Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

istiqamah

Kategori: Istilah Umum

Istiqamah atau istikamah dalam terminologi Islam adalah hal berpendirian kuat atau teguh pendirian.
Kata ini berasal dari bahasa Arab istiqama, yastaqimu, istiqamah yang berarti tegak lurus.
Dalam KBBI, istiqamah berarti sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen.
Adapun menurut istilah, istiqamah adalah tetap dalam pendirian, yaitu ketetapan hati untuk selalu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang baik atau berketetapan hati, tekun, dan terus-menerus mengiatkan usahanya untuk mencapai cita-citanya.
Dalam Islam, istiqamah secara spesifik adalah sebuah komitmen dan konsisten dalam Tauhid, ibadah, dan akhlak.
Istiqamah dapat berarti lurus, benar, dan tetap pendirian.
tetap pendirian atas suatu keyakinan yakni kebenaran ajaran Allah Subhanahu Wa Ta`ala dan melaksanakan segala ketentuan-Nya.
Orang yang istiqamah selalu kokoh dalam menjaga aqidahnya dan tidak akan goyang keimanannya dalam menjalani tantangan hidup.
Pengertian ini didasarkan pada ayat Alquran yang artinya:
“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan ‘Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiian mereka (istiqamah)’, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih.”
(QS 41:30).

Defenisi:
Istiqamah menurut para sahabat


● Menurut Abu Bakar Ash Shiddiq, istiqamah adalah tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu.
● Menurut Ustman Bin Affan, istiqamah adalah Ikhlas dalam mengerjakan banyak hal.
● Menurut Abi bin Abi Thalib, istiqamah adalah melaksanakan suatu kewajiban yang sudah ditetapkan.

Lainnya

Ibnu Abbas menjabarkan Istiqamah ke dalam tiga makna yakni:
Istiqamah dengan lisan, yakni bertahan dalam dua kalimah syahadat),
Istiqamah dalam jiwa, yakni melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah secara terus menerus tanpa terputus,
Istiqamah dari hati, yakni melakukan segala sesuatu dengan niat yang ikhlas dan jujur Nurcholis Majid dalam tulisannya Istiqamah di zaman Modren menyatakan istiqamah artinya teguh hati, taat asas, atau konsiten.

Jenis

Ibnu Qayyim membagi istiqamah atas bentuk:
Istiqamah dalam perkataan, yakni berlaku tegas dalam ucapan sesuai dengan kebenaran yang diyakini tanpa mengubahnya demi suatu keuntungan, yang bertentangan dengan kebenaran
Istiqamah dalam perbuatan, yakni berlaku mantap dalam melaksanakan suatu pekerjaan, tidak ragu takut, cemas oleh sesuatu.
istiqamah dalam sikap, yakni teguh dalam sikap yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta`ala.
Istiqamah dalam niat, yakni mantap menuju suatu maksud yang benar.

Dalil dalam Alquran

Surat al Jin ayat 16, surat at-Taubah ayat 7, surat Yunus ayat 89, surat Hud ayat 71, surat Fushilat ayat 6 dan 30, surat al Ahqaaf ayat 13, surat at -Takwir ayat 28.


۞ Variasi nama: istikamah, istiqomah

Bagikan ke FB
Bagikan ke TW
Bagikan ke WA

Video

Panggil Video Lainnya

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah & rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan.
“Kami mendengar,
dan kami patuh”.
Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
QS. An-Nur [24]: 51

Allah mengirim rasul, yaitu Nabi Syu’ayb.
Dia menyerukan ketauhidan & beribadah kepada Allah, takut kepada hari akhir & melakukan apa yang datangkan pahala sebagaimana yang mereka harapkan, serta melarang untuk terus melakukan perusakan bumi
QS. Al-‘Ankabut [29]: 36

Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Alquran karena hendak cepat-cepat (menguasai)-nya.
Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah mengumpulkannya (di dadamu) & (membuatmu pandai) membacanya.
QS. Al-Qiyamah [75]: 16-18

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #4

Surah dalam Alquran yang mengatakan larangan untuk melakukan terlalu banyak, makan dan minum adalah … Setelah Yakin, dalam surah Al-A’raf ayat 26, pakaian terbaik ada di mata Allah Subhanahu Wa Ta`ala adalah … Aurat dari tubuh pria adalah mulai … Fungsi pakaian adalah … Kejujuran adalah karakteristik dari seorang Muslim, sementara berbohong atau ketidakjujuran adalah fitur dari orang …

Pendidikan Agama Islam #5

Berikut ini, yang tidak mengandung moral terpuji, adalah … Orang yang jujur akan senantiasa mengatakan … Lawan kata dari jujur ??adalah … Orang yang suka berbohong adalah orang … Bekerja tepat waktu adalah salah satu ciri orang yang …

Kuis Agama Islam #31

Umat Islam yang mengajarkan ilmunya dengan ikhlas akan memperoleh pahala amal jariyah. Amal jariyah artinya …Ilmu yang bermanfaat adalah …Menyampaikan ajaran Alquran dan sunnah Nabi Muhammad kepada orang lain yang belum mengetahui disebut dengan …Berikut ulama yang berasal dari Indonesia adalah …Sesuatu yang dipercaya dan diyakini kebenaranya oleh hati nurani manusia dinamakan …

Kamus

Murtad

Apa itu Murtad? Murtad adalah sikap mengganti atau meninggalkan suatu agama yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia menjadi ingkar terhadap agama yang diyakini sebelumnya. Murtad berasal dari b...

Basra

Di mana itu Basra? Basra memiliki peranan penting dalam sejarah awal agama Islam. Pada awalnya, Basra dijadikan markas tentara umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Namun pada perkembangan s...

taklim

Apa itu taklim? tak.lim pengajaran agama (Islam); pengajian; mari, kita mulai taklim ini dengan membaca bismillah … •

Ayub `alaihis salam

Siapa itu Ayub `alaihis salam? Ayyub (Bahasa Arab أيوب) (sekitar 1540-1420 SM) adalah seorang nabi yang ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil dan Kaum Amoria (Aramin) di Haran, Syam. Ia diangkat...

Tasyakur

Apa itu Tasyakur? Tasyakur artinya bersukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta`ala. Tafakur dan Tadabur itulah yang akan mengantarkan manusia pada tasyakur. Hasilnya, manusia akan...

Al-Muhith

Apa itu Al-Muhith? Al-Muhith (Yang meliputi terhadap segala sesuatu) Allah ta’alaa berfirman: “Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah (pengetahuan) Allah Maha meli...