Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Sa’id bin Zaid

Kategori: Sahabat Nabi

Sa’id bin Zaid (سعيد بن زيد‎; wafat 51 H (671)) adalah seorang sahabat nabi dari golongan Muhajirin.
Nama lengkapnya adalah Sa’id bin Zaid bin Amr bin Nufail al-Adawi.
Sa’id termasuk sepuluh orang yang dijanjikan masuk surga.

Riwayat
Dia adalah suami dari Fatimah binti al-Khattab, yaitu adik Umar bin Khattab.
Dia termasuk orang yang awal masuk Islam dan dia sangat menjunjung tingi adab Islam.
Sebelum dia masuk Islam dia mengikuti agama ayahnya, Zaid bin Amr bin Nufail, yang mengikuti agama Nabi Ibrahim. Sa’id mengikuti semua peperangan yang disertai Muhammad kecuali Perang Badar.
Saat itu, Nabi mengutusnya untuk mengintai kafilah Quraisy.
Ketika kembali dari tugasnya, perang sudah selesai.
Meskipun begitu, Sa’id tetap dianggap ikut perang dan mendapat harta rampasan perang. Sa’id ikut dalam Perang Yarmuk, yaitu penaklukan Damaskus (di Syam).
Sa’id meninggal di Aqiq.
Jenazahnya dimakamkan di Madinah.
Agama ayahnya
Zaid bin Amr bin Nufail megikuti agama tauhid dan mencela agama kaum Quraisy, yaitu menyembah berhala.
Dia melindungi bayi-bayi perempuan yang akan dikubur hidup-hidup oleh orang tua mereka. Dia adalah satu dari empat orang di antara suku Quraisy yang tidak mau menyembah berhala dan memilih untuk memisahkan diri dari sukunya pada hari raya mereka.
Empat orang itu adalah Zaid sendiri, Waraqah bin Naufal, Ubaidullah bin Jahsy, dan Utsman bin al-Huwairits. Zaid bin Amr bin Nufail menjelajahi Jazirah, Maushil, hinggal Syam untuk mempelajari agama Ibrahim, agama yang lurus, dengan belajar dari rahib Nasrani dan rabi Yahudi.
Di Syam, tepatnya di Mifa’ah, dia bertemu seorang rahib dan menanyainya tentang agama yang lurus.
Rahib itu menjawab,
“Kamu mencari agama yang kini tidak lagi ada penganut murninya.
Namun, sudah dekat waktu kemunculan seorang nabi di negeri yang kamu tinggalkan.
Nabi itu diutus oleh Allah atas dasar ajaran Ibrahim yang lurus (al-hanafiyyah).
Maka kembalilah ke sana, karena dia diutus sekarang, pada zaman ini.” Zaid mengikuti saran Rahib ini dan segera kembali ke Mekkah.
Namun, di pertengahan negeri Lakham dia dianiaya dan dibunuh.
Dia sempat berdoa,
“Ya Allah, jika Engkau menghalangiku untuk mendapatkan kebaikan ini, maka janganlah Engkau menghalangi anakku dari mendapatkannya.”
۞ Variasi nama:
Said bin Zaid, Sa’id, Sa'id
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


Load More

fidiah

Apa itu fidiah? fi.di.ah denda yang harus dibayar oleh seorang muslim karena meninggalkan puasa yang disebabkan oleh penyakit menahun, penyakit tua yang menimpa dirinya, dan sebagainya … •

Hibah

Apa itu Hibah? Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Syarat Hibah ● Ijab, pernyataan pemberian oleh pemberi. ● Qabul, pernyataan penerimaan oleh si penerima. ● Qabdhah, proses penyerahan barang. … •

Imam Ath-Thahawi

Siapa itu Imam Ath-Thahawi? Imam Ath-Thahawi adalah Imam, pakar penghafal hadits dari Mazhab Hanafi. Penulis kitab akidah “Al-Aqidah Ath-Thahawiyah” yang diakui dan digunakan seluruh mazhab Ahlus Sunnah. Nama dan Nasabnya Dia adalah Imam Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Abdil Malik al-Azdy al-Mishri ath-Thahawi Al-Hanafi. Al-Azdy adalah qabilah … • Abu Ja’far at-Thahawi, Ath-Thahawi, Thahawi, Tahawi, Ath Thohawi, Thohawi

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Sahabat Nabi

Sesungguhnya kenikmatan ini disediakan untuk kalian sebagai ganjaran dari amal perbuatan kalian.
Usaha yang telah kalian lakukan di dunia itu dipuji,
diridai & diterima oleh Allah.
QS. Al-Insan [76]: 22

