Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Umar bin Abdul-Aziz

Kategori: Tabi'in

Umar bin ‘Abdul ‘Aziz (عمر بن عبد العزيز‎; 2 November 682 – 5 Februari 720), atau juga disebut ‘Umar II, adalah khalifah yang berkuasa dari tahun 717 (umur 34–35 tahun) sampai 720 (selama 2–3 tahun).
Umar berasal dari Bani Umayyah cabang Marwani.
Dia merupakan sepupu dari khalifah sebelumnya, Sulaiman.
Meski masa kekuasaannya yang terbilang singkat, ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz merupakan salah satu khalifah yang paling dikenal dalam sejarah Islam.
Dia dipandang sebagai sosok yang saleh dan kerap disebut sebagai khulafaur rasyidin kelima.

Awal kehidupan
Umar lahir di Madinah pada tahun 682. Sebagian sumber menyatakan bahwa dia lahir di Mesir.
Ayahnya adalah ‘Abdul-‘Aziz, putra Khalifah Marwan bin al-Hakam yang merupakan sepupu Khalifah ‘Utsman bin ‘Affan.
Ibunya adalah Laila, cucu KhalifahUmar bin Khattab. Menurut tradisi Sunni, keterkaitan silsilah antara ‘Umar bin Abdul ‘Aziz dengan ‘Umar bin Khattab bermula pada suatu malam di masa ‘Umar bin Khattab.
Saat sedang beronda malam, ‘Umar bin Khattab mendengar percakapan antara seorang gadis dan ibunya dari keluarga pedagang susu.
Sang gadis menolak mencampur susu dengan air sebagaimana yang diperintahkan ibunya lantaran terdapat larangan dari khalifah mengenai hal tersebut dan mengatakan bahwa Allah melihat perbuatan mereka meski ‘Umar bin Khattab sendiri tidak mengetahui.
Kagum akan kejujurannya, ‘Umar memerintahkan salah seorang putranya, ‘Ashim, untuk menikahi gadis tersebut.
Dari pernikahan ini, lahirlah Laila, ibunda ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz. ‘Umar lahir pada saat kekhalifahan dalam kepemimpinan Bani Sufyani, cabang Bani Umayyah yang merupakan keturunan Abu Sufyan bin Harb.
Pada masa Khalifah Yazid, perasaan tidak suka dari penduduk Madinah terhadap Yazid meluas menjadi sentimen anti-Umayyah, sehingga semua anggota Bani Umayyah diusir dari Madinah. Setelah masa kekhalifahan Mu’awiyah bin Yazid berakhir pada 684, kendali Umayyah atas kekhalifahan sempat runtuh dan banyak pihak berbalik mendukung ‘Abdullah bin Zubair, khalifah pesaing Umayyah yang berpusat di Makkah.
Umayyah kembali menguatkan pengaruhnya saat Marwan diangkat menjadi khalifah di Syria.
Putra Marwan, ‘Abdul-Malik, ditetapkan sebagai Gubernur Palestina dan putra mahkota, sedangkan putra Marwan yang lain, ‘Abdul ‘Aziz, ditetapkan sebagai Gubernur Mesir dan wakil putra mahkota.
