QS. Al Ahzab (Golongan-Golongan yang bersekutu) – surah 33 ayat 9 [QS. 33:9]

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوا اذۡکُرُوۡا نِعۡمَۃَ اللّٰہِ عَلَیۡکُمۡ اِذۡ جَآءَتۡکُمۡ جُنُوۡدٌ فَاَرۡسَلۡنَا عَلَیۡہِمۡ رِیۡحًا وَّ جُنُوۡدًا لَّمۡ تَرَوۡہَا ؕ وَ کَانَ اللّٰہُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِیۡرًا ۚ
Yaa ai-yuhaal-ladziina aamanuuudzkuruu ni’matallahi ‘alaikum idz jaa-atkum junuudun fa-arsalnaa ‘alaihim riihan wajunuudan lam tarauhaa wakaanallahu bimaa ta’maluuna bashiiran;

Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikurniakan) kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya.
Dan adalah Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan.
―QS. 33:9
Topik ▪ Malaikat ▪ Keikutsertaan malaikat dalam peperangan ▪ Azab orang kafir
33:9, 33 9, 33-9, Al Ahzab 9, AlAhzab 9, Al-Ahzab 9

Tafsir surah Al Ahzab (33) ayat 9

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Al Ahzab (33) : 9. Oleh Kementrian Agama RI

Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta’ala mengingatkan kepada kaum Muslimin akan nikmat yang besar yang telah dilimpahkan Nya kepada mereka pada perang Ahzab, yaitu ketika mereka dikepung rapat oleh tentara yang bersekutu yang terdiri dari tentara kaum Quraisy, Bani Gatfan, Bani Nadir yang telah dibuang Rasulullah ke Khaibar dan tentara-tentara yang lain yang datang menyerang mereka ke Madinah.
Setelah sebulan mereka terkepung maka Allah menghalau musuh-musuh mereka itu dengan tentara malaikat dan topan yang amat dingin dan kencang di malam yang sangat dingin pula, sehingga menerbangkan kemah-kemah tentara itu.
Pada waktu itu timbullah kegentaran dan ketakutan dalam hati musuh-musuh itu, sehingga salah seorang pemimpin mereka yang bernama Tulaihah bin Khawailid Al Asadi berkata: “Muhammad telah menyihir kamu, maka selamatkan dirimu, selamatkan dirimu!”.

Dengan demikian maka perang Ahzab ini dimenangkan oleh kaum Muslimin tanpa terjadi pertempuran, karena musuh telah di halau oleh tentara malaikat dan topan angin dingin yang amat kencang itu.

Pada akhir ayat ini Allah subhanahu wa ta’ala menerangkan bahwa Dia melihat dan mengetahui segala yang dikerjakan kaum Muslimin dalam perang Ahzab itu, seperti menggali parit, menyusun taktik dan strategi peperangan untuk menegakkan agama Nya, demikian pula segala penderitaan yang mereka alami selama sebulan dikepung musuh, tetapi semua penderitaan itu mereka hadapi dengan tabah dan sabar.
Terhadap semua yang dikerjakan kaum Muslimin itu.
Allah subhanahu wa ta’ala akan memberi balasan yang berlipat ganda.

Pada ayat berikut ini digambarkan keadaan kaum Muslimin dan tentara yang bersekutu yang saling berhadap-hadapan itu.

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Wahai orang-orang beriman, renungkanlah nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan kepada kalian.
Ingatlah saat kalian diserbu oleh pasukan gabungan pada peristiwa perang Khandaq.
Saat itu Kami mengirimkan angin kencang yang teramat dingin kepada mereka.
Kami juga menurunkan sejumlah malaikat yang tidak dapat kalian lihat wujudnya, yang menebarkan rasa takut dalam hati setiap musuh.
Allah Maha Melihat perbuatan dan kesungguhan niat kalian.
Dialah yang akan menjadi pembela kalian.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kalian ketika datang kepada kalian tentara-tentara) orang-orang kafir yang bersekutu sewaktu perang Khandaq (lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang kalian tidak dapat melihatnya) yakni bala tentara malaikat.

(Dan adalah Allah terhadap apa yang kalian kerjakan) kalau dibaca ta’maluuna yang dimaksud adalah bekerja menggali parit, dan kalau dibaca ya’maluuna yang dimaksud adalah mereka yang bersekutu yaitu kaum musyrikin (Maha Melihat.)

