Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Sahl bin Sa’ad Sa’idi

Kategori: Sahabat Nabi

Abul Abbas Sahl bin Sa’ad Sā’idi (ابو العباس سهل بن سعد الساعدي) (wafat tahun 88 atau 91 H) adalah termasuk sahabat Nabi ﷺ dan sahabat Ali bin Abi Thalib serta perawi hadis Ghadir.
Baiat kepada Nabi ﷺ, hadir dalam perang Tabuk dan salat menghadap dua kiblat sejumlah kebanggaan yang dimilikinya.
Di Syam ia bertemu dengan para tawanan Karbala dan meriwayatkan bagaimana mereka masuk ke Syam.
Dia sahabat Nabi ﷺ terakhir yang wafat di Madinah.

Pada Masa Nabi ﷺ
Sahl bin Sa’ad bin Malik bin Khalid bin Tsa’labah bin Hāritsah bin Amr bin al-Khazraj bin Sāidah bi Ka’ab bin al-Khazraj al-Anshari al-Sā’idi adalah termasuk sahabat Rasulullah ﷺ dan dari suku bani Saidah yang berumur 15 tahun saat Nabi ﷺ wafat.
Dikatakan bahwa dahulu namanya Huzn, dan Nabi ﷺ menamainya Sahl.
Julukan dia Abul Abbas dan Abu Yahya.
Syaikh Thusi meyakini dia sahabat Ali bin Abi Thalib juga.

Dua baiat dengan Nabi ﷺ, salat ke dua kiblat dan pujian Nabi ﷺ padanya di antara keutamaan-keutamaanya.
Saudari-saudarinya, Nāilah dan Umrah di antara wanita yang berbaiat kepada Nabi di Madinah.

Saat terjadi perang Tabuk ia memiliki umur sedikit (muda) dan turut serta dalam perang ini.
Ia berkata:
“Aku lebih muda dari teman-temanku dan aku pelayan mereka di Tabuk”.
Memang pada sebagian sumber disebut kata مُقرِيهِم (orang yang membacakan al-Quran kepada mereka).
Tetapi sepertinya terjadi kekeliruan dan yang benar adalah شَفرَتَهم yang berarti pelayan mereka.

Dalam Perkataan Husain
Pada peristiwa Karbala, Husain di dalam khutbah yang disampaikan kepada orang-orang Kufah yang berdiri di depannya mengenalkan Sahl bin Sa’ad sebagai saksi, dan beliau berkata:
“Bila kalian tidak percaya padaku maka di antara kalian ada orang yang jika kalian bertanya soal ini padanya ia akan menjawab.
Bertanyalah kalian kepada Jabir bin Abdullah Anshari, Abu Said Khudri, Sahl bin Sa’ad Sā’idi, Zaid bin Arqam dan Anas bin Malik sehingga mereka katakan pada kalian bahwa pernyataan mengenai aku dan saudaraku mereka dengarkan dari Rasulullah ﷺ”.
Wafat
Sahl wafat pada tahun 88 atau 91 H pada umurnya yang ke 96 atau 99. Ia dikenal sahabat terakhir yang wafat di Madinah.
۞ Variasi nama:
Sahl bin Sa’ad, Sahal bin Sa’ad, Sahal bin Sa'ad, Sahl ibn Sa'd, Sahl bin Sa'd bin Malik
Biodata Sahl bin Sa'd bin Malik
Nama Sahl bin Sa'd bin Malik ( سهل بن سعد الساعدي ( رضي الله عنه
Level Sahabat Nabi (radhiyallahu anhu) [Generasi ke-1]
Tempat / Thn Lahir (Madinah)
Tempat Menetap Madina
Tempat / Thn Wafat (Madinah), Tahun 91 Hijriyah
Penyebab kematian Natural
Kegemaran Recitation/Quran, Narrator [ ع - صحبة ]
Guru Nabi Muhammad ﷺ,
Ubayy ibn Ka'b,
'Asim bin 'Adiy bin al-Jadd,
'Amr bin 'Absa al-Salmi,
Marwan bin al-Hakam bin Abi al-'As
Murid ابنه عباس,
al-Zuhri,
Abu Hazim,
Salma bin Dinar,
Wfa'a bin Shryh al-Hdrmy al-Sdfy,
Yahya bin Maymun al-Hdrmy,
'Abdullah bin 'Abdur Rahman B. al-Harith,
'Amr bin Jabir al-Hdrmy
Orang tua Sa'd bin Malik / Hind bint 'Amr from B.'Uzra
Pasangan Aisha bint Khuzayma
Saudara Tha'laba bin Sa'd bin Malik,
Sa'd bin Sa'd bin Malik,
'Amr,
'Amra bint Sa'd bin Malik,
Na'ila bint Sa'd bin Malik
Anak Abbas bin Sahl bin Sa'd
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


