Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Zubair bin Awwam bin Khuwailid

Kategori: Sahabat Nabi

Az-Zubair bin Al-‘Awwam (الزبير بن العوام) (wafat 36 H/656 M) adalah putra bibi Muhammad, yaitu Shafiyyah binti Abdul Muthalib, salah satu sahabat nabi dan termasuk as-Sabiqun al-Awwalun, yaitu salah seorang dari 10 orang yang pertama masuk Islam.
Ketika pamannya Naufal bin Khuwailid mengetahui Zubair telah memeluk Islam, ia sangat marah dan berusaha menyiksanya, Zubair dimasukkan kedalam karung tikar, kemudian dibakar.
Istrinya adalah Asma’ binti Abu Bakar.

Geneologi
Namanya adalah az-Zubeir bin Awwâm bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushai Radhiyallahu anhu.
Nasabnya bersambung dengan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pada Qushai.
Sedangkan ibunya bernama Shafiyah binti Abdul Muthallib Radhiyallahu anhuma, bibi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam .
Dia memiliki kunyah (nama panggilan) Abu `Abdillâh.
Az-Zubeir bin Awwâm masuk Islam ketika berumur delapan tahun.
Keutamaan
Az-Zubeir bin Awwâm Radhiyallahu anhu adalah Sahabat yang pemberani.
Dia termasuk salah satu Sahabat yang mendapat janji masuk surga.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

Abu Bakar berada di surga, Umar berada di surga, Utsman berada di surga, Ali berada di surga, Thalhah berada di surga, Zubeir berada di surga.


Dia juga termasuk salah satu dari enam Sahabat ahli syura` dalam pemilihan khalifah setelah Umar Radhiyallahu anhu.
Dia adalah orang yang pertama kali menghunus pedangnya di jalan Allah Azza wa Jalla.
Rasulullah memuji Zubeir Radhiyallahu anhu dan bersabda:

“Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki hawâri (pengikut setia), adapun pengikut setiaku adalah az-Zubeir Radhiyallahu anhu.”


Kematian
Az-Zubeir Radhiyallahu anhu meninggal dunia di tangan Ibnu Jurmuz dalam suatu pembunuhan yang licik setelah perang Jamal di lembah as-Saba`, yaitu nama daerah sejauh tujuh farsakh (kurang lebih 35 KM) dari Bashrah pada bulan Jumadil ula tahun 36 H.
۞ Variasi nama:
Zubayr ibn al-Awwam, Zubair bin Awwam
Biodata Zubayr ibn al-Awwam
Nama Zubayr ibn al-Awwam ( الزبير بن العوام بن خويلد ( رضي الله عنه
Level Sahabat Nabi (radhiyallahu anhu) [Generasi ke-1]
Tempat / Thn Lahir (Mekah). Tahun 28 Sebelum Hijriyah / 596 Masehi
Tempat Menetap Mekah, Madinah
Tempat / Thn Wafat (Madinah), Tahun 36 Hijriyah / 656 Masehi
Penyebab kematian Mati syahid
Kegemaran Recitation/Quran, Narrator [ ع - صحابة ], Fiqh, Commander
Guru Nabi Muhammad ﷺ,
Murid Abdullah ibn al-Zubayr,
'Urwa ibn al-Zubayr,
al-Ahnaf bin Qays,
Qays bin Abi Hazim,
Malik bin Aws bin al-Hadathan,
Maymun bin Mahran,
Nafi' bin Jubayr bin Mut'im,
others
Orang tua Awwam ibn Khuwaylid bin Asad bin 'Abdul-'Uzza / Safiyya bint ‘Abd al-Muttalib
Pasangan Asma' bint Abi Bakr,
Umm Khalid bin Khalid ibn Sa'id,
Umm Kulthum bint 'Uqba,
al-Rabab bnt Unaif,
Zainab bint Bishr,
al-Halal bint Qays,
Tumadir bint al-Asbagh Kalbia
Saudara al-Saib bin al-'Awwam bin Khuwaylid,
Zaynab bint al-'Awwam bin Khuwaylid,
Umm Habib bint al-'Awwam bin Khuwaylid,
'Abdur Rahman bin al-'Awwam,
'Ubaidullah bin al-'Awwam,
Bujayr bin al-'Awwam bin Khuwaylid
Anak Abdullah ibn al-Zubayr,
al-Mundhir bin al-Zubayr,
'Urwa ibn al-Zubayr,
''Asim ibn al-Zubayr,
al-Muhajir ibn al-Zubayr,
Khadija al-Kubra bint al-Zubayr,
Ummul Hasan bint al-Zubayr,
'Aisha bint al-Zubayr,
Khalid bin al-Zubayr,
'Amr bin al-Zubayr,
Habibah bint al-Zubayr,
Sawda bint al-Zubayr,
Hind bint al-Zubayr,
Zainab ibn al-Zubayr,
Mus'ab ibn al-Zubayr,
Hamza bin al-Zubayr,
Ramla bint al-Zubayr,
'Ubaida bin al-Zubayr,
Ja'far bin al-Zubayr,
Hafsa bint al-Zubayr,
Khadija al-Sughra bint al-Zubayr
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


Load More

Al-Hasyr

Apa itu Al-Hasyr? Surah Al-Hasyr adalah surah ke-59 dalam Alquran. Surah ini tergolong surah Madaniyah yang terdiri atas 24 ayat. Dinamakan Al Hasyr yang berarti pengusiran diambil dari perkataan Al Hasyr yang terdapat pada ayat ke-2 surat ini. Di dalam surat ini disebutkan kisah pengusiran suatu suku Yahudi yang bernama Bani Nadhir yang berdi … • Al-Hasyr, Al Hasyr

nusyu

Apa itu nusyu? nu.syu perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami yang tidak dibenarkan oleh hukum … •

petuah

Apa itu petuah? pe.tu.ah keputusan atau pendapat mufti ; fatwa; nasihat orang alim; pelajaran yang baik; dalam pertemuan itu diharapkan nasihat dan petuah orang-orang tua … •

