Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Sahl bin Sa’ad Sa’idi

Kategori: Sahabat Nabi

Abul Abbas Sahl bin Sa’ad Sā’idi (ابو العباس سهل بن سعد الساعدي) (wafat tahun 88 atau 91 H) adalah termasuk sahabat Nabi Saw dan sahabat Imam Ali As serta perawi hadis Ghadir.
Baiat kepada Nabi Saw, hadir dalam perang Tabuk dan salat menghadap dua kiblat sejumlah kebanggaan yang dimilikinya.
Di Syam ia bertemu dengan para tawanan Karbala dan meriwayatkan bagaimana mereka masuk ke Syam.
Dia sahabat Nabi Saw terakhir yang wafat di Madinah.

Pada Masa Nabi Saw

Sahl bin Sa’ad bin Malik bin Khalid bin Tsa’labah bin Hāritsah bin Amr bin al-Khazraj bin Sāidah bi Ka’ab bin al-Khazraj al-Anshari al-Sā’idi adalah termasuk sahabat Rasulullah Saw dan dari suku bani Saidah yang berumur 15 tahun saat Nabi Saw wafat.
Dikatakan bahwa dahulu namanya Huzn, dan Nabi Saw menamainya Sahl.
Julukan dia Abul Abbas dan Abu Yahya.


Syaikh Thusi meyakini dia sahabat Imam Ali As juga.


Dua baiat dengan Nabi Saw, salat ke dua kiblat dan pujian Nabi Saw padanya di antara keutamaan-keutamaanya.
Saudari-saudarinya, Nāilah dan Umrah di antara wanita yang berbaiat kepada Nabi di Madinah.

Saat terjadi perang Tabuk ia memiliki umur sedikit (muda) dan turut serta dalam perang ini.
Ia berkata:
“Aku lebih muda dari teman-temanku dan aku pelayan mereka di Tabuk”.
Memang pada sebagian sumber disebut kata مُقرِيهِم (orang yang membacakan al-Quran kepada mereka).
Tetapi sepertinya terjadi kekeliruan dan yang benar adalah شَفرَتَهم yang berarti pelayan mereka.

Penukilan Riwayat

Sahl menukil hadis-hadis dari Nabi Saw, Imam Ali As, Sayidah Fatimah Sa dan sebagian sahabat.
Abu Hurairah dan Sa’id bin Musayyib, Zuhri, Abu Hazim dan anaknya, Abbas bin Sahl menukil hadis darinya.

Dinukil darinya, ia berkata: Aku bertanya kepada Zahra Sa tentang para Imam As, dan beliau menjawab: Nabi Saw menyebut Ali As dan 11 anaknya sebagai imam-imam secara bergantian.

Dia termasuk saksi dan perawi hadis Ghadir serta meriwayatkan sabda Nabi yang sangat populer,
“Besok aku akan menyerahkan panji kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah dan Rasul-Nya mencintainya, dan dia tidak akan kembali sampai Allah memenangkannya (atas musuh)”.

Dalam Perkataan Imam Husain As

Pada peristiwa Karbala, Imam Husain As di dalam khutbah yang disampaikan kepada orang-orang Kufah yang berdiri di depannya mengenalkan Sahl bin Sa’ad sebagai saksi, dan beliau berkata:
“Bila kalian tidak percaya padaku maka di antara kalian ada orang yang jika kalian bertanya soal ini padanya ia akan menjawab.
Bertanyalah kalian kepada Jabir bin Abdullah Anshari, Abu Said Khudri, Sahl bin Sa’ad Sā’idi, Zaid bin Arqam dan Anas bin Malik sehingga mereka katakan pada kalian bahwa pernyataan mengenai aku dan saudaraku mereka dengarkan dari Rasulullah Saw”.

Pertemuan Dengan Konvoi Tawanan

Setelah kesyahidan Imam Husain As, ketika Ahlulbaitnya digiring ke Syam, Sahl bertemu dengan rombongan tawanan dan meminta kepada putri Imam Husain, Zainab Sa untuk menyampaikan keingininnya padanya.
Dia (Zainab) meminta supaya kepala suci Imam As dibawa lebih jauh darinya hingga masyarakat lebih sedikit memandang keluarga Nabi Saw (non mahram).
Riwayat populer tentang bagaimana konvoi tawanan masuk ke Syam dinukil darinya.

Pembelaan Terhadap Ahlulbait

Pada tahun 74 H Sahl dipanggil oleh Hajjaj dan diberikan sanksi karena tidak mendukung Usman.
Dengan niat menghina sekelompok sahabat Nabi Saw seperti Sahl, Jabir bin Abdillah al-Anshari, dan Anas bin Malik, Hajjaj memerintahkan supaya leher mereka dipanaskan dengan air timah.

