Marfu’

Kategori: Istilah Hadis

Marfu’ menurut bahasa merupakan isim maf’ul dari perkataan rafa’a (رفع iaitu mengangkat), dan ia sendiri bererti
“yang diangkat”.
Suatu hadith itu dinamakan marfu’ kerana disandarkannya kepada yang memiliki kedudukan tinggi, iaitu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Hadits marfu adalah hadits yang khusus disandarkan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berupa perkataan, perbuatan atau taqrir beliau; baik yang menyandarkannya adalah sahabat, tabi’in atau yang lain; baik sanad hadith itu bersambung atau terputus.
Berdasarkan takrifan di atas, hadith marfu’ itu ada yang sanadnya bersambung, ada yang terputus.
Dalam hadith marfu’ ini tidak dipersoalkan sama ada ia memiliki sanad dan matan yang baik atau sebaliknya.
Apabila sanadnya bersambung, maka dapat disifat sebagai hadith shahih atau hadith hasan, berdasarkan darjat kesabitan dan keadilan perawi.
Bila sanadnya terputus, hadith tersebut disifatkan dengn hadith dhaif mengikuti perawi.


۞ Variasi nama: marfu

Bagikan ke FB
Bagikan ke TW
▪ marfu adalah

Video Pembahasan

Panggil Video Lainnya

Hadits Shahih

Ayat Alquran

QS. Ash Shaffaat (Barisan-barisan) – surah 37 ayat 120 [QS. 37:120]

115-120. Selain itu, Kami beri mereka enam kenikmatan lain. Kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari Fir’aun yang menindas, memperbudak, dan membunuh bayi laki-laki mereka agar keturunan me-reka pun … 37:120, 37 120, 37-120, Surah Ash Shaffaat 120, Tafsir surat AshShaffaat 120, Quran Al-Shaffat 120, AshShaffat 120, Ash Shafat 120, Ash Shaffat 120, Surah Ash Shaffat ayat 120

QS. As Sajdah (Sajdah) – surah 32 ayat 14 [QS. 32:14]

14. Wahai manusia yang kafir, kamu layak mendapat kehinaan itu, maka rasakanlah olehmu azab ini disebabkan kamu telah mendustakan dan melalaikan pertemuan dengan harimu ini, yakni hari Kiamat. Karena … 32:14, 32 14, 32-14, Surah As Sajdah 14, Tafsir surat AsSajdah 14, Quran As-Sajdah 14, Surah As Sajdah ayat 14

Podcast

Hadits & Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Pendidikan Agama Islam #27

Surah yang tidak diawali basmalah adalah … at-Taubah Al-Fatihah al-Anfal ar-Rahman Maryam Benar! Kurang tepat! Penjelasan:Surah At-Taubah adalah surah ke-9

Pendidikan Agama Islam #13

Nama pedang Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu … Lightsaber Valyrian Steel Needle Zulfikar Al-Qaswa Benar! Kurang tepat! Apa

Pendidikan Agama Islam #15

Mujahadah berasal dari bahasa Arab, yang berasal dari kata jahada, yang berarti … berbahagia perlawanan bersungguh-sungguh berkorban kembali suci Benar!

Instagram