Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Syirik

Kategori: Istilah Umum

Syirik adalah itikad ataupun perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah dan disandarkan pada Allah dalam hal rububiyyah dan uluhiyyah.
Umumnya, menyekutukan dalam Uluhiyyah Allah yaitu hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti berdo’a kepada selain Allah, atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih (kurban), bernadzar, berdo’a dan sebagainya kepada selainNya.

Dampak Syirik
Perbuatan Zalim
Berbuat syirik berarti mendasarkan sesuatu yang tidak berhak kepada yang berhak, yakni Allah, dan itu merupakan kezhaliman yang paling besar.

“Sesungguhnya menyekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar”
— Firman Allah, QS. Luqman: 13

Dosa tak diampuni
Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadaNya, jika ia meninggal dunia dalam kemusyrikannya.

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.
Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”
— Firman Allah, QS. An-Nisa: 48

Tempatnya di Neraka
“Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan Surga kepadanya, dan tempatnya ialah Neraka, Tidaklah ada bagi orang-orang zhalim itu seorang penolong pun”
— Firman Allah, QS. Al-Maidah: 72
Menghapus pahala
“Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan”
— Firman Allah, QS. Al-An’am: 88
Jenis Syirik Secara umum, syirik dimasukkan ke dalam dua kelompok, yaitu Syirik besar dan Syirik kecil Syirik Besar Syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam Neraka, jika ia meninggal dunia dan belum bertaubat kepada Allah.

Syirik besar adalah memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdo’a kepada selain Allah atau mendekatkan diri kepadanya dengan penyembelihan kurban atau nadzar untuk selain Allah, baik untuk kuburan, jin atau syaitan, atau mengharap sesuatu selain Allah, yang tidak kuasa memberikan manfaat maupun mudharat.

Bentuk-bentuk syirik besar:
  • Syirik Do’a, yaitu di samping dia berdo’a kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, ia juga berdo’a kepada selainNya.
  • Syirik Niat, Keinginan dan Tujuan, yaitu ia menunjukkan suatu ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa Ta’ala.
  • Syirik Ketaatan, yaitu mentaati kepada selain Allah dalam hal maksiyat kepada Allah
  • Syirik Mahabbah (Kecintaan), yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kecintaan.

Syirik Kecil Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah (perantara) kepada syirik besar.

Bentuk-bentuk syirik kecil:


“Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik.”
— HR. At-Tirmidzi (No.1535), Al-Hakim (I/18, IV/297), Ahmad (II/34, 69, 86) dari Abdullah bin Umar r.a

Dalam sebuah riwayat hadits:
Ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan berkata:
“Sesungguhnya kamu sekalian melakukan perbuatan syirik.
Kamu mengucapkan: Atas kehendak Allah dan kehendakmu dan mengucapkan: Demi Ka’bah.
Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan, Demi Allah Pemilik Ka’bah dan mengucapkan:
Atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu — HR. An-Nasa’i (VII/6) dan Amalul Yaum wal Lailah (No. 992), Al-Hafizh Ibnu Hajar r.a berkata dalam Al-Ishaabah (IV/389),
Hadits ini shahih, dari Qutailah r.a, wanita dari Juhainah r.a

Syirik dalam bentuk ucapan, yaitu perkataan:
“Kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak fulan”.
Ucapan tersebut salah, dan yang benar adalah:
“Kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian karena kehendak si fulan”.

Kata kemudian menunjukkan tertib berurutan, yang berarti menjadikan kehendak hamba mengikuti kehendak Allah.

“Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil.
“Mereka (para sahabat) bertanya:
“Apakah syirik kecil itu, ya Rasulullah?”.
Dia Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab:
“Yaitu riya'
— HR. Ahmad (V/428-429) dari sahabat Mahmud bin Labid r.a

۞ Variasi nama:
kesyirikan, sirik
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


More Videos

tahlil

Apa itu tahlil? tah.lil pengucapan kalimat tauhid l? il?ha illallah ‘tidak ada Tuhan selain Allah’ secara berulang-ulang; nyanyian pujian pengesahan perkawinan antara suami dan istri yang telah menjatuhkan talak tiga kali dengan perantaraan muhalil … •

