Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Hasan al-Bashri

Kategori: Tabi'in

Al-Hasan Al-Bashri (الحسن بن أبي الحسن البصري‎ ; Abu Sa’id al-Hasan ibn Abil-Hasan Yasar al-Bashri) (Madinah, 642 – 10 Oktober 728) adalah ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada masa awal kekhalifahan Umayyah.

Biografi
Al-Hasan adalah Maula Al-Anshari.
Ibunya bernama Khairah, budak Ummu Salamah yang dimerdekakan, dikatakan Ibnu Sa’ad dalam kitab tabaqat Hasan adalah seorang alim yang luas dan tinggi ilmunya, tepercaya, seorang hamba yang ahli ibadah dan fasih bicaranya.
Bapaknya bernama Pirouz (kemudian dikenal sebagai Abul Hasan), yang menjadi budak pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab.
Dari kampungnya Pirouz kemudian dibawa ke Madinah sebagai seorang tawanan.
Pirouz dan seorang perempuan dari kampungnya, diberikan kepada Ummu Salamah.
Lalu Ummu Salamah memberikan mereka berdua kepada saudara terdekat dia dan keduanya lantas menikah dengan tuan mereka dan dibebaskan.

Hasan al-Basri dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijrah (642 Masehi).
Dia pernah menyusu dengan Ummu Salamah, isteri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam Pada usia 14 bulan, Al-Hasan pindah ke kota Basrah, Irak, dan menetap di sana.
Dari sinilah Al-Hasan mulai dikenal dengan sebutan Hasan Al-Bashri.
Hasan kemudian dikategorikan sebagai seorang Tabi’in (generasi setelah sahabat).

Hasan al-Basri juga pernah berguru kepada beberapa orang sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sehingga dia muncul sebagai Ulama terkemuka dalam peradaban Islam.
Hasan Al Bashri berguru pada para sahabat Nabi, antara lain: Utsman bin Affan, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Talib, Abu Musa Al-Asy’ari, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah and Abdullah bin Umar.
Al-Hasan menjadi guru di Basrah, (Iraq) dan mendirikan madrasah di sana.

Di antara para pengikutnya yang terkenal adalah Amr ibn Ubaid dan Wasil ibn Atha.
Dia salah seorang fuqaha yang berani berkata benar dan menyeru kepada kebenaran di hadapan para pembesar negeri dan seorang yang sukar diperoleh tolak bandingnya dalam soal ibadah.
Dia menerima hadits dari Abu Bakrah, Imran bin Husein, Jundub, Al Bajali, Muawiyah, Anas, Jabir dan meriwayatkan hadits dari beberapa sahabat diantaranya ‘Ubay bin Ka’ab, Saad bin Ubadah, Umar bin Khattab walaupun tidak bertemu dengan mereka atau tidak mendengar langsung dari mereka.
Dan kemudian hadits-haditsnya diriwayatkan oleh Jarir bin Abi Hazim, Humail At Thawil, Yazid bin Abi Maryam, Abu Al Asyhab, Sammak bin Harb, Atha bin Abi Al Saib, Hisyam bin Hasan dan lain-lain.
Hasan al-Basri meninggal dunia di Basrah, Iraq, pada hari jum’at 5 Rajab 110 Hijrah (728 Masehi), pada umur 89 tahun.

Hasan adalah pendukung kuat nilai tradisional dan cara hidup zuhud, kehidupan dunia hanyalah perjalanan untuk ke akhirat, dan kesenangan dinafikan untuk mengendalikan nafsu.
Dia merupakan tokoh sufi dalam islam .
Khutbah-khutbah dia dianggap sebagi contoh terbaik dan terawal sastra Arab.

Lahir:
642.
Wafat:
728.
Usia Wafat:
86 tahun.
۞ Variasi nama:
al-Hasan al-Basri, Hasan Bashri
Biodata al-Hasan al-Basri الحسن البصري
Nama al-Hasan al-Basri الحسن البصري
Level Tabi'in [Generasi ke-3]
Tempat / Thn Lahir (Madinah). Tahun 21 AH
Tempat Menetap Madina, al-Basra
Penyebab kematian Natural
Kegemaran Narrator[Grade:Thiqah Thiqah] [ ع - ثقة ], Fiqh, Hadith, Tafsir/Quran
Guru Ubayy ibn Ka'b,
Sa'd ibn 'Ubadah,
'Umar ibn al-Khattab,
Thawban bin Bujdud,
'Ammar ibn Yasir,
Abu Hurairah,
'Uthman bin Abi al-'Aas al-Thaqafi,
Ma'qil bin Sinan al-Ashja'i,
'Uthman ibn 'Affaan,
Ali ibn Abi Talib,
Abu Musa al-Asha'ari,
Abu Bakra al-Thaqafi,
'Imran bin Husain,
Jundab bin 'Abdullah al-Bajli,
ibn Umar,
ibn Abbas,
'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas,
Mu'awiya ibn Abu Sufyan,
Ma'qil bin Yasar al-Mazni,
Anas bin Malik,
Jabir ibn 'Abdullah,
Dan lainnya ...
Murid Hameed bin Abi Hameed,
Yazid bin Abi Maryam,
Ayoub al-Sakhtiyani,
Qatada,
'Awf bin Abi Jamila al-A'rabi,
'Abdullah bin Bakr,
Jarir bin Hazim bin Zayd,
Abu al-Ashhab al-Atardi,
al-Rabi' bin Sbyh,
Sa'id bin Iyas al-Jariri,
Sa'd bin Ibrahim,
Smak bin Hrb bin Aws,
Shayban bin 'Abdur Rahman,
'Abdullah bin 'Awn bin Artaban,
Khalid bin Mahran al-Hadha',
Ata'a bin al-Sa'ib al-Thaqifi,
'Uthman bin Muslim/Sulaiman,
Qurrah bin Khalid al-Sadusi,
Mubarak bin Fadala,
Ma'la bin Ziyad al-Qrdwsy,
Hisham bin Hassan al-Azdi,
Yonus bin 'Ubaid bin Dinar,
Mnswr bin Zadhan,
Ma'bd bin Hilal al-Nzy
Orang tua Abu al-Hasan / Khayra Umm al-Hasan al-'Abbassri
Saudara Sa'id bin Abi al-Hasan
Anak Abdullah
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


