Hasan al-Bashri

Kategori: Tabi'in

Al-Hasan Al-Bashri (bahasa Arab:الحسن بن أبي الحسن البصري‎ ; Abu Sa’id al-Hasan ibn Abil-Hasan Yasar al-Bashri) (Madinah, 642 – 10 Oktober 728) adalah ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada masa awal kekhalifahan Umayyah.

Biografi

Al-Hasan adalah Maula Al-Anshari.
Ibunya bernama Khairah, budak Ummu Salamah yang dimerdekakan, dikatakan Ibnu Sa’ad dalam kitab tabaqat Hasan adalah seorang alim yang luas dan tinggi ilmunya, tepercaya, seorang hamba yang ahli ibadah dan fasih bicaranya.
Bapaknya bernama Pirouz (kemudian dikenal sebagai Abul Hasan), yang menjadi budak pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab.
Dari kampungnya Pirouz kemudian dibawa ke Madinah sebagai seorang tawanan.
Pirouz dan seorang perempuan dari kampungnya, diberikan kepada Ummu Salamah.
Lalu Ummu Salamah memberikan mereka berdua kepada saudara terdekat dia dan keduanya lantas menikah dengan tuan mereka dan dibebaskan.

Hasan al-Basri dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijrah (642 Masehi).
Dia pernah menyusu dengan Ummu Salamah, isteri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam Pada usia 14 bulan, Al-Hasan pindah ke kota Basrah, Irak, dan menetap di sana.
Dari sinilah Al-Hasan mulai dikenal dengan sebutan Hasan Al-Bashri.
Hasan kemudian dikategorikan sebagai seorang Tabi’in (generasi setelah sahabat).

Hasan al-Basri juga pernah berguru kepada beberapa orang sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sehingga dia muncul sebagai Ulama terkemuka dalam peradaban Islam.
Hasan Al Bashri berguru pada para sahabat Nabi, antara lain: Utsman bin Affan, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Talib, Abu Musa Al-Asy’ari, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah and Abdullah bin Umar.
Al-Hasan menjadi guru di Basrah, (Iraq) dan mendirikan madrasah di sana.

Di antara para pengikutnya yang terkenal adalah Amr ibn Ubaid dan Wasil ibn Atha.
Dia salah seorang fuqaha yang berani berkata benar dan menyeru kepada kebenaran di hadapan para pembesar negeri dan seorang yang sukar diperoleh tolak bandingnya dalam soal ibadah.
Dia menerima hadits dari Abu Bakrah, Imran bin Husein, Jundub, Al Bajali, Muawiyah, Anas, Jabir dan meriwayatkan hadits dari beberapa sahabat diantaranya ‘Ubay bin Ka’ab, Saad bin Ubadah, Umar bin Khattab walaupun tidak bertemu dengan mereka atau tidak mendengar langsung dari mereka.
Dan kemudian hadits-haditsnya diriwayatkan oleh Jarir bin Abi Hazim, Humail At Thawil, Yazid bin Abi Maryam, Abu Al Asyhab, Sammak bin Harb, Atha bin Abi Al Saib, Hisyam bin Hasan dan lain-lain.
Hasan al-Basri meninggal dunia di Basrah, Iraq, pada hari jum’at 5 Rajab 110 Hijrah (728 Masehi), pada umur 89 tahun.

Hasan adalah pendukung kuat nilai tradisional dan cara hidup zuhud, kehidupan dunia hanyalah perjalanan untuk ke akhirat, dan kesenangan dinafikan untuk mengendalikan nafsu.
Dia merupakan tokoh sufi dalam islam .
Khutbah-khutbah dia dianggap sebagi contoh terbaik dan terawal sastra Arab.

Lahir:

642.

Wafat:

728.

Usia Wafat:

86 tahun.۞ Variasi nama: Hasan Bashri, Hasan Basri, al-hasan al-basri, Al-Hasan al-Bashri, Al-Hasan

Bagikan ke FB
Bagikan ke TW

Video Pembahasan

Panggil Video Lainnya

Hadits Shahih

Ayat Alquran

QS. An Nuur (Cahaya) – surah 24 ayat 38 [QS. 24:38]

38. Orang-orang yang hatinya tidak terlalaikan oleh kesibukan duniawi itu berbuat demikian agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang terbaik atas apa yang telah mereka kerjakan, dan … 24:38, 24 38, 24-38, Surah An Nuur 38, Tafsir surat AnNuur 38, Quran An Nur 38, An-Nur 38, Surah An Nur ayat 38

QS. Al Qalam (Pena) – surah 68 ayat 22 [QS. 68:22]

21-24. Mereka belum mengetahui bahwa kebun sudah hancur. Sesuai dengan rencana mereka, lalu dengan penuh rahasia pada pagi hari mereka saling memanggil, “Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak … 68:22, 68 22, 68-22, Surah Al Qalam 22, Tafsir surat AlQalam 22, Quran Al-Qalam 22, Surah Al Qolam ayat 22

Podcast

Hadits & Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Pendidikan Agama Islam #17

Surah Ad-Dhuha termasuk kategori surah … makkiyah kauniyah israiliyyat arabiyah madaniyah Benar! Kurang tepat! Penjelasan:Surah Ad-Duha (الضحى) adalah surah ke-93

Pendidikan Agama Islam #4

Aurat dari tubuh pria adalah mulai … dari siku ke lutut dari leher ke pergelangan kaki seluruh tubuh kecuali wajah

Pendidikan Agama Islam #30

Yang diajarkan oleh Rasulullah adalah jika kita melihat kemungkaran untuk mencegahnya pertama kali dengan … Kekerasan Tangan atau Kekuasaan Doa

Instagram