More Videos

Munfarid

Apa itu Munfarid? Munfarid itu artinya sendiri. Yang dimaksud dengan MUNFARID adalah melaksanakan sesuatu secara sendiri. Munfarid ini adalah lawan dari Jamaah atau berjamaah dimana sesuatu dilaksanakan secara bersama-sama atau kolektif. Pembahasan Istilah MUNFARID ini lekat dengan ibadah shalat. Adapun yang dimaksud dengan Shalat Munfari … •

hasad

Apa itu hasad? Apa itu hasad? Apa saja sebab-sebab terjadinya hasad ? Lalu bagaimana cara menghadapi orang yang hasad? Kalau kita melihat dari sisi pengertian hasad sebenarnya lebih dari sekadar iri hati dan dengki. Baiknya bahasan ini dikaji lebih mendalam. PENGERTIAN HASAD Menurut jumhur ulama, hasad adalah berhara … • dengki, iri hati

Al Quddus

Apa itu Al Quddus? Allah itu Al-Quddus ◀ Allah itu Maha Suci dari hal-hal yang buruk. Sebagai manusia, kita tentu tidak memiliki hak untuk mengklaim bahwa diri kita adalah suci, karena kita semua tak lepas dari salah, khilaf dan dosa. Namun untuk meneladani sifat Allah yang satu ini, kita memiliki banyak cara yakni salah satunya dengan cara menja … • Al-Quddus

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Sahabat Nabi

Orang-orang yang mendapat petunjuk ke jalan yang benar,
Allah akan menambah petunjuk kepada mereka & akan memberi mereka ketakwaan yang dapat menjauhkan mereka dari api neraka.
QS. Muhammad [47]: 17

۞ Variasi nama:
Sahl bin Sa’ad, Sahal bin Sa’ad, Sahal bin Sa'ad, Sahl ibn Sa'd, Sahl bin Sa'd bin Malik
Kategori: Sahabat Nabi

Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka,
dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya),
dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.
QS. Al-Anfal [8]: 2

۞ Variasi nama:
Sahl bin Sa’ad, Sahal bin Sa’ad, Sahal bin Sa'ad, Sahl ibn Sa'd, Sahl bin Sa'd bin Malik
Kategori: Sahabat Nabi

Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Alquran) untuk menjelaskan segala sesuatu & petunjuk serta rahmat & kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.
QS. An-Nahl [16]: 89

۞ Variasi nama:
Sahl bin Sa’ad, Sahal bin Sa’ad, Sahal bin Sa'ad, Sahl ibn Sa'd, Sahl bin Sa'd bin Malik
Kategori: Sahabat Nabi

Dirikanlah salat & suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.
Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)
QS. Luqman [31]: 17

۞ Variasi nama:
Sahl bin Sa’ad, Sahal bin Sa’ad, Sahal bin Sa'ad, Sahl ibn Sa'd, Sahl bin Sa'd bin Malik

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #3

Pembatasan aurat wanita adalah … Berikut ini yang bukan termasuk orang-orang pertama yang menyambut ajakan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah … Dalam Islam, pakaian harus … Sebelum berpakaian, kita harus … Bagian tubuh yang tidak ditampakkan sesuai dengan ajaran Islam disebut …

Pendidikan Agama Islam #12

Masyarakat Mekkah pada awal nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam berdakwah waktu itu sedang dilanda berbagai krisis, dan yang paling menonjol adalah krisis … Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam lahir pada bulan … Nama isteri Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam selepas Khadijah ialah … Nama anak lelaki Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu … … Nama Ibu susuan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu … …

Pendidikan Agama Islam #14

Ketika Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam masih remaja, baginda telah bekerja mengambil upah sebagai pengembala binatang ternak. Apakah binatang tersebut? … Dalam Islam, teladan yang baik disebut juga dengan istilah … Dalam Islam, pengendalian diri atau kontrol terhadap diri, disebut juga dengan … Pengertian Mujahadah An-Nafs adalah … Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda bahwa berjihad (berjuang) yang paling utama adalah melawan …

Kamus

Al-Ahqaf

Apa itu Al-Ahqaf? Surah Al-Ahqaf adalah surah ke-46 dalam Alquran. Surah ini tergolong surah Makkiyah yang terdiri atas 35 ayat. Dinamakan al-Ahqaf yang berarti Bukit-Bukit Pasir diambil dari kata al...

Masjidil Haram

Di mana itu Masjidil Haram? Masjidil Haram, Masjid al-Haram atau al-Masjid al-Haram adalah sebuah masjid yang berlokasi di pusat kota Mekkah yang dipandang sebagai tempat tersuci bagi umat Islam. Mas...

Murtad

Apa itu Murtad? Murtad adalah sikap mengganti atau meninggalkan suatu agama yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia menjadi ingkar terhadap agama yang diyakini sebelumnya. Etimologi Murtad berasa...

Al Waarits

Apa itu Al Waarits? Allah itu Al-Warits ◀ Artinya adalah Allah itu Yang Maha Mewarisi. Dialah pemilik hakiki, manusia dan makhluk lainnya hanyalah sebagai tamu dan penerima pinjaman, yang namanya t...

jihad

Apa itu jihad? ji.had usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan; usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga; perang suci melawan orang k...

Al-Hasyr

Apa itu Al-Hasyr? Surah Al-Hasyr adalah surah ke-59 dalam Alquran. Surah ini tergolong surah Madaniyah yang terdiri atas 24 ayat. Dinamakan Al Hasyr yang berarti pengusiran diambil dari perkataan Al ...