Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Sahl bin Sa’ad Sa’idi

Kategori: Sahabat Nabi

Abul Abbas Sahl bin Sa’ad Sā’idi (ابو العباس سهل بن سعد الساعدي) (wafat tahun 88 atau 91 H) adalah termasuk sahabat Nabi ﷺ dan sahabat Ali bin Abi Thalib serta perawi hadis Ghadir.
Baiat kepada Nabi ﷺ, hadir dalam perang Tabuk dan salat menghadap dua kiblat sejumlah kebanggaan yang dimilikinya.
Di Syam ia bertemu dengan para tawanan Karbala dan meriwayatkan bagaimana mereka masuk ke Syam.
Dia sahabat Nabi ﷺ terakhir yang wafat di Madinah.

Pada Masa Nabi ﷺ
Sahl bin Sa’ad bin Malik bin Khalid bin Tsa’labah bin Hāritsah bin Amr bin al-Khazraj bin Sāidah bi Ka’ab bin al-Khazraj al-Anshari al-Sā’idi adalah termasuk sahabat Rasulullah ﷺ dan dari suku bani Saidah yang berumur 15 tahun saat Nabi ﷺ wafat.
Dikatakan bahwa dahulu namanya Huzn, dan Nabi ﷺ menamainya Sahl.
Julukan dia Abul Abbas dan Abu Yahya.
Syaikh Thusi meyakini dia sahabat Ali bin Abi Thalib juga.

Dua baiat dengan Nabi ﷺ, salat ke dua kiblat dan pujian Nabi ﷺ padanya di antara keutamaan-keutamaanya.
Saudari-saudarinya, Nāilah dan Umrah di antara wanita yang berbaiat kepada Nabi di Madinah.

Saat terjadi perang Tabuk ia memiliki umur sedikit (muda) dan turut serta dalam perang ini.
Ia berkata:
“Aku lebih muda dari teman-temanku dan aku pelayan mereka di Tabuk”.
Memang pada sebagian sumber disebut kata مُقرِيهِم (orang yang membacakan al-Quran kepada mereka).
Tetapi sepertinya terjadi kekeliruan dan yang benar adalah شَفرَتَهم yang berarti pelayan mereka.

Dalam Perkataan Husain
Pada peristiwa Karbala, Husain di dalam khutbah yang disampaikan kepada orang-orang Kufah yang berdiri di depannya mengenalkan Sahl bin Sa’ad sebagai saksi, dan beliau berkata:
“Bila kalian tidak percaya padaku maka di antara kalian ada orang yang jika kalian bertanya soal ini padanya ia akan menjawab.
Bertanyalah kalian kepada Jabir bin Abdullah Anshari, Abu Said Khudri, Sahl bin Sa’ad Sā’idi, Zaid bin Arqam dan Anas bin Malik sehingga mereka katakan pada kalian bahwa pernyataan mengenai aku dan saudaraku mereka dengarkan dari Rasulullah ﷺ”.
Wafat
Sahl wafat pada tahun 88 atau 91 H pada umurnya yang ke 96 atau 99. Ia dikenal sahabat terakhir yang wafat di Madinah.
۞ Variasi nama:
Sahl bin Sa’ad, Sahal bin Sa’ad, Sahal bin Sa'ad, Sahl ibn Sa'd, Sahl bin Sa'd bin Malik
Biodata Sahl bin Sa'd bin Malik
Nama Sahl bin Sa'd bin Malik ( سهل بن سعد الساعدي ( رضي الله عنه
Level Sahabat Nabi (radhiyallahu anhu) [Generasi ke-1]
Tempat / Thn Lahir (Madinah)
Tempat Menetap Madina
Tempat / Thn Wafat (Madinah), Tahun 91 Hijriyah
Penyebab kematian Natural
Kegemaran Recitation/Quran, Narrator [ ع - صحبة ]
Guru Nabi Muhammad ﷺ,
Ubayy ibn Ka'b,
'Asim bin 'Adiy bin al-Jadd,
'Amr bin 'Absa al-Salmi,
Marwan bin al-Hakam bin Abi al-'As
Murid ابنه عباس,
al-Zuhri,
Abu Hazim,
Salma bin Dinar,
Wfa'a bin Shryh al-Hdrmy al-Sdfy,
Yahya bin Maymun al-Hdrmy,
'Abdullah bin 'Abdur Rahman B. al-Harith,
'Amr bin Jabir al-Hdrmy
Orang tua Sa'd bin Malik / Hind bint 'Amr from B.'Uzra
Pasangan Aisha bint Khuzayma
Saudara Tha'laba bin Sa'd bin Malik,
Sa'd bin Sa'd bin Malik,
'Amr,
'Amra bint Sa'd bin Malik,
Na'ila bint Sa'd bin Malik
Anak Abbas bin Sahl bin Sa'd
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


