Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Muwatta Malik

Kategori: Nama Kitab

Al-Muwatta, Al-Muwaththa atau Muwatta Malik merupakan kitab hadis dan fiqih yang disusun oleh Imam Malik bin Anas, merupakan salah satu dari Kutubut Tis’ah (sembilan kitab hadis utama di kalangan Sunni).

Imam Malik, Yaitu Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir Al-Ashbahi (93 H dan -179 H).
Ia banyak tinggal di Madinah.
Ia ulama Islam yang terkenal, dan pendiri mazhab Maliki.
Ia dikenal mempunyai lebih dari seribu murid di antaranya yang terkenal adalah Imam Syafe’i.
Selama kehidupannya, Imam Malik senantiasa memperbarui Kitab Muwaththa dia ini, sehingga kitab ini mencerminkan pembelajaran dan pengetahuan dia selama lebih dari empat puluh tahun.
Kitab ini mengandung seribuan hadis.

Deskripsi

Imam Malik memberi nama kitab hadisnya dengan nama al-Muwaththa’ karena kitab ini menjadi pembicaraan umat muslim di jamannya, maksudnya kitab tersebut dimudahkan untuk dipahami dan dan diambil faidahnya oleh manusia.
Imam Malik berkata:
“Saya menunjukkan kitabku ini kepada 70 ahli fiqih Madinah.
Semuanya menyepakatiku atasnya, maka saya memberinya nama al-Muwaththa’.”
[Tanwir al-Hawalik hal 7, as-Suyuthi].
Kitab al-Muwaththa’ karya Imam Malik ini adalah kitab yang berisikan hadishadis Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam, perkataan (atsar) para sahabat, fatawa para tabi’in.
[Tanwir al-Hawalik hal 8, as-Suyuthi]

Kedudukan Al-Muwaththa’ di dalam ilmu hadis, tingkatnya di atas Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim.
Bahkan Imam asy-Syafi’i berkata:
Kitab yang paling shahih setelah al-Qur’an adalah Muwaththa’ Imam Malik.”
[Ulum al-Hadis hal 14, Ibnu ash-Shalah rahimahullah]

Imam Malik tidak menulis semua riwayat dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Terdapat ulama lain yang mengumpulkan riwayat lainnya.
Sehingga kitab ini terdiri dari: – Perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam (juga dikenal sebagai sunnah).
Riwayat perkataan dan perbuatan Nabi disebut hadis.
– Pendapat dan keputusan resmi sahabat Nabi, penerus mereka, dan beberapa ulama kemudian.

Macam penomoran

Dalam menyusun kitab Muwaththanya, Imam Malik tidak memberikan nomor.
Di kemudian hari beberapa pihak menambahkan nomor pada kitab al-Muwaththa’ untuk memudahkan perujukan hadis, sehingga dikenal beberapa penomoran berikut:

Penomoran al-Alamiyah (1594)


Penomoran ini diberikan oleh al-Alamiyah, penerbit program komputer Mausu’ah al-Hadis asy-Syarif (Ensiklopedia Hadis Syarif).
Versi online ensiklopedia ini ada di situs al-islam.com.

Penomoran Al-Muwaththa’ Imam Malik (1836)


Penomoran ini diberikan oleh Muhammad Ridhwan Syarif Abdullah ketika mentakhrij dan mentahqiqnya, Penomoran ini banyak digunakan dalam penulisan kitab, buku, dan artikel keislaman.

Penomoran Aisha Abdarahman at-Tarjumana dan Yaqub Johnson


Penomoran ini menurut penomoran pada Translation of Malik’s Muwatta, terjemah Muwaththa Malik dalam Bahasa Inggris oleh Aisha Abdarahman at-Tarjumana dan Yaqub Johnson.
Penomoran ini berturut-turut menyebutkan nomor kitab, bab, dan hadis (book, section and hadith).

Jumlah Hadis

Kitab al-Muwaththa’ karya Imam Malik ini adalah kitab yang berisikan hadishadis Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam, atsar – atsar (perkataan) para sahabat, fatawa – fatawa para tabi’in.
Dia memilahnya dari seratus ribu hadis yang pernah dia riwayatkan.
[Tanwir al-Hawalik hal 8, as-Suyuthi rahimahullah]

Menurut riwayat Yahyah bin Yahyah al-Andalusi hadis yang ada di dalamnya mencapai 853 hadis.
Akan tetapi Imm Abu Bakar al-Abhari berkata:
“Jumlah hadis Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam, atsar sahabat dan fatawa tabi’in yang ada dalam kitab al-Muwaththa’ adalah 1720 hadis, yang bersanad sebanyak 600, mursal 222, mauquf 613 dan fatawa tabi’in 285.”
[Tajrid at-Tamhid hal 258 dan Tanwir al-Hawarik hal 8]

