Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Samurah bin Jundab

Kategori: Sahabat Nabi

Samurah bin Jundab (سمرة بن جندب‎) adalah salah satu sahabat Nabi dan periwayat hadis.
Samurah bin Jundab meriwayatkan hadis dari: Nabi Muhammad dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah.

Muhammad bin Sirin pernah berkata bahwa Samurah sangat jujur dan dapat dipercaya.

Riwayat Kehidupan

Samurah bin Jundab dibesarkan di lingkungan sukunya, Bani Fazarah, salah satu suku bagian Ghatafan, kemudian ibunya pergi ke Madinah untuk menghadiahkannya setelah ayahnya wafat, dan seorang laki-laki dari kaum Anshar menikahi ibunya.

Samurah berpartisipasi dalam Pertempuran Uhud setelah Nabi Muhammad mengizinkannya untuk berperang, dan Samurah kemudian bersama Nabi dalam beberapa pertempuran.
Setelah Penaklukan Islam, Samurah pergi ke Bashrah dan tinggal di sana.

Ketika Ziyad bin Abihi menjabat sebagai wali negeri (gubernur) Bashrah dan Kufah, dia meminta bantuan Samurah bin Jundab, dan Ziyad biasa mengangkatnya sebagai penggantinya atas wilayah Bashrah jika dia pergi ke Kufah, dan juga sebagai penggantinya di Kufah jika dia pergi ke Bashrah.
Ketika Ziyad meninggal, dia mengangkat Samurah sebagai penggantinya di wilayah Bashrah, dan Muawiyah bin Abi Sufyan menyetujuinya selama satu tahun atau kurang, dan kemudian memberhentikannya.

Samurah selama masa jabatannya sangat keras perlakuannya terhadap Khawarij Haruriyyah, jika salah satu di antara mereka dibawa ke Samurah untuk dibunuh, dia akan mengatakan:
“Yang terburuk diantara orang yang mati di bawah langit adalah mereka yang mengkafirkan kaum Muslimin dan suka menumpahkan darah.”

Dan diriwayatkan bahwasanya Sajah, yang pernah mengaku sebagai nabi tetapi kemudian memeluk Islam, ia pergi ke Bashrah dan wafat disana dan jenazahnya dishalatkan Samurah.


Samurah wafat di Bashrah pada tahun 58 H, dan dikatakan pada tahun 59 H.
Samurah bin Jundab meninggalkan sepucuk surat kepada putra-putranya yang berisi catatan hadis kenabian.

Putrinya Ummu Tsabit menikah dengan Al-Mukhtar ats-Tsaqafi, tokoh yang mengambil alih Kufah dan memerintah wilayah tersebut atas nama keluarga Khalifah Ali selama Perang Saudara Islam II (680–692).
Cicit Samurah, Abu Ishaq Ibrahim bin Habib bin Sulaiman (wafat 777) adalah seorang astronom terkemuka dan Muslim pertama yang membangun astrolab.
۞ Variasi nama:
Samura ibn Jundab, Samurah bin Jundub, Samra bin Jundub
Biodata Samra bin Jundub
Nama Samra bin Jundub ( سمرة بن جندب الفزاري ( رضي الله عنه
Level Sahabat Nabi (radhiyallahu anhu) [Generasi ke-1]
Tempat / Thn Lahir (Madinah)
Tempat Menetap Madina, Basra, Kufa
Tempat / Thn Wafat (Basra/Kufa), Tahun 59 Hijriyah
Penyebab kematian Natural
Kegemaran Recitation/Quran, Narrator [ ع - صحابي ]
Guru Nabi Muhammad ﷺ,
Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah
Murid أبناه سليمان سعد,
'Abdullah bin Burayda bin al-Husayb,
Zayd bin 'Uqba al-Fzary,
al-Rabi' bin 'Amila,
Hilal bin Yasaf,
'Imran bin Milhan,
Abu Raja' al-Atardi,
'Abdur Rahman bin Abi Layla,
al-Mandhar bin Malik bin Qata',
Tha'laba bin 'Aabad,
al-Hasan al-Basri
Orang tua Jundub bin Hilal b. Hurayj
Anak Suliaman
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


Load More

Abu Hanifah

Siapa itu Abu Hanifah? Abu Hanifah an-Nu’man bin Tsabit bin Zuta bin Marzuban , lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah, merupakan pendiri dari Madzhab Fiqih Hanafi. Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi’in, generasi … • Abu Hanifa, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi

wali mujbir

Apa itu wali mujbir? wali yang berhak menikahkan seseorang yang masih gadis tanpa memerlukan izin gadis tsb … •