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Wahai orang-orang Mukmin seluruhnya, ingatlah nikmat Allah yang telah Dia berikan kepada kalian di Madinah di hari-hari pernag Ahzab, yaitu perang Khandaq, saat orang-orang musyrikin di luar Madinah bersatu-padu dengan orang-orang Yahudi, ditambah dengan orang-orang munafik di dalam Madinah dan sekitarnya, lalu mereka semua mengepung kalian.
Maka Kami mengirimkan angin yang kencang kepada mereka, yang menerbangkan tenda-tenda mereka dan melemparkan bejana-bejana mereka.
Dan Kami mengirimkan malaikat dari langit yang tidak kalian lihat, maka ketakutan menyergap hati mereka.
Allah Maha Melihat apa yang kalian perbuat, tidak ada sesuatu pun yang samar dari semua itu.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Allah subhanahu wa ta’ala menceritakan tentang nikmat, karunia, dan kebaikan-Nya yang telah Dia berikan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman.
Yaitu Dia telah mengusir musuh-musuh mereka dan mengalahkan mereka yang telah bersekutu melawan pasukan kaum muslim.
Peristiwa ini terjadi dalam Perang Khandaq.
Tepatnya perang ini terjadi pada bulan Syawwal tahun lima Hijriah, menurut pendapat yang sahih lagi terkenal.

Musa ibnu Uqbah dan lain-lainnya mengatakan, perang ini terjadi pada tahun keempat Hijriah.
Penyebab terbentuknya pasukan Ahzab (golongan yang bersekutu) ialah segolongan orang dari kalangan orang yang terpandang Yahudi Bani Nadir, yaitu mereka yang telah diusir oleh Rasulullah ﷺ dari Madinah ke tanah Khaibar, yang antara lain ialah Salam ibnu Abdul Haqiq, Salam ibnu Misykum, dan Kinanah ibnu Rabi’.
Mereka berangkat ke Mekah, lalu berkumpul dengan para pembesar Gjuraisy, kemudian membujuk kaum Quraisy untuk memerangi Nabi ﷺ, dan mereka menjanjikan kepada kaum Quraisy akan membantu dan menolong kaum Quraisy untuk melancarkan tujuan ini.
Maka orang-orang Quraisy menyetujui usul mereka itu.

Kemudian segolongan orang-orang Yahudi itu berangkat menemui kabilah Gatafan dan menyeru mereka untuk bergabung.
Akhirnya kabilah Gatafan memenuhi seruan mereka.

Maka orang-orang Quraisy berangkat dengan pasukan yang terdiri dari orang-orang Habsyah dan para pengikutnya.
Panglima mereka adalah Abu Sufyan alias Sakhr ibnu Harb, sedangkan yang menjadi panglima orang-orang Gatafan adalah Uyaynah ibnu Hisn ibnu Badr.
Jumlah keseluruhan pasukan golongan yang bersekutu hampir mencapai sepuluh ribu personel.

Ketika Rasulullah ﷺ mendengar perjalanan mereka menuju ke Madinah, maka Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kaum muslim untuk menggali parit di sekitar kota Madinah yang berada di sebelah timurnya.
Demikian itu dilakukan berdasarkan saran dari sahabat Salman Al-Farisi r.a.

Kaum muslim bekerja keras menggali parit itu dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan kekuatan mereka.
Rasulullah ﷺ sendiri ikut menggali dan memindahkan tanah.
Di dalam peristiwa penggalian tanah tersebut terjadi mukjizat-mukjizat yang jelas dan dalil-dalil yang terang.

Kaum musyrik tiba dan mereka turun bermarkas di sebelah timur kota Madinah dekat bukit Uhud.
Sebagian dari mereka bermarkas di dataran tinggi Madinah, sebagaimana yang disebutkan oleh firman-Nya:

(Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu.
(Q.S. Al-Ahzab [33]: 10)

Rasulullah ﷺ keluar bersama pasukan kaum muslim yang jumlah mereka kurang lebih tiga ribu personel, menurut pendapat lain hanya tujuh ratus personel.
Lalu mereka menyandarkan punggung mereka ke lereng bukit, sedangkan wajah mereka menghadap ke arah musuh.
Dan parit yang tidak ada airnya itu menghalang-halangi antara pasukan kaum muslim dan pasukan kaum musyrik yang bersekutu dengan para pembantunya.
Pinggiran parit yang berada di pihak kaum muslim dipenuhi oleh pasukan berkuda dan pasukan jalan kaki kaum muslim, sehingga menghalang-halangi penyerbuan pasukan kaum musyrik.
Nabi ﷺ meletakkan kaum wanita dan anak-anak di puncak kota Madinah.

Bani Quraizah adalah segolongan orang-orang Yahudi, mereka memiliki benteng sendiri yang terletak di sebelah timur kota Madinah.
Mereka terikat perjanjian perdamaian dengan Nabi ﷺ dan berada di dalam jaminan keamanan Nabi ﷺ Jumlah mereka kurang lebih delapan ratus orang personel.

