Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Zaid bin Haritsah

Kategori: Sahabat Nabi

Zaid bin Haritsah (زيد بن حارثة‎, lahir tahun 47 sebelum hijrah (576) – wafat 8 H (629, usia 55)) adalah sahabat Nabi Muhammad dan di antara pemeluk Islam yang paling awal dari kalangan bekas budak Nabi Muhammad.

Dia adalah satu-satunya sahabat Nabi yang disebutkan dalam Alquran secara eksplisit, yaitu di Surah al-Ahzab ayat 37.

Biografi
Nama lengkapnya adalah Zaid bin Haritsah bin Syarahil (atau Syurahbil) bin Ka’ab bin Abdil-Uzza bin Yazid bin Imri’il-Qais bin Amir bin an-Nu‘man.

Zaid bin Haritsah berasal dari Banu Kalb yang menghuni sebelah utara jazirah Arab.
Pada masa kecilnya, ia ditangkap oleh sekelompok penjahat yang kemudian menjualnya sebagai seorang budak.
Kemudian ia dibeli oleh Hukaim bin Hisyam keponakan dari Khadijah.
Oleh Khadijah, ia diberikan kepada Nabi Muhammad yang kemudian memerdekakan Zaid bin Haritsah.
Ia adalah salah satu orang yang pertama dalam memeluk agama Islam.

Zaid ditugaskan oleh Muhammad untuk membunuh seorang wanita tua bernama Ummu Qirfa.
Kaki wanita itu diikat ke dua unta, dan unta bergerak sampai tubuhnya dilepas.
Kepalanya yang terpenggal kemudian diarak di jalan-jalan Madinah.

Zaid menjadi sahabat serta pelayan yang setia Nabi Muhammad.
Ia menikah dengan Ummi Ayman dan memiliki putra yang bernama Usamah bin Zaid bin Haritsah.
Ia mengikuti hijrah ke Madinah serta mengikuti setiap pertempuran dalam membela Islam.
Dalam Pertempuran Mu’tah, ia diangkat sebagai panglima perang dan dalam pertempuran inilah, ia mati.

Namanya dalam Alquran
Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya
QS al-Ahzab ayat 37

Zaid pada awal Islam mendapat nisbah nama kepada Nabi, sehingga dia menamai dirinya Zaid bin Muhammad.
Namun, Allah di kemudian hari menurunkan wahyu-Nya berupa Surah al-Ahzab ayat 5 yang menerangkan bahwa anak-anak angkat tetap harus dipanggil dengan nama ayah kandung mereka, bukan ayah angkatnya.

Setelah itu, Zaid mengatakan,
“Aku adalah Zaid bin Haritsah.”
Hal ini dianggap menurunkan Zaid dari derajat mulia yang disandangnya sebelumnya.
Oleh karena itu, Allah memuliakan Zaid dengan menurunkan ayat di atas yang secara eksplisit menyebutkan namanya.
۞ Variasi nama:
Zayd ibn Harithah
Biodata Zayd ibn Harithah
Nama Zayd ibn Harithah ( زيد بن حارثة ( رضي الله عنه
Level Sahabat Nabi (radhiyallahu anhu) [Generasi ke-1]
Tempat / Thn Lahir (Hijaz). Tahun 35 Sebelum Hijriyah / 588 Masehi
Tempat Menetap Mekah, Madina
Tempat / Thn Wafat (Busra, Near Karak, Syria, Mu'tah), Tahun 8 Hijriyah / 629 Masehi
Penyebab kematian Mati syahid
Kegemaran Recitation/Quran, Commander, Narrator [ س ق - صحابي ]
Guru Nabi Muhammad ﷺ,
Murid Usamah ibn Zayd,
al-Bara' bin Azib bin al-Harith,
ibn Abbas,
Anas bin Malik,
dll.
Orang tua Harithah ibn Sharahil / Su`da bint Tha`laba of B. Ma'n
Pasangan Umm Kulthum bint 'Uqba,
Durrah bint Abi Lahab,
Umm Ayman,
Barakah,
Zaynab bint Jahsh
Saudara Mughith,
the husband of Barira,
Jabla bin Harithah
Anak Zayd ibn Zayd,
Ruqiyyah ibn Zayd,
Usamah ibn Zayd,
Zaynab ibn Zayd
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