Jumlah hadis dalam kitab al-Muwaththa’ Imam Malik ini terkadang berbeda – beda dikarenakan perbedaan orang yang meriwayatkan dari Imam Malik, dimana Imam Malik selalu membersihkan dan memperbaiki kitab al-Muwaththa’ nya ini, karena dia tetap menulis dan memperbaikinya selama 40 (empat puluh) tahun.
[Tanwir al-Hawalik hal 8]

Buku Pendamping Penjelasan

Di antara kitab Syarah (Penjelas) al-Muwaththa’ yang paling penting adalah: 1. Al-Istidzkar fi Syarhi Madzahibi Ulama’ al-Amshar.
2. At-Tamhid lima fi al-Muwaththa’ min al-Ma’ani wa al-Asanid.
Kedua kitab ini karya Imam Ibnu Abdil Baar (wafat pada tahun 463 H) telah dicetak di Maroko sebanyak 24 jilid.
3. Awjāz-ul-Masālik ilá Muwattā’ Imām Mālik yang ditulis oleh ulama Deobandi, Shaik ul Hadith Maulana Zakariyya al Khandalawi.


۞ Variasi nama: Al-Muwatta, Al-Muwaththa

Bagikan ke FB
Bagikan ke TW
Bagikan ke WA

Video

Panggil Video Lainnya

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Allah memberi pembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan.
esungguhnya Allah Maha cepat hisab-Nya.

QS. Ibrahim [14]: 51

Sesungguhnya orang-orang yang beriman & beramal saleh,
bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal,
QS. Al-Kahf [18]: 107

Jika kamu menampakkan sedekah,
maka itu baik.
Dan jika kamu sembunyikannya & berikan pada orang fakir,
maka menyembunyikan itu lebih baik.
Dan Allah akan hapuskan sebagian kesalahanmu,
dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan
QS. Al-Baqarah [2]: 271

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #12

Masyarakat Mekkah pada awal nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam berdakwah waktu itu sedang dilanda berbagai krisis, dan yang paling menonjol adalah krisis … Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam lahir pada bulan … Nama isteri Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam selepas Khadijah ialah … Nama anak lelaki Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu … … Nama Ibu susuan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu … …

Pendidikan Agama Islam #13

Nama pedang Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu … … Apa nama peperangan pertama yang berlaku dalam sejarah Islam? … Apa makanan kegemaran Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam? … Apa warna kesukaan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam? … Sabda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya … kali.”

Pendidikan Agama Islam #28

Siapa nama ayah Nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam? … Siapa nama Nabi setelah Nabi Isa ‘Alaihissalam? … Setiap umat Islam wajib menuntut ilmu. Bagaimana hukum mempelajari Ilmu Agama? … Kewajiban menuntut ilmu terdapat pada Alquran surah … Ada berapa syarat dalam menuntut ilmu? …

Kamus

Perang Khandaq

Apa itu Perang Khandaq? Sejarah Perang Khandaq. Pertempuran Khandaq (غزوة الخندق) juga dikenal sebagai Pertempuran Al-Ahzab, Pertempuran Konfederasi, dan Pengepungan Madinah terjadi pada bul...

Nifas

Apa itu Nifas? Nifas adalah darah yang keluar dari rahim yang disebabkan melahirkan atau setelah melahirkan. Darah nifas keluar selama 40 hari setelah melahirkan. Selama masa nifas, seorang perempuan ...

kunut

Apa itu kunut? ku.nut doa khusus, biasanya dibaca sesudah iktidal pada rakaat terakhir dalam salat tertentu, seperti dalam salat Subuh ۞ Variasi nama: qunut … • qunut

Ar Raqiib

Apa itu Ar Raqiib? Allah itu Ar-Raqib . Allah itu Yang Maha Mengawasi siapa saja tanpa terkecuali. Pengawasan Allah terhadap makhluk-Nya sangat teliti, cermat dan setiap saat. Sehingga tidak ada satu...

Washi

Apa itu Washi? Washi artinya orang yang diberi kuasa melaksanakan suatu pesan yang dilakukan setelah orang yang berpesan itu meninggal dunia. Syarat orang yang menjadi washi adalah: 1. Baligh 2. Isla...

Said bin al-Musayyib

Siapa itu Said bin al-Musayyib? Said bin al-Musayyib bin Hazn bin Abi Wahb al-Makhzumi al-Quraisy (bahasa Arab: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي...