Ibnu Hibban

Kategori: Perawi Hadis
Abu Hatim Muhammad ibn faisal al-Tamimi al-Darimi al-Busti (270-354 H / 884–965 M) adalah seorang sarjana Muslim, Muhaddith, sejarawan, penulis karya terkenal, “Sheikh of Khorasan “.


Biografi
Ibn Hibban lahir pada 270 H (884 M) di Bust atau Bost di Afghanistan selatan saat ini (nama lama ibukota provinsi Helmand adalah bost atau bust, nama barunya adalah Lashkargah ).
Ia mempelajari ilmu-ilmu Islam dengan banyak ilmuwan terkemuka pada masa itu, seperti al-Nasa’i , al-Hasan bin Sufyan, Abu al-Ya’la al-Mosuli, al-Husayn bin Idris al-Harawi, Abu al- Khalifa al-Jamhi, Imran bin Musa ibn Madzhashi ‘, Ahmad bin Hasan al-Sufi, Ja’far bin Ahmad al-Dimashqi, Abu Bakar bin Khuzaymah dll.
Murid-muridnya termasuk Muhammad bin Manda , Abu Abdullah al-Hakim dan lainnya .


Ibnu Hibban Bertindak Qadi di Samarqand , fasih dalam fiqih , hadits dan ilmu astronomi, kedokteran dan banyak disiplin ilmu lainnya.


Ibnu Faisal meninggal di Bust pada Jumat malam, delapan hari sebelum akhir bulan Syawal di 354 H .
Dia dimakamkan di kota asalnya Bost atau Bust (saat ini Lashkargah ) di Afghanistan selatan .


Karya
Ibn Hibban menulis hampir 60 buku tentang berbagai topik Sains Islam tetapi karya agungnya adalah Sahih Ibn Hibban .
Beberapa di antaranya adalah daftar di bawah ini. • Kitab al Sahaba

 • Kitab al Tabi`yyun 

 • Kitab al-Atba` al Tabi`yeen 

 • Kitab Taba al-Atba` 

 • Kitab Taba` al Taba` 

 • Kitab `ala al Awham 

 • Kitab al Rihla 

 • Kitab al Fasl Bayna Akhbarna wa Haddathana

 • Tarikh al-Thiqat,

 • Ilal wa Awham al-Mu’arrikhin

 • Ilal Manaqib al-Zuhri 

 • Ilal Hadith Malik 

 • Ilal ma Asnada Abu Hanifah 

 • Ghara’ib al-Kufiyeen

 • Ghara’ib ahl al-Basrah 

 • Mawquf ma Rufi`a 

 • Al-Mu`jam` ala al-Mudun 

 • Al-Hidayah ila al-`Ilm al-SunanPodcast

Video

Panggil Video Lainnya
Iklan


Ikuti RisalahMuslim
               Ikuti RisalahMuslim