Ka’ab bin ‘Ujrah al-Anshari

Siapa itu Ka’ab bin ‘Ujrah al-Anshari? Ka’ab bin ‘Ujrah al-Anshari adalah salah seorang sahabat nabi Muhammad ﷺ. Dalam sejarah Islam, golongan Anshar telah merengkuh keutamaan sangat besar dengan menjadi penolong Nabi dan kaum Muhajirin dengan memberikan tempat tinggal dan bersiap sedia untuk membela Islam dan kaum Muslimin. Tokoh kita sekarang ini termasuk salah satu Sahabat Nabi sha … • Ka’ab bin Ujrah, Ka’ab bin ‘Ujrah

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Sahabat Nabi

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan,
menyuruh kepada yang ma’ruf & mencegah dari yang munkar,
merekalah orang-orang yang beruntung.
QS. Ali ‘Imran [3]: 104

۞ Variasi nama:
Samura ibn Jundab, Samurah bin Jundub, Samra bin Jundub
Kategori: Sahabat Nabi

Alif Laam Miim.
Kitab (Alquran) ini tiada keraguan padanya,
petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan salat,
dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.
QS. Al-Baqarah [2]: 1-3

۞ Variasi nama:
Samura ibn Jundab, Samurah bin Jundub, Samra bin Jundub
Kategori: Sahabat Nabi

Allah memperingatkan kamu terhadap siksa-Nya.
Dan Allah sangat Penyayang kepada hamba-hamba-Nya.
QS. Ali ‘Imran [3]: 30

۞ Variasi nama:
Samura ibn Jundab, Samurah bin Jundub, Samra bin Jundub
Kategori: Sahabat Nabi

Siapa kerjakan perbuatan jahat, maka dia tak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu.
Dan siapa kerjakan amal saleh laki atau perempuan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab.
QS. Al-Mu’min [40]: 40

۞ Variasi nama:
Samura ibn Jundab, Samurah bin Jundub, Samra bin Jundub

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #25

Surah Al-Insyirah terdiri dari … ayat.Surah Al-Insyirah diawali dengan lafal … أَلَمْ dalam surah Al-Insyirah berarti …وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ Ayat diatas terdapat dalam Alquran surah Al-Insyirah ayat …Surah Al-Insyirah turun sesudah surah …

Pendidikan Agama Islam #17

Dalam Alquran, surah Ad-Dhuha turun setelah surah …Surah Ad-Dhuha termasuk kategori surah …اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰىۖ lafal tersebut adalah surah Ad-Dhuha ayat ke- …وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰىۙ Dalam surah Ad-Duha, terjemahan dari lafal di atas adalah …Kata berikut yang mempunyai arti orang yang meminta-minta adalah …

Pendidikan Agama Islam #27

Surah yang terpendek dalam Alquran adalah … Surah yang tidak diawali basmalah adalah … Surah yang pertama kali turun secara lengkap adalah … Proses turunnya wahyu berlangsung selama … tahun.Basmalah tertulis atau disebutkan sebanyak dua kali pada surah …

Kamus

ilaa’

Apa itu ilaa’? iilaa’ Iilaa’ menurut bahasa adalah bersumpah melarang diri dari sesuatu hal. Sedangkan menurut istilah syar’i adalah seorang suami yang bersumpah untuk tidak m...

Zindiq

Apa itu Zindiq? Zindiq secara etimologi berarti “kotoran yang membahayakan”. Sedangkan menurut istilah ilmu fiqih atau hukum islam berarti seseorang yang tidak berpegang teguh terhadap aga...

Ar Ra’uuf

Apa itu Ar Ra’uuf? Allah itu Ar-Ra’uf ◀ Artinya adalah Allah itu Maha Belas Kasih/Dzat Yang Maha Memberi Rahmat. Allah akan mengasihi seluruh makhluk-Nya yang selalu mengingat-Nya. Kasi...

hablun

Apa itu hablun? hab.lun tali; hubungan; hablun minallah hubungan antara manusia dan Allah; hubung-an vertikal manusia dengan Allah; untuk menjaga hablun minallah, umat Islam diwajibkan mendirikan ...

warak

Apa itu warak? wa.rak patuh dan taat kepada Allah; kita harus warak berpantang segala larangan badak … • wara’

Khabbab bin al-Arat

Siapa itu Khabbab bin al-Arat? Khabbab bin al-Arat adalah seorang pemuda yang termasuk golongan pemeluk Islam pertama. Ia bekerja sebagai budak pandai besi. Hampir sama dengan kisah pemeluk Islam per...