Al-Waqi’ah

Apa itu Al-Waqi’ah? Surah Al-Waqi’ah adalah surah ke-56 dalam Alquran. Surah ini terdiri atas 96 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah ini dinamai dengan Al Waaqi’ah , diambil dari perkataan Al Waaqi’ah yang terdapat pada ayat pertama. Nomor Surah N … • Al-Waqi’ah, Al-Waqiah, Al-Waaqi’ah, Al Waqiah, Al Waaqi’ah

agama samawi

Apa itu agama samawi? agama yang bersumberkan wahyu Tuhan, seperti agama Islam dan Kristen … • samawi

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Istilah Umum

Berkata istri Firaun “Ia (bayi Musa) ialah penyejuk mata hati bagiku & bagimu. Jangan kau membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia mjd anak”
Mereka sama sekali tak sadari apa yang ditakdirkan Allah terhadap Musa
QS. Al-Qasas [28]: 9

۞ Variasi nama:
kesyirikan, sirik
Kategori: Istilah Umum

Bukankah manusia berasal dari setetes air mani yang dikokohkan untuk dibentuk di dalam rahim,
lalu menjadi ‘alaqah (segumpal darah kental)
dan akhirnya diciptakan & disempurnakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya?
QS. Al-Qiyamah [75]: 37

۞ Variasi nama:
kesyirikan, sirik
Kategori: Istilah Umum

Kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu,
sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
QS. An-Naml [27]: 88

۞ Variasi nama:
kesyirikan, sirik
Kategori: Istilah Umum

Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai Subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dari kejahatan malam bila telah gelap gulita,
dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul,
dari kejahatan pendengki bila ia dengki
QS. Al-Falaq [113]: 1

۞ Variasi nama:
kesyirikan, sirik

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #21

Pembukuan Alquran dilakukan pada masa khalifah … Setiap bencana dan musibah yang menimpa manusia di bumi sudah tertulis dalam kitab … Bu Nindi mempersiapkan pakaian bayi, karena bu Nindi tidak lama lagi akan melahirkan bayinya, perilaku bu Nindi termasuk meyakini … Allah Subhanahu Wa Ta`ala.Allah Subhanahu Wa Ta`ala tidak akan merubah nasib suatu kaum , sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya, arti ayat tersebut terdapat dalam Alquran surah ar-Rad ayat … Salah satu contoh hikmah beriman kepada qada bagi siswa adalah …

Pendidikan Agama Islam #13

Nama pedang Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu … … Apa nama peperangan pertama yang berlaku dalam sejarah Islam? … Apa makanan kegemaran Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam? … Apa warna kesukaan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam? … Sabda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya … kali.”

Pendidikan Agama Islam #3

Pembatasan aurat wanita adalah … Berikut ini yang bukan termasuk orang-orang pertama yang menyambut ajakan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah … Dalam Islam, pakaian harus … Sebelum berpakaian, kita harus … Bagian tubuh yang tidak ditampakkan sesuai dengan ajaran Islam disebut …

Kamus

Al-Balad

Apa itu Al-Balad? Surah Al-Balad adalah surah ke-90 dalam Alquran. Surah ini tergolong surah Makkiyah yang terdiri atas 20 ayat. Dinamakan “Al-Balad” yang berarti Negeri diambil dari perk...

Murrah bin Ka’ab

Siapa itu Murrah bin Ka’ab? Murrah bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik, adalah seorang tokoh Bani Quraisy. Ia adalah kakek canggah tingkat enam dari Nabi Muhammad, ser...

Abdurrahman bin Mahdi

Siapa itu Abdurrahman bin Mahdi? Beliau adalah Abdurrahman bin Mahdi bin Hassan Al-Anbari Al-Luklu’i Al-Hafizh Al-Kabir Imamul Ilmi, Asy-Syahir. Kun-yah beliau adalah “Abu Sa’id”. Beli...

Yunus

Apa itu Yunus? Surah Yunus adalah surah ke-10 dalam Alquran. Surah ini terdiri atas 109 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah kecuali ayat 40, 94, 95, yang diturunkan pada di Madinah. Nomor Su...

Ikrimah bin Abu Jahal

Siapa itu Ikrimah bin Abu Jahal? Ikrimah bin `Amr al-Makhzoumi adalah Sahabat Nabi Muhammad yang juga anak dari Abu Jahal. Ia adalah salah satu dari pemimpin Quraisy ketika terjadi Pembebasan Mekkah....

Khawarij

Siapa itu Khawarij? Khawārij ialah istilah umum yang mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib, lalu menolaknya. Disebut Khowarij disebabkan karena kelu...