Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Umrah

Kategori: Istilah Umum

Umrah (عمرة‎) adalah salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam.
Hampir mirip dengan ibadah haji, ibadah ini dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual ibadah di kota suci Mekkah, khususnya di Masjidil Haram.

Pada istilah teknis syari’ah, Umrah berarti melaksanakan tawaf di Ka’bah dan sa’i antara Shofa dan Marwah, setelah memakai ihram yang diambil dari miqat.
Sering disebut pula dengan haji kecil.

Perbedaan umrah dengan haji adalah pada waktu dan tempat.
Umrah dapat dilaksanakan sewaktu-waktu (setiap hari, setiap bulan, setiap tahun) dan hanya di Mekkah, sedangkan haji hanya dapat dilaksanakan pada beberapa waktu antara tanggal 8 Dzulhijjah hingga 12 Dzulhijjah serta dilaksanakan sampai ke luar kota Mekkah.

Ketentuan


Syarat
Syarat untuk mengerjakan umrah sama dengan syarat untuk mengerjakan haji:

 1. Beragama Islam

 2. Baligh, dan berakal

 3. Merdeka

 4. Memiliki kemampuan, adanya bekal dan kendaraan, serta anggaran

 5. Ada mahram (khusus bagi wanita)


Rukun
Rukun umrah adalah:

 1. Ihram, berniat untuk memulai umrah

 2. Thawaf

 3. Sai

 4. Tahallul

 5. Tertib


Wajib
Adapun wajib umrah adalah:

 1. Melakukan ihram ketika hendak memasuki miqat

 2. Bertahallul dengan menggundul atau memotong sebagian rambut


Keterangan:


 1. Meninggalkan rukun, maka umrahnya tidak sempurna dan wajib diulangi

 2. Meninggalkan kewajiban, umrah tetap sah dan kesalahan tersebut (meninggalkan kewajiban) bisa ditutupi dengan DAM

 3. Bersetubuh sebelum tahallul maka wajib membayar seekor kambing


Jenis
Terdapat beberapa tipe umrah, yang umum adalah umrah yang digabungkan dengan pelaksanaan haji seperti pada haji tamattu, adapula umrah yang tidak terkait dengan haji.

 1. Umrah Mufradah

 2. Umrah Tamattu’

 3. Umrah Sunah


Tata cara
Untuk tata cara pelaksanaan umrah, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

 1. Disunnahkan mandi besar (janabah) sebelum ihram untuk umrah.

 2. Memakai pakaian ihram.
  Untuk lelaki 2 kain yang dijadikan sarung dan selendang, sedangkan untuk wanita memakai pakaian apa saja yang menutup aurat tanpa ada hiasannya dan tidak memakai cadar atau sarung tangan.

 3. Niat umrah dalam hati, ketika sampai di miqot ( batas daerah tanah suci ) sholat sunah dua rokaat dan mengucapkan Labbaika Allahumma ‘umrotan atau Labbaika Allahumma bi’umrotin.
  Kemudian bertalbiyah dengan dikeraskan suaranya bagi laki-laki dan cukup dengan suara yang didengar orang yang ada di sampingnya bagi wanita, yaitu mengucapkan Labbaikallahumma labbaik labbaika laa syarika laka labbaik.
  Innal hamda wan ni’mata laka wal mulk laa syarika laka.

 4. Jika sudah sampai kota Makkah, disunnahkan mandi terlebih dahulu sebelum memasukinya.

 5. Sesampai di ka’bah, talbiyah berhenti sebelum thawaf.
  Kemudian menuju hajar aswad sambil menyentuhnya dengan tangan kanan dan menciumnya jika mampu dan mengucapkan Bismillahi wallahu akbar.
  Jika tidak bisa menyentuh dan menciumya, maka cukup memberi isyarat dan berkata Allahu akbar.

 6. Thawaf sebanyak 7 kali putaran.
  3 putaran pertama jalan cepat dan sisanya jalan biasa.
  Thowaf diawali dan diakhiri di hajar aswad dan ka’bah dijadikan berada di sebelah kiri.

 7. Salat 2 raka’at di belakang maqam Ibrahim jika bisa atau di tempat lainnya di masjidil haram dengan membaca surah Al-Kafirun pada raka’at pertama dan Al-Ikhlas pada raka’at kedua.

 8. Sa’i dengan naik ke bukit Shofa dan menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Innash shofa wal marwata min sya’aairillah.
  Abda’u bima bada’allahu bihi (Aku memulai dengan apa yang Allah memulainya).
  Kemudian bertakbir 3 kali tanpa memberi isyarat dan mengucapkan Laa ilaha illallahu wahdahu laa syarika lahu.
  Lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa ‘alaa kulli syai’in qodiir.
  Laa ilaha illallahu wahdahu anjaza wa’dahu wa nasoro ‘abdahu wa hazamal ahzaaba wahdahu 3x.
  Kemudian berdoa sekehendaknya.

