Ibnu Wahb

Kategori: Ulama

Abdullah bin Wahb adalah ulama terkemuka.
Murid dari ulama-ulama besar seperti Sufyan al-Tsauri (97-161 H), Sufyan bin ‘Uyainah (107-198 H), al-Laits bin Sa’d (94-175 H), Malik bin Anas (93-179 H) dan lain sebagainya.
Ia juga menghasilkan banyak murid luar biasa seperti Sa’id bin Manshur (w. 227 H), Ali bin al-Madini (161-234 H), Qutaibah bin Sa’id (150-240 H), dan masih banyak murid lainnya.

Para ulama sangat menghormatinya.
Ia dikenal sebagai ahli fiqih dan hadits yang mumpuni.
Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadits darinya.
Kejujuran dan keilmuannya tidak diragukan sehingga membuat hadits-hadits yang disampaikannya berkedudukan tinggi.
Imam Yahya bin Ma’in (w. 233 H) dan Imam al-Nasa’i (w.303 H) mengatakan,
“Ibn Wahb tsiqqah—Ibnu Wahb terpercaya.”

Imam Abu Hatim al-Razi (w.277 H) memberinya predikat sangat terpercaya.
Menurut Imam Ahmad bin Shalih, Ibnu Wahb hafal ratusan ribu hadits.((Abû al-Fadl al-Qâdi ‘Iyâd bin Mûsâ, Tartîb al-Madârik wa Taqrîb al-Masâlik, juz 3, hlm 232)

Jika seorang Ibnu Wahb yang hafal ratusan ribu hadits dan belajar agama secara tradisional (berjenjang) masih terserang kebingungan dalam memahami agama, bagaimana dengan kita yang mempelajari agama sepotong-potong.
Hanya bermodalkan satu hadits sudah berani menyalahkan dan menghakimi lainnya.
Padahal, bangunan hukum tidak cukup hanya mengandalkan satu hadits saja.

Referensi: islam.nu.or.id


۞ Variasi nama: Ibn Wahb, Abdullah bin Wahb

Bagikan ke FB
Bagikan ke TW

Video Pembahasan

Panggil Video Lainnya

Hadits Shahih

Ayat Alquran

QS. Az Zumar (Rombongan-rombongan) – surah 39 ayat 57 [QS. 39:57]

56-58. Setelah pada ayat yang lalu dijelaskan agar jangan berputus asa dari rahmat Allah dan seruan agar Nabi Muhammad memberi peringatan agar mengikuti ajaran Al-Qur’an, pada ayat-ayat berikut dijela … 39:57, 39 57, 39-57, Surah Az Zumar 57, Tafsir surat AzZumar 57, Quran Az-Zumar 57, Surah Az Zumar ayat 57

QS. Al Hasyr (Pengusiran) – surah 59 ayat 24 [QS. 59:24]

24. Dialah Allah Yang Menciptakan seluruh makhluk dengan hikmah yang mengagumkan. Yang Mengadakan segala sesuatu dari tiada menjadi ada. Yang Membentuk Rupa manusia ketika masih janin dalam rahim. Dia … 59:24, 59 24, 59-24, Surah Al Hasyr 24, Tafsir surat AlHasyr 24, Quran Al-Hashr 24, AlHashr 24, Al Hashr24, Al-Hasyr 24, Surah Al Hasyr ayat 24

Podcast

Hadits & Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Pendidikan Agama Islam #10

Khotbah Nabi Muhammad saat masih di Mekah, difokuskan langsung pada esensi-esensi utama, yaitu … berperang melawan hawa nafsu jihad akhlakul

Pendidikan Agama Islam #26

Surah yang terpanjang dalam Alquran adalah … Ali Imran Yasin Al-Baqarah An-Nisa’ Al-Maidah Benar! Kurang tepat! Penjelasan:Surah Al-Baqarah adalah surah

Pendidikan Agama Islam #23

Al Falaq artinya … demi waktu waktu pagi langit senja waktu subuh manusia Benar! Kurang tepat! Qada dan qadar termasuk

Instagram