katakanlah kepadanya bahwa kamu disuruh oleh aku agar dia memberikan hak si miskin itu!” Si setan menjawab, “Dia menolak.” Zulkifli berkata, “Pergilah kamu kepada si lelaki itu dan katakanlah kepadanya agar dia memberikan hak si miskin ini.”

Maka setan itu pergi, lalu pada keesokan harinya ia melapor, “Saya telah pergi kepadanya, tetapi dia tidak mau mendengarkan perkataanmu.” Zulkifli berkata, “Pergilah kamu kepadanya, dan katakanlah agar dia memberikan kepadamu hak si miskin ini.” Si setan pergi dan datang lagi pada keesokan harinya di waktu istirahat siang hari.
Teman-teman Zulkifli berkata kepadanya, “Pergilah kamu, semoga Allah mengutukmu.
Kamu datang setiap hari ke sini di saat dia sedang tidur, kamu tidak membiarkannya istirahat.”

Setan menjerit seraya mengatakan, “Saya dilarang masuk karena saya orang miskin.
Sekiranya saya orang kaya, (tentu saya boleh masuk).” Zulkifli mendengar suara jeritan itu, lalu bertanya, “Mengapa lagi kamu?”
Setan menjawab, “Saya telah pergi kepadanya, tetapi dia memukul saya.” Zulkifli berkata, “Pergilah kamu, saya akan menemanimu.” Zulkifli mengatakan demikian seraya memegang tangan orang miskin tersebut.
Ketika si setan melihat bahwa Zulkifli benar-benar pergi bersama si miskin itu, ia melepaskan tangannya dari tangan si miskin, lalu kabur.

Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Abdullah ibnul Haris, Muhammad ibnu Qais, dan Abu Hujairah Al-Akbar serta lain-lainnya dari kalangan ulama Salaf, alur kisahnya mirip dengan kisah ini.
Hanya Allah-lah yang mengetahui kebenarannya.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abul Jamahir, telah menceritakan kepada kami Sa’id ibnu Basyir, telah menceritakan kepada kami Qatadah, dari Kinanah ibnul Akhnasy yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Al-Asy’ari menceritakan kisah berikut di atas mimbar, yaitu: “Zulkifli bukanlah seorang nabi.
Dahulu di kalangan kaum Bani Israil terdapat seorang lelaki saleh yang setiap harinya mengerjakan salat sebanyak seratus kali.
Lalu Zulkifli menggantikan kedudukannya sesudah orang saleh itu meninggal dunia, sehingga Zulkifli mengerjakan salat sebanyak seratus kali setiap harinya, karena itulah ia diberi nama julukan Zulkifli.”

Ibnu Jarir meriwayatkannya melalui hadis Abdur Razzaq, dari Ma’mar, dari Qatadah yang mengatakan bahwa Abu Musa Al-Asy’ari pernah menceritakan kisah ini.
Predikat riwayat ini munqati, hanya Allah yang mengetahui kebenarannya.

Imam Ahmad telah meriwayatkan sebuah hadis yang berpredikat garib, bahwa telah menceritakan kepada kami Asbat ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Al-A’masy, dari Abdullah ibnu Abdullah, dari Sa’d maula Talhah, dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar sebuah kisah dari Rasulullah ﷺ bukan hanya satu dua kali.
Ibnu Umar menghitung sampai tujuh kali, akan tetapi lebih dari itu.
Beliau Saw.
bercerita seperti berikut:

Dahulu seorang Al-Kiflu (tetua) di kalangan kaum Bani Israil tidak segan-segan, mengerjakan perbuatan dosa apa pun.
Maka ia kedatangan seorang wanita, lalu ia memberi wanita itu uang sejumlah enam puluh dinar, tetapi dengan syarat hendaknya si wanita mau tidur dengannya.
Setelah Al-Kiflu menaiki wanita itu sebagaimana seorang lelaki menaiki istrinya, tiba-tiba tubuh si wanita itu bergetar dan menangis.
Maka Al-Kiflu bertanya, “Mengapa kamu menangis, apakah kamu tidak senang?” Si wanita menjawab, “Tidak, tetapi saya belum pernah melakukan perbuatan ini, dan sesungguhnya yang mendorongku berbuat demikian hanyalah terdesak keperluan.” Al-Kiflu berkata, “Kamu mau melakukan ini, padahal kamu sebelumnya tidak pernah melakukannya sama sekali.” Al-Kiflu turun, lalu berkata, “Pulanglah kamu, dan uang dinar itu buatmu.” Al-Kiflu berkata, “Demi Allah, sejak sekarang Al-Kiflu tidak akan lagi berbuat durhaka kepada Allah selama-lamanya.” Dan pada malam harinya Al-Kiflu meninggal dunia, kemudian pada keesokan harinya tertulis di pintu rumahnya kalimat, “Allah telah mengampuni Al-Kiflu.”

Demikianlah bunyi teks hadis yang menceritakan kisah Al-Kiflu tanpa ada tambahan sedikit pun.
Hanya Allah-lah yang mengetahui kebenarannya.
Hadis ini tiada seorang pun dari penulis kitab Sittah yang mengetengahkannya, sanad hadis berpredikat garib.
Kalau meneliti teks hadis, hanya disebutkan Al-Kiflu, bukan Zulkifli.
Barangkali yang dimaksud adalah orang lain, bukan Zulkifli ini, hanya Allah-lah yang mengetahui kebenarannya.