 9. Amalan pada poin 8 diulangi setiap putaran di sisi bukit Shofa dan Marwah disertai dengan doa.

 10. Sa’i dilakukan sebanyak 7 kali dengan hitungan berangkat satu kali dan kembalinya dihitung satu kali, diawali di bukit Shofa dan diakhiri di bukit Marwah.

 11. Mencukur seluruh atau sebagian rambut kepala bagi lelaki dan memotongnya sebatas ujung jari bagi wanita.

 12. Dengan demikian selesai sudah amalan umrah.

۞ Variasi nama:
Umroh
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


More Videos

Utsman bin Affan

Siapa itu Utsman bin Affan? Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang berkuasa pada tahun 644 sampai 656 dan merupakan Khulafaur Rasyidin dengan masa kekuasaan terlama. Sama seperti dua pendahulunya, ‘Utsman termasuk salah satu sahabat utama Nabi Muhammad. Pernikahannya berturut-turut dengan dua putri Nabi Muhammad m … • Usman ibnu Affan, Utsman ibn Affan, Uthman ibn ‘Affaan • ‘Utsman bin ‘Affan, Utsman ra, Utsman, Usman

rida

Apa itu rida? ri.da rela; suka; senang hati; rida lah patik menjadi istri beliau; perkenan; rahmat; negeri yang aman dan makmur serta mendapat rida Tuhan Yang Maha Esa … • ridho, keridaan, keridhoan

adab

Apa itu adab? kehalusan dan kebaikan budi pekerti; kesopanan; akhlak; ayahnya terkenal sebagai orang yang tinggi adab nya adab aturan perilaku dalam Islam. … •

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Istilah Umum

Jika mereka menolak ajakanmu & tetap tidak meninggalkan kesesatan mereka setelah kebenaran tampak jelas,
berarti mereka adalah orang-orang perusak.
Allah Maha Mengetahui ihwal mereka.
QS. Ali ‘Imran [3]: 63

۞ Variasi nama:
Umroh
Kategori: Istilah Umum

Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar,
tidak berterima kasih kepada Tuhannya.
dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan (sendiri) keingkarannya,
dan sesungguhnya dia (manusia) sangat kikir karena cintanya kepada harta
QS. Al-‘Adiyat [100]: 6-8

۞ Variasi nama:
Umroh
Kategori: Istilah Umum

Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang kamu dahulu selalu berselisih padanya.
Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit & di bumi?
QS. Al-Hajj [22]: 69-70

۞ Variasi nama:
Umroh
Kategori: Istilah Umum

Allah menyuruh (kamu) berlaku adil & berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran & permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
QS. An-Nahl [16]: 90

۞ Variasi nama:
Umroh

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #19

Berakhirnya seluruh kehidupan di dunia dinamakan … Hari kiamat di jelaskan dalam Alquran, surah … .Tempat berkumpulnya manusia di akhirat di sebut padang … Salah satu hikmah mempercayai datangnya hari akhir, yaitu … … Surah yang menjelaskan bahwa ‘Allah Subhanahu Wa Ta`ala tempat meminta’, yaitu … …

Pendidikan Agama Islam #22

Karena rajin belajar maka Afit selalu juara dalam setiap perlombaan antar sekolah, pernyataan tersebut merupakan contoh … Takdir yang bisa diubah dinamakan … Salah satu contoh takdir muallaq (bisa diubah) adalah … Matahari berputar mengelilingi sumbunya, termasuk contoh takdir … Yang tidak termasuk cara beriman kepada qada dan qadar Allah adalah …

Pendidikan Agama Islam #29

Sebagai perumpamaan orang yang mengajak berbuat baik, tetapi dirinya sendiri tidak melakukan adalah … Berikut kedudukan orang yang menuntut ilmu, kecuali … potongan ayat di atas terdapat pada Alquran surah … Ilmuan muslim yang dalam bidang kedokteran yang berasal dari Persia yaitu … Siapakah nabi yang lebih memilih ilmu daripada harta?

Kamus

Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un

Apa itu Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un? Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un adalah potongan dari ayat Al-Quran, dari Surah Al-Baqarah, ayat 156. Isi penuh ayat tersebut adalah: ال...

Al Malik

Apa itu Al Malik? Allah itu Al-Malik ◀ Allah itu Al-Malik yang memiliki makna atau Yang Maha Merajai atau Raja dari segala raja. Allah adalah Raja penguasa alam semesta, Dialah yang memiliki kekua...

Dinar emas

Apa itu Dinar emas? Dinar emas berdasarkan Hukum Syari’ah Islam adalah uang emas murni yang memiliki berat 1 mitsqal atau setara dengan 1/7 troy ounce, sedangkan Dirham perak Islam berdasarkan k...

aliah

Apa itu aliah? ali.ah tingkat pendidikan menengah atas di bawah koordinasi Departemen Agama yang memberikan materi pelajaran umum dan terutama pelajaran agama Islam; pesantren ini memiliki tingkat sa...

kuud

Apa itu kuud? ku.ud duduk pada waktu salat … •

kafarat

Apa itu kafarat? ka.fa.rat denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji; persembahan kepada Allah sebagai tanda mohon pengampunan tidak percaya kepada Allah dan r...