More Videos

syiar

Apa itu syiar? syi.ar kemuliaan; kebesaran; suara azan pada tiap-tiap waktu salat menandakan syiar Islam … •

bidah

Apa itu bidah? bid.ah perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan; pembaruan ajaran Islam tanpa berpedoman pada Alquran dan hadis; kebohongan; dusta ➟ KBBI Daring 2020: perbuatan atau cara … • bid’ah, bid’ah

Al Aakhir

Apa itu Al Aakhir? Allah itu Al-Akhir ◀ Yaitu Allah itu Yang Maha Akhir. Bahkan kekuasaan Allah itu tidak akan pernah ada akhirnya. Dia kekal dan abadi. Al Aakhir termasuk dalam 99 Asma’ul husna. … • Al-Aakhir, Al-Akhir

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Tabi'in

Aku bersumpah & Kutegaskan sumpahKu demi kebenaran hari kiamat. Kutegaskan sumpahKu ini demi jiwa yang mencela pemiliknya akibat melakukan dosa & kesalahan, bahwa kalian akan dibangkitkan setelah tulang belulang kalian dikumpulkan
QS. Al-Qiyamah [75]: 3

۞ Variasi nama:
al-Hasan al-Basri, Hasan Bashri
Kategori: Tabi'in

Ya Tuhan kami,
janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.

Ya Tuhan kami,
janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami.
QS. Al-Baqarah [2]: 286

۞ Variasi nama:
al-Hasan al-Basri, Hasan Bashri
Kategori: Tabi'in

Sesungguhnya ibadah yang dilaksanakan pada malam hari lebih merasuk ke dalam hati,
lebih berkesan serta lebih khusyuk bacaannya ketimbang ibadah di siang hari.
QS. Al-Muzzammil [73]: 6

۞ Variasi nama:
al-Hasan al-Basri, Hasan Bashri

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #19

Berakhirnya seluruh kehidupan di dunia dinamakan … Hari kiamat di jelaskan dalam Alquran, surah … .Tempat berkumpulnya manusia di akhirat di sebut padang … Salah satu hikmah mempercayai datangnya hari akhir, yaitu … … Surah yang menjelaskan bahwa ‘Allah Subhanahu Wa Ta`ala tempat meminta’, yaitu … …

Pendidikan Agama Islam #28

Siapa nama ayah Nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam? … Siapa nama Nabi setelah Nabi Isa ‘Alaihissalam? … Setiap umat Islam wajib menuntut ilmu. Bagaimana hukum mempelajari Ilmu Agama? … Kewajiban menuntut ilmu terdapat pada Alquran surah … Ada berapa syarat dalam menuntut ilmu? …

Pendidikan Agama Islam #21

Pembukuan Alquran dilakukan pada masa khalifah … Setiap bencana dan musibah yang menimpa manusia di bumi sudah tertulis dalam kitab … Bu Nindi mempersiapkan pakaian bayi, karena bu Nindi tidak lama lagi akan melahirkan bayinya, perilaku bu Nindi termasuk meyakini … Allah Subhanahu Wa Ta`ala.Allah Subhanahu Wa Ta`ala tidak akan merubah nasib suatu kaum , sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya, arti ayat tersebut terdapat dalam Alquran surah ar-Rad ayat … Salah satu contoh hikmah beriman kepada qada bagi siswa adalah …

Kamus

Wakaf

Apa itu Wakaf? wa.kaf tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapa pun dan digunakan untuk tujuan amal; benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum sebagai p...

Takbiratul Ihram

Apa itu Takbiratul Ihram? Takbir adalah istilah untuk frase Arab Allahu Akbar , artinya ialah Allah Maha Besar. Seruan ini dikumandangkan oleh umat Muslim untuk memuliakan nama Tuhan atau asma Allah....

An-Nisa'

Apa itu An-Nisa’? Surah An-Nisa’ terdiri atas 176 ayat dan tergolong surah Madaniyyah. Dinamakan An- Nisa karena dalam surah ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita...

At-Takasur

Apa itu At-Takasur? Surah At-Takasur adalah surah ke-102 dalam Alquran. Surah ini terdiri atas 8 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah, diturunkan sesudah surah Al-Kausar. Dinamai At-Takasu...

Sanad

Apa itu Sanad? Struktur hadis Secara struktur hadis terdiri atas dua komponen utama yakni sanad/isnad dan matan . Contoh: Musaddad mengabari bahwa Yahya menyampaikan sebagaimana diberitakan oleh ...

ahli Taurat

Apa itu ahli Taurat? penganut ajaran kitab Taurat pada zaman Nabi Musa a.s.; Kris pengajar dan penafsir Kitab Perjanjian Lama, khususnya kelima kitab Musa … •