More Videos

mahar misil

Apa itu mahar misil? maskawin yang tidak ditentukan jumlahnya pada waktu melakukan akad nikah … •

syiar

Apa itu syiar? syi.ar kemuliaan; kebesaran; suara azan pada tiap-tiap waktu salat menandakan syiar Islam … •

Muhammad

Apa itu Muhammad? Surah Muhammad adalah surah ke-47 dalam Alquran. Surah ini tergolong surah Madaniyah yang terdiri atas 38 ayat. Nama Muhammad sebagai nama surah ini diambil dari perkataan Muhammad yang terdapat pada ayat 2 surah ini. Pada ayat 1, 2 dan 3 surah ini, Allah membandingkan antara hasil yang diperoleh oleh orang-orang yang tidak percaya kepada … • Surah Muhammad

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Sahabat Nabi

Allah berfirman:
“Makanlah yang baik-baik dari apa yang telah Kami rezekikan kepadamu”.
Mereka tidak menganiaya Kami,
tapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri.
QS. Al-A’raf [7]: 160

۞ Variasi nama:
Zayd ibn Harithah
Kategori: Sahabat Nabi

Jadilah engkau pemaaf & suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf,
serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
QS. Al-A’raf [7]: 199

۞ Variasi nama:
Zayd ibn Harithah
Kategori: Sahabat Nabi

Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai Subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dari kejahatan malam bila telah gelap gulita,
dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul,
dari kejahatan pendengki bila ia dengki
QS. Al-Falaq [113]: 1

۞ Variasi nama:
Zayd ibn Harithah
Kategori: Sahabat Nabi

“Terangkan kepadaku jika air kalian menghilang dari bumi & tak dapat kalian temukan dengan cara apapun.
Siapakah–selain Allah–yang dapat datangkan kepada kalian air suci yang memancar ke siapa saja yang menginginkannya?”
QS. Al-Mulk [67]: 30

۞ Variasi nama:
Zayd ibn Harithah

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #18

Turunnya surah Ad-Dhuha menunjukkan… ..kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam.Surah Ad-Dhuha ayat ke-enam menunjukkan salah satu masa Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu … sebagai … Berikut ini yang bukan kandungan surah Ad-Dhuha adalah… .. Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam.Arti al-Kaafirun adalah … Arti dari lafal لَكُمْ دِينُكُمْ yaitu …

Kuis Agama Islam #31

Umat Islam yang mengajarkan ilmunya dengan ikhlas akan memperoleh pahala amal jariyah. Amal jariyah artinya …Ilmu yang bermanfaat adalah …Menyampaikan ajaran Alquran dan sunnah Nabi Muhammad kepada orang lain yang belum mengetahui disebut dengan …Berikut ulama yang berasal dari Indonesia adalah …Sesuatu yang dipercaya dan diyakini kebenaranya oleh hati nurani manusia dinamakan …

Pendidikan Agama Islam #12

Masyarakat Mekkah pada awal nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam berdakwah waktu itu sedang dilanda berbagai krisis, dan yang paling menonjol adalah krisis … Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam lahir pada bulan … Nama isteri Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam selepas Khadijah ialah … Nama anak lelaki Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu … … Nama Ibu susuan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu … …

Kamus

wirid

Apa itu wirid? ZIKIR berasal dari akar kata dzakara-yadzkuru-dzikran yang berarti menyebut, mengucapkan, mengagungkan, menyucikan, dan mengingat. Dzikrullah biasa diartikan berarti menyebut-nyebut Al...

mumayiz

Apa itu mumayiz? mu.ma.yiz sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk … •

talbiyah

Apa itu talbiyah? Imam al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menerangkan, talbiyah adalah bacaan yang disunnahkan ketika seseorang yang telah niat haji dan umrah, hukum membaca talbiyah adalah sunah muakkad...

Zaid bin Tsabit

Siapa itu Zaid bin Tsabit? Zaid bin Tsabit an-Najjari al-Anshari adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad dan merupakan penulis wahyu dan surat-surat Nabi. Masa awal Zaid bin Tsabit merupakan ket...

mutawatir

Apa itu mutawatir? Hadis Mutawatir, adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa sanad dan tidak terdapat kemungkinan bahwa mereka semua sepakat untuk berdusta bersama akan hal i...

rahimahullah

Apa itu rahimahullah? Arti Rahimahullah Teks arab: رَحِمَهُ اللهُ Semoga Allah merahmatinya. Ungkapan lain yang semakna: Allahu yarhamuhu Biasanya ditujukan untuk seorang Muslim yang...