۞ Variasi nama:
Said bin Zaid, Sa’id, Sa'id
Kategori: Sahabat Nabi

Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya.
QS. Al-Mu’minun [23]: 62

۞ Variasi nama:
Said bin Zaid, Sa’id, Sa'id
Kategori: Sahabat Nabi

Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik,
QS. At-Taubah [9]: 120

۞ Variasi nama:
Said bin Zaid, Sa’id, Sa'id
Kategori: Sahabat Nabi

Janganlah kamu makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil & jangan membawa (urusan) harta itu kepada hakim,
supaya kamu dapat memakan harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui
QS. Al-Baqarah [2]: 188

۞ Variasi nama:
Said bin Zaid, Sa’id, Sa'id

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #3

Pembatasan aurat wanita adalah … Berikut ini yang bukan termasuk orang-orang pertama yang menyambut ajakan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah … Dalam Islam, pakaian harus … Sebelum berpakaian, kita harus … Bagian tubuh yang tidak ditampakkan sesuai dengan ajaran Islam disebut …

Pendidikan Agama Islam #25

Surah Al-Insyirah terdiri dari … ayat.Surah Al-Insyirah diawali dengan lafal … أَلَمْ dalam surah Al-Insyirah berarti …وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ Ayat diatas terdapat dalam Alquran surah Al-Insyirah ayat …Surah Al-Insyirah turun sesudah surah …

Pendidikan Agama Islam #19

Berakhirnya seluruh kehidupan di dunia dinamakan … Hari kiamat di jelaskan dalam Alquran, surah … .Tempat berkumpulnya manusia di akhirat di sebut padang … Salah satu hikmah mempercayai datangnya hari akhir, yaitu … … Surah yang menjelaskan bahwa ‘Allah Subhanahu Wa Ta`ala tempat meminta’, yaitu … …

Kamus

Ka’ab bin al-Asyraf

Siapa itu Ka’ab bin al-Asyraf? Ka’ab bin Al Asyraf adalah salah seorang pemimpin Yahudi yang memusuhi Nabi Muhammad dan kaum Muslimin. Dulunya ia pernah menjalin suatu perjanjian bertetangga baik dengan kaum Muslimin. Setelah kemenangan kaum Muslimin atas kaum Quraisy dalam Pertempuran Badar, Ka’ab bi Al Asyraf memberikan doktrin bahwa kaum Quraisy harus memerangi kaum Muslimin, … • Ka’ab, Ka’ab bin al Asyraf, Ka’b ibnul Asyraf

Tanwin

Apa itu Tanwin? Tanwin adalah tanda baca/diakritik/harakat pada tulisan Arab untuk menyatakan bahwa huruf pada akhir kata tersebut diucapkan layaknya bertemu dengan huruf nun mati. Penulisan Harakat tanwin ditulis serupa dengan harakat lain, seperti fathah dengan fathatan, kasrah dengan kasratan, dan dammah dengan dammatan. ـ … •

Ar Razzaaq

Apa itu Ar Razzaaq? Allah itu Ar-Razzaq ◀ Allah itu Ar-Razzaq, yakni Yang Maha Pemberi Rezeki. Allah memberikan rezeki kepada makhluk-makhluk-Nya, kita tidak perlu takut untuk kekurangan atau kehilangan rezeki. &128161; Yakinlah jika semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta’ala, dan Allah itu adalah Ar-Razzaq, Sang Pemberi Rezeki. Untuk itu, kita juga harus … • Ar-Razzaaq, Ar-Razzaq, Ar Razzaq, Al Razzaq

Qutaibah bin Sa’id

Siapa itu Qutaibah bin Sa’id? Qutaibah bin Sa’id bin Jamil bin Tharif Ats-Tsaqafi, al Balkhi, al Baghlani. Dilahirkan di tahun 149 H. Dikisahkan bahwa kakek beliau, Jamil bin Tharif termasuk bekas budak al Hajjaj Ats Tsaqafi, sang gubernur yang sangat terkenal kezalimannya. Apabila al Hajjaj duduk di singgasananya, maka Jamil bin Tharif duduk di atas kursi sebelah kanan al Haj … • Qutaibah bin Sa’id

hari mahsyar

Apa itu hari mahsyar? hari diperhitungkannya segala dosa dan pahala manusia di akhirat … •

khilafiah

Apa itu khilafiah? khi.la.fi.ah perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Islam dalam menentukan hukum … •