Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Muwatta Malik

Kategori: Nama Kitab

Al-Muwatta, Al-Muwaththa atau Muwatta Malik merupakan kitab hadis dan fiqih yang disusun oleh Imam Malik bin Anas, merupakan salah satu dari Kutubut Tis’ah (sembilan kitab hadis utama di kalangan Sunni).

Imam Malik, Yaitu Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir Al-Ashbahi (93 H dan -179 H).
Ia banyak tinggal di Madinah.
Ia ulama Islam yang terkenal, dan pendiri mazhab Maliki.
Ia dikenal mempunyai lebih dari seribu murid di antaranya yang terkenal adalah Imam Syafe’i.
Selama kehidupannya, Imam Malik senantiasa memperbarui Kitab Muwaththa dia ini, sehingga kitab ini mencerminkan pembelajaran dan pengetahuan dia selama lebih dari empat puluh tahun.
Kitab ini mengandung seribuan hadis.

Deskripsi
Imam Malik memberi nama kitab hadisnya dengan nama al-Muwaththa’ karena kitab ini menjadi pembicaraan umat muslim di jamannya, maksudnya kitab tersebut dimudahkan untuk dipahami dan dan diambil faidahnya oleh manusia.
Imam Malik berkata:
“Saya menunjukkan kitabku ini kepada 70 ahli fiqih Madinah.
Semuanya menyepakatiku atasnya, maka saya memberinya nama al-Muwaththa’.”
[Tanwir al-Hawalik hal 7, as-Suyuthi].
Kitab al-Muwaththa’ karya Imam Malik ini adalah kitab yang berisikan hadishadis Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam, perkataan (atsar) para sahabat, fatawa para tabi’in.
[Tanwir al-Hawalik hal 8, as-Suyuthi]

Kedudukan Al-Muwaththa’ di dalam ilmu hadis, tingkatnya di atas Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim.
Bahkan Imam asy-Syafi’i berkata:
Kitab yang paling shahih setelah al-Qur’an adalah Muwaththa’ Imam Malik.”
[Ulum al-Hadis hal 14, Ibnu ash-Shalah rahimahullah]

Imam Malik tidak menulis semua riwayat dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Terdapat ulama lain yang mengumpulkan riwayat lainnya.
Sehingga kitab ini terdiri dari: – Perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam (juga dikenal sebagai sunnah).
Riwayat perkataan dan perbuatan Nabi disebut hadis.
– Pendapat dan keputusan resmi sahabat Nabi, penerus mereka, dan beberapa ulama kemudian.

Macam penomoran
Dalam menyusun kitab Muwaththanya, Imam Malik tidak memberikan nomor.
Di kemudian hari beberapa pihak menambahkan nomor pada kitab al-Muwaththa’ untuk memudahkan perujukan hadis, sehingga dikenal beberapa penomoran berikut:

Penomoran al-Alamiyah (1594)

Penomoran ini diberikan oleh al-Alamiyah, penerbit program komputer Mausu’ah al-Hadis asy-Syarif (Ensiklopedia Hadis Syarif).
Versi online ensiklopedia ini ada di situs al-islam.com.

Penomoran Al-Muwaththa’ Imam Malik (1836)

Penomoran ini diberikan oleh Muhammad Ridhwan Syarif Abdullah ketika mentakhrij dan mentahqiqnya, Penomoran ini banyak digunakan dalam penulisan kitab, buku, dan artikel keislaman.

Penomoran Aisha Abdarahman at-Tarjumana dan Yaqub Johnson

Penomoran ini menurut penomoran pada Translation of Malik’s Muwatta, terjemah Muwaththa Malik dalam Bahasa Inggris oleh Aisha Abdarahman at-Tarjumana dan Yaqub Johnson.
Penomoran ini berturut-turut menyebutkan nomor kitab, bab, dan hadis (book, section and hadith).

Jumlah Hadis
Kitab al-Muwaththa’ karya Imam Malik ini adalah kitab yang berisikan hadishadis Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam, atsar – atsar (perkataan) para sahabat, fatawa – fatawa para tabi’in.
Dia memilahnya dari seratus ribu hadis yang pernah dia riwayatkan.
[Tanwir al-Hawalik hal 8, as-Suyuthi rahimahullah]

Menurut riwayat Yahyah bin Yahyah al-Andalusi hadis yang ada di dalamnya mencapai 853 hadis.
Akan tetapi Imm Abu Bakar al-Abhari berkata:
“Jumlah hadis Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam, atsar sahabat dan fatawa tabi’in yang ada dalam kitab al-Muwaththa’ adalah 1720 hadis, yang bersanad sebanyak 600, mursal 222, mauquf 613 dan fatawa tabi’in 285.”
[Tajrid at-Tamhid hal 258 dan Tanwir al-Hawarik hal 8]

Jumlah hadis dalam kitab al-Muwaththa’ Imam Malik ini terkadang berbeda – beda dikarenakan perbedaan orang yang meriwayatkan dari Imam Malik, dimana Imam Malik selalu membersihkan dan memperbaiki kitab al-Muwaththa’ nya ini, karena dia tetap menulis dan memperbaikinya selama 40 (empat puluh) tahun.
[Tanwir al-Hawalik hal 8]