Akan tetapi, datang menemui mereka Huyay ibnu Akhtab An-Nadri yang terus-menerus membujuk mereka agar melanggar perjanjian mereka dengan Nabi ﷺ, dan pada akhirnya mereka setuju untuk merusak perjanjian tersebut, lalu mereka bergabung dengan sekutu untuk memerangi Rasulullah ﷺ

Keadaan tersebut membuat posisi kaum muslim makin gawat dan sangat terjepit, seperti yang disebutkan Allah subhanahu wa ta’ala melalui firman-Nya:

Di situlah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan (hatinya) dengan guncangan yang sangat.
(Q.S. Al-Ahzab [33]: 11)

Golongan yang bersekutu itu mengepung Nabi ﷺ dan para sahabatnya selama kurang lebih satu bulan, hanya saja mereka masih belum dapat menembus benteng parit kaum muslim, dan di antara kedua belah pihak belum terjadi kontak senjata.
Terkecuali Amr ibnu Abdu Wadd Al-Amiri, dia adalah seorang pendekar penunggang kuda yang terkenal sejak zaman Jahiliah.
Dia bersama sejumlah pasukan berkuda meloncati parit itu hingga sampai di bagian posisi pasukan kaum muslim.

Maka Rasulullah ﷺ menyerukan kepada pasukan berkuda kaum muslim untuk menghadapinya.
Tetapi dilaporkan kepada beliau bahwa tiada seorang pun dari pasukan kaum muslim yang berani menandinginya.
Maka Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada sahabat Ali r.a.
untuk menghadapinya.
Lalu Ali r.a.
keluar menandinginya, keduanya terlibat dalam pertempuran selama sesaat, dan pada akhirnya sahabat Ali r.a.
berhasil membunuhnya.
Peristiwa ini merupakan pertanda akan datangnya pertolongan dari Allah dan kemenangan.

Kemudian Allah subhanahu wa ta’ala mengirimkan kepada pasukan bersekutu angin yang kencang, kuat, lagi dingin, sehingga tiada suatu kemah pun dan tiada sesuatu pun dari peralatan mereka yang tersisa.
Mereka tidak dapat menyalakan api dan tiada tempat lagi bagi mereka, sehingga pada akhirnya mereka pulang dalam keadaan kecewa dan merugi.
Hal ini diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta’ala melalui firman-Nya:

Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu lihat.
(Q.S. Al-Ahzab [33]: 9)

Mujahid mengatakan bahwa angin topan tersebut adalah angin saba (angin yang sangat dingin lagi keras tiupannya).
Pengertian ini diperkuat oleh hadis Nabi ﷺ yang mengatakan:

Aku diberi pertolongan melalui angin saba, dan kaum ‘Ad dibinasakan melalui angin dabur (puyuh).

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnul Mus’anna, telah menceritakan kepada kami Abdul A’ la, telah menceritakan kepada kami Daud, dari Ikrimah yang mengatakan bahwa angin selatan berkata kepada angin utara di malam pasukan bersekutu menyerang Rasulullah ﷺ, “Marilah kita pergi untuk menolong Rasulullah ﷺ” Maka angin utara yang berhawa panas menjawab, “Sesungguhnya hawa panas tidak dapat mengalir di malam hari.” Ikrimah melanjutkan kisahnya bahwa pada akhirnya angin selatan atau angin saba-lah yang dikirimkan kepada mereka.

Imam Abu Hatim telah meriwayatkan hal yang semisal melalui Abu Sa’id Al-Asyaj, dari Hafs ibnu Gayyas, dari Daud, dari Ikrimah , dari Ibnu Abbas r.a.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Ubaidillah ibnu Umar, dari Nafi’, dari Abdullah ibnu Umar r.a.
yang menceritakan bahwa Usman ibnu Mazun r.a.
paman dari pihak ibunya pernah menyuruhnya pergi ke Madinah di malam Perang Khandaq saat cuaca malam sangat dingin dan anginnya yang sangat kencang, seraya berpesan, “Datangkanlah makanan dan kain selimut buat kami (yang ada di perbatasan parit).” Perawi (Abdullah ibnu Umar) melanjutkan kisahnya, bahwa lalu ia meminta izin untuk menemui Rasulullah ﷺ, dan ia diberi izin untuk menemuinya.
Rasulullah ﷺ bersabda, “Siapa pun yang kamu jumpai dari kalangan sahabatku, perintahkanlah kepada mereka untuk kembali ke Madinah.” Maka aku (Abdullah ibnu Umar) pergi, sedangkan angin saat itu menyapu segala sesuatu, dan tiada seorang pun yang aku jumpai, melainkan aku perintahkan agar dia kembali kepada Nabi ﷺ Maka tiada seorang pun dari mereka yang disampaikan kepadanya perintah itu, melainkan ia langsung kembali tanpa menolehkan wajahnya.
Saat itu aku membawa sebuah tameng milikku, dan angin kencang menerpainya sehingga membuatnya memukuli diriku.
Sedangkan pada tameng itu terdapat bagian dari besinya, ketika angin menerpanya dengan kuat, besi itu mengenai telapak tanganku dan tameng itu jatuh dari tanganku ke tempat yang cukup jauh.

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

dan tentara yang kamu tidak dapat melihatnya.
(Q.S. Al-Ahzab [33]: 9)

Mereka adalah para malaikat yang turun mengguncangkan hati mereka dan melemparkan ke dalam hati mereka rasa takut dan ngeri, sehingga tiap-tiap pemimpin kabilah dari pasukan bersekutu berkata, “Hai Bani Fulan, berkumpullah dekatku,” lalu mereka berkumpul dan ia mengatakan, “Tolong, tolong,” karena Allah subhanahu wa ta’ala telah melemparkan rasa takut ke dalam hati mereka.

Muhammad ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari Yazid ibnu Ziad, dari Muhammad ibnu Ka’b Al-Qurazi yang menceritakan bahwa seorang pemuda dari Kufah pernah bertanya kepada Huzaifah ibnul Yaman r.a., “Hai Abu Abdullah, engkau telah melihat dan menemui Rasulullah.” Huzaifah menjawab, “Ya benar, hai anak saudaraku.”

Pemuda itu bertanya, “Lalu apakah yang kamu lakukan?”
Huzaifah menjawab, “Demi Allah, sesungguhnya kami benar-benar telah mengerahkan segala kemampuan kami.” Pemuda itu berkata, “Demi Allah, seandainya kami masih sempat menjumpai beliau, tentulah kami tidak akan membiarkan beliau berjalan di atas tanah, dan tentulah kami memanggulnya di atas pundak kami.”

Huzaifah ibnul Yaman r.a.
berkata, “Hai anak saudaraku, demi Allah, seandainya engkau menyaksikan keadaan kami bersama Rasulullah ﷺ dalam Perang Khandaq (niscaya engkau akan menyaksikan betapa pengorbanan kami), yaitu pada saat Rasulullah ﷺ mengerjakan salat di sebagian malam itu, kemudian beliau berpaling dan bersabda:

‘Siapakah lelaki yang mau pergi untuk melihat apa yang dilakukan oleh musuh, sebagai mata-mata kami —dan Nabi ﷺ mensyaratkan hendaknya orang tersebut dapat kembali dengan selamat— maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga’.”

Huzaifah r.a.
melanjutkan kisahnya, bahwa tiada seorang lelaki pun yang berdiri, kemudian Rasulullah ﷺ salat lagi di sebagian malam itu.
Setelah selesai, beliau berpaling ke arah kami dan mengucapkan sabda yang semisal, dan ternyata tiada seorang lelaki pun yang menyambut seruannya.
Kemudian Rasulullah ﷺ salat lagi di sebagian malam itu, dan setelah salat beliau berpaling ke arah kami seraya bersabda:

Siapakah lelaki yang sanggup pergi untuk kepentingan kita guna melihat apa yang dilakukan oleh musuh kita, lalu ia kembali lagi —Rasulullah ﷺ mensyaratkan hendaknya orang tersebut kembali dengan selamat kepadanya— maka aku akan memohonkan kepada Allah semoga dia menjadi temanku di dalam surga?

Ternyata tiada seorang lelaki pun yang berdiri menyambut imbauannya, karena kami semua dicekam oleh rasa takut yang sangat, perut kami sangat lapar, dan cuaca sangat dingin.

Setelah Rasulullah ﷺ melihat bahwa tiada seorang pun yang menyambut seruannya, maka beliau ﷺ memanggilku, sehingga tiada jalan lain bagiku kecuali bangkit menuju kepadanya saat ia memanggilku.
Beliau ﷺ bersabda:

Hai Huzaifah, pergilah dan masuklah ke dalam markas musuh, lalu lihatlah apa yang dilakukan oleh mereka, tetapi jangan sekali-kali engkau melakukan suatu tindakan apa pun hingga engkau kembali kepada kami.

Huzaifah melanjutkan kisahnya, bahwa lalu ia pergi dan memasuki markas musuh, sedangkan angin dan tentara Allah subhanahu wa ta’ala sedang mengerjai mereka dengan sebenarnya, sehingga membuat mereka tidak mempunyai suatu tempat berteduh pun dan tiada api serta tiada perlindungan apa pun.
Lalu Abu Sufyan bangkit dan berkata, “Hai golongan kaum Quraisy, hendaklah tiap orang memeriksa teman sekedudukannya” (karena malam gelap sekali).

Huzaifah melanjutkan kisahnya, bahwa ia memegang tangan seseorang yang ada di sisinya, lalu bertanya, “Siapakah engkau?”
Orang yang dipegangnya menjawab, “Aku adalah si Fulan bin Fulan.” Selanjutnya Abu Sufyan berkata lagi, “Hai golongan orang-orang Quraisy, demi Allah, sesungguhnya kalian sekarang tidak mempunyai lagi tempat untuk berlindung.
Sesungguhnya semua kaki dan sepatu telah rusak, dan Bani Quraisah telah berkhianat terhadap kita, kami mendapat berita yang tidak kita sukai tentang mereka.
Dan kita ditimpa oleh petaka angin ini seperti yang kalian alami sendiri.
Demi Allah, tiada suatu panci pun bagi kita yang tersisa, dan tiada api pun yang dapat dinyalakan, serta tiada bangunan apa pun bagi kita yang masih bertahan.
Karena itu, berangkatlah kalian, karena sesungguhnya aku sendiri akan pulang.”

Lalu Abu Sufyan bangkit menuju tempat penambatan unta kendaraannya yang terikat.
Abu Sufyan menaiki unta kendaraannya dan memukulnya, lalu unta itu bangkit menjebol pasak tambatannya dan langsung berlari.
Seandainya saja aku belum berjanji kepada Rasulullah ﷺ yang memerintahkan diriku agar jangan melakukan suatu tindakan apa pun sebelum kembali kepada beliau, tentu aku dapat membunuh Abu Sufyan dengan anak panahku seandainya aku mau.

Huzaifah r.a.
melanjutkan kisahnya, bahwa lalu ia kembali kepada Rasulullah ﷺ yang saat itu sedang dalam keadaan berdiri mengerjakan salat beralaskan kain sari salah seorang istri beliau.
Ketika Rasulullah ﷺ melihatku, maka beliau langsung memasukkan diriku di antara kedua kakinya dan melemparkan ujung kain sari itu menutupi diriku.
Lalu beliau sujud, sedangkan saya tertutupi oleh kain itu.
Setelah beliau salam dan menyelesaikan salatnya, maka kuceritakan kepadanya apa yang telah kulihat.

Kabilah Gatafan mendengar apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, maka mereka pun bersiap-siap untuk pulang ke kampung halaman mereka.

Imam Muslim meriwayatkannya di dalam kitab sahihnya melalui hadis Al-A’masy, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya yang menceritakan bahwa ketika kami berada di rumah Huzaifah ibnul Yaman r.a.
ada seorang lelaki berkata, “Seandainya aku menjumpai masa Rasulullah ﷺ, tentu aku akan berperang bersamanya dan aku akan beroleh kemenangan.” Huzaifah berkata kepada lelaki itu, bahwa apakah engkau akan melakukan hal tersebut?
Sesungguhnya kami bersama Rasulullah ﷺ di malam Perang Ahzab yang cuacanya saat itu dingin dan angin yang sangat keras.
Maka Rasulullah ﷺ bersabda: Adakah seorang lelaki yang mau mendatangkan berita musuh, kelak ia akan bersamaku di hari kiamat?
Tiada seorang pun dari kami yang menjawab, lalu beliau ﷺ mengulangi lagi sabdanya untuk kedua kalinya, dan sampai yang ketiga kalinya, kemudian beliau bersabda: Hai Huzaifah, berangkatlah kamu dan datangkanlah kepada kami berita tentang musuh kita.
Maka tiada jalan lain bagiku, melainkan harus berangkat karena beliau ﷺ menyebut namaku.
Aku bangkit menuju ke arah beliau dan beliau berpesan: Datangkanlah kepadaku berita tentang musuh, dan janganlah kamu membuat mereka terkejut dengan kehadiranku.
Maka aku berangkat dengan jalan kaki seakan-akan aku sedang berjalan di pemandian air panas, hingga sampailah aku ke tempat mereka, dan ternyata kujumpai Abu Sufyan sedang mendiangkan punggungnya ke api.
Lalu aku letakkan anak panah pada busurku dengan maksud akan menembaknya, tetapi aku teringat pesan Rasulullah ﷺ yang mengatakan, “Janganlah engkau kejutkan mereka karena aku,” seandainya kulempar dia dengan anak panahku, pasti mengenainya.
Setelah itu aku kembali seakan-akan aku sedang berjalan di pemandian air panas, dan aku langsung menghadap kepada Rasulullah ﷺ Setelah sampai di tempat Rasulullah ﷺ, tubuhku kedinginan.
Maka kuceritakan kepada Rasulullah ﷺ segala sesuatunya dan beliau menyelimuti diriku dengan kain ‘abayah yang biasa beliau pakai untuk hamparan salat.
Aku langsung istirahat tidur hingga pagi hari.
Ketika hari sudah pagi, Rasulullah ﷺ bersabda, “Bangunlah, hai orang yang banyak tidur!”