Setelah Marwan mangkat, ‘Abdul Malik menjadi khalifah, sedangkan kedudukan ‘Abdul ‘Aziz naik menjadi putra mahkota sekaligus masih tetap mempertahankan kepemimpinannya atas Mesir sebagai gubernur. ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz menghabiskan sebagian masa kecilnya di wilayah kekuasaan ayahnya di Mesir, utamanya di kota Helwan.
Meski begitu, dia menerima pendidikan di Madinah yang saat itu kepemimpinan kota tersebut sudah diambil alih kembali oleh pihak Umayyah pada 692. Menghabiskan masa mudanya di sana, ‘Umar menjalin hubungan erat dengan orang-orang saleh dan perawi hadits. Di penghujung usia, ‘Abdul Malik ingin agar takhta kelak diwariskan kepada putranya, Al-Walid, dan bukan kepada ‘Abdul ‘Aziz.
‘Abdul ‘Aziz menolak menyerahkan kedudukannya sebagai putra mahkota, tetapi perselisihan dapat dihindari lantaran ‘Abdul ‘Aziz wafat lebih dulu dari ‘Abdul Malik.
‘Abdul Malik kemudian menobatkan Al-Walid sebagai putra mahkota.
Selain itu, ‘Abdul Malik memanggil ‘Umar ke Damaskus dan menikahkannya dengan putrinya sendiri, Fatimah.
۞ Variasi nama:
Umar bin ‘Abdul-‘Aziz, Umar bin Abdul Aziz
Biodata Umar bin ‘Abdul-‘Aziz عمر بن عبد العزيز
Nama Umar bin ‘Abdul-‘Aziz عمر بن عبد العزيز
Level Tabi'in [Generasi ke-4]
Tempat / Thn Lahir (Madinah). Tahun 63 AH / 682 Masehi
Tempat Menetap Madina, Mesir, Damascus
Penyebab kematian Natural
Kegemaran Tafsir/Quran, Narrator[Grade:Thiqah Thiqah] [ ع - أوثق الناس ], Fiqh, Khalifah, Reformer
Murid Abu Salama bin 'Abdur Rahman,
(His Shaikh),
'Abdullah bin 'Umar bin 'Abdul 'Aziz,
'Abdul 'Aziz bin 'Umar bin 'Abdul-'Aziz,
Zban bin 'Abdul 'Aziz bin Marwan,
Muslimh bin 'Abdul Malik,
Abu Bakr bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm,
al-Zuhri,
'Unbasa bin Sa'id bin al-Aas,
Tmam bin Njyh al-'Asady,
Tauba al-'Anbari al-Basri,
'Amr bin Muhajir bin 'Abi Muslim,
Ghylan bin Anas al-Klby,
Lay bin Abi Raqiyya,
Muhammad bin Qays al-Madni,
al-Nadr bin Arby al-Bahly,
N'ym bin 'Abdullah,
Abu Ta'ma,
Y'aqub bin 'Utba bin al-Mughira,
Muhammad bin al-Zubair al-Hanzali,
Ayoub al-Sakhtiyani,
Ibrahim bin Abi Ablh,
'Abdul Malik bin al-Tufayl
Orang tua Abdul 'Aziz bin Marwan / Umm Asim bint 'Asim bin 'Umar
Saudara Abdul 'Aziz bin 'Umar bin 'Abdul-'Aziz
Anak Abdullah bin 'Umar bin 'Abdul 'Aziz,
Zban bin 'Abdul 'Aziz bin Marwan,
others
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