Buku Pendamping Penjelasan
Di antara kitab Syarah (Penjelas) al-Muwaththa’ yang paling penting adalah: 1. Al-Istidzkar fi Syarhi Madzahibi Ulama’ al-Amshar.
2. At-Tamhid lima fi al-Muwaththa’ min al-Ma’ani wa al-Asanid.
Kedua kitab ini karya Imam Ibnu Abdil Baar (wafat pada tahun 463 H) telah dicetak di Maroko sebanyak 24 jilid.
3. Awjāz-ul-Masālik ilá Muwattā’ Imām Mālik yang ditulis oleh ulama Deobandi, Shaik ul Hadith Maulana Zakariyya al Khandalawi.
۞ Variasi nama:
Al-Muwatta, Al-Muwaththa
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


More Videos

Kekhalifahan Umayyah

Siapa itu Kekhalifahan Umayyah? Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah, adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya ; serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol sebagai Kekhalifahan Cordoba. Nama dinasti ini dirujuk kepada … • Bani Umayyah, Dinasti Umayyah, Umayyah

kejumudan

Apa itu kejumudan? ke.ju.mud.an perihal jumud; kebekuan; kemandekan; Muhammad Abduh termasuk tokoh yang memutus kejumudan ajaran Islam … •

Kota santri

Apa itu Kota santri? Kota santri adalah istilah yang diberikan kepada kota-kota yang memiliki banyak pondok pesantren. Di Indonesia ada beberapa kota yang sering disebut sebagai kota santri, salah satunya adalah Kaliwungu, kota di sebelah barat Kota Semarang yang memiliki puluhan pondok pesantren dan memiliki santri dari seluruh pelosok Nusantara bahkan ada yang ber … •

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Nama Kitab

Hidup ini singkat,
jadi biarkan mereka tertawa sebanyak yang mereka suka di dalamnya.
Tapi ketika kehidupan berakhir & mereka kembali ke Allah Ta’ala,
mereka akan mulai menangis selamanya tanpa akhir.
[Tafsir Ibnu Katsir] ― QS. At-Taubah [9]: 82

۞ Variasi nama:
Al-Muwatta, Al-Muwaththa
Kategori: Nama Kitab

Hanya Dialah yang menurunkan hujan dari awan hingga mengakibatkan sungai & lembah dapat mengalirkan air.
Semua itu sesuai dengan ketentuan takdir yang telah ditetapkan Allah untuk dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan & membuahkan pohon.
QS. Ar-Ra’d [13]: 17

۞ Variasi nama:
Al-Muwatta, Al-Muwaththa
Kategori: Nama Kitab

Hai manusia,
sesungguhnya janji Allah adalah benar,
maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu & sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu,
memperdayakan kamu tentang Allah.
QS. Fatir [35]: 5

۞ Variasi nama:
Al-Muwatta, Al-Muwaththa
Kategori: Nama Kitab

Orang yang kembali (mengambil riba),
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka,
mereka kekal di dalamnya.
QS. Al-Baqarah [2]: 275

۞ Variasi nama:
Al-Muwatta, Al-Muwaththa

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #28

Siapa nama ayah Nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam? … Siapa nama Nabi setelah Nabi Isa ‘Alaihissalam? … Setiap umat Islam wajib menuntut ilmu. Bagaimana hukum mempelajari Ilmu Agama? … Kewajiban menuntut ilmu terdapat pada Alquran surah … Ada berapa syarat dalam menuntut ilmu? …

Pendidikan Agama Islam #5

Berikut ini, yang tidak mengandung moral terpuji, adalah … Orang yang jujur akan senantiasa mengatakan … Lawan kata dari jujur ??adalah … Orang yang suka berbohong adalah orang … Bekerja tepat waktu adalah salah satu ciri orang yang …

Pendidikan Agama Islam #22

Karena rajin belajar maka Afit selalu juara dalam setiap perlombaan antar sekolah, pernyataan tersebut merupakan contoh … Takdir yang bisa diubah dinamakan … Salah satu contoh takdir muallaq (bisa diubah) adalah … Matahari berputar mengelilingi sumbunya, termasuk contoh takdir … Yang tidak termasuk cara beriman kepada qada dan qadar Allah adalah …

Kamus

penghulu

Apa itu penghulu? peng.hu.lu kepala; ketua; penghulu kampung; penghulu negeri; penghulu kawal; kepala adat; kepala urusan agama Islam di kabupaten atau kota madya; penasihat urusan agama Islam di...

Syarif Mekkah

Apa itu Syarif Mekkah? Syarif Mekah adalah gelar yang diberikan pada Gubernur yang memerintah tanah suci Mekah, Madinah dan daerah Hijaz dan sekitarnya. Nama gelar Syarif ini sebenarnya diambil dari n...

Aisyah binti Abu Bakar

Siapa itu Aisyah binti Abu Bakar? Aisyah binti Abu Bakar Adalah istri dari Nabi Islam Muhammad. Dalam penulisan Islam, sering ditambahkan pula gelar “Ibu orang-orang Mukmin” , sebagai ga...

viabilitas

Apa itu viabilitas? vi.a.bi.li.tas kemungkinan untuk dapat hidup; hanya semangat berusaha yang realistislah yang dapat menciptakan viabilitas masyarakat ASEAN … •

din

Apa itu din? agama; dinul-Islam, agama Islam … •

fraksi

Apa itu fraksi? frak.si bagian kecil; pecahan; kelompok dalam badan legislatif yang terdiri atas beberapa anggota yang sepaham dan sependirian; fraksi Reformasi dan beberapa fraksi lain mengajukan ...