Yunus ibnu Bukair meriwayatkannya melalui Hisyam Ibnu Sa’d, dari Zaid ibnu Aslam yang menceritakan bahwa seorang lelaki berkata kepada Huzaifah r.a., “Kami mengadu kepada Allah subhanahu wa ta’ala tentang kalian yang sempat menjadi sahabat Rasulullah ﷺ Sesungguhnya kalian menjumpainya, sedangkan kami tidak menjumpainya.
Dan kalian melihatnya, sedangkan kami tidak melihatnya.” Huzaifah r.a.
menjawab, bahwa kami pun mengadu kepada Allah tentang keimanan kalian kepada Rasulullah ﷺ, padahal kalian belum pernah melihatnya.
Demi Allah, hai anak saudaraku, sekiranya engkau menjumpai Rasulullah ﷺ kami tidak mengetahui apa yang bakal kalian lakukan.
Sesungguhnya kami bersama Rasulullah ﷺ di malam Perang Khandaq dalam cuaca yang sangat dingin lagi hujan deras.
Kisah selanjutnya sama dengan hadis yang sebelumnya.

Imam Hakim dan Imam Baihaqi di dalam kitab Dalail-nya telah mengetengahkan melalui hadis Ikrimah ibnu Ammar, dari Muhammad ibnu Abdullah Ad-Du’ali, dari Abdul Aziz (anak lelaki saudara Huzaifah r.a.) yang menceritakan kisah peperangan mereka para sahabat bersama dengan Rasulullah ﷺ

Kemudian orang-orang yang ada di majelisnya berkata, “Demi Allah, seandainya kami ikut dalam peristiwa tersebut, tentulah kami akan berjuang dan terus berjuang.” Maka Huzaifah r.a.
berkata, “Janganlah kalian mengharapkan hal tersebut, sesungguhnya kami pernah mengalami malam hari Perang Ahzab, saat itu kami dalam keadaan siaga berbaris dengan duduk.
Abu Sufyan berikut dengan golongan yang bersekutu, posisi mereka berada di atas kami, sedangkan Bani Quraizah berada di bagian bawah kami mengancam keselamatan kaum wanita dan anak-anak kami.

Kami belum pernah mengalami malam yang lebih gelap daripada malam itu, dan belum pernah ada angin yang bertiup sekeras malam itu yang suaranya seperti suara guntur.
Cuaca saat itu gelap gulita, tiada seorang pun di antara kami yang dapat melihat ujung jarinya karena pekatnya malam yang sangat gelap.

Maka orang-orang munafik yang ada dalam barisan kaum muslim meminta izin kepada Nabi ﷺ seraya mengatakan, “Sesungguhnya rumah-rumah kami adalah aurat (tidak ada pertahanannya),” Padahal rumah-rumah mereka bukanlah aurat.
Pada waktu itu tiada seorang pun yang meminta izin kepada Nabi ﷺ, melainkan Nabi ﷺ memberinya izin (untuk meninggalkan posisi mereka).
Dan ada sebagian dari mereka yang tidak meminta izin dahulu, melainkan pergi dengan diam-diam meninggalkan medan perang.

Tinggallah kami yang ada di medan perang, jumlah kami kurang lebih ada tiga ratus orang.
Tiba-tiba Rasulullah ﷺ memeriksa barisan kami seorang demi seorang, hingga sampailah pada giliranku.
Saat itu aku tidak mempunyai tameng untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, tidak pula mempunyai kain pelindung dari dinginnya cuaca dan angin yang keras selain dari kain sari milik istriku yang panjangnya tidak mencapai kedua lututku.

Nabi ﷺ mendatangiku yang saat itu aku sedang duduk bersideku di atas kedua lututku karena kedinginan.
Beliau bertanya, “Siapa kamu?”
Aku menjawab, “Huzaifah.”

Rasulullah ﷺ memanggil, “Hai Huzaifah!” Saat itu bumi terasa sempit bagiku, dan aku menjawab dengan jawaban yang enggan karena tidak mau berdiri, “Ya, wahai Rasulullah,” dan aku terpaksa berdiri.

Rasulullah ﷺ bersabda, “Sesungguhnya di kalangan musuh telah terjadi sesuatu, maka cari tahulah kamu tentang berita mereka dan ceritakanlah kepadaku.”

Aku adalah orang yang paling gentar dan paling kedinginan saat itu.
Akhirnya karena diperintah, terpaksa aku berangkat.
Dan Rasulullah ﷺ berdoa untukku:

Ya Allah, peliharalah dia dari arah depannya, dari arah belakangnya, dari arah kanannya, dari arah kirinya, dari arah atasnya, dan dari arah bawahnya.