Load More

Ali Bin Abi Thalib

Siapa itu Ali Bin Abi Thalib? ‘Alī bin Abī Thālib adalah khalifah keempat yang berkuasa pada tahun 656 sampai 661. Dia termasuk golongan pemeluk Islam pertama dan salah satu sahabat utama Nabi. Secara silsilah, ‘Ali adalah sepupu dari Nabi Muhammad. Pe … • Ali ibn Abi Talib, Alī bin Abī Thālib, ‘Ali bin Abi Thalib, Ali, Ali r.a.

akikah

Apa itu akikah? aki.kah penyembelihan ternak sebagai pernyataan syukur orang tua atas kelahiran anaknya, lazimnya dilaksanakan pada hari ketujuh; tradisi penyembelihan ternak pada upacara pencukuran rambut bayi ketika berusia tujuh hari sebagai pernyataan syukur … •

Al Afuww

Apa itu Al Afuww? Allah itu Al-Afuwwu ◀ Artinya adalah Allah itu Maha Pemaaf. Jika kita telah mengakui kesalahan kita dan meminta maaf, maka Allah akan memafkan kita dan menghapus dosa kita. Allah sangat mudah memaafkan dosa-dosa yang berhubungan langsung kepada-Nya, yang penting hamba-Nya bersungguh-sungguh meminta maaf dan tidak mengulangi lagi. &128161; … • Al-Afuww, Al-Afuw, Al ‘Afwu

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Sahabat Nabi

Orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus & mendustakan tanda-tanda kebesaran Kami,
urusan & maksud mereka tidak akan tersembunyi dari Kami.
Mereka akan Kami balas dengan yang semestinya mereka terima.
QS. Fussilat [41]: 40

۞ Variasi nama:
Sahl bin Sa’ad, Sahal bin Sa’ad, Sahal bin Sa'ad, Sahl ibn Sa'd, Sahl bin Sa'd bin Malik
Kategori: Sahabat Nabi

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
QS. Ar-Rahman [55]: 47

۞ Variasi nama:
Sahl bin Sa’ad, Sahal bin Sa’ad, Sahal bin Sa'ad, Sahl ibn Sa'd, Sahl bin Sa'd bin Malik
Kategori: Sahabat Nabi

Lambung mereka selalu jauh dari tempat tidur untuk berdoa kepada Allah,
dengan rasa takut dari murka-Nya & mengharapkan kasih sayang-Nya.
Mereka pun selalu menafkahkan harta yang Kami karuniakan di jalan kebaikan.
QS. As-Sajdah [32]: 16

۞ Variasi nama:
Sahl bin Sa’ad, Sahal bin Sa’ad, Sahal bin Sa'ad, Sahl ibn Sa'd, Sahl bin Sa'd bin Malik
Kategori: Sahabat Nabi

Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran,
lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi,
dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.
QS. Al-Mu’minun [23]: 18

۞ Variasi nama:
Sahl bin Sa’ad, Sahal bin Sa’ad, Sahal bin Sa'ad, Sahl ibn Sa'd, Sahl bin Sa'd bin Malik