More Videos

jamak takhir

Apa itu jamak takhir? penggabungan pelaksanaan dua salat dalam satu waktu dengan cara mengundurkan salat yang sudah masuk waktu ke dalam waktu salat yang berikutnya … •

mukhabarah

Apa itu mukhabarah? mu.kha.ba.rah perjanjian bagi hasil dalam penggarapan tanah, pemilik menyerahkan tanah kepada penggarap, benih dari penggarap, hasil dibagi bersama sesuai dengan perjanjian … •

mauquf

Apa itu mauquf? Al Mauquf berasal dari waqf yang berarti berhenti. Seakan-akan perawi menghentikan sebuah hadis pada sahabat. Hadis mauquf menurut istilah adalah: perkataan atau perbuatan atau taqrir yang disandarkan kepada seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam baik bersambung sanadnya kepada Nabi maupun tidak bersambung. Hadits Mauquf adala … •

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Tabi'in

Beginilah kamu,
kamu ini (sewajarnya) bantah membantah tentang hal yang kamu ketahui,
maka kenapa kamu bantah membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.
QS. Ali ‘Imran [3]: 66

۞ Variasi nama:
Umar bin ‘Abdul-‘Aziz, Umar bin Abdul Aziz
Kategori: Tabi'in

Engkau masukkan malam ke dalam siang & Engkau masukkan siang ke dalam malam.
Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati,
Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup.
Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)
QS. Ali ‘Imran [3]: 27

۞ Variasi nama:
Umar bin ‘Abdul-‘Aziz, Umar bin Abdul Aziz
Kategori: Tabi'in

Bersabarlah bersama orang yang menyeru Tuhannya di pagi & senja hari dengan mengharap keridaan-Nya,
jangan matamu berpaling dari mereka (karena) mengharap perhiasan dunia,
jangan ikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami
QS. Al-Kahf [18]: 28

۞ Variasi nama:
Umar bin ‘Abdul-‘Aziz, Umar bin Abdul Aziz
Kategori: Tabi'in

Dan Tuhanmu berfirman:
“Berdoalah kepada-Ku,
niscaya akan Kuperkenankan bagimu.
Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina”.
QS. Al-Mu’min [40]: 60

۞ Variasi nama:
Umar bin ‘Abdul-‘Aziz, Umar bin Abdul Aziz

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #23

Qada dan qadar termasuk rukun iman yang ke … Al Falaq artinya … Ayat ke 5 dari surah al-Falaq yaitu … … Percaya kepada Allah dan Rasulnya termasuk rukun … Meja, kursi, manusia, hewan dan tumbuhan adalah merupakan salah satu cara mengenal Allah Subhanahu Wa Ta`ala melalui …

Pendidikan Agama Islam #14

Ketika Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam masih remaja, baginda telah bekerja mengambil upah sebagai pengembala binatang ternak. Apakah binatang tersebut? … Dalam Islam, teladan yang baik disebut juga dengan istilah … Dalam Islam, pengendalian diri atau kontrol terhadap diri, disebut juga dengan … Pengertian Mujahadah An-Nafs adalah … Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda bahwa berjihad (berjuang) yang paling utama adalah melawan …

Pendidikan Agama Islam #10

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menerima wahyu pertama di … Wahyu pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam terkandung dalam surah … Sejak wahyu di Surah Al Muddasir : 1-7, Rasullullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mulai berkhotbah. Awalnya nabi melakukan dakwah kepada … Khotbah Nabi Muhammad saat masih di Mekah, difokuskan langsung pada esensi-esensi utama, yaitu … … Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhotbah di kota Mekah kurang lebih selama …

Kamus

Malik bin Dinar

Siapa itu Malik bin Dinar? Malik bin Dinar adalah seorang ulama pada abad ke-2 Hijriyah yang datang ke India untuk menyebarkan agama Islam di wilayah India. Kufah, Irak Sekitar 748 M. Di Thalangar...

kunut

Apa itu kunut? ku.nut doa khusus, biasanya dibaca sesudah iktidal pada rakaat terakhir dalam salat tertentu, seperti dalam salat Subuh … • qunut

Junaid al-Baghdadi

Siapa itu Junaid al-Baghdadi? Al-Junaid bin Muhammad bin al-Junaid Abu Qasim al-Qawariri al-Khazzaz al-Nahawandî al-Baghdadi al-Syafi’i, atau lebih dikenal dengan Al-Junaid al-Baghdadî, lahir ...

Tasydid

Apa itu Tasydid? Tasydid atau syaddah adalah harakat yang berbentuk layaknya huruf w atau seperti kepala dari huruf sin yang diletakkan di atas huruf arab . Harakat tasydid melambangkan penekanan ...

isra Mikraj

Apa itu isra Mikraj? peristiwa perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. dari Masjidil haram di Mekah ke Masjidilaksa di Baitulmukadas dengan kendaraan burak, langsung ke Sidratul-mun...

Ashabul Kahfi

Siapa itu Ashabul Kahfi? Sekumpulan pemuda pengikut Nabi Allah ﷻ iaitu Nabi Isa `alaihis salam yang berdakwah kepada kaumnya supaya mentauhidkan Allah ﷻ tetapi telah mendapat tentangan yang hebat....