Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Ibnu Sirin

Kategori: Tabi'in

Abubakar Muhammad bin Sirin al-Bashri (أبوبكر محمد بن سيرين البصري‎ lahir 33 H/653-4 M, meninggal 110 H/729 M) atau disingkat Ibnu Sirin, adalah salah seorang tokoh ulama ahli fiqih dan perawi hadis dari golongan tabi’in yang menetap di Bashrah.
Ibnu Sirin juga terkenal kemampuannya dalam menakwilkan mimpi, serta atas kesalehannya. Ayahnya bernama Sirin, seorang pembuat periuk tembaga, yang tertawan oleh Khalid bin Walid dalam ekspedisinya di Ain at-Tamar.
Sirin lalu menjadi budak dari Anas bin Malik, tetapi ia membuat perjanjian untuk memerdekakan dirinya sendiri dengan tebusan uang.
Setelah itu, Sirin menikahi Shafiyah, budak perempuan Abubakar ash-Siddiq.
Turut hadir dalam pernikahan tersebut tiga orang isteri Nabi Muhammad serta delapan belas orang Sahabat Nabi yang pernah mengikuti Pertempuran Badar, yang mana Ubay bin Ka’ab memimpin doa pernikahannya. Ibnu Sirin mempelajari ilmu agama serta meriwayatkan hadis antara lain dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Imran bin Hushain, dan Anas bin Malik.
Ia merupakan guru bagi Qatadah bin Di’amah, Khalid al-Hadda, Ayyub al-Sakhtiyani, dan lain-lain.
Ibnu Sirin dilahirkan dua tahun sebelum pemerintahan Utsman bin Affan berakhir.
Anas bin Malik pada saat berada di Persia menjadikan Ibnu Sirin sebagai sekretarisnya. Ibnu Sirin memiliki banyak anak dari seorang istri, tetapi hanya satu yang tumbuh dewasa yaitu Abdullah.
Selain sebagai ulama, profesi sehari-hari Ibnu Sirin adalah sebagai pedagang pengecer, akan tetapi ia bangkrut dan jatuh ke dalam hutang sehingga dipenjara.
Anaknya Abdullah lah yang melunasi hutangnya. Ibnu Sirin meninggal di Bashrah (kini di Irak) pada hari Jum’at, 9 Syawal 110 H, kira-kira seratus hari setelah wafatnya Hasan al-Bashri.

۞ Variasi nama:
Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin
Biodata Ibn Sirin محمد بن سيرين الأنصاري
Nama Ibn Sirin محمد بن سيرين الأنصاري
Level Tabi'in [Generasi ke-3]
Tempat / Thn Lahir (Madinah). Tahun 28 AH
Tempat Menetap Madina, al-Basra
Tempat / Thn Wafat (Basra), Tahun 110 Hijriyah
Penyebab kematian Natural
Kegemaran Narrator[Grade:Thiqah Thiqah] [ ع - ثقة ثبت ], Hadith, Fiqh
Guru Anas bin Malik,
Zayd ibn Thabit,
Hassan ibn Ali bin Abi Talib,
Jundab bin 'Abdullah al-Bajli,
Hudhayfah ibn al-Yaman,
Rafi' bin Khadij bin Rafi',
Sulaiman bin 'Amir bin 'Umayr,
Samra bin Jundub,
ibn Umar,
ibn Abbas,
'Uthman bin Abi al-'Aas al-Thaqafi,
'Imran bin Husain,
Ka'b bin 'Ajra al-Salmi,
al-Ansari,
Mu'awiya ibn Abu Sufyan,
Abu al-Darda,
Abu Sa'id al-Khudri,
Abu Qatada ibn Rab'i,
Abu Hurairah,
Abu Bakra al-Thaqafi,
'Aisha bint Abi Bakr,
Umm Atiyyah Ansariyah,
Hameed bin 'Abdur Rahman,
'Abdullah bin Shaqayq al-Aqayli,
'Abdur Rahman bin Abi Bakra,
عبيدة السماني,
'Abdur Rahman bin Bashr,
Qays bin 'Aabad al-Qaysi,
Kathir bin Aflah al-Madni,
عمرو بن وهب,
Muslim bin Yasar al-'Abbassri,
Yonus bin Jubayr al-Bahli,
Abu Ghalab,
Abu al-Mahlab al-Jarmi,
Ma'bad bin Sirin,
Yahya bin Sirin,
Hafsa bint Sirin,
Yahya bin Abi Ishaq,
خالد,
dll. from Tabi'een
Murid Amir al-Sha'bi,
Thabit bin Aslam Albanani,
Khalid bin Mahran al-Hadha',
Da'ud bin Abi Hnd,
'Abdullah bin 'Awn bin Artaban,
Yonus bin 'Ubaid bin Dinar,
Jarir bin Hazim bin Zayd,
Ayoub al-Sakhtiyani,
Ash' bin 'Abdul Malik,
Habib bin al-Shaheed al-Azdi,
'Asim al-Ahwal,
'Awf bin Abi Jamila al-A'rabi,
Qatada,
Sulaiman bin Tarkhan al-Taymi,
Qurrah bin Khalid al-Sadusi,
Malik bin Dinar al-Naji,
Mahdi bin Maymun al-Azdi,
'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i,
Hisham bin Hassan al-Azdi,
Yahya bin Atyq al-Tfawy,
Yazid bin Ibrahim al-Tstry,
Muhammad bin Sulaym,
'Imran bin Da'ud al-'Ami Abu al-'Awwam,
Amarh bin Mhran,
'Ali bin Zayd bin 'Abdullah bin Zuhayr,
Mnswr bin Zadhan,
Kathir bin Shanzayr,
Yazid bin Thman al-Rqashy
Orang tua Sirin / Safiyya (client of Abu Bakr)
Saudara Ma'bad bin Sirin,
Yahya bin Sirin,
Anas bin Sirin,
Hafsa bint Sirin
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


