Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Mahmud al-Alusi

Kategori: Ulama

Abū al-Thanā ‘Shihāb ad-Dīn Sayyid Maḥmūd ibn’ Abd Allāh al-Ḥusaynī al-Ālūsī al-Baghdādī adalah seorang sarjana Islam Arab yang terkenal karena menulis Ruh al-Ma’ani , seorang tafsir ( penafsiran ) dari Al Qur’an .

Biografi
Ia dilahirkan di Baghdad pada hari Jumu`ah, 14 Sya’ban 1217 H (Jumat, 10 Desember 1802).
Ia wafat pada tanggal 5 Dhul-Q’dah, 1270 H (29 Juli 1854)

Karya
Daftar lengkap semua karyanya dalam Indeks di British Library di bawah ini adalah beberapa contoh:

• Rūḥ al-ma’ānī fī tafsīr al-Qur’ā al-‘aẓīm wa-al-sab ‘al-mathānī ( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )
• Nashwat al-shamūl fī al-safar ilā Islāmbūl ( نشوة الشمول في السفر إلى إسلامبول )
• Nashwat al-mudām fī al-‘awd ilá Madīnat al-Salām ( نشوة المدام في العود إلي مدينة السلام )
• al-Ajwibah al-‘Irāqīyah ‘alá al-as’ilah al-Lāhūrīyah ( الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية )
• al-Ajwibah al-‘Irāqīyah ‘an al-as’ilah al-Īrānīyah ( الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية )
• Ghra’b al-‘Ightirab ( غرائب ​​الإغتراب )
• Daqaiq al-Tafsir ( دقائق التفسير )
• Sharh Sullam al-Mantiq ( شرح سلم المنطق )
• al-Tiraz al-Mudh-hab Fi Sharh Qasydat al-Baz al-Ash-hab ( الطراز المذهب في شرح قصيدة الباز الأشهب )
• al-Maqamat al-Alousiya ( المقامات الآلوسية )

Warisan
Meninggalkan warisan lima putra: Sayid Abdullah Bha’uldin Al-Alousi , Sayid Sa’d Abdulbaqi Al-Alousi, Abu Albrakat Sayid Nu’man Khayruldin Al-Alousi , Sayid Mohammad Hamid Afandi dan Sayid Ahmed Shakir Afandi
۞ Variasi nama:
Al Alusi
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


Load More

Tafsir Alquran

Apa itu Tafsir Alquran? Tafsir Alquran adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Alquran dan isinya berfungsi sebagai mubayyin , menjelaskan tentang arti dan kandungan Alquran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak di pahami dan samar artinya. Kebutuhan umat Islam terhadap tafsir Alquran, sehin … • • Tafsir

Bulan Ramadhan

Apa itu Bulan Ramadhan? Pada bulan kesembilan ini, Anda tentu tidak asing lagi. Bulan ini terkenal karena sangat spesial bagi kaum Muslimin. Dari arti nama, Ramadhan berarti sangat panas. Nama ini berasal dari tujuan dirayakannya Ramadhan, yaitu membakar dosa – dosa selama hidup. Pada bulan ini, umat Islam melakukan puasa selama 30 hari yang merupakan lama bulan ini. Dar … • Ramadhan

Ubay bin Khalaf

Siapa itu Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf adalah seorang tokoh/ pembesar Quraisy yang kaya raya, yang selalu aktif mengejek dan menghina Muhammad dengan kekayaannya. Turunnya surah Al-Humazah adalah berkenaan dengan sikap orang suku Quraisy dalam memandang sinis ajaran Islam, diantaranya adalah Ummayah bin Khalaf, al-Akhnas bin Syariq dan Jamil bin … • Ubay ibn Khalaf • Ubayy bin Khalaf

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Ulama

Dari apakah Allah menciptakannya?
Dari setetes mani,
Allah menciptakannya lalu menentukannya,
kemudian Dia mematikannya & memasukkannya ke dalam kubur,
kemudian bila Dia menghendaki,
Dia membangkitkannya kembali.
QS. ‘Abasa [80]: 18-22

۞ Variasi nama:
Al Alusi
Kategori: Ulama

Semua yang ada di langit & di bumi selalu meminta pada-Nya.
Setiap waktu Dia dalam kesibukan.
QS. Ar-Rahman [55]: 29

۞ Variasi nama:
Al Alusi
Kategori: Ulama

Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya,
maka sungguh kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah),
yang mengetahui yang ghaib & yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
QS. Al-Jumu’ah [62]: 8

۞ Variasi nama:
Al Alusi
Kategori: Ulama

Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi & Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu),
sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain.
Siapa mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sungguh orang itu termasuk golongan mereka.
QS. Al-Ma’idah [5]: 51

۞ Variasi nama:
Al Alusi

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #28

Siapa nama ayah Nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam? … Siapa nama Nabi setelah Nabi Isa ‘Alaihissalam? … Setiap umat Islam wajib menuntut ilmu. Bagaimana hukum mempelajari Ilmu Agama? … Kewajiban menuntut ilmu terdapat pada Alquran surah … Ada berapa syarat dalam menuntut ilmu? …

Pendidikan Agama Islam #8

Sumber kedua hukum dalam menetapkan Hukum tentang Alquran adalah … Hukum penggunaan hadis sebagai dasar hukum adalah … Orang yang menceritakan hadits disebut … Undang-undang tentang penggunaan Hadits-Maudu adalah … Berikut adalah hadits yang rusak, kecuali …

Pendidikan Agama Islam #25

Surah Al-Insyirah terdiri dari … ayat.Surah Al-Insyirah diawali dengan lafal … أَلَمْ dalam surah Al-Insyirah berarti …وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ Ayat diatas terdapat dalam Alquran surah Al-Insyirah ayat …Surah Al-Insyirah turun sesudah surah …

Kamus

nusyu

Apa itu nusyu? nu.syu perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami yang tidak dibenarkan oleh hukum … •

iwad

Apa itu iwad? imbalan atau tebusan yang diberikan istri kepada suami untuk minta khuluk; pampasan; ganti rugi … •

Abu Muhammad al-Baghawi

Siapa itu Abu Muhammad al-Baghawi? Al-Baghawi atau Imam Baghawi adalah seorang ahli tafsir, ahli hadits dan ulama fiqih dari mazhab Syafi’i yang terkenal dengan karya besarnya sebuah tafsir Al-Qur’an yang berjudul Ma’alimut Tanzil atau Tafsir al-Baghawi. Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ud bin Muhammad al-Farra ‘al-Baghawi , lahir pada tahun 433 atau 436 H … • al-Bagawi, Al-Baghawi

islamologi

Apa itu islamologi? is.la.mo.lo.gi ilmu tentang agama Islam dengan seluk-beluknya … •

mahar musama

Apa itu mahar musama? maskawin yang ditentukan jumlahnya pada waktu melakukan akad nikah … •

Quru’

Apa itu Quru’? Quru’ adalah kalimat yang terdapat di dalam Alqur’an surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa … • quru, quru’