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Sahabat Nabi

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka,
mereka berkata:
“Ya Tuhan kami,
janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu”.
QS. Al-A’raf [7]: 47

۞ Variasi nama:
Zubayr ibn al-Awwam, Zubair bin Awwam
Kategori: Sahabat Nabi

Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah & rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan.
“Kami mendengar,
dan kami patuh”.
Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
QS. An-Nur [24]: 51

۞ Variasi nama:
Zubayr ibn al-Awwam, Zubair bin Awwam
Kategori: Sahabat Nabi

Bani lsrail berkata:
“Hai Musa.
buatlah untuk kami sebuah tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan (berhala)”.
Musa menjawab:
“Sesungguh-nya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui (sifat-sifat Tuhan)”.
QS. Al-A’raf [7]: 138

۞ Variasi nama:
Zubayr ibn al-Awwam, Zubair bin Awwam
Kategori: Sahabat Nabi

Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri,
dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).
QS. Asy-Syura [42]: 30

۞ Variasi nama:
Zubayr ibn al-Awwam, Zubair bin Awwam

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #4

Surah dalam Alquran yang mengatakan larangan untuk melakukan terlalu banyak, makan dan minum adalah … Setelah Yakin, dalam surah Al-A’raf ayat 26, pakaian terbaik ada di mata Allah Subhanahu Wa Ta`ala adalah … Aurat dari tubuh pria adalah mulai … Fungsi pakaian adalah … Kejujuran adalah karakteristik dari seorang Muslim, sementara berbohong atau ketidakjujuran adalah fitur dari orang …

Pendidikan Agama Islam #7

Alquran adalah keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Penjelasan tersebut terdapat dalam surah … Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan secara lahiriah, manusia dengan sesama manusia dan orang-orang dengan lingkungannya disebut hukum … Hukum yang berkaitan dengan perilaku moral manusia dalam kehidupan disebut hukum … Sumber hukum tertinggi dalam Islam adalah ..Hadits adalah Mubayyin untuk Alquran. Arti dari Mubayyin adalah ..

Kuis Agama Islam #31

Umat Islam yang mengajarkan ilmunya dengan ikhlas akan memperoleh pahala amal jariyah. Amal jariyah artinya …Ilmu yang bermanfaat adalah …Menyampaikan ajaran Alquran dan sunnah Nabi Muhammad kepada orang lain yang belum mengetahui disebut dengan …Berikut ulama yang berasal dari Indonesia adalah …Sesuatu yang dipercaya dan diyakini kebenaranya oleh hati nurani manusia dinamakan …

Kamus

Syirik

Apa itu Syirik? Syirik adalah itikad ataupun perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah dan disandarkan pada Allah dalam hal rububiyyah dan uluhiyyah. Umumnya, menyekutukan dalam Uluhiyyah Allah yaitu hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti berdo’a kepada selain Allah, atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih , bernadzar, … • kesyirikan, sirik

mubayyin

Apa itu mubayyin? Hadits merupakan mubayyin bagi Alquran, arti mubayyin adalah: Mubayyin: Ism fa’il akar katanya dari ba-yâ-n yang bermakna dan . Pengunaan nama ini bagi Allah Subhanahu Wa Ta`ala artinya bahwa Dia menjelaskan tauhid dan bahwa Dia adalah Tuhan dengan argumen dan dalil-dalil definitif bagi para hamba-Nya. … • mubayin

akhirat

Apa itu akhirat? Akhirat dipakai untuk mengistilahkan kehidupan alam baka setelah kematian atau sesudah dunia berakhir. Pernyataan peristiwa alam akhirat sering kali diucapkan secara berulang-ulang pada beberapa ayat di dalam Al Qur’an sebanyak 115 kali, yang mengisahkan tentang Yawm al-Qiyâmah dan akhi … •

Syurahbil bin Hasanah

Siapa itu Syurahbil bin Hasanah? Syurahbil bin Hasanah adalah sahabat Muhammad. Dia merupakan salah satu komandan tersukes dalam pasukan Rasyidin, bertugas di bawah Khalifah Rasyidin Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dia merupakan salah satu komandan lapangan utama selama penaklukan Muslim di Suriah, bertugas sejak tahun 634 hingga kematiannya pada tahun 639 akibat wabah. … • Syurahbil

Fatimah az-Zahra

Siapa itu Fatimah az-Zahra? Fatimah binti Muhammad atau lebih dikenal dengan Fatimah az-Zahra putri bungsu Nabi Muhammad dari perkawinannya dengan istri pertamanya, Khadijah. Kelahiran & Kehidupan Keluarga Kelahiran & Kematian Pemimpin wanita pada masanya ini adalah putri ke 4 dari anak anak Rasulullah S … • Fathimah binti Muhammad, Fatimah binti Muhammad, Fathimah, Fatimah

Al-Qalam

Apa itu Al-Qalam? Surah Al-Qalam adalah surah ke-68 dalam Alquran. Surah ini tergolong surah Makkiyah, yang terdiri atas 52 ayat. Dinamakan Al Qalam’ yang berarti pena di ambil dari kata Al Qalam yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Surat ini dinamai pula dengan surat Nun diambil dari perkataan ”Nun” yang terdapat pada ayat 1 sur … • Al Qalam