Demi Allah, sesudah itu tiada rasa gentar dan tiada rasa dingin yang tadinya mengendap di dalam diriku melainkan semuanya hilang saat itu juga, dan aku tidak merasakan apa-apa lagi.
Setelah aku berpaling, Rasulullah ﷺ berpesan:

Hai Huzaifah, jangan sekali-kali kamu melakukan suatu tindakan apa pun di kalangan musuh hingga kamu kembali kepadaku!

Aku berangkat hingga ketika telah berada di dekat markas musuh aku melihat ada cahaya api yang sedang dinyalakan oleh mereka.
Tiba-tiba aku melihat seorang lelaki yang hitam lagi tinggi besar sedang memanaskan tangannya di atas nyala api, lalu mengusap-usapkannya ke pinggangnya.
Ia mengatakan, “Mari kita pulang, mari kita pulang.”

Ketika itu aku belum mengenal Abu Sufyan, dan aku mencabut anak panahku yang berbulu putih dari wadahnya, lalu kuletakkan di tengah busurku untuk kutembakkan kepada lelaki tersebut yang kelihatan melalui cahaya api.
Namun aku teringat akan pesan Rasulullah ﷺ yang mengatakan, “Jangan sekali-kali kamu melakukan tindakan apa pun di kalangan mereka hingga kamu kembali kepadaku.”

Maka aku menahan diriku dan mengembalikan anak panah ke wadahnya, kemudian kuberanikan diriku untuk masuk ke markas musuh.
Tiba-tiba orang-orang yang paling dekat denganku dari kalangan Bani Amir berkata, “Hai Bani Amir, mari kita pulang, mari kita pulang, tidak ada lagi tempat tinggal bagi kita!”

Tiba-tiba angin besar hanya menerpa markas mereka tidak lebih dari itu barang sejengkal pun.
Demi Allah, aku benar-benar mendengar suara batu-batuan yang tertiup angin besar itu menghantami kemah dan barang-barang mereka.

Kemudian aku kembali menuju tempat Nabi ﷺ setelah perjalananku sampai di pertengahan.
Tiba-tiba aku bersua dengan sekelompok penunggang kuda yang jumlah mereka kurang lebih dua puluh orang, wajah mereka semuanya tertutup, lalu mereka berkata, “Beritahukanlah kepada temanmu (yakni Nabi ﷺ) bahwa Allah subhanahu wa ta’ala telah menghindarkan bahaya musuh darinya.”

Aku kembali kepada Rasulullah ﷺ yang saat itu sedang salat memakai kain selimut.
Demi Allah, begitu aku sampai di tempat, rasa dingin kembali menyerang diriku sehingga aku menggigil.

Maka Rasulullah ﷺ berisyarat kepadaku dengan tangannya, sedangkan beliau tetap dalam salatnya.
Lalu aku mendekat kepadanya, dan beliau berbagi selimut dengannya.
Rasulullah ﷺ apabila mengalami suatu perkara yang berat, maka beliau selalu salat.
Lalu aku ceritakan kepadanya tentang berita musuh dan kukatakan kepadanya bahwa aku meninggalkan mereka, sedangkan mereka dalam keadaan bersiap-siap untuk pulang ke negeri mereka.
Dan Allah menurunkan firman-Nya: Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya.
Dan adalah Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan.
(Q.S. Al-Ahzab [33]: 9)

Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya telah mengetengahkan sebagian dari hadis ini, yaitu:

Adalah Rasulullah ﷺ bila mengalami kesulitan yang berat, maka beliau salat.


Asbabun Nuzul
Sebab-Sebab Diturunkannya Surah Al Ahzab (33) Ayat 9

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam kitab ad-Dalaa-il, yang bersumber dari Hudzaifah bahwapada waktu peperangan Ahzab, pada malam yang sangat gelap gulita, para shahabat Rasulullah bersiap-siap menantikan kedatangan pasukan musuh.
Terlihat pasukan yang dipinpin Abu Sufyan berada di atas pasukan kaum Muslimin (di atas bukit), sedang orang-orang Yahudi Bani Quraidzah (sekutu Abu Sufyan) berada di bagian bawah (di lembah-lembah).
Dikhawatirkan mereka akan mengganggu keluarga dan anak-anak kaum Muslimin.
Pada malam itu terasa angin berhembus sangat kencang.
Kaum munafikin meminta izin kepada Nabi untuk meninggalkan tempat itu dengan alas an rumah mereka kosong, padahal sebenarnya mereka akan melarikan diri.
Setiap orang yang meminta izin kepada Nabi ﷺ pasti beliau izinkan.
Namun, mereka terus lari dan bersembunyi.
Ketika Nabi ﷺ memeriksa pasukan kaum Muslimin seorang demi seorang, sampailah beliau kepada Hudzaifah seraya bersabda: “Cobalah selidiki keadaan musuh.” Hudzaifah pun berangkat.
Dia melihat angin menghantam perkemahan musuh, sehingga tiada sejengkal pun perkemahan yang luput dari serangan angin itu.
Dia juga mendengar kemah-kemah dan barang-barang terlempar batu yang dibawa angin, dan mereka berteriak mengajak kawan-kawannya mundur.
Kemudian Hudzaifah menghadap Rasulullah ﷺ dan melaporkan hal ihwal musuh.
Maka turunlah ayat ini (al-Ahzab: 9) sebagai perintah untuk selalu ingat akan nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta’ala

Sumber : Asbabun Nuzul-K.H.Q.Shaleh – H.A.A Dahlan dkk.

