Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Mazhab Hanafi

Kategori: Nama Mazhab

Mazhab Hanafi (bahasa Arab: الحنفية, translit. al-ḥanafīyah‎) ialah salah satu mazhab fiqh dalam Islam Sunni. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu Hanifah bin Nu’man bin Tsabit Al-Taimi Al-Kufi, dan terkenal sebagai mazhab yang paling terbuka kepada ide modern.

Mazhab ini diamalkan terutama sekali di kalangan orang Islam Sunni Mesir, Turki, anak-benua India, Tiongkok dan sebagian Afrika Barat, walaupun pelajar Islam seluruh dunia belajar dan melihat pendapatnya mengenai amalan Islam.
Mazhab Hanafi merupakan mazhab terbesar dengan 30% pengikut.

Metodologi Fiqih Abu Hanifah
Dasar-dasar Abu Hanifah dalam Menetapkan suatu hukum fiqh bisa dilihat dari urutan berikut:

● Al-Qur’an
Sunnah, di mana dia selalu mengambil sunnah yang mutawatir/masyhur. Dia mengambil sunnah yang diriwayatkan secara ahad hanya bila rawi darinya tsiqah.
● Pendapat para Sahabat Nabi (Atsar)
Qiyas
Istihsan
● Ijma’ para ulama
Urf masyarakat muslimVideo

Panggil Video Lainnya
Iklan


Ikuti RisalahMuslim