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #6

Sifat dasar hukum Alquran adalah keseimbangan dalam hal aspek material dan psikologis, yang disebut sebagai … Alquran dimulai dengan surah Al Fatihah (pembukaan) dan berakhir dengan surah … Alquran adalah panduan dan pedoman manusia bagi mereka yang beriman. Ini dikonfirmasikan oleh Allah dalam surah … Alquran bertindak sebagai Hudan, yang artinya adalah … Dalam Surah Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman bahwa Alquran adalah pedoman untuk orang …

Pendidikan Agama Islam #17

Dalam Alquran, surah Ad-Dhuha turun setelah surah …Surah Ad-Dhuha termasuk kategori surah …اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰىۖ lafal tersebut adalah surah Ad-Dhuha ayat ke- …وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰىۙ Dalam surah Ad-Duha, terjemahan dari lafal di atas adalah …Kata berikut yang mempunyai arti orang yang meminta-minta adalah …

Pendidikan Agama Islam #7

Alquran adalah keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Penjelasan tersebut terdapat dalam surah … Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan secara lahiriah, manusia dengan sesama manusia dan orang-orang dengan lingkungannya disebut hukum … Hukum yang berkaitan dengan perilaku moral manusia dalam kehidupan disebut hukum … Sumber hukum tertinggi dalam Islam adalah ..Hadits adalah Mubayyin untuk Alquran. Arti dari Mubayyin adalah ..

Kamus

Ibnu Syihab az-Zuhri

Siapa itu Ibnu Syihab az-Zuhri? Imam Az-Zuhri atau Ibnu Syihab lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah bin Syihab bin ‘Abdullah bin al-Harith bin Zuhrah adalah salah satu ulama ahli hadits terbesar yang juga termasuk shighar at-tabi’in . Ia adalah orang pertama yang membukukan ilmu hadis atas perintah Khalifah U … • az-Zuhri

mazhab

Apa itu mazhab? maz.hab haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam ; umat Islam di Indonesia banyak yang menganut mazhab Syafii; golongan pemikir yang sepaham dalam teori, ajaran, atau aliran tertentu di bidang ilmu, cabang kesenian, dan sebagain … •

Ibnu Rajab

Siapa itu Ibnu Rajab? Ibnu Rajab adalah seorang ulama Sunni beraliran Mazhab Hambali. Nama lengkapnya adalah Abdurahman ibn Syihab al Din Ahmad ibn Rajab ibn Abd al Rahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abi al Barakat Mas’ud al Hafidz Zain al Din Abu al Faraj al Baghdadiy al Dimasyqiy al Hanbaliy. Ia lahir di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awwal tahun 736 H, yang disebutka … •

An-Nashir

Siapa itu An-Nashir? An-Nashir Lidinillah bergelar Abu al-Abbas dengan nama asli Ahmad bin al-Mustadhi’ Biamrillah adalah Khalifah ke-34 Bani Abbasiyah di Baghdad dari 1180 hingga 1225. Adz-Dzahabi berkata tentang masa kekuasaannya: “Tidak seorang pun dari khalifah yang memegang kekuasaan lebih lama darinya. Karena dia berkuasa sela … • • An Nashir

Mu’awiyah bin Abu Sufyan

Siapa itu Mu’awiyah bin Abu Sufyan? Mu’awiyah bin Abu Sufyan atau Mu’awiyah I adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 661 sampai 680. Dia merupakan salah satu sahabat Nabi dan juga merupakan saudara tiri dari Ummu Habibah Ramlah, istri Nabi Muhammad. Meski ‘Utsman bin ‘Affan yang sebenarnya merupakan khal … • Mu’awiya ibn Abu Sufyan, Mu’awiyah, Muawiyah, Muawiyah bin Abu Sufyan

Babus Salam

Di mana itu Babus Salam? Barerti pintu selamat. Nama salah satu pintu di Masjidil Haram di Mekah. Orang Quraisy telah menjadikan pintu itu untuk memilih seorang hakim bagi menyelesaikan perbalahan meletak semula batu Hajar Aswad. Didapati Nabi ﷺ yang mula-mula masuk menerusi pintu Babus Salam beliau dilantik menjadi hakim. … •