Menurut pernyataan Azizullah Atthari, penerjemah kitab al-Ghārāt, Sahl termasuk sahabat Amirul Mukminin As dan keluarga beliau.
Oleh sebab ini, Hajjaj menyiksa dia.

Saat Sahl hidup di Madinah, seorang lelaki dari kelurga Marwan berkuasa di kota ini.
Ia menghadirkan Sahl dan menghardik julukan Abu Turab Ali As dan meminta Sahl untuk menghina Imam As, tetapi dia menolak dan menegaskan bahwa tidak ada julukan disisi Imam yang dicintai seperti beliau mencintai Abu Turab.
dan Nabi yang mulia Saw memanggil Imam dengan panggilan ini, lalu ia menjelaskan bagaimana beliau dijuluki dengan julukan ini.

Wafat

Sahl wafat pada tahun 88 atau 91 H pada umurnya yang ke 96 atau 99. Ia dikenal sahabat terakhir yang wafat di Madinah.
Dinukil darinya bahwa aku akan meninggal dan kalian tidak akan mendengar lagi orang yang mengatakan,
Rasulullah Saw bersabda”.


۞ Variasi nama: Sahal bin Sa’ad, Sahal bin Sa’ad

Bagikan ke FB
Bagikan ke TW
Bagikan ke WA

Video

Panggil Video Lainnya

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah,
melainkan kaum yang kafir.
QS. Yusuf [12]: 87

Wahai jiwa yang tenang dengan kebenaran. Kembalilah kepada keridaan Tuhanmu dengan rasa puas terhadap nikmat yang telah dikaruniakan kepadamu, dan puas pula dengan perbuatan yang telah kamu lakukan. Masuklah ke dalam golongan hamba-Ku yang saleh.
QS. Al-Fajr [89]: 27-29

Dialah yang turunkan air hujan,
lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuhan itu tanaman yang hijau.
Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang yang beriman
QS. Al-An’am [6]: 99

Ingatlah,
sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan,
tetapi mereka tidak sadar.
QS. Al-Baqarah [2]: 12

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #17

Dalam Alquran, surah Ad-Dhuha turun setelah surah …Surah Ad-Dhuha termasuk kategori surah …اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰىۖ lafal tersebut adalah surah Ad-Dhuha ayat ke- …وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰىۙ Dalam surah Ad-Duha, terjemahan dari lafal di atas adalah …Kata berikut yang mempunyai arti orang yang meminta-minta adalah …

Pendidikan Agama Islam #18

Turunnya surah Ad-Dhuha menunjukkan… ..kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam.Surah Ad-Dhuha ayat ke-enam menunjukkan salah satu masa Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu … sebagai … Berikut ini yang bukan kandungan surah Ad-Dhuha adalah… .. Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam.Arti al-Kaafirun adalah … Arti dari lafal لَكُمْ دِينُكُمْ yaitu …

Pendidikan Agama Islam #27

Surah yang terpendek dalam Alquran adalah … Surah yang tidak diawali basmalah adalah … Surah yang pertama kali turun secara lengkap adalah … Proses turunnya wahyu berlangsung selama … tahun.Basmalah tertulis atau disebutkan sebanyak dua kali pada surah …

Kamus

fatur

Apa itu fatur? fa.tur membatalkan puasa (dengan makan atau minum pada siang hari) … •

warak

Apa itu warak? wa.rak patuh dan taat kepada Allah; kita harus warak berpantang segala larangan badak ۞ Variasi nama: wara’ … • wara’

naik haji

Apa itu naik haji? menunaikan ibadah haji, merupakan rukun Islam yang kelima; menjalankan ibadah haji … •

Asy’ariyah

Apa itu Asy’ariyah? Asy’ariyah adalah mazhab teologi yang disandarkan kepada Imam Abul Hasan al-Asy’ari (w.323 H/935 M). Asy’ariyah mengambil dasar keyakinannya dari Kullabiyah...

Al-‘Alaq

Apa itu Al-‘Alaq? Surah Al-‘Alaq (bahasa Arab:العلق, “Segumpal Darah”) adalah surah ke- dalam Alquran. Surah ini terdiri atas 19 ayat dan termasuk golongan surah-surah Mak...

petuah

Apa itu petuah? pe.tu.ah (1) keputusan atau pendapat mufti (tentang masalah agama Islam); fatwa; (2) nasihat orang alim; pelajaran (nasihat) yang baik; dalam pertemuan itu diharapkan nasihat dan petu...