Informasi Surah Al Anbiyaa (الأنبياء)
Surat Al Anbiyaa’ yang terdiri atas 112 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah.

Dinamai surat ini dengan “Al Anbiyaa” (nabi-nabi), karena surat ini mengutarakan kisah beberapa orang nabi.
Permulaan surat Al Anbiyaa’ menegaskan bahwa manusia lalai dalam meng­hadapi hari berhisab, kemudian berhubung adanya pengingkaran kaum musyrik Mekah terhadap wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad ﷺ maka ditegaskan Allah, kendatipun nabi-nabi itu manusia biasa, akan tetapi masing-masing mereka adalah manusia yang membawa wahyu yang pokok ajarannya adalah tauhid, dan keharusan manusia menyembah Allah Tuhan Pencip­ tanya.
Orang yang tidak mau mengakui kekuasaan Allah dan mengingkari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi itu, akan diazab Allah di dunia dan di akhirat nanti.

Kemudian dikemukakan kisah beberapa orang nabi dengan umatnya.
Akhirnya surat itu ditutup dengan seruan agar kaum musyrik Mekah percaya kepada ajaran yang dibawa Muhammad ﷺ supaya tidak mengalami apa yang telah dialami oleh umat-umat yang dahulu.
Selain yang tersebut di atas pokok-pokok isi surat ini ialah:

Keimanan:

Para nabi dan para rasul itu selamanya diangkat Allah dari jenis manusia
langit dan bumi akan binasa kalau ada tuhan selain Allah
semua rasul membawa ajaran tauhid dan keharusan manusia menyembah Allah
tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati
cobaan Allah kepada manusia ada yang berupa kebaikan dan ada yang berupa keburukan
hari kiamat datangnya dengan tiba-tiba.

Hukum:

Tidak ada pembahasan hukum yang spesifik dalam surat ini.

Kisah:

Kisah Ibrahim a.s. (ajakan Ibrahim a.s. kepada bapaknya untuk menyembah Allah
bantahan Ibrahim terhadap kaurnnya yang menyembah berhala-berhala
bantah­an Ibrahim a.s. terhadap Namrudz yang bersimaharajalela dan menganggap diri­nya Tuhan)
kisah Nuh a.s., kisah Daud a.s. dan Sulairnan a.s.
kisah Ayyub a.s.
kisah Yunus a.s.
kisah Zakaria a.s.

Lain-lain:

Karunia Al Qur’an
tuntutan kaum musyrikin kepada Nabi Muhammad ﷺ untuk mendatangkan mu’jizat yang lain dari Al Qur’an
kehancuran suatu umat adalah karena kezalimannya
Allah menciptakan langit dan bumi beserta hikmat­nya
soal jawab antara berhala dan penyembahnya dalam neraka
tirnbulnya Ya’juj dan Ma’uj sebagai tanda-tanda kedatangan hari kiamat
bumi akan diwariskan kepada hamba Allah yang dapat memakmurkannya
kejadian alam semesta
sesuatu yang hidup itu berasal dari air.

Audio

Qari Internasional

Q.S. Al-Anbiyaa (21) ayat 85 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. Al-Anbiyaa (21) ayat 85 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. Al-Anbiyaa (21) ayat 85 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. Al-Anbiyaa - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 112 & Terjemahan


GambarStatistik Q.S. 21:85
  • Rating RisalahMuslim

Ayat ini terdapat dalam surah Al Anbiyaa.

Surah Al-Anbiya' (Arab: الأنبياء , al-Anbiyā' , "Nabi-Nabi") adalah surah ke-21 dalam Al-Qur'an.
Surah yang terdiri atas 112 ayat ini termasuk golongan surah Makkiyah.
Nama al-anbiya (bahasa arab:nabi-nabi) digunakan karena surat ini mengutarakan kisah beberapa orang nabi.
Permulaan surah Al-Anbiya menegaskan bahwa manusia lalai dalam menghadapi hari berhisab, kemudian berhubung adanya pengingkaran kaum musyrik Mekkah terhadap wahyu yang dibawa Nabi Muhammad ﷺ.
maka ditegaskan Allah, kendatipun nabi-nabi itu manusia biasa, akan tetapi masing-masing mereka adalah manusia yang membawa wahyu yang pokok ajarannya adalah tauhid, dan keharusan manusia menyembah Allah Tuhan Penciptanya.
Orang yang tidak mau mengakui kekuasaan Allah dan mengingkari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi itu, akan diazab Allah didunia dan di akhirat nanti.
Kemudian dikemukakan kisah beberapa orang nabi dengan umatnya.
Akhirnya surah itu ditutup dengan seruan agar kaum musyrik Mekah percaya kepada ajaran yang dibawa Muhammad ﷺ supaya tidak mengalami apa yang telah dialami oleh umat-umat yang dahulu.

Nomor Surah 21
Nama Surah Al Anbiyaa
Arab الأنبياء
Arti Nabi-Nabi
Nama lain -
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 73
Juz Juz 17
Jumlah ruku' 3 ruku'
Jumlah ayat 112
Jumlah kata 1177
Jumlah huruf 5039
Surah sebelumnya Surah Ta Ha
Surah selanjutnya Surah Al-Hajj
4.9
Ratingmu: 4.9 (13 orang)
Sending

Iklan

Video

Panggil Video Lainnya


Ikuti RisalahMuslim
               

Copied!

Masukan & saran kirim ke email:
[email protected]

Made with in Yogyakarta