Load More

taqrir

Apa itu taqrir? taqrir pembolehan oleh Nabi Muhammad mengenai suatu perbuatan. Apabila suatu perbuatan dilakukan oleh sahabat Nabi, belum pernah diperintahkan atau dilarang oleh Nabi, Nabi mengetahui terjadinya, dan Nabi mendiamkannya atau tidak mengingkarinya, maka perbuatan tersebut diperbolehkan dan menjadi hukum. Perilaku diamnya Nabi atau tidak ingka … • takrir

Jazakallah

Apa itu Jazakallah? Jazakallāh atau Jazakallah khair adalah istilah bahasa Arab yang digunakan dalam pengucapan muslim terima kasih yang artinya “semoga Allah membalas kebaikanmu”. Dalil atau Argumentasi Perkataan biasa terima kasih dalam bahasa Arab adalah syukran , namun dalam hadits yang bersambung kepada Rasul Shal … •

ibadah sunah

Apa itu ibadah sunah? ibadah yang tidak diwajibkan, jika dikerjakan mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa, seperti puasa pada hari Senin dan Kamis … •

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Tabi'in

Luth berdoa:
“Ya Tuhanku,
tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu”.
QS. Al-‘Ankabut [29]: 30

۞ Variasi nama:
Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin
Kategori: Tabi'in

Siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan siapa menghendaki pahala akhirat,
Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu.
Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur
QS. Ali ‘Imran [3]: 145

۞ Variasi nama:
Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin
Kategori: Tabi'in

Jangan kamu berhias & bertingkah laku seperti orang Jahiliyah yang dahulu & dirikanlah salat, tunaikan zakat, taatilah Allah & Rasul-Nya.
Sungguh Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, dan bersihkan kamu sebersih-bersihnya
QS. Al-Ahzab [33]: 33

۞ Variasi nama:
Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin
Kategori: Tabi'in

Apabila telah ditunaikan salat,
maka bertebaranlah kamu di muka bumi,
dan carilah karunia Allah & ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
QS. Al-Jumu’ah [62]: 10

۞ Variasi nama:
Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #17

Dalam Alquran, surah Ad-Dhuha turun setelah surah …Surah Ad-Dhuha termasuk kategori surah …اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰىۖ lafal tersebut adalah surah Ad-Dhuha ayat ke- …وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰىۙ Dalam surah Ad-Duha, terjemahan dari lafal di atas adalah …Kata berikut yang mempunyai arti orang yang meminta-minta adalah …

Pendidikan Agama Islam #9

Arti hadits maudhu’ adalah … Pengertian ijtihad menurut istilah adalah … Orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan infefensi hukum-hukum syariat dari sumber-sumber yang terpercaya disebut dengan … Berdasarkan bahasa, ijma artinya adalah … Era ketidaktahuan juga disebut zaman …

Pendidikan Agama Islam #10

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menerima wahyu pertama di … Wahyu pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam terkandung dalam surah … Sejak wahyu di Surah Al Muddasir : 1-7, Rasullullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mulai berkhotbah. Awalnya nabi melakukan dakwah kepada … Khotbah Nabi Muhammad saat masih di Mekah, difokuskan langsung pada esensi-esensi utama, yaitu … … Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhotbah di kota Mekah kurang lebih selama …

Kamus

Fardu kifayah

Apa itu Fardu kifayah? Fardu kifayah adalah status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan, tetapi bila sudah dilakukan oleh muslim yang lain maka kewajiban ini gugur. Contoh aktivitas yang tergolong fardu kifayah: Menyalatkan jenazah muslim Belajar ilmu tertentu Melakukan hal yan … • kifayah, wajib kifayah

negara Islam

Apa itu negara Islam? negara yang setiap perilaku politiknya didasarkan atas nilai-nilai atau ajaran agama Islam yang bersumber pada Alquran dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. … •

Siyasah

Apa itu Siyasah? Siyasah adalah sebuah istilah dalam Bahasa Arab yang dikaitkan dengan otoritas politik. Dalam literatur pra-Islam siyasah merujuk kepada manajemen urusan dalam suatu negeri. Penggunaan tersebut membuat maknanya dipakai dalam Bahasa Arab modern. Dalam kajian-kajian politik, seperti al-Siyasah al-Madaniyyah karya al-Farabi, siyasah merujuk pa … •

Maliki

Apa itu Maliki? Ma.li.ki mazhab ilmu fikih yang dipelopori oleh Imam Malik bin Anas dengan sumber hukum Alquran, sunah Rasul, ijmak, kias , dan Istislah … •

Mukadimah

Apa itu Mukadimah? mu.ka.di.mah pendahuluan; kata pengantar; mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 … •

Kaum ‘Ad

Siapa itu Kaum ‘Ad? Kaum `Ad adalah sebuah suku bangsa kuno yang tinggal di daerah Al-Ahqaf di sebelah utara Hadramaut, antara Yaman dan Oman. Mereka hidup pasca banjir besar pada masa Nabi Nuh. Kehidupan mereka dikisahkan dalam beberapa ayat Al-Qur’an. Awalnya mereka merupakan sebuah suku yang sejahtera namun menyekutukan Allah dan menentang nabi yang diut … • kaum ‘Ad, kaum Ad, kaum Aad, kaum ‘Aad