Kitab Allah

Kategori: Istilah Alquran

Kitab Allah (Bahasa Arab: كتاب الله, Kitabullāh) adalah catatan-catatan yang difirmankan oleh Allah kepada para nabi dan rasul.
Umat Islam diwajibkan meyakininya, karena mempercayai kitab-kitab selain Al Qur’an sesuai dengan salah satu Rukun Iman.
Jumlah kitab yang telah diturunkan sebanyak 114 kitab suci.

Etimologi

Tulisan-tulisan firman Allah (Kitab Allah) zaman dahulu dibuat menjadi 2 jenis, yaitu bisa berupa shuhuf dan mushaf.
Kata shuhuf pula terdapat di surah al A’laa:

“(yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa.”
—QS. Al-A’la [87] : 19

Kedua kalimat itu berasal dari akar kalimat yang sama yaitu,
“sahafa”
(menulis).
Shuhuf (صحيفة; tunggal: sahifa) berarti sepenggal kalimat yang ditulis dalam material seperti kertas, kulit, papirus dan media lain.
Sedangkan mushaf (مصحف; jamak: masahif) berarti kumpulan-kumpulan shuhuf, yang dibundel menjadi satu, seperti 2 sampul dalam satu isi.

Dalam sejarah penulisan dari teks Qur’an, shuhuf terdiri dari beberapa lembaran yang pada akhirnya Qur’an dikumpulkan pada masa Abu Bakar.
Dalam shuhuf tersebut susunan tiap ayat di dalam surah telah tepat, tetapi lembaran-lembaran yang ada belumlah tersusun dengan rapi, tidak dibundel menjadi satu isi.

Kalimat mushaf pada saat ini memiliki arti lembaran-lembaran yang dikumpulkan di dalam Qur’an yang telah dikoleksikan pada masa Utsman bin Affan.
Pada saat itu, tiap ayat di dalam surah telah disusun dengan rapi.
Saat ini umat Islam juga menyebut setiap duplikat Qur’an, yang mana memiliki keteraturan tiap ayat dan surah disebut mushaf.

Shuhuf
Shuhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada para nabi, tetapi tidak wajib disampaikan atau diajarkan kepada manusia.
Beberapa nabi yang dikatakan memiliki shuhuf adalah:

● Adam – 10 shuhuf
● Syits – 60 shuhuf, (pendapat lain mengatakan 50 shuhuf)
● Khanukh – 30 shuhuf
● Ibrahim – 30 shuhuf (10 shuhuf)
● Musa – 10 shuhuf

Untuk shuhuf Ibrahim dan Musa tercantum di dalam firman Tuhan, surah Al-A’laa dan An-Najm, yang berbunyi;

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang.
Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi.
Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.
Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, (yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa.”
—QS. Al-A’la 87:14

“Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa?
dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?”
—QS. An-Najm 53:36-37

Mushaf

Beberapa shuhuf yang telah dicatat dari firman Allah kemudian dijadikan satu yang memiliki nama bermacam-macam, yang telah diberikan kepada para rasul-Nya.
Di antaranya adalah:

Taurat (Torah)
Taurat adalah tulisan berbahasa Ibrani, berisikan syariat (hukum) dan kepercayaan yang benar dan diturunkan melalui Musa, pada kira-kira abad 12 sebelum masehi.
Isi pokok Taurat adalah 10 firman Allah bagi bangsa Israel.
Selain itu, Taurat berisikan tentang sejarah nabi-nabi terdahulu hingga Musa dan kumpulan hukum.

“Ia menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab Suci (Al-Quran) dengan mengandungi kebenaran, yang mengesahkan isi Kitab-kitab Suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya, dan Ia juga yang menurunkan Kitab-kitab Taurat dan Injil.”
—QS. Ali ‘Imran 3:3

Zabur (Mazmur)

Zabur berisi mazmur (nyanyian pujian bagi Allah) yang dibawakan melalui Daud yang berbahasa Qibti, pada kira-kira abad ke-10 sebelum masehi.
Kitab ini tidak mengandung syariat, karena Daud diperintahkan untuk meneruskan syariat yang telah dibawa oleh Musa.