Informasi Surah Al Ahzab (الْأحزاب)
Surat Al Ahzab terdiri atas 73 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyyah, diturunkan sesudah surat Ali’lmran.

Dinamai “Al Ahzab” yang berarti “golongan-golongan yang bersekutu” karena dalam surat ini terdapat beberapa ayat, yaitu ayat 9 sampai dengan ayat 27 yang berhubungan dengan pepe­ rangan Al Ahzab, yaitu peperangan yang dilancarkan oleh orang-orang Yahudi, kaum munafik dan orang-orang musyrik terhadap orang-orang mu’min di Madinah.
Mereka telah mengepung rapat orang-orang mu’min sehingga sebahagian dari mereka telah berputus asa dan menyangka bahwa mereka akan dihancurkan oleh musuh-musuh mereka itu.

Ini adalah suatu ujian yang berat dari Allah untuk menguji sarnpai di mana teguhnya keiman­an mereka.
Akhimya Allah mengirimkan bantuan berupa tentara yang tidak kelihatan dan angin topan, sehingga musuh-musuh itu menjadi kacau balau dan melarikan diri.

Keimanan:

Cukuplah Allah saja sebagai Pelindung
taqdir Allah tidak dapat ditolak
Nabi Muhammad ﷺ adalah contoh dan teladan yang paling baik
Nabi Muhammad ﷺ adalah rasul dan nabi yang terakhir
hanya Allah saja yang mengetahui bila terjadinya kiamat.

Hukum:

Hukum zhihar
kedudukan anak angkat
dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan nasab (pertalian darah)
tidak ada iddah bagi perempuan yang ditalak sebelum dicampuri
hukum-hukum khusus mengenai perkawinan Nabi dan ke­wajiban istri-istrinya
larangan menyakiti hati Nabi.

Kisah:

Perang Ahzab (Khandaq)
kisah Zainab binti Jahsy dengan Zaid
memerangi Bani Quraizhah.

Lain-lain:

Penyesalan orang-orang kafir di akhirat karena mereka mengingkari Allah dan Ra­ sul-Nya
sifat-sifat orang-orang munafik.

Ayat-ayat dalam Surah Al Ahzab (73 ayat)

Audio

Qari Internasional

Q.S. Al-Ahzab (33) ayat 9 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. Al-Ahzab (33) ayat 9 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. Al-Ahzab (33) ayat 9 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. Al-Ahzab - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 73 & Terjemahan


GambarStatistik Q.S. 33:9
  • Rating RisalahMuslim

Ayat ini terdapat dalam surah Al Ahzab.

Surah Al-Ahzab (bahasa Arab:الْأحزاب) adalah surah ke-33 dalam al-Qur'an.
Terdiri atas 73 ayat, surah ini termasuk golongan surah-surah Madaniyah, diturunkan sesudah surah Ali Imran.
Dinamai Al-Ahzab yang berarti golongan-golongan yang bersekutu karena dalam surah ini terdapat beberapa ayat, yaitu ayat 9 sampai dengan ayat 27 yang berhubungan dengan peperangan Al-Ahzab, yaitu peperangan yang dilancarkan oleh orang-orang Yahudi yang bersekutu dengan kaum munafik serta orang-orang musyrik terhadap orang-orang mukmin di Madinah.

Nomor Surah 33
Nama Surah Al Ahzab
Arab الْأحزاب
Arti Golongan-Golongan yang bersekutu
Nama lain -
Tempat Turun Madinah
Urutan Wahyu 90
Juz Juz 21 (ayat 1-30) & juz 22 (ayat 31-73)
Jumlah ruku' 9 ruku'
Jumlah ayat 73
Jumlah kata 1307
Jumlah huruf 5787
Surah sebelumnya Surah As-Sajdah
Surah selanjutnya Surah Saba’
4.5
Ratingmu: 4.7 (21 orang)
Sending

URL singkat: risalahmuslim.id/33-9

Iklan

Video

Panggil Video Lainnya


Ikuti RisalahMuslim
               

Copied!

Masukan & saran kirim ke email:
[email protected]

Made with in Yogyakarta