“…dan kami telah memberi kitab zabur kepada Nabi Dawud.”
—QS. An-Nisa’ 4:163

Injil

Injil pertama kali ditulis menggunakan bahasa Suryani melalui murid-murid Isa untuk bangsa Israel sebagai penggenap ajaran Musa.
Injil diturunkan pada permulaan abad pertama masehi.
Kata Injil sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu euangelion yang berarti
“kabar gembira”.
Injil-injil tidak mempunyai pembahasan sistematis mengenai satu tema atau tema-tema tertentu, meskipun di dalamnya banyak membahas hal kerajaan Surga.
Injil yang ada saat ini mengandung firman Allah dan riwayat Isa, yang semuanya ditulis oleh generasi setelah Isa.

“…dan Kami iringkan jejak mereka (nabi nabi Bani Israil) dengan ‘Isa putera Maryam, membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu: Taurat, dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang di dalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.”
—QS. Al-Ma’idah 5:46

Al-Qur`an

Al-Qur`an merupakan kumpulan firman yang diberikan Allah sebagai satu kesatuan kitab sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat muslim.
Menurut syariat Islam, kitab ini dinyatakan sebagai kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, selalu terjaga dari kesalahan, dan merupakan tuntunan membentuk ketaqwaan manusia.
“Pada bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia.”
—QS. Al-Baqarah 2:185

Tampilan Al-Qur`an dianggap unik, karena berupa prosa berirama, puisi epik, dan simfoni dalam keterpaduan teks yang indah.
Isi Al-Qur`an juga dianggap unik, berupa paduan filsafat semesta, catatan sejarah, peringatan-peringatan dan hiburan, dasar-dasar hukum, serta doa-doa.

Bagi umat Islam, tidak disyariatkan untuk mempelajari isi Taurat, Zabur, dan Injil yang ada saat ini, karena menurut ajaran Islam, dianggap telah mengandung berbagai tafsiran yang tidak benar dan karena isi kesemua kitab yang masih diperlukan, telah dimasukkan ke dalam kitab Al-Qur`an.
Namun tidak diperlukan juga upaya untuk menyerang atau menyalah-nyalahkan isi Taurat, Zabur, atau Injil, karena terdapat ayat-ayat Allah di dalamnya.۞ Variasi nama: Kitabullah

Bagikan ke FB
Bagikan ke TW

Video Pembahasan

Panggil Video Lainnya

Hadits Shahih

Ayat Alquran

QS. Al Baqarah (Sapi Betina) – surah 2 ayat 123 [QS. 2:123]

Dan takutlah kamu dengan cara menjaga diri agar tidak mendapat siksa pada keadaan yang sangat mengerikan di hari Kiamat, yaitu ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedik … 2:123, 2 123, 2-123, Surah Al Baqarah 123, Tafsir surat AlBaqarah 123, Quran Al-Baqarah 123, Surah Al Baqarah ayat 123

QS. An Nabaa (Berita besar) – surah 78 ayat 34 [QS. 78:34]

34. Dan bagi mereka Allah berikan kenikmatan lainnya, yaitu gelas-gelas yang penuh minuman. Minuman itu amat beragam, di antaranya susu, anggur, dan khamar yang tidak memabukkan. … 78:34, 78 34, 78-34, Surah An Nabaa 34, Tafsir surat AnNabaa 34, Quran An Naba 34, AnNaba 34, An-Naba’ 34, Surah An Naba ayat 34

Podcast

Hadits & Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Pendidikan Agama Islam #4

Setelah Yakin, dalam surah Al-A’raf ayat 26, pakaian terbaik ada di mata Allah Subhanahu Wa Ta`ala adalah … Pakaian bersih

Pendidikan Agama Islam #15

Mujahadah berasal dari bahasa Arab, yang berasal dari kata jahada, yang berarti … perlawanan bersungguh-sungguh kembali suci berkorban berbahagia Benar!

Pendidikan Agama Islam #10

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menerima wahyu pertama di … Padang Arafat Masjid Al Haram Gua Hira Ka’bah Madinah Benar!

Instagram